09.03.01. Fremtrædende ukrainere i Vesten foruroligede
09.03.01. Forbundsdagens udenrigsudvalg om Ukraine
09.03.01. Demonstration til støtte for Tymoshenko
09.03.01. Financial Times om Kutjmas ultimatum (orig. version)
09.03.01. Radio Liberty offentliggør nye Kutjma-bånd
08.03.01. Rigsadvokaturen med ny teori om Gongadze-mordet
08.03.01. Regeringens fremtid stadig uafklaret
08.03.01. Nye påstande om Melnitjenkos NATO-forbindelse
08.03.01. Oppositionen vil gennemføre flere aktioner den 9. marts
08.03.01. Europarådet drøfter Ukraine på april-samling
08.03.01. Colin Powell udtrykker bekymring
07.03.01. Kutjma fyrer energiministeren og satser på Jusjenko
07.03.01. Wall Street Journal om investeringsrisici i Ukraine
07.03.01. Kwasniewski som sendebud ?
07.03.01. 192 landsbyer oversvømmet i Transkarpatien i går
07.03.01. FBI skal stå for en ekstra DNA-analyse
06.03.01. Ny oversvømmelse i Transkarpatien
06.03.01. Rigsadvokaturen går med til ekstra DNA-analyse
06.03.01. Kutjma vil ikke afskedige Jusjenko-regeringen
06.03.01. Skattechefen bliver partiformand og vil vinde i 2002
06.03.01. Skattevæsenet vil ikke være underlagt regeringen
05.03.01. Politiet har løsladt samtlige anholdte
05.03.01. Meningsmåling i Kyiv viser accept af teltlejren og Jusjenko
05.03.01. Regeringen fordømmer oligarkerne
05.03.01. Rigsadvokaturen afviser yderligere DNA-undersøgelser
05.03.01. USA beklager rydningen af teltlejren
05.03.01. George Soros kritiserer Kutjma i Financial Times
02.03.01. Lokal domstol forbød demonstrationer på Khrestjatyk
02.03.01. NATO afviser, at man skjuler Melnitjenko
02.03.01. Ukraine vil ikke anerkende båndekspertisen fra Wien
02.03.01. Medvedtjuk parat til at møde Jusjenko
02.03.01. Politiet rydder anti-Kutjma teltlejren
01.03.01. Bush sætter demokrati og menneskerettigheder i højsædet
01.03.01. Uenighed mellem Jusjenko og Medvedtjuk åbenlys
01.03.01. Lavrynovytj ikke tilfreds med undersøgelsens resultat
01.03.01. Presseinstitut: meget lidt sandsynlighed for forfalskning
01.03.01. Presseinstitut afviser en videre lydbåndsekspertise
 
 

01.03.01. Presseinstitut afviser en videre lydbåndsekspertise

Det internationale presseinstitut i Wien, som modtog dele af de båndoptagelser, som er blevet udført af major Melnitjenko, afviser en videre ekspertise, idet man begrunder det med, at det af tekniske årsager er umuligt at fastslå båndoptagelsernes autenticitet, oplyste sekretær i Ukraines Verkhovna Radas midlertidige udvalg til undersøgelse af Georgij Gongadzes forsvinden, Serhij Holovatyj, på en pressekonference i Kyiv i går.
    S. Holovatyj offentliggjorde et brev fra direktøren i Det internationale presseinstitut i Wiem, Johan Fritz, som blev modtaget den 22. februar, hvori man begrunder afvisningen af den videre ekspertise. Det hedder i brevet, at dette problem bør klares på et politisk plan, skriver UFS.
    Ifølge Holovatyj betyder Det internationale presseinstituts svar ikke, at det i princippet er umuligt at slå fast, om de ovenomtalte bånd er autentiske, eftersom instituttet ikke kan fastslå "båndenes autenticitet med en høj grad af præcision, ved hjælp af en retsekspertise".
    Ifølge Holovatyj hævder instituttets ledelse i brevet, at "det er svært at tro på, at man kan sammenklippe 100 timers optagelser".
    Prisen for et minut af den tekniske ekspertise udgør ifølge Holovatyj 1000 $, skriver UFS.
    Ifølge UP har de tekniske eksperter, som har gennemført undersøgelsen vegne af Det internationale presseinstitut i Wien, konkluderet, at det i realiteten er umuligt at slå fast med en tilpas stor grad af sandsynlighed, at Melnitjenkos bånd var redigeret. Men denne usikkerhed hos eksperterne kan ikke vurderes som et tegn på, at båndoptagelserne ikke var autentiske, hedder det i presseinstituttets rapport til Verkhovna Radas undersøgelsesudvalg. "Hvis bevismaterialet kun udgjordes af en 25-minutter lang samtale, nemlig dem, som omhandler Gongadzes lig, så kunne man godt forestille sig, at en eller anden "potentiel aggressor" havde manipuleret med båndene. Men eftersom den samlede mængde af optagelser, som det parlamentariske undersøgelsesudvalg har til sin rådighed, udgør hundreder af timers optagelser optaget over en række måneder, er det svært at tro på, at et så stort omfang af dokumenterede beviser kunne forfalskes", - skriver Det internationale presseinstitut.
    Det internationale presseinstitut og Freedom House har på grundlag af eksperternes undersøgelser draget den slutning, at disse optagelser snarere ikke kan fungere som bevismateriale i en retslig undersøgelse.
    Svaret fra Det internationale presseinstitut var underskrevet den 22. februar. Det parlamentariske undersøgelsesudvalg modtog det en uge efter.
    Ekspertisen blev bestilt i Wiens internationale presseinstitut, og den amerikanske organisation Freedom House bistod med undersøgelsen.
    Medarbejder i Det internationale presseinstitut David Dedge sagde i et interview til Deutsche Welles ukrainske afdeling, at ekspertisens resultater er preliminære.
    David Dedge ville ikke udelukke, at Det internationale presseinstitut vil overdrage materialerne til de ukrainske efterforskere, hvis der kommer en officiel forespørgsel. Tidligere havde rektor for den ukrainske rigsadvokaturs institut, Vladlen Hontjarenko, sagt, at Ukraine burde studere resultatet af "Wien-ekspertisen" uafhængigt af dens resultat. Han antog det desuden for at være muligt, at de ukrainske efterforskere kunne mødes med de eksperter, som forestod undersøgelsen, skriver UP.
 

01.03.01. Presseinstitut: meget lidt sandsynlighed for forfalskning

Det er fuldstændig godtgjort, at de stemmer, som er på lydbåndene, uden tvivl er identiske med stemmer, som tilhører Ukraines øverste ledelse, som de også hævdes at tilhøre, - hedder det i det brev, som direktøren for Det internationale presseinstitut i Wien, Johan Fritz, har stilet til formanden for Ukraines Verkhovna Radas undersøgelsesudvalg vedrørende journalist Georgij Gongadzes forsvinden, Oleksandr Lavrynovytj. Brevet blev som nævnt offentliggjort af et andet medlem af udvalget - Serhij Holovatyj - på et pressemøde i Kyiv i går, skriver nyhedsserveren UFS.
    I brevet fremhæves det, at selv Ukraines øverste anklagemyndighed (rigsadvokatur, red.) har erklæret, at "dele af optagelserne er ægte, men, at de angiveligt rummer tegn på redigering, og derfor ikke kan anses for at være ægte".
    Derfor, hedder det i brevet, er spørgsmålet, hvorvidt samtalerne på båndene er "ægte", eller om de er redigeret, med andre ord på en eller anden måde forfalsket. I brevet står der endvidere, at Det internationale presseinstitut med aholdelse af en teknisk ekspertise for øje rettede henvendelse til "et internationalt anerkendt selskab, som er førende indenfor rets-og bogholderimæssig ekspertise og er ekspert indenfor elektroniske beviser".
    Resultatet af det ovenomtalte selskabs tekniske ekspertise af major Melnitjenkos lydbånd vidner om, at optagelsernes originaludgave kom i stand ved hjælp af "en digital lydoptagelsesanordning". Optagelsernes originale udgave var "åbenbart" blevet overført til en computer med henblik på en videre opbevaring, og blev siden kopieret til bånd eller "zipped" (arkiveret) på CD'er. Herefter blev lydoptagelsens digitale anordning anvendt påny til at gennemføre den næste optagelse. Selskabet mener, at optagelsernes kopi, som man modtog fra Det internationale presseinstitut, er en "3. generations" optagelse, dvs. en analog kopi fra en anden analog kopi, som så er en afledning af den digitale optagelse. Det internationale presseinstitut fremlagde i det videre forløb en digital kopi. Den tekniske ekspertise mener, at hver eneste af disse kopier i og for sig er lig med enhver "original", og forskellen består kun af lydkvaliteten.
    Det oplyses i brevet, at hvis den originale "optagende mikrokreds" og selve den tekniske anordning var blevet stillet til rådighed for ekspertisen, ville det kun have hjulpet til at fastsætte, hvorvidt optagelsen havde været analog eller digital, men ville ikke have indvirket på opnåelsen af en mere præcis konklusion. Laboratoriet, som gennemførte analysen af båndene, vurderer, at såvel muligheden for at redigere eller forfalske teksten, som sandsynligheden for at fastslå, at sådanne har fundet sted, "er yderst begrænsede, hvis den digitale optagelse blev udført på et professionelt niveau".
    Med de ovenanførte argumenter fra Det internationale presseinstituts laboratoriums side in mente, informerer Det internationale presseinstitut Verkhovna Radas udvalg om, at det ikke længere ser sig i stand til at efterkomme ordren. Desuden henviser Det internationale presseinstitut i sit brev til de principper, som Den internationale organisation for computerdokumentation bygger på, og ifølge hvilke en bevisførelse baseret på digitale apparater skal gennemføres af en person, som er bemyndiget til at iværksætte en retslig ekspertise, samt at denne bevisførelse skal dokumenteres.
    I overensstemmelse med disse principper fra Den internationale organisation for computerdokumentation kan den tekniske vurdering af lydbåndene ikke blive optaget som bevismateriale i retten, eftersom den ikke svarer til disse principper, og fordi selve proceduren for opnåelsen af den ikke svarer til Den internationale organisation for computerdokumentation.
    I lyset af denne sags ekceptionelle betydning, hedder det i brevet, mener begge organisationer, at kriterierne for en sådan undersøgelse bør svare til de tekniske bevisers allerstregeste krav og standarder.
    Da de tekniske eksperter er overbevist om, at det er umuligt at fastslå en forfalskning med en næsten absolut grad af præcision, bør dette problem løses på et politisk niveau og via en uafhængig parlamentarisk undersøgelse.
    Det internationale presseinstitut og Freedom House erklærer, at den ovennævnte opfattelse vedrørende den tekniske ekspertises manglende præcision ikke betyder, at de fremlagte optagelser ikke er autentiske. Den betyder blot, at deres autenticitet ikke kan bevises med en høj grad af sandsynlighed via en retsekspertise.
    "Vi er fast overbeviste om, at det i overensstemmelse med retsprincippets overhøjhed netop er de ukrainske magtorganers forpligtelse at sikre denne sags videre efterforskning. En rigtig metode for løsningen af dette problem kan blive en sammenligning af lovovertrædelser og kriminelle handlinger, som er fikseret på disse optagelser, med faktiske hændelser som har fundet sted i Ukraine", - hedder det i brev, som UFS referer.
    Stationen STB havde et indslag med et lignende indhold.
 

01.03.01. Lavrynovytj ikke tilfreds med undersøgelsens resultat

Formanden for Verkhovna Radas midlertidige udvalg til undersøgelse af Georgij Gongadzes forsvinden, Oleksandr Lavrynovytj, sagde i et interview, at hans deltagelse i pressekonferencen ikke gav nogen mening, fordi han først havde modtaget ekspertisens resultater kl. 12.30. Udvalgets øvrige medlemmer vil blive orienteret om indholdet af brevet fra Det internationale presseinstitut i Wien den 7. marts. Lavrynovytj er imidlertid ret skeptisk:
    "Man kan ikke være tilfreds med et resultat, som siger: "Hvis det regner, så skinner solen sikkert ikke. Hvis solen skinner, så regner det muligvis ikke". Det er måske en lidt grov fortolkning, men det som jeg har skimtet på engelsk tyder på, at man siger, at vi ikke kan hævde, at det er en forfalskning - det er lidet sandsynligt, ligesåvel som det er lidet sandsynligt, at vi vil kunne finde en forfalskning, hvis en sådan har fundet sted", - sagde han til STB.
 

01.03.01. Uenighed mellem Jusjenko og Medvedtjuk åbenlys

Efter regeringens krisemøde onsdag, som tre nøgleministre (justits, indenrigs og økonomi) af en eller anden grund blev væk fra, afholdt Ukraines premierminister Viktor Jusjenko en pressekonference i regeringsbygningen, hvor han gjorde det klart, at han og regeringen under ingen omstædigheder ville imødekomme ultimative krav. Han henviste til de udtalelser om nødvendigheden af en koalitionsregernig, som Radaens 1. viceformand Viktor Medvedtjuk forleden dag fremsatte med adresse til Jusjenko. Den 5. april skal regeringen stå skoleret for parlamentet.
    I løbet af de seneste par dage har op mod halvdelen af lederne af flertallets fraktioner nærmest i kor talt om, at enten bliver der dannet en koalitionsregering, eller også ophører Jusjenko med at være premierminister efter regeringens beretning den 5. april.
    Premierministeren gjorde det, som ifølge UP ikke er karakteristisk for ham - han blev personlig. Medvedtjuks trussel om koalition eller en arbejdsløs Jusjenko betegnede han som "en god prolog til en destabilisering af situationen i landet" og "et af forsøgene på at ændre Ukraines fremtid".
    For den politisk korrekte Jusjenko er en sådan formulering lig med en udfordring til en duel. Derudover lovede premierministeren, at der den 1. marts (i dag) bliver udfærdiget en særlig regeringserklæring i den anledning. Onsdag aften agtede han at aflægge et besøg på Bankova (præsidentens administration) for at fortælle Kutjma, hvordan han personligt ser på Medvedtjuks ambitioner.
    Med derved blev det ikke. Jusjenko vil på regeringens vegne officielt henvende sig til præsident Kutjma "med anmodning om at tage initiativ til et trepartsmøde: statens overhoved, premierministeren og 1. viceformand for parlamentet". "Med henblik på at drøfte situationen i landet efter Medvedtjuks erklæring , oplyser UP med henvisning til Interfaks-Ukrajina.
    Viktor Medvedtjuks ord betegnede Viktor Jusjenko som "demonstration af pseudostyrke". "Det er et klart forsøg på at kuldkaste flertallet i parlamentet, fordi den eneste måde at blive leder af parlamentet på går gennem et ophør af flertallets eksistens".
    "Vi er overbeviste om, at det er en rent klan-agtig tilgang til den ukrainske politiks organisering, og at det er en form for offentlig promovering overfor folk", Det mål, som Medvedtjuk forfulgte - "ved at bruge de dertil indrettede massemedier, er at udforme en forvrænget, forvansket og usandfærdig forestilling hos befolkningen og de processer, som finder sted i den ukrainske regering, samt i relationerne mellem regering og parlament".
    Ifølge Jusjenko "kan man takket være en sådan politik ret effektivt fortsætte med at ophobe den udøvende magts administrative og informationsmæssige ressourcer for at udforme en platform med henblik på valget i 2002, og ikke kun i 2002".
    "For at sige det lige ud, så er dette, efter min opfattelse, en at forsøgene på at ændre landets fremtid i en ret tilsløret form".
    Jusjenko lovede, at han ikke ville tillade, at "politiske kræfter eller visse politiske repræsentanter betragtede" regeringen og dens arbejdsområde "som et øvelsesterræn for Ukraines fremtid". Samtalerne om dannelsen af en koalitionsregering - det er "det første trin og stridens æble", gennem hvilket det nuværende "skrøbelige flertal" vil falde fra hinanden og den forventede økonomiske vækst vil udeblive.
    Jusjenkos hårde udtalelser til offentligheden viser ifølge UP mindst tre ting. For det første ser han for tiden ret skeptisk på sine chancer for at forblive premierminister efter
beretningen den 5. april, og regner derfor med præsidenten. For det andet demonstrerer Jusjenko hermed sin åbenhed og på samme tid en evne til at tage udfordringen op. Og for det tredje, at selvom der skulle blive dannet en koalition med ham som premierminister, så vil det aldrig ske i den form som SDPYU (o), Demokratisk Union (Regionernes genfødsel) og "Trudova Ukrajina" ønsker det. Hvis Jusjenko ikke overlever den 5. april, så vil de oligarkiske (ovennævnte) fraktioner få skylden for følgerne heraf.
 

01.03.01. Bush sætter demokrati og menneskerettigheder i højsædet

Leonid Kutjma har modtaget et brev fra sin amerikanske kollega George W. Bush. I brevet udtrykker USAs præsident en overbevisning om, at den ukrainske stats leder vil gøre alt, der er muligt, for at løse den politiske situation, som er opstået i landet, skriver UP.
    Den amerikanske præsident peger på, at den politiske atmosfære i Ukraine er "spændt", og betegnede den som endnu "en af mange prøver, som Ukraine og dets politiske ledere vil blive stillet overfor, med hensyn til deres hengivenhed overfor retsprincippers, demokratiets og menneskerettighedernes overhøjhed".
    Bush er overbevist om, at Kutjma vil gøre alt det, der er muligt, for at Ukraine kommer igennem denne prøve. "Jeg stræber efter at samarbejde med Ukraines mennesker og give svar på de prøvelser, som vore lande bliver stillet overfor. Hvis vi vil bevæge os sammen udfra de fælles værdiers og det fælles måls principper, er jeg overbevist om, at vores bestræbelser vil få succes", - citerer nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina Bush's henvendelse, idet det henviser til præsidentens pressetjeneste.
    Budskabets tilbageholdende tekst afsluttes med endnu en konstatering, skriver UP: "Ukraine indtager en vigtig placering i amerikansk udenrigspolitik og bør også spille en vigtig rolle i opbygningen af et stabilt og blomstrende Europa". Ordene "en nøglestat" er ubemærket gledet ud af Washingtons ordforråd. Der er ingen antydninger af komplimenter som "reformator" og "europæer", skriver UP.
    Kutjma selv erklærede i går, at han var interesseret i "et ligeberettiget partnerskab og hjælp fra USA i reformeringen af økonomien og samfundet generelt". Det sagde han under mødet med lederne af det amerikanske institut "Frihedens grænser", Malcolm Wollop, Western Strategy Group - Sandra Parino og avisen "Novoje russkoje slovo" Valerij Wainberg.
 

02.03.01. Politiet rydder anti-Kutjma teltlejren

Torsdag morgen kl. 9 lokal tid gik politiet i Kyiv i gang med at rydde den teltlejr, der havde været opstillet på Kyivs hovedstrøg, Khrestjatyk, siden december. Ifølge nyhedsbureauet Reuters optagelser, skriver UP, greb politiet til magtanvendelse for at fjerne teltlejrens indbyggere. Hos politiet siger man derimod, at ingen led overlast ved likvideringen af teltlejren. Politiet anser oplysningerne om vold fra politiets side som provokationer. Der er kun rapporteret om en enkelt person, som måtte køres til sygehuset.
    Politiet i Kyiv bekræftede i går, at det havde anholdt 44 personer, som forsvarede teltlejren. Deres adfærd blev vurderet som modarbejdelse af retshåndhævelsen. De 14 af dem blev løsladt kort efter.
    Politiet retfærdiggjorde sine handlinger med rettens kendelse om at "flytte" teltene "til et andet sted; nemlig til arken for Folkenes venskab".
    Jurij Lutsenko, som er en af koordinatorerne for aktionen "Ukraine uden Kutjma" oplyste, at retssager er indledt mod deltagere i aktionen. Distriktsretten i Petjerskyj og Radjanskyj distrikt i Kyiv har allerede afholdt retsmøder, hvor folk er blevet sigtet for "ulovlige forsamlinger", uden dog at de anholdte kunne få lejlighed til at tale med advokater eller deputerede.
    Lutsenko sagde, at aktionens deltagere havde videokameraer, som viste, hvordan politiet slog de aktionerende og rev ukrainske flag i stykker. Ifølge ham var beslutningen om at rydde teltene blevet vedtaget efter operationens afslutning. Der forelå imidlertid en domstolskendelse fra aftenen før (se nedenfor).
    Aktionens deltagere blev anholdt i overensstemmelse med en paragraf i den administrative lov, som indebærer ansvar "for manglende eksekvering af de ordensudøvende myndigheders repræsentanters henstillinger", meddelte næstkommanderende for Kyivs politi, Savtjenko.
    Ifølge øjnevidner udviste politiet en hidtil uset grad af organisering under rydningen af teltlejren. Politiet dannede en tætsluttet ring, omringede teltene, spærrede gaden (Khrestjatyk) af og lod kvindelige retseksekutorer gå forrest. Bag dem kom firskårne mænd i orange veste, der antageligt skulle forestille at være kommunalarbejdere. 400 politibetjente deltog i likvinderingen af teltlejren, meddeler radio Libertys verdensservice. Ifølge STB var der 5.000 politifolk med under aktionen. Det lykkedes politifolkene i fred og ro at samle alle teltene fra Metrostationen Khrestjatyk. Men ligeså snart politiet nærmede sig teltlejren i nærheden af Uafhængigspladsen, stødte de ind i en mur af UNA-UNSO aktivister, som under faner havde dannet en tætsluttet kæde. Politifolkene blev nødt til at fjerne UNSO-folkene en efter en fra kæden og skubbe den ind i bilerne. Ukrainske flag blev hermed trådt under fode. Blandt de anholdte var også kvinder. Alt dette blev optaget af Reuters Tv-hold.
    Situationen omkring teltlejren blev drøftet under et ekstraordinært møde i Forum for national frelse, som blev afholdt kl. 15.00.
    Politiet havde følgende version af begivenhederne. Likvideringen af teltlejren begyndte omkring kl. 9.00 og blev afsluttet "på tyve minutter", oplyste lederen af Kyiv-politiet presstjeneste, Oleksandr Zarubytskyj til Interfaks-Ukrajina.
    Dermed havde politiet eksekveret "Starokyivskyj distriktrets afgørelse om demonteringen af teltlejren og rydningen af fortorvet på Khrestjatyk-gaden".
    Teltlejrens afmontering blev gennemført af retseksekutorer og kommunalarbejdere. Politiet var blot tilstede for at sikre ordenshåndhævelsen, understregede Zarubytskyj.
    Jurij Lutsenko sagde til Interfaks-Ukrajina, at 35-40 personer ifølge de foreløbige meldinger er tilbageholdt og befinder sig på politistationerne i Starokyivskyj og Radjanskyj-distrikterne.
    "De omringede ganske enkelt telt efter telt og pågreb menneskene og smed dem ind i politivognene, mens teltene blev kastet op på en anden bil", - sagde han.
    Folkedeputerede mødte op på politistationerne for at forhindre, "at der blev begået overgrev mod de anholdte", - sagde Lutsenko. Ifølge Lutsenko fik de aktionerende ikke forevist Starokyivskyj distriktsrets beslutning fra forleden.
    "I dag har vi ikke noget kendskab til nogen som helst gyldig hjemmel til gennemførelsen af denne afmontering", - sagde Lutsenko endvidere og tilføjede, at aktionens deltagere senere på dagen agter at opstille "det næste telt", skriver UP.
    Adspurgt om politiets magtanvendelse i går morges sagde præsident Leonid Kutjma, som i går havde besøg af Armeniens præsident, Robert Kotjarjan, at han "var glad for, at der fandtes et styre i Kyiv", "og vi bør alle være glade for, at Kyivs styre i dag på et lovligt grundlag viste, hvem der har magten i byen".
    USAs ambassadør i Ukraine, Carlos Pasquale, efterlyste den domstolskendelse, som gav hjemmel til politiets indsats og "beklagede" på sin regerings vegne "de midler, som det ukrainske styre i dag tog i anvendelse for at knuse denne fredelige aktion". Samtidigt anerkendte den amerikanske diplomat dog, at "ethvert land bør have sine særlige regler, som regulerer muligheden for offentlige møder og demonstrationer".
    Premierminister Viktor Jusjenko, som i går var i London for bl.a. at mødes med Den europæiske bank for genopbygning og udvikling, udtalte i en kommentar til rydningen af teltlejren, at "sålænge alle muligheder for et fornuftigt kompromis endnu ikke er udtømte, er magtanvendelse forhastet og uacceptabel". De tre sidstnævnte citater er alle hentet fra STB.
   Oppositionskoordinator Lutsenko sagde i går, at styret den 9. marts ville få "en passende reaktion på sine retsstridige handlinger". Ifølge ham er lederne af aktionen "Ukraine uden Kutjma" og forretningsudvalget i Forum for national Frelse allerede gået i gang med at danne komiteer for samfundsmodstand "i alle led af det ukrainske samfund", oplyser Vesti online.
 

02.03.01. Medvedtjuk parat til at møde Jusjenko

1. viceformand for Ukraines parlament, Viktor Medvedtjuk, er parat til at møde premierminister, Viktor Jusjenko, med henblik på at drøfte den konflikt, der er opstået efter hans erklæring om, at der vil blive taget skridt til at afsætte Jusjenko, såfremt premierministeren ikke danner en koalitionsregering, skriver Vesti online. Medvedtjuk betegnede Jusjenkos skarpe ordvalg fra i forgårs som "adskillige ukorrekte ord, der savner enhver logik". Han knyttede dem til "Viktor Andrejevitjs udmattelse: lad os være overbærende: premierministeren har et hårdt og nervebetonet arbejde, mens de politiske rådgivere er alt for engagerede og tilbøjelige til panikreaktioner", sagde Medvedtjuk.
    "Det er på tide, at premierministeren går konkret til værks med at arbejde med de fraktioner, som han har indflydelse på, og som nu igennem næsten tre måneder har blokeret parlamentets normale arbejde, hvorved de sætter spørgsmålstegn ved eksistensen af et ikke-venstre flertal. Uden samarbejde vil hverken Verkhovna Rada eller regeringen arbejde effektivt. Derfor går jeg ind for samarbejde", - fortsatte Medvedtjuk. Han anså fortsat oprettelsen af en koalitionsregering for at være den optimale form for et sådant samarbejde.
    Medvedtjuk understregede, at "repræsentanterne for en række af flertallets fraktioner" også var af denne opfattelse, hvilket de gang på gang har meddelt offentligt". Ifølge Medvedtjuk er det sådan, at flertallet af de europæiske landes regeringer netop fungerer sådan, "uden en eller anden lov, der regulerer flertallets virksomhed". 1. viceformanden var af den opfattelse, at en sådan regerings sammensætning "er et forhandlingsemne, og det er langt fra tvingende nødvendigt, at alle flertallets fraktioner bliver repræsenteret i regeringen". Han mente, at ikke en eneste af de flertalsfraktioner, som taler om nødvendigheden af en koalitionsregering, har stillet nogen som helst forhåndsbetingelser angående regeringens personsammensætning, meddeler Vesti online med henvisning til korrespondent.net.
    Samtidigt sagde Medvedtjuk, at der "også er et lovende tegn i premierministerens ord"; nemlig det, at Viktor Jusjenko endnu engang har bekræftet sin interesse i genoptagelsen af parlamentsfletallets arbejde. Med hensyn til Jusjenkos ord om, at han ville tage initiativ til forhandlinger med Medvedtjuk med præsidenten som mægler, sagde 1. viceformanden: "man skal ikke tage initiativ til noget - man skal bare mødes. Hvad angår mig, så er parat til et møde hvert øjeblik det skal være og under enhver form".
    Præsident Kutjma udtalte i går, at han for det meste var enig med Medvedtjuk, især i, at hvis det nuværende flertal i parlamentet "som vi med så megen møje og besvær har skabt, groft sagt falder fra hinanden, så vil ingen premierminister og ingen regering kunne, så at sige, arbejde frugtbart".
    Ifølge korrespondent.net sagde præsidenten endvidere, at dannelsen af en koalitionsregering var et diskutabelt spørgsmål, fordi der dertil krævedes det nødvendige lovgivningmæssige grundlag, herunder inplementeringen af den ukrainske folkeafstemnings beslutninger. Verkhovna Rada har hidtil ikke kunnet opnå et flertal for disse implementeringer.
    Da Kutjmas kommentar faldt under et pressemøde med Armeniens præsident, henviste Kutjma til sin kollega fra Kaukasus og sagde, at han misundte Kotjarjan, fordi "han kan opløse parlamentet, og parlamentet derfor virker ved en eller anden selvopholdelsesdrift". Den armenske gæst sagde, at "en parlamentarisk republik forudsætter en højt udviklet politisk kultur". I september 1999 brød en gruppe bevæbnede mænd ind i Armeniens parlament og myrdede parlamentsformanden og regeringschefen.
 

02.03.01. Ukraine vil ikke anerkende båndekspertisen fra Wien

Ukraine anser resultatet af ekspertisen af de lydbånd, som højtstående officials bliver anklaget på grundlag af, for at være illegitime.
    Det fortalte Ukraines 1. viceudenrigsminister, Oleksandr Tjalyj, i går til Tv-stationen Novyj Kanal. Ifølge ham har Det internationale Presseinstitut i Wien foranstaltet en ekspertise uden det fornødne retlige grundlag, idet man anvendte kopier, og ikke originaler, oplyser Vesti online.
    Oleksandr Tjalyj var i går i Strasbourg til et møde i Europarådets ministerkomite, hvor den ukrainske delegation skulle tilvejebringe den seneste information i efterforskningen af sagen om Georgij Gongadze. Ukraine agter at anmode Europarådet om hjælp i relation til sagens videre forløb.
    Som meddelt i går, nåede Det internationale Presseinstitut i Wien efter at have underkastet Melnitjenkos bånd en ekspertise frem til den konklusion, at der var meget lidt sandsynlighed for, at major Melnitjenkos båndoptagelser kunne være blevet forfalsket, og at det vitterligt var den ukrainske statsledelses stemmer, der var på båndene. Samtidigt slog konklusionen fast, at der også var meget lidt sandsynlighed for, at man kunne fastslå, hvorvidt samtalerne mellem de ukrainske ledere var blevet forfalsket, så de fik et andet indhold end det oprindelige.
 

02.03.01. NATO afviser, at man skjuler Melnitjenko

Deputeret i Verkhovna Rada Bohdan Bojkos påstand fra forleden om, at major Melnitjenko opholder sig på en af NATOs baser i et af Benelux-landene, er blevet hørt i alliancens hovedkvarter i Bruxelles. Den ukrainske folkedeputeredes synspunkt betegnes som et "symptom på psykose", skriver UP.
    NATOs ledelse har med beklagelse konstateret, at "den kolde krigs" psykose fortsat eksisterer i visse ukrainske politikeres bevidsthed, hvilket skader de gode relationer til Ukraine, citerer Deutsche Welle ifølge UP NATOs pressetjeneste.
    "Det ukrainske parlaments folkedeputeret Bohdan Bojkos påstande vidner om, at han ikke kender NATOs struktur, opgaver og mål", - hedder det i pressetjenestens meddelelse. NATO har intet at gøre med aflytningen af Kutjmas kabinet - hedder det videre - og ved intet om Melnitjenkos opholdssted. Den nordatlantiske alliance er først og fremmest "en international organisation", og der eksisterer i sagens natur ingen fælles NATO-militærbaser, "for slet ikke at tale om NATO- sikkerhedstjenester, som kunne skjule den ukrainske major Melnitjenko". "Det er absurd", - konkluderer NATOs pressetjeneste i sin afvisning af Bojkos påstande.
 

02.03.01. Lokal domstol forbød demonstrationer på Khrestjatyk

Onsdag den 28. februar forbød retten i Kyivs Starokyivskyj-distrikt at opstille telte og afholde manifestationer, demonstrationer og optog på den ukrainske hovedstads hovedstrøg - Khrestjatyk. "Med henblik på at sikre borgernes tryghed i Kyiv skal denne afgørelse straks eksekveres", - hedder det i rettens kendelse, som afsatte en frist på ti dage til at kære afgørelsen til en højere retsinstans. Netop denne beslutning dannede grundlag for rydningen af oppositionens teltlejr på Khrestjatyk, som fandt sted torsdag formiddag. Det hedder endvidere i rettens beslutning, at der til afholdelse af masseoptog og opstilling af telte bliver afsat et særligt areal i en park i nærheden af arken "Folkenes venskab", som ligger nogle kilometer fra Khrestjatyk.
    I en kommentar til distriktrettens beslutning udtalte en af lederne af aktionen "Ukraine uden Kutjma" Jurij Lutsenko og medlem af Forum for National Frelse Serhij Holovatyj, at den ikke var i overensstemmelse med forfatningen. "Dommer Smyk overtrådte sine beføjelser og indførte i realiteten undtagelsestilstand i hovedstaden", sagde Holovatyj. Ifølge distriktsrettens afgørelse er det forbudt at samle sig i grupper på over tre på Khrestjatyk", - tilføjede Lutsenko.
    De understregede, at medlemmer af aktionen "Ukraine uden Kutjma" ikke blev indkaldt til retsmødet, ligesom de ikke rettidigt fik forkyndt domstolens beslutning, skriver korrespondent.net.
 

05.03.01. George Soros kritiserer Kutjma i Financial Times

Den ungarnskfødte amerikanske finansmand og mæcen, George Soros, som siden 1989 har investeret millioner af dollars i støtte til opbygningen af civile samfund i de ex-kommunistiske lande i Østeuropa, mener, at Ukraines præsident bør overdrage sine beføjelser. Hans læserbrev under overskriften "Step aside Mr. Kuchma" blev fredag offentliggjort i Financial Times:
    "Ukraines fremtid som et uafhængigt demokratisk land er uklart. Præsident Leonid Kutjma er stillet overfor beskyldninger om medvirken til mordet på journalisten Georgij Gongadze, hvis halshuggede legeme blev identificieret i denne uge, nogle måneder efter hans forsvinden. Anklagerne mod Kutjma for at stå bag forbrydelser, lige fra et mord og afsluttende med korruption, kommer fra hans tidligere livvagt, som efter at have aflyttet præsidentens kabinet offentliggjorde nogle bånd, som, hvis deres ægthed bliver bevist, bliver et tilintetgørende anklageskrift.
    Kutjma har i en artikel i denne uge i Financial Times støttet efterforskningen og tilbød endda at inddrage internationale eksperter. Det er en anerkendelsesværdig gestus, men den kan ikke blive virkeliggjort, før end Kutjma træder til siden og tillader efterforskningen at blive sat iværk. For, som dette brev godtgør, så lader Kutjma ikke en eneste lejlighed til at kritisere sine modstandere glide fra sig, også selvom han deklarerer sin støtte til efterforskningen.
    Hvis Kutjma ikke vil være eftergivende, fortsætter med at angribe politiske modstandere og massemedier og bevidst sinker efterforskningen, risikerer han, at Ukraine lider samme skæbne som nabolandet Hviderusland, hvor et undertrykkende regime har gjort den politiske opposition stum.
    Den omkringliggende verden kan ikke bare se til. De vestlige regeringer er allerede dybt involveret i Ukraine. Blandt de tidligere sovjetrepublikker var Ukraine den største modtager af amerikansk bistand. Mellem 1991 og 1997 har EU og dens medlemsstater bevilget Ukraine 4,2 mia. ECU, hvoraf 1,8 mia. ECU blev skænket. Siden starten af 1990erne har Verdensbanken godkendt over 3 mia. $ i form af kreditter af gaver, samt to garantioperationer til en samlet sum af 220 mill. $.
    Denne omfattende interesse fra Vestens side var først og fremmest bestemt af geopolitiske hensyn. Jeg blev ligeledes dybt optaget af Ukraine, men mit mål tog i højere grad sigte på at hjælpe med transformere et lukket samfund over i et åbent. I 1989 grundlagde jeg Fonden for Genfødsel i Ukraine - to år før landet opnåede sin uafhængighed. Siden har jeg ofret mere end 100 mill. $ til støtte for Ukraine. Jeg stillede vestlige eksperter til rådighed, som hjalp landet med at få foden indenfor hos Den internationale Valutafond og Verdensbanken, lige efter Kutjma var blevet præsident.
    Jeg mødte Kutjma første gang i 1994, da han var præsidentkandidat. Richard Nixon, den forhenværende amerikanske præsident, inviterede os to til frokost. Skæbnen ville have det, at Nixon netop denne dag skulle afgå ved døden, og Kutjma og mig var henvist til at spise frokost på tomandshånd. Han gjorde indtryk på mig som en person, der var mere energisk og hengiven over for sagen end hans forgænger.
    Efter den lovende start iagttog jeg med bekymring, hvordan Kutjmas praktiske evner blev forringet. Jeg iagttog pressionen mod den uafhængige presse og brugen af tvivlsomme metoder under hans anden valgkamp. Jeg advarede offentligt Vesten mod en tilforladelig holdning til Kutjmas mangler alene grundet Ukraines følsomme geopolitiske position. Jeg påpegede, at hans genvalg ville øge magten hos de korrupte oligarker, som finansierede hans valgkamp.
    Sidst, jeg så Kutjma, var i november. Det var et møde under fire øjne i Kyiv. Jeg var rystet over den ukrainske præsidents skarpe og irritable bemærkninger om den ukrainske premierminister, Viktor Jusjenko, og den tidligere vice-premierminister Julia Tymoshenko. Jeg sagde, at jeg tidligere  samme dag havde mødt Jusjenko, som gav udtryk for sin loyalitet overfor Kutjma. Jeg mente, at det ville have været det bedste for landets fremtid, hvis de to politikere på en eller anden måde kunne arbejde sammen. Senere kom jeg i en ubekvem situation, da jeg opfordrede Jusjenko til at tilpasse sig præsidenten. Men det var inden, at Kutjmas mulige medvirken i mordet på Gongadze blev afsløret.
    Den offentlige mening i Ukraine kræver en uafhængig undersøgelse af omstændighederne omkring Gongadzes død. De voksende protester kræver en efterforskning og alt oftere Kutjmas afgang.
    Hvis hr. Kutjma bekymrer sig for Ukraines overlevelse som et selvstændigt demokratisk land, så må han stå til ansvar for sine handlinger og overdrage sine beføjelser til premierministeren, den af forfatningen bestemte efterfølger, hvis efterforskningens resultater fører dertil. Vesten bør indtage en klar holdning og fordømme hr. Kutjmas opførsel og handlinger. Det internationale samfund har ingen anden udvej end at indstille samarbejdet med hr. Kutjma, indtil at den upartiske efterforskning er blevet afsluttet, og alle de skyldige straffet. Befolkningen bør vide, at Vesten står på dens side og i opposition til ethvert forsøg fra hr. Kutjmas side til at undgå et ansvar, eller for den sags skyld, loven.
    Jeg forbliver en tilhænger af bistand til udviklingen af det åbne samfund i Ukraine. Jeg opfordrer andre donorer at fortsætte støtten til det civile samfund. Det ville være en tragedie, hvis Kutjmas fejl tvang det internationale samfund til at afstå fra støtten til det civile samfund i disse yderst vanskelige tider".
George Soros er leder af "Open Society Institute".

05.03.01. USA beklager rydningen af teltlejren

USAs State Department advarede i fredags Ukraines præsident Leonid Kutjma, som i øjeblikket står overfor nogle skarpe interne protester. Washington truer med at revidere sin bistand til Ukraine, hvis han ikke tager nogle betydelige skridt i retning af demokratiseringen af samfundet og liberaliseringen af økonomien. Det er den første skarpe erklæring, som den nye amerikanske regering er kommet med i forhold til det ukrainske styre, ikke mindst hvad angår truslen om at revidere omfanget af amerikansk hjælp til Ukraine, skriver UP. Ifølge det amerikanske udenrigsministerium pålagde præsident George Bush USAs ambassadør i Kyiv, Carlos Pasquale, at overbringe denne advarsel til det ukrainske statsoverhoved, oplyser Interfaks-Ukrajina.
    Bush lader forstå, at han betragter situationen i Ukraine som "en prøvelse på regeringens hengivenhed overfor retsstatens og demokratiets principper og sikringen af menneskerettighederne". USA ønsker, erklærede Det hvide Hus' leder i et mundtligt budskab til sin ukrainske kollega, at se Ukraine "som en uafhængig stat med markedsøkonomi, et land, der er integreret i det euro-atlantiske samvirke".
    Det amerikanske udenrigsministeriums pressesekretær, Richard Baucher, sagde, at "vores støtte til disse mål vil være afhængig af Ukraines evne til at træffe konkrete foranstaltninger med hensyn til betydelige reformer". Dermed lod han forstå, at der er en mulighed for en indskrænkning af den amerikanske støtte i fremtiden, omend en sådan beslutning endnu ikke er truffet. Siden 1991 har Washington bevilget Ukraine 2,3 mia. $.
    Baucher gentog USAs opfordring til Kyiv om at gennemføre en hurtig og uafhængig efterforskning af sagen om mordet på journalisten Georgij Gongadze, idet han understregede, at Washington forventer, at Kutjma indleder en dialog med oppositionen, og han fordømte styrets rydning i torsdags af den teltlejr, som de protesterende havde stillet op i hovedstaden.
    UP bringer et udklip af den briefing, som det amerikanske udenrigsministeriums talsmand holdt  torsdag i anledning af begivenhederne i Ukraine.
    Q: Hvad kan De sige i anledning af, at det ukrainske politi har opløst anti-Kutjma aktionen?
    Boucher: Vi beklager det ukrainske styres handlinger i morges. De likviderede det, som vi så - en fredelig demonstration, som igennem nogle uger har været afholdt på Kyivs hovedgade. Vi opfordrer det ukrainske styre til at overholde sine internationale forpligtelser med hensyn til forsamlingsfriheden. Det ukrainske styre erklærede, at det forpligter sig til at løse de politiske problemer ad forfatningsmæssig vej, etablere en dialog med oppositionen og tage del i den, samt at tage skridt i retning af gennemførelsen og afslutningen af en "gennemsigtig" efterforskning af Gongadze-sagen. Og vi har også meget indtrængende anmodet regeringen om at overholde disse forpligtelser.
    Q: Det forlød i Kyiv, at præsident Bush havde sendt et brev til præsident Kutjma forud for begivenhederne den 1. marts. Kan De kommentere det på en eller anden måde?
    Boucher: Vores ambassadør overbragte den 27. februar mundtligt et budskab fra præsident Bush til præsident Kutjma. I budskabet fremhævede han tre forhold, som, jeg formoder, er dem bekendt. Det første er, at den nuværende situation i Ukraine er en prøvelse for Ukraine og dets ledere i forhold til forpligtelserne om retsnormer, demokrati og menneskerettigheder. Det andet er, at Amerikas Forenede Stater og Ukraine sammen har et fælles langsigtet mål, nemlig at Ukraine bliver et uafhængigt, demokratisk, markedsøkonomisk land, som lever i overensstemmelse med regler og love og er integreret i det Euroatlantiske samvirke. Det tredje er, at en succes i opnåelsen af dette mål og vores evne til at sikre støtten til dette mål afhænger af Ukraines koncentration omkring at tage skridt i retning af en meget vigtig reform.
    Q: Det er lidt indviklet. Jeg forstår, at dette ikke er afgørende. Regeringen er kommet frem til nogle konklusioner angående korruption, idet De jo taler om undertrykkelser af journalister, og det er under alle omstændigheder anti-demokratiske handlinger?
    Boucher: Der er temmelig mange påstande. Ret mange af dem har relation til båndoptagelser. I visse af dem drejer det sig om en journalists forsvinden, i visse af dem drejer det sig om holdningen til opponenter, i visse drejer det sig om valgsvindel. Vi har intet grundlag for overvejelser om, hvilke af dem er sande, og hvilke af dem ikke er det. Som de ved, har Ukraines regering indledt en efterforskning. Jeg tror, at vi i en vis grad bør hjælpe med denne efterforskning. Når alt kommer til alt, så vil vi gerne se, at efterforskningen bliver gennemført i overensstemmelse med de vedtagne forfatningsmæssige rettigheder. Og vores mulighed for at hjælpe regeringen heri, og støtten til reformprocessen vil være afhængig af respekten for forfatningsmæssige og demokratiske rettigheder og love.
    Q: Hvordan vil støtten til Ukraine - den tredjestørste modtager af den amerikanske bistand -
være. Er der nogen der ser på muligheden for at udnytte bistanden som løftestang for at få lidt mere demokrati i landet?
    Boucher: Der er ingen ændringer i vores program desangående, men jeg tror, at denne meddelelse, som vi er kommet med, gør det ret klart, at vores evne til også at hjælpe fremover i høj grad afhænger af deres evne til at overholde forfatningen og forpligtelserne i forhold til retsnormer.
    Q: Er De enige i, at denne undertrykkelse af oppositionen og visse hændelser i forhold til pressen ikke giver præsident Kutjma nogen som helst moralsk ret til at lede landet?
    Boucher: Jeg vil helst ikke komme med nogle erklæringer desangående.
    Q: De kan bekræfte, at Ukraine fortsat er den tredjestørste modtager af amerikansk bistand? Ved De nogle konkrete data om denne bistands omfang?
    Boucher: Jeg har ikke nogen tal i mit hoved. Jeg skal undersøge det hele.
 

05.03.01. Rigsadvokaturen afviser yderligere DNA-undersøgelser

Ukraines rigsadvokatur afviste i fredags en begæring fra moderen til Georgij Gongadze, Lesja Gongadze, om at iværksætte en ny retsmedicinsk undersøgelse af liget fra Tarastja-skoven med henblik på at fastslå dødsårsagen og dødstidspunktet. Rigsadvokaturen har desuden afvist moderens anmodning om at stifte bekendtskab med de retsmedicinske ekspertiser, som er foranstaltet i sagen. Det meddelte Lesja Gongadzes advokat, Andrij Fedur, i fredags, meddeler Interfaks-Ukrajina ifølge korrespondent.net.
    Lesja Gongadze, som samme rigsadvokatur har anerkendt som skadelidt i Gongadze-sagen, insisterede på en ny ekspertise af liget, som blev fundet i Tarastja, i nærvær af hende, hendes advokat og internationale eksperter. Rigsadvokaturen erklærede i sidste uge, at Gongadze, som forsvandt den 16. september, "led en voldsom død", dvs. blev myrdet. Det skamferede lig, som blev fundet i starten af november i Tarastja-distriktet i Kyiv-regionen, blev af anklagemyndigheden erklæret for at være resterne af journalisten med en sandsynlighed på 99,9%. Georgijs moder og hans enke Myroslava er erklæret som skadelidte i den straffesag, som nu er indledt, hvilket giver dem adgang til sagsakterne.
 

05.03.01. Regeringen fordømmer oligarkerne

Medvedtjuks (SDPU), Volkovs (Demokratisk Union) og Tyhypkos (Trudova Ukrajina) forsøg på at få regeringen til at gå med til en koalitionsregering har udløst en hård reaktion fra premierminister Jusjenko, som meget intelligent rådede Medvedtjuk til at træne formuleringerne i sin familie. Premierministeren sagde klart, at han ikke har tænkt sig at give efter for Medvedtjuks afpresning. Torsdag aften i sidste uge kom der en officiel bekræftelse af hans synspunkt i form af en erklæring fra regeringen, oplyser UP.
    Regeringen nøjes ikke med at udtrykke "en dyb bekymring over, at visse politiske kræfter pisker en stemning op omkring det såkaldte spørgsmål om en koalitionsregering", men vurderer "sådanne handlinger, som et forsøg på at kæntre relationerne mellem Verkhovna Rada og regeringen".
    Folkene bag koalitionstanken har også et andet statsfjendtligt mål. Som det fremgår af erklæringens tekst provokerer Medvedtjuk, Volkov og Tyhypko "ikke blot til en skærpelse af relationerne mellem magtens grene i et forsøg på at trække regeringen ind i en politisk strid, men truer selve det parlamentariske flertals eksistens". Disse ord er tydeligvis møntet på Kutjma, for hvem ordet "flertal" er blevet en slags fetich.
    Men der er mere. Medvedtjuk, Volkov og Tyhypko "forsøger at fremprovokere en politisk krise i samfundet ved at få regeringen til at træde tilbage". Men i regeringen er man fast overbevist om, at det ikke vil lykkes dem, da det er et "påtaget problem", eftersom disse ikke vil være i stand til at "udtrykke en mistillid til regeringen på baggrund af dens reelle resultater i 2000".
    Regeringen opfordrer alle politiske kræfter til at "forene anstrengelserne for at opnå disse resultater og afholde sig fra ultimata og en tilspidsning af de politiske relationer" og udtrykker parathed "til konstruktiv dialog med alle politiske kræfter, som er interesseret i at støtte reformkursen henimod den økonomiske vækst, bevarelsen af den politiske stabilitet og borgerfreden i samfundet, løsningen af problemerne via gensidige konsultationer og politisk dialog", heddet det ifølge UP i regeringens pressmeddelelse.
 

05.03.01. Meningsmåling i Kyiv viser accept af teltlejren og Jusjenko

Ukraines centrum for økonomiske og politiske studier opkaldt efter Oleksandr Razumkov har gennemført telefoninterviews blandt 772 af indbyggerne i Ukraines hovedstad Kyiv. UP bringer resultaterne:
 
Var "Ukraine uden Kutjma" - teltlejren en trussel mod den offentlige orden?
Ja 23,5%
Nej 64,6%
Ved ikke 11,9%
Hvad mener De om opløsningen af teltlejren?
Styret er slået ind på magtpression mod oppositionen 33,4%
Styrets dødskamp 15,7%
En lovlig eksekvering af domstolens afgørelse 21%
Ved ikke 29,5%
Hvad mener De om premierministeren Jusjenkos opgør med de såkaldte oligarker?
Jusjenko bør blive på sin post  64,6%
Jusjenko bør gå af og "male billeder" 7,5%
Jusjenko bør gå af og blive oppositionens leder 4,5%
Ved ikke 22,5%

05.03.01. Politiet har løsladt samtlige anholdte

Alle de 44 deltagere i aktionen "Ukraine uden Kutjma", som politiet i Kyiv anholdt under rydningen af teltlejren i torsdags for at have modsat sig likvideringen af teltlejren på Khrestjatyk i Kyivs centrum, er blev løsladt, oplyste lederen af Kyiv-politiets pressetjeneste, Oleksandr Zarubytskyj, ifølge Vesti online.
    To distriktsdomstole - Petjerskyj og Radjanskyj - har idømt de anholdte bøder.
    Zarubytskyj understregede, at politiet fik gennemtrumfet, at de anholdte fik besøg af sygepersonale, som bevidnede, at ingen af de anholdte havde lidt overlast.
    Pressetalsmanden afviste kategorisk informationerne om, at der i virkeligheden var flere anholdte end de 44 personer.
    Medkoordinator af aktionen "Ukraine uden Kutjma", Volodymyr Tjeremys, sagde i torsdags til nyhedsbureauet, at politiet havde anholdt 55 aktionerende, hvoraf de to havde fået brækket ribbenene, mens en enkelt fik smadret ansigtet, oplyser Vesti online.
 

06.03.01. Skattevæsenet vil ikke være underlagt regeringen

Som udløber af en "tilpas grundig samtale med premierminister Viktor Jusjenko er vi blevet enige om, at spørgsmålet om, hvorvidt den statslige skatteadministration skal underlægges regeringen, er taget af dagsordenen", meddelte formanden for Ukraines skattevæsen (DPAU) og landets faktiske skatteminister, Mykola Azarov, forleden dag, oplyser nyhedsbureauet Vesti online.
    "Vi er nået frem til en gensidig forståelse om, at hvis den ene eller den anden statsinstitution arbejder effektivt, så bør man kun ændre eller omlægge den for at forbedre dens arbejde", sagde han.
    Ifølge DPAUs formand er det statslige budget i februar 2001 blevet overopfyldt med 178 mill. Hryvna (32 mill. $) for så vidt angår indtægter, med andre ord er det blevet overopfyldt med mere end 110%. "Vi har også - tilføjede han - overopfyldt budgettet for januar. Det giver regeringen mulighed for at arbejde, indfrie de manglende lønudbetalinger og finansiere alle de sociale overførsler".
    På den anden side, bemærkede formanden for DPAU, opfylder skattevæsenet absolut alle regeringens beslutninger. "For os er regeringens beslutninger og bekendtgørelser og premierministerens personlige bekendtgørelser obligatoriske dokumenter, og derfor er problemet kunstigt opstået", - sagde han. Ifølge Mykola Azarov "er skattevæsenet efter lovgivningen den udøvende magts centrale organ med en særlig statut, og derfor bliver alle spørgsmål om samarbejdet med regeringen løst i en normal arbejdsgang", citerer Vesti online.
 

06.03.01. Skattechefen bliver partiformand og vil vinde i 2002

Mykola Azarov, Ukraines magtfulde skatteminister, er blevet valgt til formand for et nyt parti, der er udsprunget af en blok bestående af fem partier, der indtil fornyligt kaldte sig Partiet for regional genfødsel "Ukraines arbejdende solidaritet", men som på en kongres i weekenden omdøbte sig selv til det meget mere enkle navn: "Ukraines regionsparti", eller bare Regionspartiet skriver UP.
    Azarov blev valgt enstemmigt. Ifølge skattechefen vil partiet med han i spidsen opbygge "En ny centrisme", som i partiets program betegnes som partiets ideologi.
    Det handler desuden om "En effektiv skabelsens teknologi og filosofi, som forudsætter det politiske kompromis' kultur, som sætter menneskets virke i centrum og sikrer nationens egenoverlevelse".
    Partiet er ambitiøst og erklærer, at det har til hensigt at gå efter sejren ved parlamentsvalget i 2002. "Vi må indenfor kort tid at mobilisere alle vores tilhængere, sammentømre dem og lære dem at vinde valget allerede i 2002". Denne sætning får en særlig genklang i øret, når man tænker på partiformandens navn og embede, skriver UP.
    Mykola Azarovs nye post bliver en sand prøve på hans evner til forene et vanskeligt foreneligt dobbeltmandat: den politiske fritidsbeskæftigelse udenfor arbejdstiden og den rets-og ordenshåndhævende etat (p.g.a. skattepolitiet), som han er leder af i sit professionelle liv.
    Regionspartiet er tro mod en af stifterne og lover at opbygge et civilsamfund, hvis ikke i hele landet, så dog i det midste i visse regioner - "partiet går ind for en styrkelse af det civile samfunds regionale principper og udviklingen af det regionale demokrati og initiativ", - citerer Interfaks-Ukrajina partiets program.
    I sin "indsættelsestale" erklærede Mykola Azarov, at partiet ikke alene er imod Jusjenko- regeringens tilbagetræden, men selve talen herom. Spørgsmålet om etableringen af en koalitionsregering bør man først stille efter, at der er gennemført forfatningsmæssige ændringer, mener Azarov. Ifølge Azarov har hans nye parti fået præsident Leonid Kutjmas velsignelse.
    Med hensyn til præsidentvalget i 2004 sagde Mykola Azarov, at han ikke agter at stille op til det, og at han som formand for partiet vil arbejde for at finde eller promovere en sådan skikkelse. Han har tænkt sig at være formand for partiet, indtil "partiet vil pege på en leder, som vil kandidere til præsidentposten i 2004".
    Indtil videre er den nyvalgte leder overbevist om, at der hverken er en politisk eller en økonomisk krise i landet. Adspurgt om valgåret 2002, sagde han, at han var imod at afholde valget som et forholdstalsvalg, eftersom "det har en mening", når der vil være en 5-6 stærke partier i Ukraine.
    Azarov afviste, at det nye parti kan indtage en priviligeret position p.g.a. at han samtidigt er formand for skatteadministrationen. "Mit embede vil under ingen omstændigheder blive brugt til at opbygge og styrke vores parti", - advarede Azarov.
    Regionspartiet er en sammenslutning af "Partiet for regional genfødsel", "Arbejdets parti", "Ukraines parti for solidaritet", Partiet "For et smukt Ukraine", samt "Det ukrainske pensionistparti". Petro Poroshenko, som havde håbe på at blive formand for partiet, er leder af det nye partis parlamentsfraktion - "Solidarnist".
    Præsidenten for den internationale organisation Freedom House sagde fornyligt under en rundbordskonference i Carnegie Foundation i USA, at "Azarov vil, hvis han forbliver på sin post efter denne krise, udgøre en hovedtrussel mod Ukraines demokratiske fremtid", oplyser UP.
 

06.03.01. Kutjma vil ikke afskedige Jusjenko-regeringen

Ukraines præsident Leonid Kutjma sagde i går, at han ikke har tænkt sig at underskrive et dekret om Viktor Jusjenko-kabinettets afsked, men så gerne, at premierministeren drog sine konklusioner efter konflikten omkring koalitionsregeringen, skriver UP.
    Regeringen bør være effektiv og støtte sig til parlamentsflertallet, men relationerne mellem regeringen og flertallet er ikke de bedste lige nu, sagde Kutjma i et interview til polske journalister i anledning af, at Polens præsident Aleksandr Kwasniewski aflægger besøg hos Kutjma den 15. marts.
    Kutjma påpegede, at han har pålagt Jusjenko at samarbejde ikke alene med de fraktioner, som han kan lide, men også dem, som han ikke kan lide, for slet ikke at tale om præsidenten.
    Præsidenten understregede endnu en gang, at han ikke har tænkt sig at føre forhandlinger med oppositionen. Netop den opposition, som har forenet det yderste venstre og det yderste højre. Han foreslår sine opponenter at indlede en intern dialog indenfor oppositionen. (I en debat-udsendelse på Tv-stationen STB i fredags viste en seerafstemning, at et overvældende flertal heller ikke mente, at en dialog mellem oppositionen og styret var mulig, red.)
    "Styret vil kun føre dialog på betingelse af, at det bliver indenfor Ukraines retlige felt. Hvis der bliver fremsat krav som, at præsidenten skal underskrive sin afskedsbegæring, så har jeg ikke tænkt mig at føre samtaler med oppositionen desangående. Jeg er blevet valgt af over 16 millioner mennesker, og ikke af 3.000 eller 5.000"- sagde Kutjma.
    "Jeg har officielt foreslået, at man afholder rundbordssamtaler, som i mange andre lande. Lad de politiske kræfter sætte sig ved et bord og gennemføre en diskussion omkring den opståede situation. Der bør være en dialog på partiernes, samfundsorganisationernes og de politiske organisationers niveau. Derefter vil styret være parat til at slutte sig til på et hvilket som helst tidspunkt, så der bliver en mulighed for at tale om et eller andet", - sagde præsidenten og tilføjede, at han ikke vil acceptere "ultimatumets sprog", oplyser UP.
 

06.03.01. Rigsadvokaturen går med til ekstra DNA-analyse

Rigsadvokaturen har besluttet at gennemføre en yderligere undersøgelse for at gentypebestemme det lig, som blev fundet i skoven ved byen Tarastja i november. Herom meddelte rigsadvokat Mykhajlo Potebenjko. Han fremhævede, at "vi har besluttet at gennemføre en ny retsgenetisk ekspertise, som Georgij Gongadzes moder har bedt os om", oplyser MIGNews.
    Efter at rigsadvokaturen havde indrømmet, at "liget fra Tarastja" tilhører Georgij Gongadze, krævede journalistens moder at gennemføre en yderligere ekspertise. Men rigsadvokaturen afviste moderens begæring. Moderens advokat meddelte herefter, at han ville indgive et søgsmål mod rigsadvokaturen.
 

06.03.01. Ny oversvømmelse i Transkarpatien

Ukraines vestligste region - Zakarpatska - blev i dagene 3-4 marts ramt af en stor mængde nedbør  svarende til en måneds normal, som kombineret med tøvejr skabte en flod af tøsne og regnvand, der oversvømmede landsbyer i 7 af regionens distrikter. Den maksimale vandstand er målt til 632 cm på floden Tysa ved byen Tjatjev (rekordvandstanden er målt til 726 cm) og til 490 cm ved byen Khust (rekorden er på 490 cm). Desuden er der målt en vandstand på 844 cm på floden Borzhava ved grænseovergangen Shalanka (rekorden er på 890 cm).
    Ifølge Ukraines ministerium for ekstraordinære begivenheder var 59 beboede områder (1816 huse, 5 af husene er ødelagt, 2041 mennesker er evakueret) i de syv distrikter i Zakarpatska- regionen under vand kl. 6 om morgenen den 5. marts.
    Ifølge Ukraines meteorologiske centrum var der den 5. marts udsigt til meget kraftigt nedbør, overvejende i form af regn, som yderligere vil kunne forværre situationen i den hårdt plagede region. Man forventer, at vandstanden i floden Tysa i nærheden af byerne Tjatjev, Khust og Vylok vil nå en rekordhøjde.
    Ukraines ministerium for ekstraordinære begivenheder herunder ministeriets havari-og redningskorps i byen Uzhgorod, samt styrker fra forsvarsministeriet og indenrigsministeriet m. fl. vil deltage i redningsarbejdet - i alt 994 personer og 205 køretøjer, oplyser Vesti online.
 

07.03.01. FBI skal stå for en ekstra DNA-analyse

FBIs laboratorium i USA skal indenfor den nærmeste fremtid afholde en yderligere ekspertise af det lig, som blev fundet i Tarastja udenfor Kyiv i november. Ukraines rigsadvokatur har indgået en aftale herom med to amerikanske eksperter fra FBI, skriver korrespondent.net med henvisning til Interfaks-Ukrajina.
    Repræsentanter for Ukraines udenrigsministerium og den amerikanske ambassade i Ukraine deltog i mødet, oplyste lederen af udenrigsministeriets pressetjeneste, Ihor Hlushko. Ifølge ham vil en ukrainsk specialist ligeledes deltage i ekspertisen, som skal finde sted i FBI's laboratorium.
    Ukraines øverste anklagemyndighed gik med til at afholde en yderligere ekspertise af det lig, som blev fundet i Tarastja, og som [ifølge russiske DNA-analyser] først med 99,6% og siden med 99,9% sikkerhed er blevet fundet som tilhørende journalisten Georgij Gongadze. Gongadzes moder Lesja Gongadze har insisteret på en yderligere ekspertise med deltagelse af internationale eksperter. Af samme grund skal prøverne af de materialer, som skal danne grundlag for den genetisk- retsmedicinske ekspertise, tages i nærvær af hende og hendes advokat.
    Gongadzes enke har indvilget i at stille blodprøver fra sig selv og sine to børn til rådighed for ekspertisen.
 

07.03.01. 192 landsbyer oversvømmet i Transkarpatien i går

Oversvømmelserne i det ukrainske Transkarpatien på grænsen til Ungarn og Rumænien fortsatte i går, hvor 192 landsbyer med næsten 9.000 huse blev oversvømmet. Over 7.000 indbyggere er allerede blevet evakueret. 20 bygninger er styrtet sammen p.g.a. presset fra vandmasserne, og 74 landsbyer er nu uden strøm. Folk bliver evakueret fra de ramte distrikter. I går blev to mennesker dræbt som følge af oversvømmelserne; en ældre kvinde fra byen Khut og en mand fra landsbyen Shany. Foreløbigt er 11 af regionens distrikter ramt af oversvømmelserne, og man forventer, at de hidtige vandstandsrekorder bliver overskredet i flere af distrikterne i regionen. Det er allerede sket i tre af distrikterne. I bjergdistrikterne eksisterer der en fare for mudderskred. I dalene var indbyggerne allerede i forgårs begyndt på at befæste deres huse ved hjælp af de hundreder af tusinder sandsække, som i forgårs blev leveret fra andre regioner i Ukraine.
    Det ukrainske ministerium for ekstraordinære begivenheder og bataljonen "Tysa" har stillet over 20.000 mand til rådighed i kampen mod naturkatastrofen. En udbedring af flodens følgevirkninger vil imidlertid kræve langt større kræfter og penge. Alene gårsdagens oversvømmelse af landsbyen Varijevo i Berehivskyj-distriktet medførte, at 600 beboelsesejendomme kom under vand. Vandstanden her er omkring 2,5 meter, oplyser STB.
 

07.03.01. Kwasniewski som sendebud ?

Ifølge oppositionspolitikeren Oleksandr Moroz, der lige har været på et besøg i USA, vil Polens præsident, Oleksandr Kwasniewski, når han den 15. marts besøger sin ukrainske kollega Leonid Kutjma, overbringe ham en dokumenteret reaktion på begivenhederne i Ukraine fra den tyske forbundskansler Gerhard Schröder og den franske præsident Jacques Chirac. Moroz siger, at Polens premierminister Timoszewiecz har fortalt ham det i en samtale fornyligt. Desuden oplyste Moroz i går, at en ekspertgruppe fra det amerikanske udenrigsministerium inden længe vil ankomme til Ukraine, skriver Vesti online.
    Man må formode, at den polske præsident også har andet at snakke med sin ukrainske kollega om.
    Den polske avis Rzecz Pospolita, som støtter den nuværende præsident Kwasniewski, skrev i går, at Ukraine havde bevæget sig væk fra demokratiet. "Det er åbenlyst, at en nådesløs politisk kamp fortsætter i Ukraine, hvor hverken regeringen eller oppositionen henholder sig til demokratiske metoder". Avisen fortsætter: "I Ukraine, hvor præsidenten er udstyret med med vide magtbeføjelser, afhænger borgernes opførsel i høj grad af ham. Opløsninger af demonstrationer og arrestationer udfra et politisk motiv bevæger Ukraine væk fra de principper for det offentlige liv, som er gældende i Vesteuropa", hedder det ifølge Vesti online.
 

07.03.01. Wall Street Journal om investeringsrisici i Ukraine

Den manglende politiske og økonomiske afklaring øger investeringsrisikoen i Ukraine, skriver den amerikanske avis Wall Street Journal i gårsdagens udgave, som Vesti online citerer fra.
    "I mange år anså Europa og USA Ukraine som en bufferstat mellem Østeuropa og Rusland og ydede landet økonomisk og konsulær bistand. Siden 1990 har Ukraine modtaget over 2 mia. $ fra USA - mere end nogen anden af de tidligere sovjetrepublikker. Det blev gjort med det formål at hjælpe landet med at blive en markedsøkonomi, der er integreret i Europa og NATO. Det er ikke sket.
    "Vi slår ikke hånden af Ukraine, - siger Carlos Pasquale, USAs ambassadør i Kyiv. - Men vores mulighed for at arbejde med dette land afhænger af, hvordan de økonomiske problemer bliver løst, og hvordan demokratiets opbygningsproces foregår. Indenfor den politiske sfære er situationen uforståelig. Indenfor den økonomiske sfære udvikler landet sig ikke, og i en bestemt forstand bevæger det sig endda agterud".
    Fornemmende Vestens ringeakt går Ukraine i retning af Rusland, som åbenlyst er langt mindre bekymret over, hvordan Kutjma behandler sine politiske opponenter. I februar, dagen efter mødet med den russiske præsident Vladimir Putin, anholdt Kutjma den tidligere vice-premierminister Julia Tymoshenko, som var oppositionens uformelle leder. Kritikere hævder, at Putin velsignede denne arrestation.
    Alt imens Ukraine forsøger at definere sit politiske ansigt, forbliver den økonomiske politik uafklaret og går ofte hen og bliver et gidsel for konkurrende interesser. Premierminister Viktor Jusjenko anses af de vestlige landes regeringer for at være reformator. Men han støder ofte på modstand fra indflydelsesrige forretningsfolk, som ikke er interesseret i gennemførelsen af de udtænkte reformer.
    Men reformerne har fremkaldt en modreaktion, især fra magnaternes side, som er blevet stenrige ved hjælp af hemmelige tuskhandler. Da optagelserne af telefonsamtalerne blev offentliggjort og en skandale blev udløst, blev det nødvendigt for Kutjma at få vælgernes støtte. "Præsidenten blev nødt til at støtte sig til oligarkerne, fordi de kontrollerer store aktieposter i massemedierne, - sagde en vestlig diplomat. - Som et resultat heraf blev deres indflydelse styrket".
    Mens magtkampen står på, bliver Ukraine opfordret til at gennemføre nogle seriøse ændringer i økonomien. I februar erklærede Den internationale Valutafond, at staten ikke kunne opfylde betingelserne for den næste udbetaling, som skulle falde i marts. Fonden gør gældende, at privatiseringen føres alt for langsomt: indtil videre er ikke en eneste stor virksomhed blevet solgt på en åben tender. Dertil kommer, at IMF tilskyndede til mere gennemgribende reformer i skattesystemet, banksektoren og energisektoren.
    Landets problemer bliver forværret af dets manglende evne til at beslutte sig for, hvem den øverste magt skal tilhøre - præsidenten eller parlamentet. Ukraine fortsætter med at lede efter et svar på dette spørgsmål. Sidste år vandt Kutjma en folkeafstemning, hvis resultat gav ham meget vide beføjelser. Men parlamentet - hvor flertallet udgøres af kommunister (?) - afviste at godkende folkeafstemningens resultater og omsætte dem i lovgivningen.
    Nu vil de oppositionelle lovgivere trække den forfatningsmæssige ligevægt over på sin side. De forlanger at vedtage nye love, som ville give dem større beføjelser og indflydelse på udnævnelser til høje poster. Parlamentets ledere truer Jusjenko med en mistillid til april, hvis han ikke går med til at danne en koalitionsregering. Med en sådan mangel på politisk og økonomisk afklaring stemmer de udenlandske investorer med fødderne. I februar forlod to europæiske banker - Rabobank NB og Societe General SA - samt et ligeledes vestligt investeringsselskab Wood & Co Ukraine. "Vi har ingen mulighed for at tiltrække investorer til dette land", - siger Jacques Munais, præsident for Credit Lyonnais Ukraine, en af de få vestlige institutioner, som endnu er forblevet i landet".
 

07.03.01. Kutjma fyrer energiministeren og satser på Jusjenko

Præsident Leonid Kutjma afskedigede i går brændsels-og energiminister Serhij Jermilov, oplyser UP med henvisning til ukrainsk Tv-1.
    Præsidenten udnævnte Stanislav Stashevskyj til ny brændsels-og energiminister. Stashevskyj har seneste arbejdet som første viceformand for Kyivs byadministration. Tidligere har han også arbejdet som første vice-præsident for korporationen "Glavkievgosstroj".
    Eksperter påpeger, at denne udskiftning er en imødekommelse af premierminister Viktor Jusjenkos krav. I mandags afskedigede Kutjma efter Jusjenkos anbefaling formanden for Den nationale Kommission for regulering af elekroenergi, Oleksandr Gridasov.
    Der er ingen tvivl om, at de to udskiftninger er en sejr for netop Jusjenko, som for en måneds tid siden havde krævet netop de to ministre udskiftet. Fyringen af Jermilov betyder, at det memorandum, som han den 12. februar underskrev med lederen af det forenede russiske energiselskab, Anatolij Tjubajs, og som Jusjenko siden har nægtet at tilslutte sig, må være bortfaldet.
Ukraines og Ruslands energisystemer forbliver hermed adskilt.

Kommentar: Som det er blevet påpeget før, så er Kutjma et politisk geni. Som både den Jusjenko-venlige nyhedssite ProUA og den russiske avis Kommersant forleden skrev, så er Kutjma, grundet den tilsynelandende voksende internationale og indre isolation, ganske enkelt pisket til at satse på den reformvenlige Viktor Jusjenko, der fortsat har et rygte som en uplettet reformator i Vesten og derfor er den sidste redningsplanke for Kutjma, som endnu har næsten fire år tilbage af sin sidste præsidentperiode og ikke politisk har nogen mulighed for at skyde sit eget parlament sønder og sammen.
    Premierministerens overraskende hårde udmeldinger i forhold til oligarkernes forslag om koalitionsregering, tvang hans modstandere til at gå over Rubikon og true med, at han vil få et flertal imod sig allerede den 10. april.
    Dette gav Kutjma mulighed for at træde ind i rollen som reformator, der gerne vil fastholde den reformvenlige og vestligt orienterede premierminister på trods af oligarkernes og kommunisternes krav om hans afgang. Og hvis det kommer så vidt, at der rent faktisk bliver samlet et flertal i Radaen i april for et mistillidsvotum til Jusjenkos regering, så vil det give Kutjma lejlighed til at gentage den russiske præsident Jeltsins politiske overlevelsestræk i 1993, da Jeltsin ganske enkelt opløste det genstridige parlament Den øverste Sovjet og bombede det til stenalderen, vel at mærke med Vestens (Clintons, Majors, Kohls og Mitterands) fulde opbakning og forståelse.
    Så vidt vil det selvfølgeligt ikke komme i Kyiv, men et mistillidsvotum til Jusjenko-regeringen vil kunne give Kutjma en enestående chance for at ignorere "det kommunistiske" parlament og fremstå som reformernes eneste håb i Vestens (primært USAs) øjne. Det er heller ikke noget tilfælde, at skattechef Azarovs udmelding om, at han ikke alene er imod Jusjenko-regeringens afsked, men også diskussionerne herom, er fremsat i denne weekend. Det er påfaldende, så tavs 1. viceformand for Radaen Viktor Medvedtjuk er blevet. Han har i hvert fald ikke benyttet sin ugentlige pressekonference i mandags til at svare Viktor Jusjenko på dennes seneste udfald mod Medvedtjuk og hans allierede i parlamentet. Socialdemokraten Medvedtjuk havde såmænd bare formastet sig til at spille "det europæiske kort", idet han henviste til, at en koalitionsregering er normal praksis i de fleste europæiske lande.
 

08.03.01. Colin Powell udtrykker bekymring

Colin Powell, som de næste knap fire år vil være bestemmende for USAs udenrigspolitik, kom i går for første gang med en vurdering af Leonid Kutjmas styre i Ukraine. Undertrykkelsen af ytringsfriheden i Ukraine foregår på "en meget forfærdelig og potentielt farlig måde", udtalte USAs udenrigsminister ifølge UP.
    Epitetter, som bruges om Ukraine, synes at blive stadig skarpere i Washington. De seneste lød under den amerikanske udenrigsministers møde med sin kollega Anna Lind, Sverige, der er EUs formandsland.
    De forenede Stater og Den europæiske Union er rede til at yde Ukraine hjælp, men Kyiv må løse den politiske krise og bevise, at man er denne støtte værdig. Det var den betingelse, som Powell stillede op ifølge nyhedsbureauet UNIAN.
    Undertrykkelsen af ytringsfriheden "forhindrer gennemførelsen af økonomiske reformer, hvilket fremkalder en stor bekymring". Anna Lind anførte på sin side, at hun havde fortalt Powell, at hun under besøget i Kyiv "blev overbevist om, at der er opstået en meget svær situation i landet". Hun sagde, at den af hende ledede delegation drøftede massemediernes forhold og Gongadze-sagen, men "vi fik ikke nogle særligt gode svar".
    "Det er dog åbenlyst, at der i Ukraine er såvel politiske som økonomiske problemer, men samtidigt er det vigtigt at fortsætte samarbejdet med Ukraine for at forhindre, at landet synker endnu dybere", mente Lind.
    USAs OSCE-ambassadør David Johnson opfordrede forleden endnu en gang Kyiv til at gennemføre "en hurtig, fyldestgørende og gennemsigtig" efterforskning af mordet på Gongadze, meddeler USAs informationsbureau ifølge UP.
 

08.03.01. Europarådet drøfter Ukraine på april-samling

Europarådets parlamentariske forsamlings monitoring komite besluttede på et møde i Paris i onsdags, at den politiske situation i Ukraine og Ukraines opfyldelse af de forpligtelser, som landet påtog sig, da det trådte ind i Europarådet, allerede skal behandles på PACEs april-samling og ikke på juni-samlingen, som det oprindeligt var planen. PACEs monitoring komite drager afsted til Ukraine i marts.
    Folkedeputeret i Verkhovna Rada og medlem af monitoring komiteen Serhij Holovatyj oplyser, at PACEs Ukraine-referent Hanne Severinsen MF (V) informerede komiteens medlemmer om de seneste begivenheder i Ukraine, herunder omkring "magtanvendelse" mod demonstranterne på Khrestjatyk under afviklingen af teltlejren.
    Medlemmerne af komiteen drøftede spørgsmålet om, at ikke blot referenterne fra monitoring komiteen, men også medlemmer af PACEs politiske komite, juridiske komite og menneskerettighedskomite skulle inddrages i forberedelsen af beretningen om situationen i Ukraine. Derfor agter PACEs referenter at ankomme til Ukraine i slutningen af marts, oplyser Holovatyj ifølge nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina, skriver korrespondent.net.
    Monitoring komiteen har endvidere tænkt sig at rette henvendelse til den juridiske ekspertkommission i Venedig med henblik på at få en konklusion om, hvorvidt lovforslaget om "Ændringer og tilføjelser til Ukraines forfatning" er i overensstemmelse med Europarådets normer og standarder.
    Dette dokument, som blev fremlagt i Ukraines parlament af en gruppe folkedeputerede den 23. februar, opererer med en omfordeling af magten i retning af parlamentet og regeringen.
    Holovatyj bemærkede desuden, at der under mødet i monitoring komiteen blev rettet "en skarp kritik" af det forhold, at Verkhovna Radas formand (som i weekenden blev indlagt på hospitalet, red.) Ivan Pljustj ikke svarede på et brev fra PACEs præsident lord Russel-Johnston, afsendt den 2. februar. I dette brev anmodede PACEs præsident om at få tilsendt Verkhovna Radas resolution af den 21. februar 2001, som indeholdt en henvendelse fra parlamentet til PACE, hvori man udbad sig hjælp til at gennemføre ekspertiser i sagen om journalisten Georgij Gongadze.
 

08.03.01. Oppositionen vil gennemføre flere aktioner den 9. marts

Nationalistpartiet UNA-UNSO planlægger en række selvstændige aktioner den 9. marts, oplyser Vesti onlines korrespondent. Den 9. marts er den ukrainske nationalskjald Taras Shevtjenkos fødselsdag. Partiformand Andrij Shkil siger, at en af aktionerne hedder "Jordpåkastelse ved Ukraines grav". I løbet af aktionen vil der blive lavet en symbolsk grav, som det ukrainske demokrati vil blive lagt ned i. I den forbindelse opfordrer UNA-UNSO Kyiv-borgerne til at møde op til aktionen med en håndfuld jord. Derudover agter partiet at afholde et møde under sloganet "Er der et liv efter Kutjma". Alle disse aktioner vil blive afholdt ved Taras Shevtjenko-monumentet i en park, der ligger ud mod Kyivs Taras Shevtjenko-universitet. Ifølge Andrij Shkil er UNA-UNSOs mål ikke at udfordre de rets-og ordenshåndhævende myndigheder, men blot at få Kutjma til at mærke, at oppositionen findes.
    Det er ikke de eneste aktioner der finder sted i Kyiv den 9. marts. Som Vesti online tidligere har oplyst, har deltagere i aktionen "Ukraine uden Kutjma" planlagt at lægge blomster ved Shevtjenkos mindesmærke den 9. marts kl. 9, hvorefter aktionen "Kutjma! Få de beskidte hænder væk fra Shevtjenko!" efter planen skal finde sted. Kl. 12 afholdes mødet "riv lænkerne i stykker" (efter et vers i et Shevtjenko-digt, red.), hvorefter deltagernes muligvis vil gå ad Khrestjatyk og derfra til Den europæiske Plads.
    Sammenslutningen "Det ukrainske Højre" vil den 9. marts kl. 11 genneføre en festoptog fra Det nationale Opera til Taras Shevtjenkos mindesmærke, hvor der vil blive afholdt et møde kl. 13 efter den forenede oppositions møde.
 

08.03.01. Nye påstande om Melnitjenkos NATO-forbindelse

Major Mykola Melnitjenko - Kutjmas tidligere livvagt, der optog ham på bånd og siden emigrerede - befandt sig for en uge siden på USAs luftbase i byen Sustenberg i Nederlandene. Det Kutjma-loyale parti "Rukh for enhed" fortsætter på trods af NATOs officielle dementi med at tale om, at den landflygtige major, som præsident Kutjma har betegnet som forræder, befinder sig på NATOs baser.
    Melnitjenko skulle ifølge dem have været i Sustenberg "pr. 26 februar", erklærede Oleh Sheremeta, sekretær med ansvar for det ideologiske arbejde i partiet "Rukh for enhed", skriver UP. Ifølge ham vil partiet snarest få en fotodokumentation af denne kendsgerning, som i løbet af de nærmeste par dage vil den blive overdraget rigsadvokatens kontor.
    Sheremeta nægtede at pege på kilden til denne oplysning. Ifølge ham har Rukhs delegation tidligere aflagt besøg på denne base, bl.a. Dmytro Panamartjuk, Mikhajlo Bojtjyshyn, Iljko Kutjeriv, samt nogle ukrainske Tv-journalister.
    På en pressekonference i Kyiv i sidste uge sagde partiets leder Bohdan Bojko, at Melnitjenko befandt sig på en NATO-base i Belgien, Nederlandene eller Luxembourg. Nu er hans oplysninger blevet konkretiseret - nu er det ikke en NATO-base, men en amerikansk base. Men partiet appelerer fortsat til alliancen.
    "Partiet "Narodnyj Rukh" har altid støttet Ukraines indtræden i NATO, men i dette tilfælde må man stille sig det spørgsmål, om major Melnitjenkos aktiviteter ikke er en overtrædelse af partnerskabsaftalen mellem Ukraine og NATO, og om det ikke er en indblanding i en suveræn stats - Ukraines - interne anliggender", - svarede Sheremeta NATO-alliancen, som i sidste uge betegnede Bojkos opførsel som udtryk for "den kolde krigs psykose", skriver UP.
 

08.03.01. Regeringens fremtid stadig uafklaret

Jusjenko-regeringens skæbne er fortsat uvist, skriver UP. Kutjma begrænser sig til generelle vendinger i retning af "han (Jusjenko) er ung endnu, lad ham knokle".
    På et møde med repræsentanterne for centrum-højre flertallet oplyste Kutjma, at han aldrig har rejst spørgsmålet om Jusjenkos afgang. Men hans fremtid ligger i flertallets hænder. "Hvis det (flertallet) er i stand til at arbejde, så kan der naturligvis, ikke være nogen parlamentarisk og regeringsmæssig krise", - citerede en af mødedeltagerne, Jurij Kostenko, Kutjma for at sige.
    Jusjenko og de fraktioner der står ham nær - Rukh, UNR og Reformy-Kongres - kan fasttømre flertallet via en aftale om fælles ansvar mellem regeringen og parlamentet. Men fraktionerne "Jabluko" og SDPU (o) meldte straks ud, at de længes efter ændringer - de "tvivlede på muligheden af et fortsat samarbejde indenfor flertallet og en deraffølgende støtte til Jusjenko-regeringen", - refererede Kostenko ifølge UP indholdet af samtalerne i præsidentens administration.
    På den anden side længes SDPU (o) heller ikke specielt meget efter en koalitionsregering og fremsætter ikke "ultimative" krav om dannelse af en sådan. En koalitionsregering er ikke "en kunstig størrelse, hvor partierne deler porteføljer", - forklarede Oleksandr Zintjenko - SDPU (o)s fraktionsleder. Men socialdemokraterne kan på nuværende tidspunkt heller ikke sige noget om, at de er parat til at underskrive en aftale om et gensidigt ansvar, fordi de gerne vil have, at parternes avsvarlighed "skal fremgå præcist". Viktor Suslov fra "Jabluko" er overbevist om, at eftersom regeringen ikke kan støtte sig på et flertal, så bør regeringen træde tilbage.
    Men UNR anførte ifølge lederen Kostenko, at flertallet ikke blev dannet for at støtte regeringen, men for at eksekvere præsidentens program. Derfor er det "ikke korrekt, at gøre flertallets eksistens afhængig af regeringens videre skæbne". Hvis flertallet blev skabt uden tilknytning til en ideologi, så kan man heller ikke forlange, at det udviser en enighed i alle politiske spørgsmål.
    Fraktionerne "Trudova Ukrajina" og SDPU (o) gav udtryk for, at de gerne så en omregistrering af det parlamentariske flertal, og ifølge Zintjenko bør dette spørgsmål blive genstand for en drøftelse på Verkhovna Radas næste session.
    Lederen af SDPU (o)s fraktion forklarede årsagerne til utilfredsheden med Jusjenko. SDPU (o) "er ikke begejstret for regeringens arbejde, eftersom den byrde, som mellemlaget i befolkningen skal bære, er vokset, hvilket kan medføre sociale spændinger". Hvis landet "gerne vil have et mere socialt budget", så bør centrumpartierne være bedre repræsenteret i regeringen.
    Mens nogle overvejer sine handlinger, har Udovenkos Rukh allerede erklæret, at det påtager sig det fulde ansvar for situationen i Ukraine og vil gøre alt for at sikre stabiliseringen. Rukh er bekymret over følgende: "Man startede med Jusjenko, så to man præsidenten, og nu tager man fat i den ukrainske stat", - sagde lederen Hennadij Udovenko, idet han understregede, at selve Ukraines uafhængighed er truet.
    Med en passiv Kutjma er den eneste troværdige prognose efter alt dette - at Jusjenkos skæbne vil blive afgjort i løbet af den næste måned, konkluderer UP.
 

08.03.01. Rigsadvokaturen med ny teori om Gongadze-mordet

Ukraines øverste anklagemyndighed er i færd med at udarbejde en ny version af mordet på Georgij Gongadze. Ifølge vice-rigsadvokat Oleksij Bahanets er der tilgået rigsadvokaturen en oplysning om, at to medlemmer af en af Kyivs organiserede forbryderbander netop på samme tidspunkt, som Gongadze forsvandt, "kørte en georgisk journalist ud i skoven for at inddrive nogle gældsposter". "Eftersom denne information kunne have noget at gøre med straffesagen, begyndte vi at arbejde med denne teori", - refererer UPs korrespondent Bahanets ord på en pressekonference i Kyiv i forgårs. Han oplyste endvidere, at netop disse to medlemmer af en af Kyivs organiserede forbryderbander forsvandt den 5. november 2000. Bahanets kunne endda sige, hvad en af banditterne hed; nemlig "Kyklopen". Man ved intet om, hvad der er sket med de to banditter, og vice-rigsadvokaten vil ikke udelukke den teori, at de allerede er døde.
    Informationen om de forsvundne banditter, som "kørte journalisten ud i skoven" modtog anklagemyndigheden fra en af de såkaldte "lovlige tyve" af kaukasisk afstemning. "Kaukasisk eller asiatisk", - præciserede vice-rigsadvokaten. Selvfølgelig nævnte Bahanets ikke hans øgenavn for slet ikke at tale om hans efternavn, idet han henviste til hensynet til efterforskningen og beskyttelsen af vidnet.
    Ifølge UP er der kun 4 organiserede kriminelle grupperinger tilbage i Kyiv: "Tatarens", "Prystjs", "Kysils"og "Tjereps". Den eneste af lederne af disse grupperinger, der ikke er af russisk afstamning, er Tataren. Hans rigtige navn er Iskander Kirimov. En del af journalisterne sætter hans virksomhed i forbindelse den tidligere leder af sikkerhedspolitiet, Leonid Derkatj. Blandt de fungerende grupperinger, som er blevet dannet efter etnisk tilhørsforhold, er der kun en tilbage - én tjetjensk gruppe under ledelse af Said Akhmetovytj Aslanov.
    Det er værd at understrege, at han så sent som i efteråret var sigtet.
    Det er ikke første gang, at den såkaldte "bandit-teori" omkring mordet på journalisten figurerer i de interviews, som anklagemyndigheden giver. Massemedierne har også skrevet om det. I starten af efteråret var der mange, der talte om en forbindelse mellem Gongadze-sagen og lederen af en af Kyivs organiserede forbryderbander Kysil. Oleksij Bahanets afviste muligheden af Kysils medvirken i Gongadze-sagen.
    Den nye "gamle" teori minder om oktober sidste år. Endnu før "Melnitjenkos bånd" blev offentliggjort, arbejdede ordenshåndhæverne aktivt med teorien om, at Gongadze forsvandt p.g.a. en banal sag. 1. vice-indenrigsminister Mykola Dzhyga berettede detaljeret på en række pressekonferencer om, at Georgij angiveligt havde oparbejdet flere store gældsposter. I Bahanets seneste udmeldinger figurerer dette "gældsinddrivelses" tema igen, skriver UP.
    Oleksij Bahanets fortalte endvidere, at der ikke vil blive tale om nye ekspertiser af "liget fra Tarastja". "Det er der intet grundlag for. Det drejer sig om noget andet. På grundlag af den skadelidte parts anmodning har vi bestemt, at der skal gennemføres en ekstra ekspertise", - erklærede Bahanets. Han har intet grundlag for at sætte spørgsmålstegn ved den første undersøgelses resultater.
    Rigsadvokaturen har ikke noget imod at gennemføre en ekspertise med inddragelse af udenlandske specialister, men den skal foregå efter ukrainske regler. Der vil blive gennemført en ekstra ekspertise for de ukrainske specialister, og de kan så - såfremt de bliver enige om det - samarbejde med FBI og andre. Ifølge Bahanets ønsker amerikanerne ikke at følge rigsadvokaturens regler, skriver UP.
 

09.03.01. Radio Liberty offentliggør nye Kutjma-bånd

Radio Liberty's ukrainske afdeling har offentliggjort en ny serie af dechifrerede digitale bånd fra major Melnitjenko. De vestlige radiostationer, som bliver genudsendt i Ukraine, får en række kraftudtryk med på vejen af præsident Kutjma. UP bringer stenogrammet.
    Brudstykker af Leonid Kutjmas samtaler optaget af officer Mykola Melnitjenko.

Episode 1. Kutjma taler med en person, hvis identitet ikke er fastslået:
Kutjma: Hør her, hvem er det hos dig, der har ansvaret for frekvenserne... denne her komite. Du skal sige. Du skal sige, hvad "BBC" og "Liberty" betaler for brugen af vores frekvenser og i sammenligning med verdenspriserne, lad dem komme med en redegørelse... (pause) De skal bljad (et svært oversætteligt russisk kraftudtrykt, red.) fjernes na khuj (et svært oversætteligt russisk kraftudtrykt, red.).
(pause) Ja eller nej?
Ubekendt: ...skal vi komme med procenter?
Kutjma: Hva'! "Liberty" og "BBC"! Hvad de betaler af penge og hvad verden[spriserne er]. Sammenligning med verden.
Ubekendt: Godt.

Episode 2.
(Samtalen foregår på russisk. Det er åbenbart en telefonsamtale, som foregår via et samtaleanlæg; man hører kun Leonid Kutjma).
Kutjma: Godt, tak skal du have! Sig mig lige, med hensyn til denne aritmetik, jeg mener, frekvensen for "Liberty". (pause)

Kutjma: Forpagtning... i "Privatbank". ...op i r....., hvad skal jeg med det.

Kutjma: Hør her (Ljud? - vokativ for Ljuda - et kvindenavn, red.). Det her lort, da det bare blev (herefter følger et uoversætteligt udtryk, red.). Er han i prak... pe... Nej, d.v.s. at de her indvendinger rettes mod... "Privatbank". "Privatbank" sælger krav videre dertil... "Radio Liberty". Det er jo det rene lort.

Kutjma: Selvfølgelig, helt præcist. (pause) Godt.

Kutjma: ...altså ikke i Ukraine (pause), nå ved du... så [skal det gøres] praktisk... Du har. Ja-ja, godt, (kør?).

Episode 3
Ubekendt: ...har modtaget det program... det er det jeg siger...
Kutjma: ... Hvad har han (givet), bljad, til radiostationen "Liberty", bljad, til Kuptjynskyj... Hvad er det han (bljad?) (det andet år?).
Ubekendt: For en sikkerheds skyldt er der en mekanisme der... "Doviras". Derfor larmer kanalerne der. Men de kan (fremprovokere?) et eller andet redskab.
Kutjma: (et efternavn nævnes tilsyneladende) ved et eller andet.
Ubekendt: Netop. Kredit. D.v.s. ... sammesteds (på Cypern ?)...På de spørgsmål.
Kutjma: Så hellere...

Episode 4
(Et efternavn på en eller anden "Sukhaj?" bliver tilsyneladende nævnt i venteværelset).
Kutjma: Vitalij Ivanovytj, lad ham komme ind.
Ubekendt: Tusinde undskyldninger.
Kutjma: Jeg ved, at det er... super... Jeg har lidt temperatur... halsbetændelse.
Ubekendt: Halsbetændelse?
Kutjma: Jeg blev forkølet der i Prokhorovka. Fra, med sådan et lagerhus, med denne (begge griner).
Ubekendt: For at sige det lige ud, så er jeg blevet syg. Jeg havde tænkt mig at komme i to-tre minutter på Krim. Men det faldt på en eller anden måde sådan ud, at jeg [først fik det at vide] et halvt døgn før. Jeg ved ikke hvordan jeg forklarede... til sommer, bagefter efter valget. Bagefter til nytår - kom (Tymtjenko?) og desuden... så det var værd at gå med til, præsidenten op til nytår... der vil være mange begivenheder! Kom ikke til præsidenten! D.v.s. to ord i retrostil.
Kutjma: Hvis bare!
Ubekendt: Jeg tvivlede ikke på valgresultatet. Ved De, hvad vi, jeg vil svare. For eksempel, at Rusland henvender sig til Ukraine og beder om Ruslands tilslutning til Ukraine, Leonid Danylovytj.
Kutjma: Ja, det kan godt ske.
Ubekendt: Armageddon, Planet mod planet. En vulkan der, ryster hele verden. Men, jeg arbejdede stille og roligt i visse retninger... ved enhver lejlighed, sagde jeg, der, hvor man ikke kan svigte præsidenten... Det er jo til ham... stationen "BBC", "Voice of America", "Liberty". En prøvede og Deres... reaktion var, altså. Jeg tog stille og roligt og... beviste... valget. Både "BBC" og "Voice of America", og via folk fra Kyiv, hm, gennem de daværende folk fra Rukh. .... den der. Den sidder med det samme. Så længe vi er, såfremt. Kuptjynskyj, hvis han øsnker det, så i tredje (periode ?), så vil vi få sat skik på dem alle.
Kutjma: Med hensyn til Kuptjynskyj.
Ubekendt: Ja-ja. Og han, at han, er kommet derfra. Han har arbejdet i selve Rusland en gang... Og der i Frankrig, London er man allerede begyndt at spørge de andre normalt. altså.
Kutjma: (Har de sendt afsted)?
Ubekendt: Ja, sådan en som kosakkerne. Jeg var engang kurator for indenrigsministeriet (i Luhansk?). Lad det... Jeg siger: læs dem et par dokumenter op... i internettet... måske får I lidt (træk ?), så vil det ikke være for noget... hun selv... Jeg tog afsted, men der var godt nok ikke nogen ataman (kosakanfører, red.), der var... to vistnok, to beslutninger om udslettelse. Så gik de til valg... andre - det er ikke meget, men de holder øje. Sådan er det i Vesten. De kender intelligentsiaen... Jeg siger: vi har ikke en sådan. (De Gaulle ?) har vi ikke. Vi har ikke Pinochet. Og det har vi ikke brug for (militært ?). (En impotent?), hvad kan han forfalske til dem. Selv hvis (omskæring ?). Det er så denne term. Jeg tror på en civiliseret diktator... med en intelligent kunst... altså... hvordan... vide det, for at.
    Jeg har ikke brug for noget. At I har sådanne mennesker, som de ved noget om. Gavmilde tilhængere. Selv dem, som altid vil stå på deres side. (pause) Fordi jeg ikke har set Dem. Sådan en lille, (kort pause) altså en souvenir (en vis uro). Der er en ikke så lille (med høj stemmeføring) Jeg har allerede overdraget..! Hvis (i januar ?) ikke havde fortrudt... Jeg opfandt en lille kugle. Der er skrevet et eller andet (til rette modtager ?). (pause)
Kutjma: (Kutjma betragter tilsynelandende et eller andet). O! Så det er sådan noget!
Ubekendt: Jeg så engang, at de gav (optagelsen afbrydes).
 

09.03.01. Demonstration til støtte for Tymoshenko

Over 1.000 mennesker gik i går i et optog gennem Kyiv til det varetægtsfængsel - Lukjanivske isolationsfængsel - hvor den tidligere vice-premierminister og leder af partiet "Batkivstjyna" (Fædrelandet), Julia Tymoshenko, i øjeblikket befinder sig. Den officielle anledning var kvindernes internationale kampdag den 8. marts. Demonstrationen foregik indenfor rammerne af aktionen "Det gitrede forår".
    Inden optoget gik i gang, "lykønskede" oppositionen "forfatningens garant" og hans familie med den 8. marts. Demonstranterne samlede sig om morgenen på Mykhajlivska pladsen i nærheden af mindesmærket for fyrstinde Olha, hvorefter kolonnen gik ned ad Desjatynna-gaden. Foran den bygning, hvor præsident Kutjma bor, råbte oppositionen i omkring fem minutter "Ned med Kutjma, Kutjma skal på briksen", samt "Frihed til Julia".
    Med blomster i hænderne - for det meste nelikker - og med faner vejende over hovedet, fortsatte til Lukjanivskyj isolationsfængslet. I spidsen for kolonnen, som medbrage en lykønskning til Tymoshenko, gik flere folkedeputerede - hendes vigtigste kampfælle fra partiet "Batkivstjyna" - Oleksandr Turtjynov, Taras Tjornovil fra Reformy-Kongres, Mykhajlo Pavlovskyj fra "Batkivstjyna", Dmytro Tjervonij og Valerij Asadtjev fra UNR, Leonid Kosakivskyj fra "Batkivstjyna" og Jevhen Zhovtjak fra UNR. Udover dem havde aktionen også deltagelse af veteranerne fra den ukrainske uafhængighedskamp og tidligere folkedeputerede (og samvittighedsfanger i sovjettiden, red.) som Stepan Khmara og Levko Lukjanenko, samt lederen af UNA-UNSO, Andrij Shkil, oplyser UP.
    I spidsen for optoget cyklede en mand med et ukrainsk flag sat fast på styret. Det ukrainske blå-gule nationalflag, "Batkivstjyna"s blå-gul-karmoisin farvede partiflag og UNA-UNSOs sort-røde partiflag udgjorde symbolliken.
    Foran Lukjanivskyj isolationsfængslet blev kolonnen mødt af en politiafspærring, som blokerede vejen til fængslets facade. Der blev herefter afholdt et møde foran fængslet, og efter den officielle del af mødet sendte demonstranterne store luftballoner op i  "Batkivstjyna"-partiets farver: blå, gule og karmoisinrøde. En stand med et stort portræt af Julia Tymoshenko og ordene "Vore hjerter og blomstre til Julia", "Frihed til Julia Tymoshenko" blev opstillet foran politiblokaden. Der blev lagt blomster ved standen.
    Demonstrationen bestod af følgende partier: sammenslutningen "Det ukrainske Højre", "Batkivstjyna", UNA-UNSO, Det ukrainske republikanske Parti, UNR og Det patriotiske parti "Sobor", skriver UP.
 

09.03.01. Forbundsdagens udenrigsudvalg om Ukraine

Der er en alvorlig mangel på demokrati i alle dele af magtens grene i Ukraine, mener Hans-Ulrich Klose (SPD), der er formand for den tyske Forbundsdags udenrigsudvalg.
    For at afhælpe den forkerte udvikling bør Vesten bevæge sig henimod en mere "intensiv dialog med Kyiv", sagde Hans-Ulrich Klose i et interview til Deutshe Welle's ukrainske afdeling. Klose anser overvejelserne om, at "man på et årti kan omdanne et autoritært og diktatorisk regime, som har hersket i 80 år, til et demokratisk et" for "en absolut utopi".
    Den tyske parlamentariker besøgte Kyiv i februar og havde et møde med Kutjma. Dengang begrænsede han sig til generelle sætninger, men denne gang er Klose mere konkret og mindre diplomatisk.
    Ifølge Klose bør ukrainerne takke Jusjenko for det økonomiske fremskridt. "De reformer, som blev indledt på det seneste, er først og fremmest Jusjenkos og hans regerings fortjeneste. Det er vigtigt, at præsidenten beholder denne premierminister", sagde den tyske politiker til Deutshe Welle.
    Hvad angår oppositionen, så ville det efter Kloses opfattelse være alt for vovet at hævde, at den "virkeligt er et demokratisk alternativ til det nuværende styre". For at redde Ukraine og bevare landet på "en demokratisk udviklings vej", bør Vesten "reagere på Kyivs erklæringer om dets europæiske valg på en tilsvarende måde".

Den førende tyske avis Frankfurter Allgemeine vender også blikket mod Ukraines sovjetiske fortid. "Det er muligt, at dagens oligarker, som sammen med præsidenten stammer fra den gamle sovjet-kommunistiske nomenklaturas lag, har ydet et vigtigt bidrag til den ukrainske uafhængighed. Men i den proces lod de sig ikke styre af ønsket om at opnå den statslige uafhængighed for en undertrykt nation. Oligarkerne ville gerne rage et stykke af sovjetkagen til sig, hvad enten der er tale om en virksomhed eller om naturressourcer. Det var på ingen måde ukrainsk patriotisme, der var drivkraften i adskillelsen fra Moskva", - skriver avisen.
    "De politisk-finansielle grupper (de såkaldte "klaner") vil i dag forhindre Ukraine i at blive en normal stat". Ifølge Frankfurter Allgemeine "er det vel kun Rusland, der ikke vil have noget imod dette scenarium, fordi det i så fald bliver lettere at få kontrol med de førende ukrainske virksomheder".
 

09.03.01. Fremtrædende ukrainere i Vesten foruroligede

Over 100 videnskabsmænd, forskere og professorer, af hvilke mange er af ukrainsk afstamning og som arbejder indenfor forskellige grene af ukrainistikken i USA, Canada, Europa, Australien og Japan, har underskrevet en erklæring, hvori de giver udtryk for en dyb bekymring over Ukraines og dens borgeres velstand, demokratiets effektive funktion og landets dens placering og rolle blandt de demokratiske stater og retsstater. De anser det for nødvendigt at forelægge deres syns på dagens krise. Idet de forstår, at krisen kun kan blive løst af Ukraines borgere sammen med myndighederne, tror erklæringens medunderskrivere på, at den generelle moralske pligt, solidaritetsfølelsen med de ukrainske kolleger og venner og deres eget personlige engangement i Ukraine forpligter dem til at komme med en udtalelse.
    "Vi er dybt bekymrede over mordet på journalisten Georgij Gongadze og for måden, som efterforskningen af hans død foregår på. Forsinkelsen af fastsættelsen og erklæringen af offerets person, samt af selve forbrydelsens kendsgerning, dens bagmænd og udøvere, fremkalder nogle alvorlige spørgsmål om efterforskningens uafhængighed og objektivitet.
    Vi er foruroligede over, at dette mord blot er det mest synlige eksempel på intimideringen af og volden mod de uafhængige journalister, politiske skikkelser og andre kendte ukrainske borgere. Spørgsmålene omkring mordene på Vadym Hetman og Jevhen Stjerban, samt Vadym Bojkos, Vjatjeslav Tjornovils og mange andres død forbliver ubesvarede og uden et synligt, og ofte uden noget som helst, fremskridt i disse sagers efterforskning.
    Vi er bekymrede for, at lovgivningen mod korruptionen fortsat finder anvendelse selektivt, og først og fremmest rettes mod regeringens og de højtstående embedsmænds modstandere.
    Vi fordømmer truslerne mod og forfølgelserne af de massemedier, journalister, studerende, lærere og andre ukrainske borgere, som finder mod til åbent og frit at udtrykke deres tanker om den nuværende krise. De stædige forsøg på at forhindre fredelige demonstrationer fremkalder ængstelige spørgsmål omkring den ukrainske forfatnings garantier for ytrings- og forsamlingsfriheden.
    Vi er dybt bekymrede over, at Ukraines politiske og økonomiske uafhængighed og suverænitet, som i forvejen trues af den vidt udbredte korruption, kan blive udsat for en yderligere degradering, hvis de nationale interesser bliver ofret på de politiske ambitioners alter.
    Vi støtter fuldt ud alle appeller om en uafhængig, fyldestgørende, gennemsigtig og troværdig efterforskning af mordet på Gongadze og af alle de beviser, som er dukket op i denne sag. Dem, som er involveret i denne forbrydelse, bør stilles til ansvar uafhængigt af deres embede.
    Vi udtrykker vores fulde støtte til forsøgene på at reformere den politiske proces, styrke det civile samfund, etablere en ægte fordeling og balance mellem den udøvende, lovgivende og dømmende magt, samt et virkeligt åbent, retfærdigt og demokratisk regeringssystem.
    Vi er uenige i, at denne krise kun har en negativ indflydelse på Ukraines internationale omdømme. På trods af alt andet, giver den verden og os et håb om, at Ukraine er stand til en moden selvvurdering og en skarp og åben kritik, der hvor det er nødvendigt, samt til virkelige reformer og ikke kun talen herom. Vi er overbeviste om, at kun lovens herredømme, en behørig retlig proces og genuin pressefrihed, friheden til at forsamle sig og udtrykke sig uden frygt for repressalier, samt en alvorlig politisk dialog, kan føre Ukraine ud af krisen. Kun effektive bestræbelser på at få sandheden frem i lyset kan fornye Ukraines omdømme og potentiale og hjælpe Ukraine til at undgå at blive en paria blandt verdens stater.
    Vi udtrykker en moralsk opbakning til alle dem i Ukraine, som kæmper for opnåelsen af disse mål. Deres handlinger minder os om, at demokratiet er en proces, som kræver en aktiv og vedvarende bekræftelse - og ikke blot tomme fraser.
    Vi opfordrer præsidenten, premierministeren, Verkhovna Rada og Højesteret til at sikre denne proces' helstøbthed. Vi opfordrer ligeledes vores staters regeringer til at støtte de ukrainske borgere i dette kritiske øjeblik i deres nye demokratis historie", - hedder det i apellen, som bringes i UP.

Copyright (c) Dansk-Ukrainsk Selskab og Ivan Nester