12.03.02. Jusjtjenko: Medvedtjuk og SDPU (o) skal forandre sig og angre
12.03.02. SPU: Melnitjenko skal vidne i Lazarenko-sagen
12.03.02. Havrysh vil ikke udelukke valgsvindel med "døde sjæle"
12.03.02. Strong and weak 'parties of power' in Russia and Ukraine
11.03.02. Valget på Krim i fare for at blive aflyst
11.03.02. 1,5 million "døde sjæle" med i valget?
11.03.02. Hurrah! Vsi Za Yedynu (Sovietsku) Ukraiinu!
08.03.02. Natalia Vitrenko - ukrainsk kvinde og politiker
08.03.02. Afstemningen i Kirovohrad begyndt?
08.03.02. Trafikulykke kan skabe politiske efterdønninger
07.03.02. "ZaJEdU!" klart favoriseret af landsdækkende Tv-kanaler
07.03.02. Våbeneksportens chef omkommer i trafikulykke
07.03.02. Lytvyn er en utålmodig natur og vil helst have ét parti
06.03.02. Ruslands præsident på vej til Kyiv
06.03.02. U.S. steps up pressure on Ukraine to hold free elections
05.03.02. Tomenko: afdøde, sindsyge, indsatte og hæren for "ZaJEdU!"
05.03.02. Gongadze-sagen: FBI-eksperter ankommer til april
05.03.02. USA er ligeglade med valgresultatet - valget skal bare være åbent
05.03.02. Skattevæsnet ser ingen problemer i Hratjs formueforhold
05.03.02. PRESSEMEDDELELSE fra Hanne Severinsen
05.03.02. 80% af "Vores Ukraine"s og KPUs vælgere har besluttet sig
04.03.02. Kinakh: Gennemskuelige og demokratiske valg
04.03.02. Meningsmåling fra Donetsk-regionen
02.03.01. PACE forbavset over mistilliden mellem politikerne
02.03.01. Højesteret sender Hratjs klage tilbage til Simferopol
02.03.01. Moroz kræves udelukket fra valget p.a. TV-indslag om Kutjma
02.03.02. "Public Radio" will not broadcast because of Verkhovna Rada prohibition?
01.03.02. PACEs delegation holdt hele dagen møder i Radaen
01.03.02. Severinsen kæmper for valgets "renhed" i Ukraine
01.03.02. PACEs delegation holdt møder med ukrainske partier
01.03.02. "ZaJEdU!" går efter et præsidenttro centrum-højre flertal
01.03.02. De Grønne utilfredse med PACE-delegationens holdning
01.03.02. Europarådet vil ikke boykotte Kutjma
 
 

01.03.02. Europarådet vil ikke boykotte Kutjma

Europarådets Ukraine-rapporteur Renate Wolvend håber på, at det nuværende valg til Verkhovna Rada bliver mere demokratisk end det sidste præsidentvalg og parlamentsvalg. "Det civile samfund og demokratiet slår dybe rødder i Ukraine, og jeg håber, at folk er mere parate til retfærdige valg end for fire år siden", - sagde Wolvend til Radio Liberty ifølge Interfaks-Ukrajina skriver korrespondent.
    Wolvend udtrykte desuden håb om, at repræsentanterne for Ukraines styre også "forandrer sig og forstår, at de bør opføre sig mere europæisk".
    Hun kunne oplyse, at hun ikke er i besiddelse af konkrete informationer om overtrædelser under den nuværende valgkamp. I en kommentar til informationerne om den amerikanske ekspertise af den tidligere major Mykola Melnitjenkos bånd, sagde Wolvend, at "vi kan ikke lægge afstand til præsident Leonid Kutjma", fordi "det ikke vil gavne sagen". "Jeg har i Europarådet lært, at man bør samarbejde og ikke lægge afstand, og det gælder ikke Kutjma personligt, udover ham er der andre mennesker, [der er] præsidentens institution", - understregede hun.
    Hun ville i den forbindelse ikke udelukke, at Europarådet fremover ville tage dette spørgsmål op. "Vi kan holde øje med, hvordan den fortsatte efterforskning af båndene i USA vil forløbe", - sagde hun. Samtidig mener Wolvend, at undersøgelsen af mulige misbrug, "først og fremmest er ukrainernes eget anliggende, og ikke Europarådets.
 

01.03.02. De Grønne utilfredse med PACE-delegationens holdning

Lederen af Ukraiens grønne Parti, deputeret i parlamentet Vitalij Kononov, beskyldte PACEs valgmonitoring mission for at være tendensiøs i vurderingen af parlamentsvalgkampen i Ukraine, oplyser Ukraine.ru.
    Efter mødet med medlemmerne af PACE-delegationen den 28. februar sagde Kononov: "De har allerede nogle færdige anvisninger og konklusioner omkring vores situation. De er ikke rede til at anerkende realiteterne, fordi de allerede forlængst har formet deres syn på vores valg". Efter hans opfattelse har drøftelsen af den igangværende valgkamps forløb vist, at medlemmer af PACEs monitoringkomite "kun anerkender den negative information, mens de stiller sig tvivlende overfor den positive eller neutrale information".
    Kononov sagde endvidere, at hans parti er af den opfattelse, at "valgkampen forløber som planlagt, og at dens vigtigste problemer er en stærk konkurrence, en høj indsats og pris for sejren". Netop disse omstændigheder er ifølge Kononov bestemmende for de barske relationer konkurrenterne imellem, provokationerne mod hinanden og forsøgene på at forfalske programmer. Kononov oplyste, at hans parti havde været udsat for alle de negative fænomener ved denne valgkamp.
    Formanden for PACEs monitoring mission, Hanne Severinsen, ville ikke kommentere Kononovs ord efter mødet, men bad medarbejderne i Verkhovna Radas sekretariat om at afholde missionens møder med repræsentanter for de politiske partier uden pressens tilstedeværelse. Det ville efter hendes opfattelse medføre, at politikerne ville føle sig mere frie og være mere åbne. Severinsen lovede at fortælle om sine indtryk af de ukrainske politikere efter møderækken.
 

01.03.02. "ZaJEdU!" går efter et præsidenttro centrum-højre flertal

På et pressemøde i valgalliancen "ZaJEdU!"s presseklub torsdag fortalte en af lederne af valgalliancen, formand for partiet "Arbejdets Ukraine" Serhij Tihipko, om "ZaJEdU!"s planer i det kommende parlament, skriver UP.
    Ifølge Tihipko vil en af de vigtigste opgaver for den kommende fraktion være skabelsen af et centrum-højre flertal i Verkhovna Rada. Blandt de mulige partnere til "ZaJEdU!" nævnte lederen af "Arbejdets Ukraine" De Grønne, "Kvinder for fremtiden", "Jednist", "Vores Ukraine" og SDPU (o).
    Hvad det sidstnævnte politiske parti angår, så understregede Tihipko, at det "måske ikke er alle, der kan lide" socialdemokraterne, men vi [valgalliancen "ZaJEdU!"] bør undgå personspørgsmål, først og fremmest for at eliminere truslen om en forening af SDPU (o) og kommunisterne til en stærk oppositionel kraft.
    "ZaJEd'isterne" har endvidere til hensigt at gennemføre en række politiske reformer, som skal "afbalancere" magtens trekant: præsidenten, regeringen og parlamentet. Ifølge Tihipko "bør præsidenten have ret til at opløse parlamentet", hvis parlamentet ikke kan finde ud af at oprette et arbejdsdueligt flertal (i ukrainsk politisk jargon er det ensbetydende med et præsidenttro flertal, red.).
    På den anden side bør man også få reguleret parlamentets impeachment-procedure, for der skal også være en løftestang den anden vej. Desuden bør parlamentet ifølge Tihipko have en større indflydelse på regeringsdannelsen. "AU"s leder mener, at man godt kan ændre forfatningen, hvis det er nødvendigt for at kunne gennemføre disse ændringer.
 

01.03.02. PACEs delegation holdt møder med ukrainske partier

Blokken "ZaJEdU!" er dem, der oftest bliver anklaget for at drive rovdrift på den administrative ressource, men ikke en eneste af de klager, som er blevet indbragt for Den centrale Valgkommission (CVK), er blevet imødekommet, fortalte den politiske koordinator for blokken Anatolij Tolstoukhov torsdag.
    Under mødet i Kyiv med medlemmerne af PACEs valgmonitoringkomite Hanne Severinsen og Renate Wolvend mindede han om, at blokken "ZaJEdU!" er sammensat af fem politiske partier, som "har fortsat tendensen til en sammenslutning af de demokratiske kræfter".
    Ifølge Tolstoukhov er blokken den eneste deltager i valgkampen, som "ikke er bange for at bekende sig til magten og er parat til at tage ansvaret for resultaterne af magtens handlinger".
    Han forklarede, at denne holdning bygger på forståelse af, at magten er det eneste værktøj til demokratisk og reformatoriske forandringer i Ukraine. I den forbindelse understregede Tolstoukhov, at blokkens repræsentanter "udmærket forstår", at det vil blive brugt af blokkens politiske modstandere under valgkampen.
    Ifølge Tolstoukhov arbejder blokken "ZaJEdU!" udelukkende indenfor rammerne af ukrainsk lovgivning. Desuden samarbejder den med mange ukrainske samfundsorganisationer, og ved det kommende valg vil over en million medlemmer af 100 borgersammenslutninger stemme på blokken.
    Han fortalte medlemmerne af PACEs monitoring komite endvidere, at holdningen til "ZaJEdU!" i de enkelte ukrainske regioner varierer: nogle steder anser man den for at være favorit, mens andre steder foretrækker man andre. Samtidigt med det understregede Tolstoukhov, at blokken "i dag ikke leger meningsmålinger", men forsøger at sikre et demokratisk valg.
    Adspurgt af Hanne Severinsen om, hvad der fra blokkens side gøres for at undgå beskyldninger for at bruge den administrative ressource, mindede han om, at alle tvister ifølge loven kan indbringes for en domstol. Det forhold, at ikke en eneste af de klager, der er indgivet til CVK, var blevet imødekommet, vidnede ifølge Tolstoukhov om, at blokken "forholder sig ansvarsfuldt til valget".
    Severinsen var også optaget af, hvorfor repræsentanterne for blokken "ZaJEdU!" afviser at tage del i fjernsynsdebatter med de politiske modstandere. Ifølge Tolstoukhov er han ikke vidende om, at blokkens medlemmer skulle have afvist noget sådant. Med hensyn til "ZaJEdU!"-lederen Volodymyr Lytvyns beslutning om, at ikke at deltage i en debat med SPUs formand Oleksandr Moroz, var forklaringen ifølge Tolstiukhov den, at "vi ikke anser SPU for at være en af favoritterne og ønsker derfor ikke at forøge deres tilslutning via debatterne".
    Samtidigt understregede han, at repræsentanter for "ZaJEdU!" agter at deltage i debatter med repræsentanterne for Viktor Jusjtjenkos blok "Vores Ukraine", Det kommunistiske Parti, SDPU (o) og den alukrainske sammenslutning "Kvinder for fremtiden".
    Repræsentanterne for monitoring missionen mødte desuden sekretæren for Socialistpartiets politiske råd Vitalij Shybko, som fortalte, at SPU havde forberedt opdaterede materialer vedrørende lovovertrædelser i valgkampen. Det drejer sig bl.a. om overtrædelser af menneskerettighederne og sammensætningen af valgkredsene.
    Desuden indeholder dokumenterne, som blev overdraget medlemmerne af monitoring missionen, Højesterets beslutning om at afvise tidligere major Mykola Melnitjenko som kandidat til valget for SPU.
    Under mødet understregede Shybko desuden, at socialisterne "ikke betragter det som tilfældigt", at observatører er blevet inviteret til Ukraine for at overvære valget, eftersom situationen omkring valget "allerede forlængst har overskredet Ukraines grænser".
    Ifølge ham er SPUs principielle holdning, at man vil opfordre europæiske ledere til at lægge luft til Ukraines præsident Leonid Kutjma. Shybko pegede på, at SPU under valget vil gøre alt for at gøre sin holdning gældende.
    Severinsen og Wolvend mødtes endvidere med repræsentanterne for Julia Tymoshenkos blok Oleg Bilorus og Jusjtjenkos blok "Vores Ukraine" Volodymyr Makejenko, oplyser UP med henvisning til Interfaks-Ukrajina.
 

01.03.02. Severinsen kæmper for valgets "renhed" i Ukraine

PACEs Ukraine-rapporteur Hanne Severinsen agter at tage spørgsmålet om situationen i Den autonome republik Krim efter at den lokale valgkommission har truffet afgørelse om, at fratage en række kandidater til parlamentet på Krim deres opstilling, op på det forestående møde med medlemmer af Den centrale Valgkommission  skriver podrobnosti - (Inters elektroniske nyheder) med henvisning til UNIAN.
    Det sagde hun i går til journalister efter afslutningen på møderne i lederne af parlamentets fraktioner.
    Alt i alt mener Hanne Severinsen, at det er vanskeligere at føre valgkamp i Ukraine sammenlignet med andre lande. Ifølge hende bliver politiske spørgsmål i Ukraine taget op med det internationale samfund, men hos visse politikere opstår der i den forbindelse en frygt for indblanding i landets interne anliggender.
    Hanne Severinsen udtrykte håb om, at den nye generation af ukrainske politikere ville være mere ærlige og vil være mere åbne i samtaler om politik, end de er nu.
    Hun kunne desuden oplyse, at hun agter at tage spørgsmålet om skabelsen af en "Public radio" i Ukraine op på mødet med medlemmer af Det nationale Tv-og radioråd.
 

01.03.02. PACEs delegation holdt hele dagen møder i Radaen

Ukraine fortsætter med at få besøg af internationale observatører. I dag var det så medlemmer af Europarådets parlamentariske forsamlings monitoring komite, der skulle høre om valgkampens forløb. Hanne Severinsen og Renate Wolvend tilbragte næsten hele dagen i Verkhovna Rada. Der var så mange, der ønskede at snakke med PACEs repræsentanter, at de udenlandske gæster måtte springe frokosten over. Mødet med repræsentanterne for de politiske partier varede omkring 9 timer og bestod af flere omgange. Med kommunisterne og De Grønne ønskede formanden for missionen Hanne Severinsen at mødes personligt og uden pressens tilstedeværelse. Møderne med repræsentanterne for de andre politiske kræfter måtte derimod gerne foregå for åbne døre. I starten hørte PACEs delegation på alle dem, som klagede over overtrædelsen af valgloven. Hennadij Udovenko og Serhij Holovatyj gav de europæiske observatører en forelæsning over temaet - hvad er administrativ ressouce, skriver podrobnosti.
 

02.03.02. "Public Radio" will not broadcast because of Verkhovna Rada prohibition?

Olexandr Krivenko 26.02.2002, 20:46
The Kyiv project "Public Radio" was to have begun on February 28, 2002.
Ukrainian and foreign journalists, social and cultural personalities were to
discuss the public radio phenomenon in the world and its prospects and
development in Ukraine. Beginning March 1, 12 hours of daily information
and theme shows were to broadcast in Kyiv at Radio "Lux" – 69.68
(ÓÊÕ).

However, the National Council (Rada) which deals in matters of television
and radio broadcasting and especially its head Boris Kholoda, expressed
uneasiness over the unapproved appearance of such programmes on the
eve of elections in Ukraine. Mr. Kholoda remained silent after letters were
sent, outlining the aim and the means of their achievement. Finally, Mr.
Kholoda forbade the broadcasting of "Public Radio". Radio Lux, since it
was at the projects‘ beginning, had to refuse its collaboration.

"Public Radio" arose because of unsatisfactory conditions of broadcasting
in Ukraine: the prevalence of radio stations that broadcast primarily music,
lower quality programming or unprofessional radio journalism which create
second class citizens by virtue of their location in dead, low or average
frequencies posed by large cities: These are obvious problems.

This situation has thus provided mostly young radio journalists the impetus
to create a national radio broadcasting service with the highest standards
of unbiased and open programming to the listener. This project would
provide scholarly as well as esthetical programming. The realisation of this
project would have provided an opportunity for the Ukrainian authorities to
be practical, and not to descend into declaratory rhetoric which is contrary
to the needs of its citizens.

This citizen’s movement chose the name "Public Radio" in order to
differentiate it from commercial and political interests. The project was to
have begun with a studio, which would have produced thematic
programmes and talk-shows, as well as news. Several radio stations
expressed eagerness to obtain such programmes. Radio Lux offered to
experiment by broadcasting all "Public Radio" content on its
commercial-free frequency ÓÊÕ in Kyiv.

The Ukrainian Fund "Renaissance" (Vidrodzhennia) and the Delegation of
the European Commission were prepared to cover the expenses. This
ensured the creation of new positions for journalists and therefore
additional payments into the national budget.

Should this project have succeeded, an autonomous radio company would
have been created which would bring it closer to world industry standards
– and the Ukrainian society would be closer to the canons of openness and
democracy.

The position of Mr. Kholoda did not simply make the realisation of this
project in Kyiv impossible, he killed the planned radio marathon which
would have given the opportunity for listeners to air their disapproval with
the National Council’s actions.

The inclusion of foreign diplomats to this radio marathon would give the
conflict international publicity which would impact negatively on the
authority of the state which is already deficient of the rights of media and
the freedoms of social discussions. The non-constructive behavior of a
media personage would inflict unpredictable moral and political damage
upon the country.

Therefore I must apologize to all, who responded to our invitation. The
marathon will not take place.

It was scheduled for February 28, 2002.
"Public Radio" Project Leader - Olexandr Krivenko
This English translation has not been approved by Ukrayinska Pravda.
 

02.03.01. Moroz kræves udelukket fra valget

Lederne af valgalliancerne "Narodnyj Rukh Ukrainjiny" (Bojkos Rukh), "Jednist", "DPU-Dem. Union", partiet "Ny kraft", Det alukrainske arbejderparti og Folkepartiet for indskydere og den sociale sikkerhed har rettet henvendelse til Den centrale Valgkommission med anmodning om at fratage kandidat ved valget til folkedeputerede Oleksandr Moroz hans opstilling til valget, oplyser "1+1" ifølge UNIAN, skriver podrobnosti.
    I klagen begrunder politikerne deres holdning med, at Socialistpartiets formand har overtrådt Ukraines forfatning og valglovgivningen. Det drejer sig om det valgprogram, som SPU havde fået lov til at vise på UT-1 indenfor rammerne af partiernes Tv-indslag op til valget, hvor programmet så er blevet brugt til at afspille Mykola Melnitjenkos båndoptagelser samt "et eller andet papir på et fremmed sprog, der betegnedes som en ekspertkonklusion". Ifølge UP sættes Leonid Kutjma i programmet i forbindelse med mordet på Gongadze.
 

02.03.01. Højesteret sender Hratjs klage tilbage til Simferopol

Krims parlamentsformand Leonid Hratjs klage [over en Krim-distriktsdomstols udelukkelse af ham fra opstillingslisten] tilgik i går Ukraines Højesteret og blev fredag morgen sendt tilbage til distriktsdomstolen, fortale lederen af Højesterets pressetjeneste Liana Shljaposhnykova, oplyser Interfaks-Ukrajina ifølge korrespondent.net.
    Shljaposhnykova forklarede, at et kæremål ifølge § 323 i Ukraines civile retsplejelov først skal stiles til den domstol, som havde truffet den afgørelse, som påklages. Hvis kæremålet kan behandles, så sender denne domstol det til næste retsinstans.
    Derfor har Ukraines Højesteret sendt Hratjs kæremål "til rette vedkommende til den lokale domstol i Simferopols centrale distrikt". En kopi af dokumentet er tilgået sagsøgeren.
    Den 25. februar omstødte retten i Simferopols centrale distrikt kredsvalgkommissionens beslutning om at registrere formanden for Krims parlament Leonid Hratj som kandidat til folkedeputeret til det lokale parlament. Dagen efter afviste formanden for Den centrale lokale domstol det af Hratj indgivede kæremål vedrørende rettens afgørelse.
 

02.03.01. PACE forbavset over mistilliden mellem politikerne

PACEs valgmonitoring komite er forbavset over fraværet af politisk dialog, det høje spændingsniveau og mistilliden mellem de politiske kræfter i Ukraine samt den generelle mangel på tillid til de demokratiske processer, sagde medlem af missionen Hanne Severinsen på en pressekonference den 1. marts, hvor hun informerede om de slutninger, som delegationen var nået frem til, skriver podrobnosti med henvisning til UNIAN.
    Hun fremhævede fraværet af de retlige instrumenter, som er nødvendige for at sikre overholdelsen af valgloven. Missionens medlemmer gav udtryk for deres bekymring over oplysningerne om de propræsidentielle kræfters misbrug af den administrative ressource, bl.a. i periferien. Utallige klager indgår således i en lind strøm til Den centrale Valgkommission.
    Medlemmer af PACEs delegation udtrykte også bekymring for den fremherskende ubalance i den mulighed som de forskellige blokke og partier har for at oplyse om deres programmer i massemedierne samt påstandene om administrativ pression og direkte trusler.
    De er også bekymrede over de lokale valgkommissioners uforholdsmæssige sammensætning, hvor 60% af pladserne i kommissionerne fuldt ud kontrolleres af propræsidentielle kræfter. Delegationens medlemmer opfordrede alle politiske kræfter i landet til at stille de gensidige beskyldninger i bero og indlede en konstruktiv politisk dialog, som vil kunne gøre valget til en ægte afspejling af det ukrainske folks demokratiske viljesytring.
    Medlemmerne af PACEs delegation mødtes med repræsentanter for forskellige politiske partier og valgforbund, CVKs formand, repræsentanter for regeringen, NGO'er, massemedier samt de internationale observatører fra OSCEs mission og medlemmerne af det diplomatiske korps i Ukraine. Efter planen skal delegationens medlemmer den 2. marts mødes med Ukraines præsident Leonid Kutjma.
    Hanne Severinsen mindede om, at formålet med besøget var at tage bestik af den politiske atmosfære i Ukraine inden valget og udarbejdelsen af anbefalinger til de rette myndigheder. Hun er af den opfattelse, at der i Ukraine findes en mulighed for afholdelse af ærlige valg, men at der også er mangler. Adspurgt af journalisterne svarede Hanne Severinsen, at hun ikke mener, at situationen i dag er værre end under præsidentvalget.
    Hun undrede sig over den situation, som delegationens medlemmer kom ud for i valgkreds nr. 95, som de besøgte. Ifølge hende var hverken valgkredsformanden eller hans stedfortræder tilstede, og "vi ved ikke, om de var fraværende p.a. sygdom".
    Ifølge Hanne Severinsen vil 30 observatører fra PACE i slutningen af marts på ny besøge Ukraine med henblik på at overvåge valget. De vil selv udvælge de kredse, som de vil overvåge. "Jeg vil tro, at styret vil opføre sig korrekt og ikke sætte hindringer i vejen for observatørerne i deres arbejde", - fremhævede Hanne Severinsen.
    Hvis der den 31. marts konstateres alvorlige overtrædelser, "vil vi henvende os til PACE og Ukraines folk", lovede hun.
 

04.03.02. Meningsmåling fra Donetsk-regionen

En meningsmåling foretaget af Donetsk informations-analytiske center i dagene 22-25 februar 2002 blandt 3.000 indbyggere viser, at Ukraines kommunistiske Parti fortsat er favorit blandt vælgerne i denne folkerige østukrainske region, skriver UP.
    På spørgsmålet "Hvilket politiske parti (blok) ville De stemme på, hvis der var valg i slutningen af februar" pegede 21% af de adspurgte på KPU. Samtidig vidner meningsmålingen om, at præsidentblokken "ZaJEdU!" har øget sin tilslutning i Donetsk-regionen, idet hele 12% svarede, at de ville stemme på denne liste. SDPU (o) og De Grønne ligger begge på omkring 6%. De øvrige partiers stemmer fordeler sig således: "Kvinder for fremtiden" - 4%, "Jabluko" og "Vores Ukraine" hver 3%, Natalia Vitrenkos blok - 2%, Det kommunistiske parti af arbejdere og bønder (KPRS) 1%. Den samme tilslutning opnår Julia Tymoshenkos blok. Øvrige partier og blokke ligger tilsammen på 3%.
    Hele 19% af de adspurgte svarede "ved ikke", 11% svarede, at de ikke havde tænkt sig at stemme, mens 8% ville stemme mod alle. Meningsmålingen tyder desuden på, at 65% af de indbyggere Donetsk-regionen som deltog i undersøgelsen, med sikkerhed ville stemme.
 

04.03.02. Kinakh: Gennemskuelige og demokratiske valg

Valgkampens gennemskuelighed er ikke mindre vigtig end selve valgets resultater. Dette standpunkt blev den 1. marts fremsat af Ukraines premierminister Anatolij Kinakh på et møde med pressefolk under hans besøg i Bruxelles, hvor han deltog i Ukraine-NATO kommissionens møde, skriver podrobnosti.
    Med premierministerens ord har Ukraine "uden tvivl virkelig brug for et demokratisk og dueligt parlament, hvor der er et flertal". Men Anatolij Kinakh føjede til, at det for Ukraine ikke alene er vigtigt at udforme et sådant parlament, men også "vise hele verdenssamfundet", at landet er i stand til at organisere og afholde gennemskuelige og demokratiske valg "på grundlag af en ærlig og ligeberettiget politisk konkurrence".
    Ifølge den ukrainske premierminister er Ukraine i forlængelse heraf åben for samarbejde og monitoring af valget. Han pegede herunder på, at over 280 observatører fra OSCE efter plan skal ankomme til Ukraine i forbindelse med valget. Desuden indbød Anatolij Kinakh repræsentanterne for alle massemedier til at være med i valgets belysning og monitoring. Han fremhævede nødvendigheden af at "gøre alt for at sikre, at parlamentsvalget kommer til at forløbe både under samfundets monitoring-kontrol og i samarbejdet med samfundsforeninger som fx. Ukraines vælgerkomite (KVU)."
    Kinakh kom ind på eksempler på overtrædelser af valglovgivningen og fremhævede, at "de utvivlsomt allerede forekommer", men at "vi også reagerer meget hurtigt på de tilfælde, så at det hele foregår helt i henhold til loven". Ifølge premierministeren skal der dog "endnu meget seriøst arbejde" til for at højne den generelle politiske og retlige kultur og for at få den politiske valgkamps aktører til at overholde "moralens, forretningsetikkens og værdighedens vilkår".
    Den 2. marts sagde lederen af blokken "Vores Ukraine", Viktor Jusjtjenko, på en pressekonference i Berdjansk, at blokken "ZaJEdU!" havde "monopoliseret reklameagitationens politik", som udelukkende arbejdede til fordel for denne blok, mens "styret de facto er blevet valgkampens deltager", hvilket er en overtrædelse af Ukraines valglovgivning.
    "Hver eneste dag mister jeg troen på, at et valget i Ukraine kommer til at foregå ærligt og demokratisk", - understregede Viktor Jusjtjenko og fremhævede, at "langt broderparten af det, som Ukraines styre foretager for at afholde valget, ikke er til fordel for de ukrainske vælgere"
 

05.03.02. 80% af "Vores Ukraine"s og KPUs vælgere har besluttet sig

Ifølge politologen Mykola Tomenko, som selv stiller op for Viktor Jusjtjenkos blok "Vores Ukraine", er det springende punkt i valgkampen nu selve "kampen om de endelige tal og antallet af enkeltmandskredse". Efter hans opfattelse er det "allerede umuligt" at ændre på rækkeordenen i forholdstalsvalget (den ene halvdel af de i alt 450 mandater, red.), skriver UP.
    Ifølge direktøren for Institut for politik har instituttets undersøgelser "fikseret, at 80% af de vælgere, som agter at stemme på "Vores Ukraine" og kommunisterne, vil stemme på dem under alle omstændigheder". "Man mangler 20% og så 20%, som endnu ikke har bestemt sig. Det er dem, kampen står om", forklarede Tomenko på et pressemøde i mandags.
    Han er overbevist om, at "der ikke vil komme nogen store sensationer" og at man nu kun kan "diskutere om fordelingen af tallene". Pr. mandag den 4. marts er hans prognose for afstemningen den 31. marts følgende:

"Vores Ukraine"              -    22-25%
Kommunistpartiet            -    15-19%
"ZaJEdU!"                      -     7-9%
SDPU (o)                       -     7-8%
De Grønne                     -     5-6%
"Kvinder for fremtiden    -    5-6%
"Tymoshenkos blok"       -    omkring 4%
Socialistpartiet               -    omkring 4%
"Vitrenkos blok"            -    omkring 4%

Med hensyn til de benspænd, som "Vores Ukraine"s valgkamp bliver udsat for, påpegede Tomenko, at styrets modstand i regionerne "giver en meget god effekt". "Kharkiv snakkede en hel uge om historien med "Vores Ukraine"s bigboards, som var blevet klistret over langs med den rute, som præsidentens kone skulle passere", - sagde han.
    "Alle ser de reelle tegn på en kamp. En oppositionel politiker, er den politiker, som magthaverne bekæmper allermest. Hvis de kæmper mod Jusjtjenko, så er han pr. definition oppositionel".
    Tomenko bebuder at komme med en "hård prognose" omkring valgets udfald den 14. marts.
    Han oplyste endvidere, at der på valgdagen vil blive gennemført en exit poll, som firmaerne SOCIS og "Social monitoring", Kyivs internationale institut for sociologi og fonden "Demokratiske initiater" vil stå for. Mindst 12.000 vælgere vil blive adspurgt.
 

05.03.02. PRESSEMEDDELELSE fra Hanne Severinsen

Europarådsdelegation til Ukraine

Hanne Severinsen var i den forgangne uge leder af den 5 personers tværpolitiske delegation Europarådet havde sendt til Ukraine. Formålet med turen var, at observere forberedelserne til det kommende parlamentsvalg og evaluere eventuelle mangler så betids, at der stadig var mulighed for at komme med henstillinger til forbedringer.

På det afsluttende møde, der var planlagt med Præsidenten (som i sidste øjeblik i stedet sendte sin Administrationschef) påpegede Hanne Severinsen, at det ville være særdeles nyttigt, hvis Præsidenten strammede op på følgende områder:

Præsidenten bør understrege overfor guvernører og administrativt personale at offentlige institutioner ikke må favorisere pro-præsidentielle kræfter. Administrativt magtmisbrug skal stoppes.
Grundet kaoslignende tilstande i de lokale valgkomitéer anbefales en markant opstramning. Den centrale valgkomité skal følge op på klager og forespørgsler fra de lokale kontorer.
Der bør i den sidste del af valgkampen gøres en indsats for at sikre  at oppositionspartierne  kommer til orde i de statslige medier, der indtil nu har favoriseret præsidentpartierne.
 

05.03.02. Skattevæsnet ser ingen problemer i Hratjs formueforhold

Ukraines skatteadministration (DPAU) har ikke fundet en eneste usandfærdig oplysning i den deklaration, som kandidat til Krims parlament Leonid Hratj havde indleveret, meddelte formanden for Den centrale Valgkommission, Mykhajlo Riabets ifølge UP.
    "DPAU har ikke en eneste bemærkning omkring Hratjs indkomstdeklaration", - sagde han på valgkommissionens møde i mandags. Riabets fremsatte den formodning, at DPAU sandsynligvis har afstemt sin information med oplysninger fra de relevante myndigheder, herunder Bureau for teknisk inventarisering, for så vidt angår arealet af den bopæl, som Hratj ejer.
    Den 25. februar afsagde retten i Simferopols centrale distrikt en kendelse om, at registreringen af formanden for Krim-autonomiens parlament, Leonid Hratj, til kandidat til Krims parlament ved valget den 31. marts var ulovlig og pålagde valgkommissionen at omgøre sin beslutning om at registrere Hratj som opstillingsberettiget.
    Det var en fuldmægtig for en af kandidaterne til Krims Verkhovna Rada Tetjana Krasikova, der havde indbragt Simferopols kredskommissions beslutning om at registrere Hratj for retten, idet hun begrundede det med, at Hratj efter hendes opfattelse havde overtrådt loven, da han indleverede dokumenterne til kredskommissionen. I sin indkomstdeklaration havde Hratj ikke angivet modtagelse af indtægter fra salget af lejlighed, samt havde formindsket arealet af sin bopæl. Desuden påstod sagsøgeren, at Hratj ikke havde fralagt sig sine beføjelser som parlamentsformand under valgkampen.
    Hratj stiller endvidere op for KPU til Ukraines Verkhovna Rada. Her har han ikke haft nogen problemer med at blive godkendt.
    Ifølge UPs Lilia Budzhurova ligger det ubønhørligt fast, at Hratj vitterligt havde opgivet et mindre areal for sit hus end det virkelige. Desuden havde han ikke oplyst noget om modtagelsen af 160.000 Hryvnas for salget af en 4-værelses lejlighed.
 

05.03.02. USA er ligeglade med valgresultatet - valget skal bare være åbent

De forenede Stater har ikke tænkt sig at øve indflydelse på ukrainernes valg den 31. marts, og et møde mellem George Bush og Leonid Kutjma kan kun komme på tale efter en evaluering af valgets resultater. Det sagde den nationale sikkerhedsrådgiver for USAs præsident Condoleezza Rice i mandags under en direkte såkaldt Tv-bro på kanalen "1+1", skriver UP.
    Adspurgt af de ukrainske journalister påpegede Rice, at Washington holder et vågent øje med valget i Ukraine. "Vi håber på, at [valget] vil forløbe frit, retfærdigt og i overensstemmelse med de internationale standarder, og at vi efterfølgende ligefrem kunne forbedre de amerikansk-ukrainske relationer", erklærede hun. De forenede Stater afventer nu selve valgdagen, for at se, om valget forløber tilstrækkeligt åbent.
    Med hensyn til muligheden af "den amerikanske faktors" indflydelse på parlamentsvalget, så påpegede Condoleezza Rice, at USA overhovedet ikke bør "spille nogen som helst rolle i valget af kandidater og vinderne af det ukrainske valg". Amerikanerne støtter frie valg overalt i verden, men ifølge fru Rice har De forenede Stater intet ønske overhovedet om at "øve indflydelse på resultatet af det ukrainske valg". "Men vi er interesseret i, at valget bliver afviklet i åbenhed", sagde hun.
    Hvad angår muligheden af et møde mellem George Bush og Leonid Kutjma sagde rådgiveren for USAs præsident, at "når valget er overstået, vil vi tage stilling til det spørgsmål, og vores præsident vil være meget glad for at mødes med præsident Kutjma, når der bliver en anledning til at give de amerikansk-ukrainske relationer et skub fremad".
 

05.03.02. Gongadze-sagen: FBI-eksperter ankommer til april

Allerede i april i år vil en ekspertgruppe fra det amerikanske forbundspoliti FBI gå i gang med Gongadze-sagen, erklærede den amerikanske præsidents nationale sikkerhedsrådgiver, Condoleezza Rice, under en såkaldt Tv-bro på kanalen "1+1" ifølge UP.
    Adspurgt af journalister pointerede Rice, at "USA holder et meget vågent øje med efterforskningen (af Gongadze-sagen)". "Vi har et hold af FBI-eksperter, som vil bidrage til denne efterforskning i Ukraine. De vil være der i april", sagde hun.
    Condoleezza mindede om, at Washington er parat til at bistå "enhver i den ukrainske regering med at føre denne sag til enden". Desuden er De forenede Stater overbevist om, påpegede hun, "at denne sag vil have indflydelse på klimaet i de ukrainsk-amerikanske relationer". Fru Rice understregede, at USA vil give "politisk og teknisk assistance" til fremme af denne sags åbenhed.
    Fru Rice afviste at kommentere sagen omkring major Mykola Melnitjenko, idet hun nøjedes med at påpege, at "Melnitjenkos sag er blevet afgjort af vores immigrationsmyndigheder".
 

05.03.02. Tomenko: afdøde, sindsyge, indsatte og hæren for "ZaJEdU!"

Direktør for Institut for politik i Kyiv, politologen Mykola Tomenko, mener, at "brugen af den administrative ressource" under denne valgkamp vil gøre det muligt for blokken "ZaJEdU!" at høste ekstra 8-12% af stemmerne, oplyser Interfaks-Ukrajina ifølge korrespondent.net.
Tomenko erklærede, at "ZaJEdU!"s "reelle tilslutning udgør 5,5%". "Vi har analyseret det nøje og kommet frem til den slutning, at denne blok takket være "adminresurs" kan nå op på hen ved 20%, understregede politologen.
    Politologen er af den opfattelse, at en sådan ressource bliver "lukkede afsnit, sygehuse, fænglser, sindsygehospitaler og hæren". "Der er yderligere to ressourcer, som kan blive taget i brug - døde sjæle og et stort antal personer, der står opført på valglisterne, men som for tiden befinder sig på arbejde i udlandet", - påpegede politologen.
    Tomenko er overbevist om, at valgprocessens aktører har mulighed for at forhindre, at en sådan situation opstår ved at kontrollere afstemningsforløbet.
    Tomenko understregede, at de ukrainske "autoritative sociologiske tjenester har kunnet stå distancen og vagt om deres professionelle omdømme". "I de meningsmålinger, som de offentliggør, er der ingen uenighed om partiernes og blokkenes styrkeforhold", - sagde han.
    Tomenko mener desuden, at man efter valget "bør glemme de politikere, som opnår under 1% af stemmerne, en gang hver måned ihukomme dem, som opnår 2-3% og beskæftige sig med de reelle aktører".
 

06.03.02. U.S. steps up pressure on Ukraine to hold free elections

by Taras Kuzio

Radio Free Europe/Radio Liberty, Prague, Czech republic rfe/rl newsline vol. 6, no. 35, part ii,
22 February 2002

The visits to Ukraine this month by Undersecretary of State Paula
Dobriansky and former Secretary of State Madeleine Albright, who now
chairs the U.S. National Democratic Institute (NDI), coupled with the
NDI report that emerged from Albright's mission and two new
resolutions introduced in the U.S. House of Representatives and Senate
reflect increasing U.S. concern at the direction in which Ukraine is
heading.

Orest Deychakiwsky, an adviser at the United States Helsinki
Commission on Security and Cooperation in Europe, said, "They all
point to strong manifestations of U.S. concerns about the upcoming
elections, as these will be an important indication of whether Ukraine
moves forward in its democratic development and integration into
Europe."

There are four main reasons for the present U.S. concern over
Ukraine. First, both U.S. and Russian leaders believe that Ukraine's
independence is now secured, and support for the "Belarusian option" is
confined to only the extreme left. A January report by the Polish Eastern
Studies Center concurred, concluding that no "serious political groups"
are likely to emerge in Ukraine to clamor for union with Russia.

Ukraine's leaders therefore can no longer blackmail the West by talking
of the threat of "Russian imperialism." Consequently, the West has more
leverage over Ukraine in criticizing its domestic policies when those
policies are incompatible with its declared goals of "returning to Europe."
At the same time, the Ukrainian leadership has less room to maneuver by
playing off the West against Russia to extract the maximum advantage
from both sides, as it repeatedly did in the 1990s.

U.S. criticism of Ukrainian domestic policies does not signify, as
Ukrainian leaders mistakenly believe, that the U.S. no longer sees
Ukraine as strategically important. Nevertheless, the U.S.-Ukrainian
"strategic partnership" remains more declaratory than real and of more
importance to Ukraine than the United States. In 2000, the U.S. only
accounted for 5.8 percent of Ukrainian exports and 2.5 percent of
imports.

Secondly, Western views on human rights, press freedom, and
corruption in Ukraine have changed for the worse since the late 1990s.
A major irritant is the Soviet-style discrepancy between official rhetoric
and actual policies. This view has gone so far that, in private, U.S.
officials sometimes describe Ukraine as "Kuchmastan." The Center for
Peace, Conversion, and Foreign Policy, a Kyiv think tank, concluded in
a January paper that the new U.S. administration "has no more faith in
the assurances and declarations of Ukrainian officials about their
commitment to democratic values and European integration."

U.S. assistance to Ukraine this year requires that the State Department
submit to Congress within 60 days of the enactment of the aid a report
on murdered journalists, including the unresolved case of murdered
opposition journalist Heorhiy Gongadze. The Ukrainian parliamentary
commission headed by Oleksandr Zhyr, a member of Viktor
Yushchenko's Our Ukraine election bloc, have begun submitting the
"Kuchmagate" tapes to FBI experts. The experts have concluded that
the tapes studied so far have not been doctored, thereby undermining
one of the main arguments used by the Ukrainian authorities to deflect
guilt away from Kuchma.

The FBI experts offered to act as expert witnesses in any subsequent
trial and their reports on the tapes would be accepted as credible
evidence in U.S. and Western European courts. The Ukrainian
parliamentary commission is now proposing to internationalize evidence
found on the tapes, as it is unlikely that any trial resulting from them
would take place in Ukraine. International law takes precedence over
Ukrainian, including the UN Convention Against Torture signed by 118
states. Ukrainian officials implicated in the evidence on the tapes in
misdeeds could theoretically be arrested in any of these countries.

Thirdly, Ukraine is being left out of the geopolitical changes that are
affecting Central and Eastern Europe. Ukraine is not among the 10
countries seeking NATO membership at the alliance's November summit
in Prague. Of the 10 countries, five (the three Baltic states, Slovakia, and
Slovenia) will likely be asked to join NATO this year, with Romania and
Bulgaria also possible candidates (Macedonia, Croatia, and Albania are
generally believed to be out of the running). On 6 February, U.S.
Secretary of State Colin Powell refused to disclose how many of the
applicants would be invited to join; nevertheless, he said, "I think its
going to be a pretty good-sized addition to the membership." If Slovakia
and Romania were to join NATO this year, Ukraine would then share
borders with four NATO members.

Ukraine has narrowed its foreign policy goals to only joining the EU as
an Associate Member in 2004 and full membership by 2011, but even
these goals are unrealistic as Ukraine is a member of neither the "fast"
nor the "slow track" groups of future members. Poland recently
submitted a 92-page report to the EU detailing how it will tighten its
Eastern border with Ukraine beginning next year through visas, additional
border troops, and modern equipment. In 2001, 15 million Ukrainians,
Russians, and Belarusians entered Poland. As of 2004, Poland's Eastern
border will be the external frontier of the EU, leaving Ukraine de facto
left outside "Europe."

Fourthly, during a visit on 11-13 February to Russia's Tyumen Oblast,
the main producer of Russian oil and gas, President Kuchma repeatedly
complained about Russian plans to lay a gas pipeline bypassing Ukraine,
as a result of which Ukraine would lose its control over Russian energy
exports. Last month, Western European consumers of Russian gas
pressured Poland to drop its objections to the new pipeline that will run
through Belarus, Poland, and Slovakia.

Because of these four factors, Kuchma faces a fundamental dilemma.
He can save himself from prosecution and obtain immunity by ensuring a
pliant parliament is elected through less-than-free elections, something
that would end Ukraine's chances of "returning to Europe." Or, he could
allow free elections that would rebuild Western confidence in Ukraine
but would threaten his own plans for a peaceful retirement after his term
ends in 2004, and make it difficult for him to again travel securely to the
West, now or in the future.

06.03.02. Ruslands præsident på vej til Kyiv

Chefredaktør for tidsskriftet "Politytjna dumka" Volodymyr Polokhalo blev af Ukraine.ru bedt om at kommentere Den russiske Føderations præsident Vladimir Putins forestående besøg i Ukraine i lyset af partiet "Jablukos" opfordring til Putin om ikke at besøge Ukraine inden valget den 31. marts.
    "Det store flertal af de ukrainske politiske partier og blokke har i dag ikke alene ansat russiske spindoktorer, men det drejer sig tilmed om netop de af slagsen, som var ophavsmændene til "Jedinstvos" succes ved det seneste valg til den russiske Statsduma.
    Desuden er de scenarier, som er udarbejdet på Bankova-gaden (adressen på præsidentens administration i Kyiv, red.), i mangt og meget lig med de russiske tilgange til Duma-valget, bl.a. tænker jeg på de mulige scenarier, som blokken "Za Jedynu Ukrajinu!" operer med.
    På det seneste er ikke alene møderne mellem de to landes præsidenter, men også mellem de to landes administrationschefer blev mere hyppige. I det hele taget er den russiske elites interesse for 2002-valget meget større end for 1998-valget.
    På den anden side kan Putins besøg i Ukraine være et alternativ og en modforholdsregel fra det officielle Moskvas side overfor det officielle Vesten, eftersom en række fremtrædende politikere fra forskellige vestlige lande har aflagt besøg i Ukraine i løbet af de seneste måneder.
    Med sit besøg skaber Putin en bestemt kontekst og styrker sin succes i det ukrainsk-russiske samarbejde med sin egen strategi, taktik og klare doktrin i forhold til Ukraine. Set i sammenhæng med valget er dette besøg langtfra entydigt. Denne reaktion vil ikke spille særlig meget ind på begge præsidenters interne motiver. Desuden varsler Putins besøg en styrkelse af "ZaJEdU!"s tilslutning i Østukraine og Krim", - siger Volodymyr Polokhalo.
 

07.03.02. Lytvyn er en utålmodig natur og vil helst have ét parti

Formanden for Ukraines præsidents administration og lederen af valgforbundet "For et samlet Ukraine!" Volodymyr Lytvyn sagde i går, at han "ikke føler sig tiltrukket af posten som formand for Verkhovna Rada" i det kommende parlament, oplyser Interfax-Ukrajina ifølge UP.
    "Jeg føler mig ikke tiltrukket af denne post, fordi jeg ikke kan sidde stille særlig længe ad gangen", - sagde han onsdag i Rivne i et svar til studerende ved Rivnes statslige humanitære universitet.
    Lytvyn påpegede, at han "allerede har prøvet at indtage en høj stilling, og i dag har jeg også en ret høj stilling". "Jeg går ind og ud af et eneste kabinet (Ukraines præsidents, red.), og det taler for sig selv", - understregede han.
    Lederen af "ZaJEdU!" sagde, at han ønskede at organisere "sine meningsfællers arbejde med at få vedtaget lovforslag og love, som er afgørende for Ukraine i dag", sådan som han ser det.
    Lytvyn mente, at der allerede nu er nok kandidater til posten som formand for Ukraines parlament.
    Lederen af "ZaJEdU!" understregede desuden nødvendigheden af "oprettelsen af ét det ukrainske folks parti" og tilføjede, at "så ville tingene begynde at gå i den rigtige retning".
 

07.03.02. Våbeneksportens chef omkommer i trafikulykke

Generaldirektøren for våbeneksportselskabet "Ukrspetseksport" Valerij Malev omkom i går morges i en trafikulykke. Det oplyste formanden for præsidentens administration Volodymyr Lytvyn under sit besøg i Rivne-regionen i det nord-vestlige Ukraine.
    Nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina fik onsdag bekræftet oplysningen i Zaporizhjas regionale statsadministration, skriver UP.
    Nyhedsbureauets kilde oplyste, at trafikulykken ifølge foreløbige oplysninger fandt sted kl. 9.30 udenfor byen Krementjug i Poltava-regionen.
    Malev var på vej hjem fra Zaporizhja til Kyiv. Hans bil, formentlig en Audi, som Malev selv førte, stødte sammen med en modkørende lastbil af mærket KAMAZ. Med sig i bilen havde Malev en passager, som overlevede ulykken.
    Det statslige selskab "Ukrspetseksport" står for eksport og import af produktion af og serviceydelser indenfor militære og særlige bevillinger. Ifølge STB er våbeneksport en af de mest indbringende forretninger indenfor det ukrainske statsapparat.
 

07.03.02. "ZaJEdU!" klart favoriseret af landsdækkende Tv-kanaler

De partier og blokke som deltager i valgkampen fik ikke lige adgang til massemedierne i løbet af februar. Det gælder såvel i nyhedsudsendelserne som med hensyn til politisk reklame. Det skyldes massemediernes "sympati for den ene eller den anden valgdeltager og ikke deres udøvelse af rollen som neutral formidler og fordomsfri informator".
    Denne konklusion når eksperterne i sammenslutningen "Fælles rum" og komiteen "Lige muligheder" frem til ifølge UP. Sammen har de gennemført monitoring af de største centrale og regionale massemedier fra den 9. februar til den 3. marts og resultatet blev offentliggjort i går.
    En betydelig del af massemedierne udviste i den omhandlede periode en "lav nyhedsformidlingskultur, hvilket kom til udtryk i form af normative vurderinger og en
farvet præsentation af nyhederne med enten en negativ eller en positiv undertone i forhold til valgkampens deltagelse".
    Ganske vist er der undtagelser. Blandt de landsdækkende Tv-kanaler fremhæver eksperterne "Novyj kanal". Desuden nævnes i mindre udstrækning kanalen "1+1" og "en del af STBs informationsprogrammer".
    "De udenfor enhver konkurrence værste" eksempler er ifølge eksperterne NTKU samt den politiske dækning på TET, som "minder om NTKU".
    "Jeg er stensikker på, at NTKU ikke hjælper blokken "ZaJEdU!", men tværtimod. Det samme gælder "Inter" og TET i forhold til SDPU (o). "1+1" hjælper utvivlsomt mere SDPU (o) og Demokratisk Union, men det beror på det faglige niveau", siger lederen af komiteen "Lige muligheder" Oleksandr Tjekmyshev.
    Velunderettede kilder henleder dog opmærksomheden på, at "1+1" i ligeså høj grad hjælper "ZaJEdU!" og underbygger det bl.a. med, at det første indslag i nyhederne næsten altid begynder med Lytvyn.
    Blandt de trykte massemedier fremhæver komiteen især "Dzeraklo Tyzhnja" (Zerkalo Nedeli, red.), som bl.a. havde offentliggjort en analyse af alle partiernes og blokkenes programmer.
    Langt efter dem følger aviser som "Ukrajina moloda" og "Kievskij telegraf", som bringer informationer om langt flere partier og blokke, men ganske vist i alt for afvigende tonefald. Med andre ord, man skriver meget, men ikke lige godt om alle.
    Det kommer ikke bag på nogen, at det propræsidentielle "ZaJEdU!" fører statistikken med hensyn til eksponeringen i de elektroniske medier og i avisspalterne. Journalisterne følger hver eneste af hr. Lyvtyns bevægelser, mens han afløser præsidenten ved diverse ceremonier og foranstaltninger.
    Blokken "ZaJEdU!" er dem, der får mest Tv-tid stillet til rådighed. "ZaJEdU!" fik 365 timers omtale (+ 8,5 timer i et negativt tonefald) på den landsdækkende statslige kanal og Kyivs fjernsyn. På anden pladsen kommer "Vores Ukraine" med 206 timer, dog med 41 timers omtale i et negativt tonefald. På tredjepladsen følger SDPU (o) med 189 timer og kun 2,5 timer med negative undertoner.
    I regionerne er det De Grønne, der nyder den største bevågenhed i TV (ifølge eksperterne skyldes det udelukkende den enorme Tv-dækning, som partiet får i en enkelt region; nemlig den sydlige), dernæst kommer "ZaJEdU!" og SDPU (o).
    I den østlige region - Luhansk, Donetsk, Dnipropetrovsk og Kharkiv regionerne - har  "ZaJEdU!" fået over 81 timers omtale i et positivt eller neutralt tonefald, herefter følger "Jednist" og "Vores Ukraine" med blot 3,3 og 2,5 timer.
    "ZaJEdU!" ligger også på førstepladsen med hensyn til adgangen til den landsdækkende presse og Kyiv-pressen (234.222 tegn), men ganske vist også med den største mængde negativ information (120.747 tegn). Journalisterne undrede sig herover, men eksperterne forklarer det med, at den trykte presse "er langt friere end fjernsynet", og at Lyvtyns blok havde "scoret" hovedparten af det negative tonefald i aviserne "Vetjernije Vesti" (Tymoshenkos avis, red.), "Silski visti" og "Ukrajina moloda" (pro-Jusjtjenko avis, red.).
   Hvad angår adgangen til den regionale presse er "ZaJEdU!" fortsat i spidsen med 64.253 cm2 efterfulgt af "Vores Ukraine" med 38.571 cm2 og SDPU (o) med 23.616 cm2.
    Ifølge undersøgelsen er det Viktor Jusjtjenkos blok "Vores Ukraine", KPU, SPU og blokken "ZaJEdU!", der har fået den største mængde negativt farvet omtale i Kyiv-fjernsynet og på de landsdækkende Tv-kanaler. I Kyiv-aviserne og i de landsdækkende aviser indtages førstepladsen med hensyn til negativt farvet omtale af "ZaJEdU!" efterfulgt af SDPU (o), blokken "Vores Ukraine" og KPU.
    Hvis man sammenligner med 1998-valget er der ganske vist mindre "åbenlyst kompromitterende materiale og bestilte artikler".
    Derimod kan man nu i massemedierne iagttage "en overvægt af reaktiv (modsat opsøgende) dækning af valgkampen", med andre ord, at der i pressen oftest dukker nyheder op på baggrund af information, som er udarbejdet af partier og blokke. Et eksempel er en så vigtig nyhed, som at Lytvyn indvier endnu et center.
    Journalisterne interesserer sig ikke særlig meget for partiernes og blokkenes programmer og løsningerne på de vigtigste problemer, og massemedierne har ikke altid forsøgt at få svar på vegne af vælgerne.
    Undersøgelsen har også afdækket andre positive ændringer i 2002-valgkampen. Sammenlignet med 1998 bliver et bredere udsnit af politiske partier og blokke omtalt i presse og Tv.
    Eksperterne har udarbejdet et "politisk korrektheds" barometer, som skal måle, hvor redelig og sober en valgkamp de forskellige aktører fører. "ZaJEdU!" indtager med 8,91 point ud af 10 mulige førstepladsen som det mindst "politisk korrekte" parti p.g.a. påvirkning af massemediernes redaktionelle politik. Efterfølgende kommer SDPU (o) med den samme begrundelse, men ganske vist i forhold til andre massemedier. Tredjepladsen indtages af SPU (som udøver en minimal indflydelse på massemedierne, men er kommet med på listen p.g.a. protestreklame og negativ information om opponenterne). Ifølge undersøgelsen opfører "Vores Ukraine", "Jabluko" og "Kvinder for fremtiden" sig mere eller mindre politisk korrekt.
 

08.03.02. Natalia Vitrenko - ukrainsk kvinde og politiker

I den sidste udgave før valget den 31. ds. af den sene nyhedsudsendelse "Ved midnat" gav STB i tirsdags på ny næsten uindskrænket taletid til lederen af det progressive socialistiske parti, Natalia Vitrenko, som stiller op til valget i spidsen for sin egen "Natalia Vitrenkos blok". "Ved midnat" er det tætteste man i Ukraine kommer på Deadline på DR2. Udsendelsen har kørt siden begyndelsen af 2001 med de to studieværter Roman Skrypin og Andrij Tytjyna.
    I går havde Skrypin besøg af Natalia Vitrenko, som myndighederne tilsyneladende har givet frie tøjler i valgkampens slutfase, formentlig i håb om, at hun kan gå på strandhugst primært blandt SPUs  og KPUs vælgere, hetze mod Moroz, Tymoshenko og Jusjtjenko samt pirke til det USA, der efter  styrets mening er ved at slå hånden af Ukraine. Vitrenko har indtaget sin niche. Journalisten starter med at spørge hende om, hvordan hun har det og hvilke kommentarer hun har til valgkampens forløb. Herefter bliver Vitrenko bedt om at kommentere alle dagens vigtigste begivenheder efterhånden som indslagene bliver vist, herunder at valgkommissionen har givet SPU en advarsel om ikke at misbruge præsentationsprogrammer til smædekampagner mod statens ledere.
    Vitrenko: Halvdelen af valgkampen er nu ved at være overstået, og vi kan mærke, at vælgernes interesse er stigende, folk er optaget af vores parti og vil gerne høre noget om, hvad der foregår i landet. Jeg holder møder i forskellige regioner, som regel for fulde huse. Det administrative pres eller ressource som det hedder går os på nerverne, nogle gange har vi fået afslag på lokaler, den 9. marts om morgenen skal jeg tale i Malyn og har igen fået at vide, at der ikke bliver noget lokale, men mine vælgere ved, at mødet nok skal finde sted, for hvis de ikke giver os lokaler, så holder vi bare mødet ude på pladsen. Så alt går som det skal, det eneste er, at der dukker nye former for "sort PR" op, og det kan man ikke undgå at bemærke, for det er et forsøg på at spænde ben for valgkampen. Og her tænker jeg bl.a. på det hæfte, som er dukket op i flere millioner eksemplarer: "major Melnitjenko anklager Kutjmismen", hvor Oleksandr Moroz og hans parti, som ganske enkelt ikke kan byde på andet end at fremture med dette emne, men udover at det er deres problem, at de fremturer med det, så ser vi jo på s. 28 i dette smædeskrift en oversigt over, hvilke partier, der støtter Kutjma, og kan se, at Natalia Vitrenkos blok er et af dem. Vi har allerede indgivet en klage til domstolen, og jeg er overbevist om, at sådanne politikere som Oleksandr Moroz ikke har ret til at være med i valget. De forhindrer partier i at gennemføre en normal valgkamp og projicerer deres skyld over på andre.
    Journalisten: Har De stadig ambitioner om at blive præsident?
    Vitrenko: Jeg har ingen ambitioner i den retning. Jeg har én ambition her i livet, og det er at hellige mig end hellig sag - landets redning - og jeg er overbevist om, at man kan gøre brug af min energi og min viden såvel i Verkhovna Rada, i regeringen og på præsidentposten. Det fremgår klart af vores program, at vi går ind for et systemskifte, og vi ønsker helt at afskaffe præsidentembedet og dens magtgren. Hvis vore 250 kandidater bliver valgt til parlamentet, så vil vi sammen med vores tilhængere ændre forfatningen.
    Journalisten spørger hende, om hun går ind for den moldaviske model, hvor kommunisterne da de var kommet til magten, alligevel valgte at beholde præsidentembedet.
    Vitrenko: Kommunisterne i Moldova har begået en række meget alvorlige fejl, og er derfor i svær situation. Jeg tror ikke, at man skal sammenligne os med dem, for vores holdning adskiller sig trods alt. Jeg vil endnu en gang understrege, at vi går ind for at omdanne landet til en parlamentarisk republik og dernæst til en egentlig sovjetrepublik, hvor folket vælger og kontrollerer rådene på alle niveauer. Det er noget, som ikke alene er indeholdt i vores program, som det også er hos andre, men vi har ned i mindste detalje beskrevet den mekanisme, som skal skabe rådene og sikre at rådene er underlagt folket.
    Journalisten sporer hende nu ind på at kommentere Krim-situationen omkring hendes åndsfælle Leonid Hratj, som en domstol har forbudt at deltage i valget.
    Vitrenko: Jeg har lige været på Krim, og vi kunne mærke, at Krim i det store hele ikke er på vej mod et oprør. I Simferopol kan man godt mærke en vis harme over domstolens beslutning, men alt i alt er Krim i gang med at forbedere sig til valget. Med hensyn til Hratj, så er de indvendinger man har mod hans formueangivelse kendetegnende for problemet med partieliten og nomenklaturaen. Det er nok noget genetisk hos dem - den dobbelte livsførelse, og det vil jeg ikke på nogen måde forsvare, jeg har aldrig tilhørt partinomenklaturaen og vil ikke forsvare det.
    Jornalisten spørger hende, om hun ikke har et dobbelt-liv.
Vitrenko: Jeg lever i en ikke-privatiseret lejlighed med min yngste datter, jeg har ikke noget sommerhus, bil eller aktier. Det største problem efter min opfattelse er, at man [på Krim] har truffet en politisk beslutning om afskære Leonid Hratj vejen til parlamentet.
    Journalisten: Der er jo en domstolsafgørelse.
    Vitrenko: Ja, men efter min mening er det alligevel en politisk beslutning. Med denne afgørelse opnår man to mål. For det første udelukker man ham fra posten som Krims parlamentsformand, for det andet bliver han indvalgt i Ukraines parlament, hvor han så vil være en konkurrent til Symonenko op til præsidentvalget. Jeg tror, at det er det, der er planen. Jeg så nødig, at Krim mistede en leder, som jeg tror godt kan være en rimelig god leder for Krim. Derfor er jeg sikker på, at denne konflikt bør løses ad politisk vej, altså fjerne de indvendinger overfor Hratj - for sammenlignet med andre har vi jo fx Julia Tymoshenko, der også stiller op. Der er fire og vel at mærke højtprofilerede straffesager på hende til millioner og milliarder af dollars, og alligevel stiller hun op. Hos Leonid Hratj har man fundet noget med, at han undlod at opgive et beløb på 40.000. Derfor mener jeg, at han skal stille op til valget og få lov til at deltage i de direkte Tv-udsendelser, så han og hans modstander kan konkurrere med hinanden på lige vilkår.
    Journalisten: Hvordan kan man omstøde en domstolsbeslutning ad politisk vej, som hverken kan appeleres eller kæres?
    Vitrenko: Jo da, der er jo Højesteret.
    Journalisten: Det var en endegyldig afgørelse.
    Vitrenko: Det var jo en afgørelse truffet af Krim-domstolen.
    Journalisten: Som ikke kan kæres.
    Vitrenko: Ja, men der er jo stadig Højesteret, der er jo Højesterets kollegium.
    Journalisten: OK, lad os vende tilbage til Deres person. Hvad vil de gøre, hvis De ikke opnår valg til Verkhovna Rada.
    Vitrenko: Det ved jeg ikke, jeg vil arbejde, der er tilbud nok, heriblandt interessante tilbud. Så jeg ved, at jeg nok skal finde mig et arbejde. Det er beklageligt, at mine love vil forsvinde fra parlamentet. Parlamentet vil i så fald ikke behandle loven om folkepension, om hjemtagelse af kapital udført af Ukraine, om hjemtagelse af opsparede midler, om nationalisering af ejendom, om arbejdskollektiver. Alle de lovforslag, som i dag er blevet fremsat, vil blive taget af bordet.
    Journalisten: Hvad tyder PSPUs tal i meningsmålingerne på i dag?
    Vitrenko: PSPU stiller ikke op.
    Journalisten: OK, hvad tyder Natalia Vitrenkos bloks tal i meningsmålingerne på i dag?
    Vitrenko: Vi har så meget at lave, så vi slet ikke har tid til alle de meningsmålinger. Jeg er overbevist om, at meningsmålingerne bliver offentliggjort af folk, der bliver betalt for at gøre det, og det derfor svinger de op og ned. Vi har holdt et møde i vores partis - Det progressive socialistiske Partis, der udgør størstedelen af valgforbundet - forretningsudvalg i dag, og jeg sagde til kollegerne, at man bør fortsætte det frugtbare arbejde med at forklare befolkningen, hvad der foregår, samle folk, sende valgobservatører ud til valgdistrikterne og lade være med at bekymre sig om meningsmålinger. Den ene dag vokser tilslutningen hos Demokratisk Union, den anden dag er det "Jabluko" eller Jusjtjenko der får en kæmpeopbakning. Vi kører jo rundt i Ukraine og ved, at det ikke er sandt. [...]
    Journalisten: De turnerer meget rundt i Ukraine, og jeg kunne godt tænke mig at få at vide, hvordan de bliver modtaget i Vestukraine?
    Vitrenko: Den 9. marts begiver jeg mig ud på en rejse til Vestukraine eller rettere Zhytomir, Vinnytsa, Volyn, Tjernivtsi og Khmelnytska.
    Journalisten: Hvad med Lviv, Ternopil og Ivano-Frankivsk?
    Vitrenko: Nej, Lviv, Ternopil og Ivano-Frankivsk har jeg ikke lyst til at besøge lige nu, nok fordi jeg husker 1998 og husker, hvordan jeg var lige ved at blive slået ihjel af en ophidset hob og jeg følte, at jeg så nazismens ansigt. Det var nationalister med ulvefjæs: ondskabsfulde, brutale, der kastede sten, æbler, mælk og jord på os. Jeg takker vores politi for, at de beskyttede os, så vi overlevede, men hvis det er det demokrati, de har i Vestukraine, og det er deres demokratiske valg - og det var i øvrigt det samme billede i Ivano-Frankivsk - hvis det er deres demokratiniveau, så lad dem passe sig selv og selv vælge. Vi vil tage andre midler i brug, vi vil arbejde via Tv og uddeling af vores materiale, men jeg vil ikke påtvinge folk min ideologi, og hvorfor skulle jeg lade mig stene af nogle Bandera-folk.
   Journalisten: Hvorfor består jeres valgkamp for de meste af udfald mod Jusjtjenko, Tymoshenko og Moroz?
    Vitrenko: Der er ikke nogen udfald mod nogen. Sagen er, at vores parti - Det progressive socialistparti og i dag vores blok - er en oppositionel størrelse, som foreslår en ændring af reformkursen. Folk har brug for at kende deres lus på gangen. "ZaJedU", SDPU (o), De Grønne og "Kvinder for Fremtiden" er jo altsammen Kutjmas partier, og alle og enhver kan forstå det. Derfor bør de personer, som er tilfredse med reformkursen, stemme på en af dem, og det understreger jeg altid: hvis De har det godt, så er det her de regerende partier i dag. Det næste spørgsmål er: 80% af befolkningen er utilfredse med det liv de har i dag. De ønsker ændringer. Spørgsmålet er: hvis de ikke ønsker at støtte de regerende partier, hvem skal de så støtte. Propagandaen i dag viser, at det åbenbart er Jusjtjenko, Tymoshenko, Moroz og selv Symonenko, der udgør oppositionen i dag. Det er de partier, der ønsker at kapre vores vælgerkorps. Netop vores vælgerkorps er jo protestvælgere. Jeg ønsker at tage det, der er det eksisterende regimes vælgere, nemlig de mennesker, som er tilfredse med tilværelsen, men de utilfredse bør vide, at det altså er Natalia Vitrenko, der har alternativet. Der er ingen tvivl om, at det Jusjtjenko, Tymoshenko, Moroz og Symonenko, der er mine primære konkurrenter. Jusjtjenko har haft magten og har fuldt ud gennemført denne reformkurs, Tymoshenko har også haft magten og er takket være den blevet Ukraines rigeste kvinde. Moroz har også haft magten og var i fire år parlamentsformand og smed mig og Martjenko ud af salen og slukkede for vores mikrofon, fordi han ikke kunne fordrage vores alternative forslag. Og selv Symonenko. Hvor længe kan man blive ved med at kalde det kommunistiske parti for et oppositionelt parti, når vi kan se, at de kommer i parlamentet uden at foreslå alternativer. Når jeg møder vælgerne, giver jeg altid eksempler, som fx 1998 efter at parlamentsformanden var blevet valgt. [...] Da Julia Tymoshenko havde fremlagt sin budgetresolution, som byggede på IMFs opskrifter, altså med fortsat privatisering og privatiseringsindtægternes optagelse i budgettet, fortsat opbygning statslige obligationspyramider, fortsat modtagelse af IMFs lån, beskæring af sociale programmer, og da hun blev spurgt om, hvad der skal ske med arbejdernes opsparinger, så svarede Julia Volodymyrivna, at indtil Ukraine er kommet ud af krisen, kan der ikke blive tale om at tilbagebetale de opsparinger. Så fremlagde jeg et alternativ, hvor jeg viser, hvordan man kan ændre reformkursen, hvor jeg påpeger, at det ikke er nødvendigt at optage lån og afdrage på det, man bør i stedet fastfryse det lån, men hjemtage de penge, som er ført ud af Ukraine, vedtage et privatiseringsmoratorium i stedet for at fortsætte dnn ødelæggende privatisering. [...] Og da parlamentet havde hørt alle mine forslag, og hver eneste deputeret havde mulighed for at stemme enten på Tymoshenkos eller på Vitrenkos forslag viste det sig, at 291 stemmer gik til Tymoshenkos resolution. Hvordan kan man tale om, at Symonenkos parti er et oppositionelt parti, når det første de gjorde var at støtte en repræsentant for storkapitalen. [...] Derfor gør jeg meget ud af at forklare folk, når jeg møder dem, at alle de partier, som jeg har omtalt, er partier, som har haft magten og ikke har udnyttet den mulighed. Og derfor bør I stemme på Natalia Vitrenkos blok - nr. 5 på stemmesedlen - hvis de vil have en forandring til det bedre. Og det er også vigtigt i dag udover at foretage et bevidst valg er, at man erkender truslen om, at Ukraine bliver erobret udefra. Jusjtjenko er en ulv i fåreklæder. I dag deltog jeg i en Internet-konference med Slava Stetsko, Lilija Hryhorovytj og Inna Bohoslovska, og Slava Stetsko taler åbenlyst om, at vi skal være medlem af NATO. Slava Stetsko taler åbenlyst om, at det overhovedet ikke kan komme på tale at tildele russisk status som det andet statslige sprog. Hun er jo med i Jusjtjenkos blok - det er den utilslørede nationalisme. Det er en ulykke for Ukraine, for Ukraine har været og vil være, det er jeg overbevist om, sammen med Rusland. Og så kommer disse åbenlyst nationalistiske kræfter under Jusjtjenko og De forenede Staters beskyttelse. Sammen med dem har vi Tymoshenko og Moroz, så denne trio, det vil jeg gerne fremhæve, er den største trussel mod Ukraine. Det er proamerikanske politikere, som kommer i parlamentet for at omdanne Ukraine til USAs koloni.
 

08.03.02. Trafikulykke kan skabe politiske efterdønninger

Parlamentets midlertidige udvalg til efterforskningen af Georgij Gondadze-sagen er kommet i besiddelse af nogle bånd, som vedrører præsident Leonid Kutjmas forbindelse til ulovlig våbenhandel. Det sagde udvalgsformanden Oleksandr Zhyr i går i Verkhovna Rada, oplyser UP.
    Zhyr sagde desuden, at han er parat til at stille båndoptagelserne til rådighed for de deputerede, ide han påstod, at de vidnede om Kutjmas medvirken til våbensalg. Han understregede, at "det er yderst alvorlige sager", som ikke så meget vedrører præsidentens som statens anseelse.
    Ifølge Zhyr indeholder disse bånd Kutjmas samtaler med Malev, og viser at præsidenten havde kendskab til eksistensen af sådanne optagelser 4 dage inden trafikulykken med Malev. Ifølge Zhyr er der i dag ingen, der med sikkerhed kan sige, hvad der skete med "Ukrspetseksport"s generaldirektør.
    Volodymyr Malev, som var leder af det statslige selskab "Ukrspetseksport", som står for eksport og import af produktion og service af militært og andet særligt udstyr, omkom i en trafikulykke den 6. marts 2002.
    Endvidere oplyste Zhyr, at udvalget er i besiddelse af materialer, som vidner om, at en af formanden for Verkhovna Radas dræbte livvagter havde "en enorm mængde informationer om de såkaldte optagelser i præsidentens kabinet".
    Oleksandr Zhyr opfordrede de folkevalgte til at støtte resolutionsforslaget om at afholde et særligt møde i Verkhovna Rada, hvortil præsident Kutjma bliver indbudt.
    "Parlamentet er den sidste struktur, som kan standse statens skred mod diktaturet", - tilføjede han.
    Som det fremgik af STB kunne hans resolutionsforslag ikke samle tilstrækkelig mange stemmer, og medlemmer af de to Rukh-partier Kendzior og Ratushnyj kritiserede Zhyr for at komme med formodninger i stedet for at fremlægge klare beviser.
 

08.03.02. Afstemningen i Kirovohrad begyndt?

I byen Kirovohrad er man i strid med valgloven allerede gået i gang med at stemme til parlamentsvalget. I valgkreds nr. 99 er der konstateret eksempler på, at myndighederne går rundt og får borgerne til at skrive under på en formular på, at de har modtaget stemmesedlen, oplyser Forum med henvisning til "Vores Ukraine"s pressetjeneste, som refererer til sin valgstab i området.
    Beboerne bliver ifølge denne kilde tilbudt at sætte deres underskrifter på en måde, som markerer, at om de allerede har været på valgdistriktet og modtaget en stemmeseddel. Hvis en eller flere af disse personer ikke møder op på valgstedet for at stemme på selve valgdagen, kan man smide deres stemmesedler ind til fordel for "den rigtige" kandidat, idet kvitteringen for modtagelse af stemmesedlen jo allerede foreligger.
    Valgforbundet "Vores Ukraine" henleder den centrale og de lokale valgkommissioners opmærksomhed på, at denne form for "afstemning" er en af metoderne for valgsvindel og straffes efter loven.
 

11.03.02. Hurrah! Vsi Za Yedynu (Sovietsku) Ukraiinu!

Nigel Pemberton, Southern Ukraine

Taras Shevchenko's annual commemoration is again with us and its
time to celebrate Ukraine1s greatest poet. For the local party of
power this creates dilemmas because until only ten years ago they
celebrated Shevchenko in the traditional censored Soviet manner as a
former Serf who struggled for social justice and union with Ukraine's
"elder brother".

These views of Shevchenko are no longer compatible in an
independent Ukraine and so its time to change, but not too much.
After all, the party of power which is now united openly for the first
time in Za Yedinu are unable to completely cut their ties to the past as
they ARE Ukraine's Soviet past. Their mannerisms, political culture
and style of work in Ukraine are merely an adapted Soviet style. It
was not too difficult to change half of the Soviet Ukrainian flag,
crimson for yellow.

The Shevchenko concert in Odesa on Wednesday reflected this
uneasy transition of the kharcholiuby from Soviet to independent
Ukraine. The flag on stage was now blue and yellow but little else was
different to the Soviet era when Shevchenko was commemorated.
Introductory speeches before the concert played up Shevchenko's
role in developing a "national idea" that led Ukraine to an independent
state. The concert that followed included little new from concerts of
Ukrainian folk culture I had seen on countless occasions in the Soviet
era when the USSR allowed Virsky and Veriovka to tour the West.
Za Yedinu's attitide to Ukrainian culture and language is like the
Communist Party of Ukraine's - purely declarative. Folk culture is
used as a fig leaf to mask the reality of the ruling party's disinterest in
Ukrainian language or culture and its preference for all things Russian.

The party of power could not resist using the occasion to insert the
word "Yedinu" throughout the two speeches preceding the concert.
The audience were left in no doubt that Taras Shevchenko is spiritually
linked to the Za Yedinu block through the "national idea" and his
support for a "consolidated, yedinu Ukraiinu". In the Soviet era he was
described as ideologically tied to the Communist Party of Ukraine
because of his support for social justice. If you love Shevchenko then
you need to vote for Za Yedinu!

Ninety per cent of billboards in Odesa are for Za Yedinu. They are
pictures of smiling young children in Ukrainian costumes and other
party slogans. They resemble the Communist Party of Ukraine
propaganda posters we often saw on the nicely produced photo
albums sent by our relatives in Ukraine to the West in the Soviet era.

The former Soviet Ukrainian elite who are today's Za Yedinu cannot
rationalise themselves in any other way because, despite a decade of
independence, they remain Homo Sovieticus in their political culture.
As in the Soviet era, Za Yedinu say one thing officially and do another
thing privately. In the Soviet era they campaigned for communism
without believing it any longer from the "era of stagnation". Today, they
talk about "market economic reform", 'democratisation" and "returning
to Europe" while doing the exact opposite. In the same week that the
harant was telling Madeleine Albright that Ukraine will hold a free and
fair election the MVD was holding a secret meeting to undermine
Yushchenko's Our Ukraine presided over by the Deputy Head of the
Presidential Adminstration.

Za Yedinu are running their election campaign just as they did in the
Soviet era by looking at elections as only a formality. In between
elections citizens are meant to stay quiet and delegate all of the tasks
of ruling the country to those that know better while in elections they
are "guided" as to how to correctly vote. In the Soviet era they
denounced "Ukrainian bourgoius nationalists" as "Banderovtsi". Today,
they issue posters in Eastern Ukraine showing a direct line from Ivan
Mazepa-Symon Petliura-Stepan Bandera-Viktor Yushchenko in an
attempt to scare voters from supporting Our Ukraine.

If we want to build a deformed Soviet Ukrainian state Ukrainians
should therefore vote for Za Yedinu (Sovietsku) Ukraiinu!!! Slava
Heroyam!
 

11.03.02. 1,5 million "døde sjæle" med i valget?

Lederen af valgforbundet "Vores Ukraine" Viktor Jusjtjenko advarer om, at afdøde personer muligvis vil blive taget i brug med henblik på en forfalskning af parlamentsvalget. Det sagde han under mødet med vælgerne i byen Zvenyhorodka i Tjerkasy-regionen, skriver podrobnosti med henvisning til UNIAN. Det skete på på 188-dagen for den ukrainske nationaldigter Taras Shevtjenkos fødsel.
    Ifølge Viktor Jusjtjenko vil 1,5 millioner "døde sjæle" muligvis blive taget i brug ved parlamentsvalget. Lederen af "Vores Ukraine"s valgstab Petro Poroshenko fremhævede på samme møde, at der ifølge de officielle oplysninger er inregistreret 38 millioner stemmeberettigede ved valget den 31. marts. "Det er mærkeligt, - sagde han, - fordi man havde det samme tal ved seneste parlamentsvalg i 1998 og præsidentvalg i 1999".
    Folketællingen har ifølge Petro Poroshenko vist, at Ukraines befolkningstal, og dermed også vælgertal, er skumpet betragteligt ind. Antallet af vælgere burde efter Petro Poroshenkos mening være faldet med 1,5 millioner. Han påpegede, at styret kunne finde på at forfalske valgresultatet ved at føje et vist antal af de "døde sjæle" til magtens parti .
 

11.03.02. Valget på Krim i fare for at blive aflyst

Tyveriet af de personlige papirer tilhørende kandidaterne til Krims Verkhovna Rada blev sidste uges mest omdiskuterede emne, som midlertidigt har skubbet alle andre begivenheder på halvøen i baggrunden og øget faren for en aflysning af valget, oplyser podrobnosti.
    Mens mange opfattede parlamentsformand Leonid Hratjs appel i sidste uge til halvøens indbyggere om at ignorere afstemningen som lidt af et slag i luften, er truslen denne gang mere reel. Og den udgår fra tidligere frihedskæmper Antonina Ustinova, der er medlem af KPU og leder af veteranbevægelsen. Det er hende formanden for valgkommissionen, Ivan Poljakov, i starten af ugen gav skylden for alskens ulykker. Hans interview var en lang demonstration af afmægtighed.
    "Valgkommissionen fralægger sig det fulde ansvar for aflysningen af valget til autonomiens parlament i 2002, hvis ikke der sker en udskiftning af den del af valgkommissionen, hvis arbejdssted er totalt ukendt. Det være sig kommissionen, parlamentets administration eller hos konkrete ledere. Jeg tror, at det er første gang, at en person, som arbejder på frivilligt basis, har bemægtiget sig nogle dokumenter af uvist hvilken grund. Nu må det være op til anklagemyndigheden og de retshåndhævende organer at finde de skyldige og meddelagtige. Jeg tror ikke, at Ustinova kunne have gjort det hele selv", - sagde Ivan Poljakov.
    Poljakov lagde ikke fingrene imellem i sine anklager mod den tidligere modstandskvinde. Ifølge ham havde Ustinova saboteret kommissionens arbejde og havde skjult [kandidaternes] selvangivelser udelukkende efter eget initiativ. Syv 200 kilo tunge sække med papir forsvandt sporløst på under 15 minutter i det indre af Verkhovna Radas administration.
    Antonina Ustinova, medlem af Krims valgkommission: "Og så forstod jeg, at dokumenterne var som regimentets fane. Så længe fanen er der, så lever regimentet. Her har I nøglerne til kontoret og pengeskabet. Jeg er parat til at aflevere dokumenterne".
    Dokumenterne forsvandt fra valgkommissionens pengeskab natten til den 27.februar. Men Poljakov gik først til politiet mandag. Det er muligt, at formanden for valgkommissionen forinden havde forsøgt at løse konflikten internt i den bygning, som Krims borgerere kalder Det hvide Hus. Nu bliver Poljakov nødt til at svare på, hvorledes de originale dokumenter blev overbragt fra kredskommissionerne til den centrale kommission. Formelt set er det en lovovertrædelse, navnlig fordi det ikke kun var spørgeskemaerne, der forsvandt, men selve kandidaternes indkomstdeklarationer. De fleste problemer opstod p.a. unøjagtigheder. Simferopols distriktsret afviste at registrere Leonid Hratj som opstillingsberettiget. Dagen efter fratog Krim-autonomiens valgkommission 30 kandidater deres opstilling til parlamentet.
    Leonid Hratj, formand for Krims Verkhovna Rada: "Hvis man ser nærmere på de formelle kendetegn, så har ingen af de deputerede udfyldt dokumenter fuldstændig dadelfrit. Dels er det altid foregået ret sjusket. Dels er der aldrig nogen, der har skullet stå hverken juridisk eller politisk til ansvar overfor det. Og sidst men ikke mindst skabte den eksisterende lov en sådan bureaukratisk procedure, som det var umuligt at finde hoved og hale i. Retten fældede en politisk dom over mig og har skabt præcedens for, at vi alle skal udspionere hinanden gennem nøglehullet".
    To dage befandt sækkene med dokumenterne sig i Den republikanske Veterankomite. Dørene blev døgnets rundt bevogtet af et vagtkorps fra den uformelle organisation MAKS - den såkaldte anti-kriminelle ungdomsunion, som fraktionen "Kommunister og folkemagt" i en årrække har rådet over. Først efter at elitestyrkerne fra "Berkut" blandede sig, lykkedes det dem at udtage pengeskabet. Men Poljakov modtog dokumenterne efter en fortegnelse. Formanden for valgkommissionen vil ikke udelukke, at der i den mellemliggende tid kunne være blevet tilføjet fiktive data om indkomsterne hos de forskellige kandidater. Dagen efter trådte parlamentsformanden, om officielt var taget på ferie, frem foran Tv-kameraerne og kom med sin egen vurdering af forløbet. Efter hans mening ville den sidste skandale primært gavne hans politiske opponenter.
    Leonid Hratj: "Det er ikke Verkhovna Rada der skal have besøg af OMON (politiets elitekorps, red.) men derimod forbryderne. Det viser endnu en gang, at denne sag har et politisk sigte. Hvorfor begyndte de 30 at ryste sådan i bukserne. Hvorfor greb de til politiske skridt, som hverken politiet eller Krim eller staten som helhed kan være tjent med. Der er ingen grund til at forhaste sig, fordi vi har et fyldestgørende referat fra det møde i valgkommissionen og en videooptagelse, hvor der for hver eneste kandidats vedkommende blev redegjort, hvorfor man fjernede vedkommende. Vi vil studere den nøje. Og så skal I se løjer".
    Simferopols centrum ligner i dag en stor turistlejr. På Lenin-pladsen er der blevet slået endnu en teltlejr op. Den er blevet opstillet af aktivister fra organisationen "Ungdom for ærlige valg". Deltagerne i denne manifestation opfordrer politikerne til at nå til enighed og mindske spændingen i den autonome republik, skriver podrobnosti.
 

12.03.02. Strong and weak 'parties of power' in Russia and Ukraine

Taras Kuzio, RFERL Newsline, 4 March 2002

In mid-1999 the Russian authorities were concerned that Our Home is
Russia (NDR) only had a popularity rating of several percent and thus set
about creating a completely new "party of power" -- the Interregional
Movement of Yedinstvo (Unity). In the Russian parliamentary elections on
19 December 1999, Yedintsvo captured 23.3 percent of the vote and 82
seats, only 1 percent and eight seats fewer than the Communist Party
(KPRF). The Ukrainian "party of power" -- For a United Ukraine (ZYU)
election bloc -- was also created four months prior to the March 31, 2002
parliamentary elections. President Leonid Kuchma ordered all state
officials from the raion level upward to ensure that ZYU obtain 30 percent
in the elections. In sharp contrast to its Russian equivalent, ZYU has only
received an average of 4 percent popularity ratings in most opinion polls.
Its main base of support is the Donbas, the same as that of the Communist
Party of Ukraine (KPU), while it is unpopular in western and central
Ukraine, including Kyiv.

Why did Unity do well in Russia in 1999, while Ukraine's ZYU appears to
be faring badly today?

Unity was created as a completely new political formation backed by
then-acting President Vladimir Putin as his vehicle to help him secure an
election win in March 2000. Yedintsvo was a completely new political
formation, whereas ZYU is a union of five regionally based mini "parties
of power," some of which had to be cajoled into supporting ZYU. Both
Unity and ZYU aim to create pro-presidential majorities in the newly
elected parliaments. ZYU aims to implement Kuchma's long-term goal of
changing Ukraine into a Russian-style presidential republic by
implementing the results of the flawed April 2000 referendum. Unity
carefully chose leaders such as then-acting Emergency Situations Minister
Sergei Shoigu, who was constantly on television due to his ministry's
involvement in the Chechen conflict, and Aleksandr Karelin, a
Greco-Roman wrestler of international fame. The two Unity leaders both
stressed their abilities to act decisively. Putin, who endorsed Unity, was
also seen in a similar light. In contrast, ZYU's leader is the uncharismatic
head of the presidential administration, Volodymyr Lytvyn, who is not a
confident public speaker and is seen as an academic rather than a "man of
action." While Yedintsvo's image helped it attract young voters, ZYU
struggles to do so.

Another difference between Unity and ZYU is the high popularity of Putin
and the low popularity of Kuchma. Some 43.5 percent of Ukrainians have
a negative impression of Kuchma, according to a February poll by the
Kyiv International Institute of Sociology. Kuchma has attempted to revive
ZYU's fortunes by issuing a presidential decree on 28 January ordering
300,000 state officials to back ZYU, and by proposing that he would be
prepared to head the ZYU after it is transformed into a party. But while
Kuchma's presidency will come to an end in two years' time, Putin was an
seen as an up-and-coming candidate to fill the political vacuum left by the
retirement of President Boris Yeltsin. In addition, Putin never stated his
intention to lead Unity.

According to Article 103 of the Ukrainian Constitution, the president
cannot head any party, and Kuchma's suggestion that he would head ZYU
flew in the face of the president's well-known negative attitude toward the
role of parties. This trial balloon was therefore more a product of internal
problems and panic in the presidential administration than of the low
popularity of ZYU. This became clear after a January poll by the Center
for Economic and Political Studies gave it only 3.9 percent, meaning it
would not get through the 4 percent barrier in the half of seats elected
proportionately. Lytvyn explained away these low ratings for ZYU by
saying that "sociology, just like academia, prostitutes itself (in Ukraine)."
Another major difference between the situations of Russia in 1999 and
Ukraine today is that in Ukraine there is a strong alternative to the "party
of power." Our Ukraine occupies the same space on the political spectrum
as both Russia's liberal Yabloko and the Union of Rightist Forces (SPS) --
which includes Russia's Choice, the country's first "party of power." Our
Ukraine is also different because it can be more clearly understood as
"Rukh-2" with an economic platform and a charismatic and popular leader,
Viktor Yushchenko.

The combination of national and democratic ideologies within one program
was peculiar to the non-Russian republics of the former USSR, but not to
Russia. The Winter Crop Generation bloc, a Ukrainian attempt to emulate
the SPS funded by oligarch and Kuchma's son-in-law Viktor Pinchuk, has
failed to attract popularity. Pure reformist blocs (in contrast to those
combining national and democratic agendas, such as Our Ukraine) have
little public support. Unity and ZYU both had/have unrivalled access to
"administrative resources," privileged access to the media, and the support
of regional state administrations controlled by the executive. Both aim to
transform their election blocs into political parties after the elections, and
both had vague "centrist" programs that emphasized "stability" and stood
for a corporatist status quo.

This similarity in ideology ends there. Appealing to Russia as a "great
power," Unity lamented the demise of the Soviet Union, something ZYU
or any Ukrainian oligarch group would never do. The largest group of
voters to switch to Yedintsvo was therefore from the Communist Party of
the Russian Federation (KPRF), a party whose ideology links Russian
nationalism and Marxism. The KPU is hostile to Ukrainian independence
and any defectors would go to other left-wing parties, not to ZYU.
Yedintsvo manipulated Russian state and ethnic nationalism at a time
when Russia felt affronted by NATO's unilateral military action in Kosova
and a new Chechen conflict had begun. It is impossible for ZYU to
manipulate state nationalism in Ukraine. ZYU therefore more closely
resembles an earlier Russian "party of power" -- NDR -- rather than
Russia's Choice, which preceded NDR, or Unity, which succeeded it.
NDR received only 10.3 per cent in the 1995 elections. Polls
commissioned by ZYU have also given it an inflated popularity of 10
percent, although its true popularity is only some 4 percent according to
other polls. ZYU may obtain as much as NDR did in 1995 because of
Kuchma's backing and election malpractice, but this would still be far less
than the 30 percent that ZYU leaders optimistically predicted the bloc
would obtain when it was formed.
 

12.03.02. Havrysh vil ikke udelukke valgsvindel med "døde sjæle"

Næstformand for Verkhovna Rada Stepan Havrysh, som stiller op for "ZaJEdU!" i 177. enkeltmandskreds i Kharkiv, udtaler ifølge Interfaks-Ukrajina, at han ikke vil udelukke, at der vil være forsøg på at forfalske valgresultatet ved hjælp af "døde sjæle". Udsagnet kom på hans traditionelle pressekonference mandag, skriver UP.
    Havrysh understregede, at der i dag kan iagttages en skærpelse af den politiske kamp, "en omgruppering af de politiske kræfter er i gang, hvilket vil provokere dem (de politiske kræfter) til at søge en eller anden måde at kontrollere valget på". Samtidigt påpegede Havrysh, at den af parlamentet vedtagne lov "Om valge af folkedeputerede" giver valgprocessens deltagere mulighed for at kontrollere afstemningens forløb.
    Men Havrysh fremhævede samtidigt, at en forfalskning af valgresultatet ved hjælp af "døde sjæle" (denne talemåde referer til 1800-tals forfatteren Nikolaj Gogols roman af samme navn - Gogol stamede fra Ukraine, red.) - "absolut er en mulig teknologi". Ifølge næstformanden vil muligheden for at gøre brug af den afhænge af, hvorvidt det lykkes at kontrollere sammensætningen af valglisterne og afsløre de "døde sjæle".
    Havrysh påpegede desuden, at observatører fra forskellige politiske kræfter, især fra oppositionen, og de internationale observatører "til en vis grad vil gøre det muligt at forhindre denne forfalskning".
    Han understregede, at Ukraine endnu ikke har set et så oppisket og konfliktfyld valg.
    Lederen af Viktor Jusjtjenkos "Vores Ukraine"s valgstab i Rivne-regionen og medlem af parlamentets udvalg til bekæmpelse af den organiserede økonomiske kriminalitet og korruption, Vasyl Tjervonij, oplyste, at "man på et hemmeligt møde i Rivnes afdeling af indenrigsministeriet har godkendt en hemmeligt forfalskningsskema og fastsat prislisten for køb af medlemmer af distriktskommissionerne; nemlig 1500 US$ pr. kommission.
    Tjervonij oplyste, at forfalskningerne efter planen for det meste skal finde sted i landområder - med det formål er man nu i gang med en kunstig forøgelse af antallet af stemmeberettigede på valglisterne. I Zdolbunivskyj-distriktet har man således forhøjet antallet af vælgere med 9.000 i forhold til sidste valg. I landsbyen Mizotj overstiger antallet af stemmeberettigede allerede det samlede indbyggertal med 1.500 personer, inklusive børn og afdøde indenfor de sidste 4 år, skriver UP.
 

12.03.02. SPU: Melnitjenko skal vidne i Lazarenko-sagen

Den tidligere livvagt major Mykola Melnitjenko skal den 28. marts i USA vidne efter programmet "Sapino" (afgivelse af vidneforklaring under ed og uden pressens tilstedeværelse) som led i retssagen mod Ukraines tidligere premierminister Pavlo Lazarenko. Det oplyser Socialistpartiets pressetjeneste til nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina, skriver UP. Herefter skal domsmandsretten tage stilling til, om man vil inddrage ukrainske ledere som vidner i sagen mod Lazarenko, hævder man i SPUs presstjeneste.
    Lazarenko har opholdt sig i USA siden februar 1999. Her er den tidligere premierminister tiltalt for  hvidvaskning af 114 mill. $, som han skal have tilegnet sig på ulovlig vis og overført til udenlandske bankkonti i årene 1994-99. I Schweiz er Lazarenko blevet kendt skyldig i hvidvaskning af penge og idømt 18 måneders betinget fængsel af retten i Geneve.
    Efter starten på "båndskandalen" i Ukraine i efteråret 2000 gav USA politisk asyl til Melnitjenko. I Ukraine er der rejst en sigtelse mod ham for overtrædelse af straffeloven. Han sigtes for to alvorlige forbrydelser - magt-og embedsmisbrug samt afsløring af statshemmeligheder" (den nye ukrainske straffelov opererer med en strafferamme på mellem 7 og 10 års fængsel ved en domfældelse efter førstnævnte anklage og mellem 5 og 8 år for den sidstnævnte anklage. Melnitjenko beskyldes endvidere for dokumentfalsk.
 

12.03.02. Jusjtjenko: Medvedtjuk og SDPU (o) skal forandre sig og angre

Lederen af valgforbundet "Vores Ukraine" Viktor Jusjtjenko opfordrer deltagerne i valgkampen til en konstruktiv dialog og konsolidering for Ukraines fremtids skyld.
    "Jeg er et tolerant menneske og forstår, at Ukraines fremtidige politiske konstruktion består i en konsolidring af de politiske kræfter og en gensidig politisk forståelse, som man bør søge efter", - sagde Viktor Jusjtjenko på en pressekonference i Kyivs i mandags, da journalisterne havde spurgt ham om han var parat til at "række Viktor Medvedtjuk en hånd og standse konflikten", skriver UP.
    Samtidig sagde "Vores Ukraine"s leder, at det springende punkt er, om de politiske kræfter er rede til en sådan dialog og til at forfægte demokratiets grundliggende principper. "Hvis ikke vi forfægter dem, opnår vi ikke nogen gensidig forståelse", - fremhævede han.
    "Hvis vi tager SDPU (o)s og dets leders holdning, så tror jeg, at det første vi er nødt til at høre fra dette holds side er en oprigtig anger over, hvad de har gjort. Herefter vil forsoningsprocessen naturligvis være en logisk vej", - sagde Jusjtjenko, idet han lod forstå, at han i givet fald vil forholde sig "alt i alt positivt" til muligheden af en dialog mod de forenede socialdemokrater. "Jeg vil uden tvivl se positivt på det i den forstand, at deltagerne i valgkampen utvivlsomt endnu har tid til at ændre sine holdninger, ændre deres amoralitet og snavs til de ting, som Ukraine har så hårdt brug for i fremtiden", - sagde han.
    Efter Jusjtjenkos mening vil valgkampens ærlighed og gennemskuelighed blive den afgørende faktor i dens afsluttende fase. "Det vigtigste i dag er ærlige og gennemskuelige valg. Mere er der ikke brug for", - sagde Jusjtjenko.
    Ifølge lederen af "Vores Ukraine" bør styret indse, at dets rolle bør være "udelukkende konstruktiv og tage udgangspunkt i den retslige garanti for gennemskuelige og ærlige valg". Styrets holdning i valgprocessen skal være konstruktiv, understregede han.
    Adspurgt om Tv-debatterne efter hans mening kunne få indflydelse på vælgerne, sagde han, at de havde "en vis betydning", hvis debatten foregår mellem de kræfter, som har en lignende tilslutning og konkurrerer om det samme vælgerkorps.
    Ifølge Jusjtjenko er det ukorrekt at arrangere debatter mellem valgets favoritter og "kræfter, som har problemer med at komme over spærregrænsen". "...Jeg ville ønske, at Tv-debatterne foregik på lige vilkår", sagde han.
 

Nyheder---Om Selskabet---Om Ukraine---Aktiviteter---Medlemsskab---Holodomor---Home
Copyright (c) Dansk-Ukrainsk Selskab og Ivan Nester