15.03.03. Kutjma siger indirekte, at det kommer en ny præsident i 2004
15.03.03. Forbes Magazine: Belarus og Ukraine kan blive "det næste Irak"
http://www.forbes.com/forbes/2003/0317/050.html
14.03.03. Ukraine er begyndt at betale af på sin udlandsgæld
14.03.03. "Vores Ukraine" beder om konkrete ekspempler på forfalskning
14.03.03. "Vores Ukraine" mistænker "et kendt parti" for at stå bag falsk Jusjtjenko-løbeseddel
13.03.03. Ældste ukrainske parlamentsmedlem død
13.03.03.
Menneskekæde tværs gennem Ukraine den 22. maj
13.03.03. Fortsat uklarhed om finansiering og udstationering af ukrainsk ABC-bataljon i Golfen
13.03.03. Kutjma beskærer Medvedtjuks indflydelse
12.03.03.
Anklagemyndigheden mistænker politimand for mordet på Gongadze
12.03.03. Polen vil arbejde for at gøre Ukraine til medlem af EU og NATO
12.03.03. Tidligere parlamentsmedlem vil sagsøge Kutjma
11.03.03.
Kutjmas forfatningsændringer - tegn på styrets vaklen i troen på en sejr?
11.03.03. Markering af topkommunists fødselsdag få dage efter debat om 1933-hungersnød
11.03.03.
Gongadze-udvalget drager til USA
10.03.03. Oppositionen vedtager en fælles resolution
10.03.03. Kutjma håber på at Radaen sender ukrainsk ABC-bataljon til Den persiske Golf
9. marts 2003   9.3.2003
10.03.03.
Oppositionen hævder, at 50.000 deltog i protesterne mod Kutjma
08.03.03. Kommentar: Kutjmas forslag pønser på at forlænge hans mandat til 2008
07.03.03. Parlamentet godkender Kutjmas forslag til tekst til nationalsangen
07.03.03. Kutjma pønser på at forblive på præsidentposten indtil 2006
07.03.03. Kutjmas forfatningsændringer fremlagt som lovforslag i parlamentet
06.03.03.
IMF utilfreds med den ukrainske regering og nationalbank
06.03.03. Kutjma foreslår to-kammer parlament og politisk reform
05.03.03. 50 år efter sin død kaster Stalin stadig skygger over Rusland og Ukraine (eng.)
05.03.03.
Leading Ukrainian opposition MP vows mass protests in spring
05.03.03. Jusjtjenko fører fortsat suværent, Kutjma står til 4%
04.03.03. Oppositionen forventer et enormt fremmøde den 9. marts
04.03.03. Bahrein vil kunne tage imod ukrainsk ABC-bataljon
04.03.03. Lytvyn: En tredje embedsperiode til Kutjma er mulig
04.03.03. Konflikten mellem tidligere og nuværende rigsadvokat fortsætter
03.03.03. Konflikt i Lviv-regionen mellem guvernøren og "Vores Ukraine"
03.03.03. Oppositionen beskylder styret for at basere sig på kriminelle
03.03.03.
Gensidige beskyldninger mellem journalister og præsidentens administration omkring PACE

03.03.03. Gensidige beskyldninger mellem journalister og præsidentens administration omkring PACE

Lederen af Ukraines præsidents administrations hovedafdeling for informationspolitik, Serhij Vasyljev, beskylder parlamentsmedlem Mykola Tomenko og Ukraines uafhængige journalistfagforening for målbevidst at have vildledt eksperterne fra Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) omkring situationen med hensyn til ytringsfrihed i Ukraine. Det sagde Vasyljev på en pressekonference lørdag.
    "Det er netop dem (Tomenko og journalistfagforeningen) som har vildledt PACE monitoringkomite", - sagde Vasyljev. "Det er ikke en uafhængig fagforening af journalister, men en uafhængig union af renovationsarbedjere", - tilføjede han og fremhævede, at journalistfagforeningen ikke var inregistreret i henhold til loven.
    I den forbindelse sagde Vasyljev, at han var med under Europarådets regeringsmøde den 17.-18. februar, hvor man behandlede spørgsmålet om ytringsfriheds situationen i Ukraine.
    Ifølge Vasyljev gav Europarådets eksperter en tendensiøs belysning af ytringsfrihedssituationen i Ukraine, idet de byggede på fakta, som deputeret Tomenko og fagforeningen havde fremlagt, og som ifølge ham er usandfærdige.
    Vasyljev tilføjede, at han og chefredaktøren for avisen "2000", Serhij Kitjigin, samt politologen Mykhajlo Pohrebynskyj forsøgte at vende stemningen og fremlagde andre beviser på situationen omkring ytringsfrihed i Ukraine.
    "De (eksperterne) var kommet i en vanskelig situation, - sagde Vasyljev. - De var også flove over, at de var gået hen og blevet gidsler hos en særlig gruppe mennesker fra Ukraine".
    Vasyljev sagde endvidere, at Europarådets regeringskomite som følge af hans indlæg vil sende nye eksperter til Ukraine for at studere situationen omkring ytringsfrihed i Ukraine.
    I starten af februar opfordrede Europarådet Ukraine til at gennemføre en tilbundsgående domstolsreform, sikre ytringsfriheden og forbedre forholdet mellem styret og oppositionen.
    I midten af januar erklærede Radaen, at den betragter situationen i Ukraine omkring sikringen af borgernes basale rettigheder til at modtage den fulde og objektive information og sikringen af journalisternes ret til at opfylde deres professionelle pligter frit og uden ydre pres, for at være faretruende.
    I oktober 2002 påviste PACEs Ukraine-referent, Hanne Severinsen, at der finder censur sted indenfor massemedierne, idet hun fremhævede, at der sker en øget indblanding i ukrainske journalisters arbejde.
    Tidligere havde Rada-deputeret Tomenko og journalisterne fra den uafhængige fagforening beskyldt præsidentens administration for at have rundsendt et dokument, som anviser, hvordan man skal belyse de politiske begivenheder i Ukraine på en rigtig måde.
    Præsidentens administration afviser at have rundsendt sådanne dokumenter. Podrobnosti. Ukrajinski Novyny.

Formanden for parlamentets udvalg for ytrings-og informationsfrihed, Mykola Tomenko, reagerede straks, og fastslog, at udtalelserne om, at Europarådet ikke har noget overblik over den virkelige situation i de ukrainske massemedier og benytter sig af ensidige informationer, var i strid med sandheden. Tomenko var deltager ved PACEs januar-session, hvor man godkendte en anbefaling til det ukrainske styre om at afholde sig fra censur.
    Deputeret Tomenko fra "Vores Ukraine" er af den opfattelse, at PACEs monitoringkomite og underudvalget for massemedierne bygger deres konklusioner på grundlag af informationer, som er modtaget fra forskellige kilder, herunder officielle. "Ukraines regering og udenrigsministeriet har alle mulighederne for at præsentere deres holdninger i Europarådets ministerudvalg, ligesom Verkhovna Rada har mulighed for at præsentere sin holdning i PACE", mindede Tomenko om.  
    Efter hans opfattelse "ville det være ensbetydende med en uretfærdig undervurdering af europæerne intellektuelle potentiale at mene, at de europæiske institutioner kan basere deres konklusioner på en ensidig information, som er modtaget fra en enkelt kilde (herunder fra præsidentens administration)".
    Tomenko betonede, at beslutningsprocessen i PACE er åben, såvel som drøftelsen af vigtige spørgsmål. "Alle medlemmer af den ukrainske delegation, som repræsenterede såvel medlemmer af oppositionelle som præsident-loyale fraktioner i Verkhovna Rada, havde mulighed for under PACEs møde at give udtryk for deres syn på situationen omkring ytringsfriheden i Ukraine", - kommenterede Tomenko.
    Ifølge den deputerede "har udtalelser fra personer, der står SDPU (o) nær, til formål at "hvidvaske" Ukraines præsidents administration, som ifølge PACEs anbefaling nr. 1589 beskyldes for at "præsidentens administration ifølge adskillige journalisters vidnesbyrd og ifølge konklusioner efter parlamentshøringer om ytrings-og pressefrihed give instruktioner til massemedierne om, hvordan man skal fremstille de vigtigste politiske begivenheder". UP.

03.03.03. Oppositionen beskylder styret for at basere sig på kriminelle

Lederen af Julia Tymoshenkos blok (BJuT), Julia Tymoshenko, opfordrede i går alle oppositionelle kræfter i Ukraine til at forene sig. I sin tale til oppositionens kongres for deputerede på alle niveauer sagde Tymoshenko: "Enhedsprocessen begynder med denne kongres og ikke alene i denne sal, men i hele samfundet".
    Hun understregede, at styret vil forsøge at spille oppositionens repræsentanter ud mod hinanden. men at der er temmelig mange fælles mål indenfor oppositionen.
    Ifølge Tymoshenko har vi ikke længere den økonomiske konflikt, som man havde mellem USSR og Vesten i den bipolære verdensorden, og det derfor ikke kan være den faktor, som splitter de oppositionelle kræfter i Ukraine.
    Hun oplistede en række punkter, som er basale mål for den forenede opposition. Blandt andet skal oppositionen "styrke Ukraines uafhængighed og det ukrainske folks enighed via ægte reformer".
    Oppositionen bør forlange en adskillelse af styret og kapitalen, etableringen af en ærlig og uafhængig domstol, uafhængige massemedier, en garanti for borgernes ret til lægebehandling, uddannelse, arbejde, udviklingen af hæderlige små og store virksomheder samt en tilbagegivelse af borgernes tilgodehavender hos staten.
    Tymoshenko opfordrede oppositionens repræsentanter til ikke at gentage de fejl, som blev begået under den første fase af aktionen "Rejs dig, Ukraine!". Ifølge hende bestod disse fejl i den manglende koordinering af aktionerne samt i det, at de oppositionelle fraktioner ikke kunne nå til enighed om at skabe et flertal i Verkhovna Rada og vælge deres formand for parlamentet.
    "Jeg så nødig, at det som blev oppositionens symbol, blev en forgyldt rive, som vi hvert fjerde år træder på", - sagde hun og tilføjede. "Jeg tror fuldt og fast på, at vi og dem, som støtter os, vil få overtaget under det kommende præsidentvalg og parlamentsvalg".
    Tymoshenko understregede, at hvis de oppositionelle kræfter ikke når til en aftale og magten forbliver i hænderne på de samme mennesker, så vil det nuværende styre kunne gøre de negative tendenser uoprettelige. Tymoshenkos tale blev gang på gang afbrudt af klapsalver.
    Lederen af kommunistpartiet, Petro Symonenko, opfordrede de oppositionelle kræfter til enighed på vej mod en omvæltning af det nuværende styre.
    Han understregede, at det er nødvendigt at forene kræfterne ikke alene i Kyiv, men især i regionerne, og opfordrede til at arbejde på at øge antallet af deltagere i aktionen "Rejs dig, Ukraine".
    Symonenko fremhævede de positive resultater af den første fase af aktionen. "Folket har forstået, at sandheden og retfærdigheden, som han begyndte at kæmpe for, bør være udrustet med knytnæver".
    Kommunisternes leder understregede, at det nuværende styres interesser enten kan blive beskyttet af folk med "en kriminel fortid" eller de, som med sikkerhed vil få en kriminel fremtid".
    På et tidspunkt lykkedes det Symonenko at få alle de tilstedeværende i salen op af stolene og skandere antipræsidentielle slagord.
    Lederen af socialistpartiet, Oleksandr Moroz, sagde i sin indlæg under den ekstraordinære kongres for oppositionelle deputerede på alle niveuer, at et af hovedmålene for oppositionen er demokratiseringen af alle sfærer af samfundslivet i Ukraine.
    Han understregede, at "styret i dag befinder sig i opposition til folket". "Vores oppositionalitet i forhold til styret er udtryk for viljen hos det overvejende flertal af befolkningen", - sagde Moroz.
    Ifølge Moroz er alle sfærer af samfundslivet i Ukraine - økonomi, politik, kultur og erhvervsliv - "tvunget til at basere sig på et klan-kriminelt grundlag". "Korruption, bestikkelse og afpresning blomstrer op i landet i fuld flor under beskyttelse fra højeste sted".
    Han betegnede som oppositionens primære opgave at gennemføre en politisk reform og skabe vilkårene for magtbalance. Det første skridt er ifølge Moroz afholdelse af forholdstalsvalg på alle repræsentative niveauer, en omfordeling af forpligtelserne mellem præsidenten, parlamentet og regeringen samt forfatningsændringer.  
    Samtidig understregede socialisternes leder, at synet på den politiske reform er forskelligt, selv blandt oppositionens repræsentanter. Samtidig er de oppositionelle enige om at afbalancere styrets funktioner og styrke de regionale organers indflydelse.
    Moroz understregede, at økonomien ikke kan være effektiv uden økonomi. Med hans ord forudsætter en demokratisering i økonomien en demokratisering i det politiske liv.
    Han sagde, at oppositionens samlede mål er at kæmpe for mennesket, demokratiet og staten. Gennemførelsen af den politiske reform "er ikke en af oppositionens luner", men en tvingende nødvendighed, sagde Moroz. Interfaks-Ukrajina. UP.

03.03.03. Konflikt i Lviv-regionen mellem guvernøren og "Vores Ukraine"

"Vores Ukraine"s fraktion i Lvivs regionalråd vil på regionalrådets møde på tirsdag tage initiativ til at behandle spørgsmålet om mistillid til formanden for Lviv-regionens statsadministration, Myron Jankiv. "Vi vil rejse spørgsmålet", - sagde lederen af fraktionen Mykhajlo Vavrin.
    Ifølge Vavrin er spørgsmålet blevet optaget på dagsordenen, da det blev støttet af mere end 1/3 af rådets medlemmer. Hvis 54 deputerede støtter forslaget om et mistillidsvotum til Jankiv, er præsident Leonid Kutjma forpligtet til at underskrive et dekret om hans fyring.
    "Vores Ukraine"s fraktion har udarbejdet 12 anklagepunkter mod Jankiv og den regionale statsadministration.
    Blandt andet beskylder "Vores Ukraine"s fraktion i regionalrådet Lvivs statsadministration i at udøve pression mod deputerede fra regionalrådet med det formål at
ændre deres politiske orientering og skabe et ulovligt system til at øve indflydelse på regionens distriktsråd og lokale råd.
    Desuden beskylder fraktionen den regionale statsadministration for at arbejde for at styrke SDPU (o)s positioner og prøve på at kontrollere formanden for det regionale råd, Mykhajlo Sendak, som er medlem af fraktionen "Vores Ukraine", skriver Ukrajinski Novyny.
    Fraktionen beskylder Lvivs statsadministration for at monopolisere det regionale fjernsyn og øve pression mod massemedierne.
    Fraktionen vil have guvernør Jankiv til at aflægge en beretning om sin regeringsperiode og opnå skabelsen af en midlertidig kontrolkommission som skal analysere
den ulovlige indblanding fra den udøvende magts side i rådenes arbejde.
    Fraktionen "Vores Ukraine" er den største fraktion i Lvivs regionale råd med 33 ud af 81 deputerede.
    Kutjma udnævnte Jankiv til Lvivs guvernør i april 2002. glav.red.info.

04.03.03. Konflikten mellem tidligere og nuværende rigsadvokat fortsætter

Folkedeputeret og tidligere rigsadvokat Mykhajlo Potebenjko fra fraktionen "Demokratiske initiativer" insisterer på nedsættelsen af et parlamentarisk undersøgelsesudvalg, som skal undersøge påstandene om embedsmisbrug hos embedsmænd i Ukraines skatteadministration og øverste anklagemyndighed, herunder af den nuværende rigsadvokat, Svjatoslav Piskun.
    Det meddelte han i mandags under et møde i koordinationsrådet for Verkhovna Radas fraktioner og ledelse, oplyser Interfaks-Ukrajina.
    Ifølge den folkedeputerede dukkede der fornlylig en artikel op i pressen med beskyldninger, herunder mod Potebenjko, for "retsstridige handlinger" i sagen om mordet på journalisten Georgij Gondadze. Ifølge Potebenjko dukkede artiklen op som svar på hans beskyldninger om embedsmisbrug mod embedsmænd i skattevæsnet og rigsadvokaturen.
    Potebenjko kunne bekræfte, at han som rigsadvokat havde skrevet et brev, hvori han anmodede medarbejderne ved politiet og sikkerhedstjenesten om ikke at blande sig i efterforskningen uden forudgående samtykke fra anklagemyndighedens ansvarlige efterforsker i sagen om mordet på Gongadze, for at forhindre den mulige tilintetgørelse af beviserne i denne sag. Ifølge Potebenjko var dette brev ikke i modstrid med Ukraines retsplejelov.
    Samtidig understregede han, at den nuværende rigsadvokat Piskun i sit interview "har forvansket det hele til fordel for sine egne interesser, selvom der (i Potebenjkos handlinger) reelt ikke havde været tale om en eneste overtrædelse af lovgivningen".
    Potebenjko oplyste endvidere, at han agter at udarbejde et lovforslag, som vedrører nedsættelsen af det omtalte udvalg, som vil blive fremlagt for Verkhovna Rada på torsdag.
    I sidste uge beskyldte Piskun Potebenjko for at ville lukke Gongadze-sagen mens han var rigsadvokat. Interfaks-Ukrajina. UP.

04.03.03. Lytvyn: En tredje embedsperiode til Kutjma er mulig

Formanden for Verkhovna Rada Volodymyr Lytvyn sagde i går, at præsident Leonid Kutjma ikke har tænkt sig at deltage i præsidentvalget i 2004.
    "Så vidt jeg kan bedømme det, så har præsidenten ikke sådanne hensigter (om at deltage i præsidentvalget)", - sagde Lytvyn på en pressekonference.
    Samtidig med det understregede Lytvyn, at der er en juridisk mulighed for, at præsidenten stiller op til en ny periode. Ifølge ham er det muligt, hvis forfatningsdomstolen afsiger en kendelse om, at Kutjma i øjeblikket ikke sidder i sin anden; men i sin første embedsperiode. "Hvis de derimod siger, at det vil være den tredje embedsperiode, så er sagen klar. Hvis vi taler om, at den anden periode (træder i kraft fra 2004), så er det muligt, at man juridisk kan sige det", sagde Lytvyn.
    Samtidig understregede Lytvyn, at ingen endnu har henvendt sig til forfatningsdomstolen og bedt om at få opklaret spørgsmålet om, hvor længe Kutjma kan være præsident.
    I august sidste år meddelte Kutjma, at hans overdragelse af præsidentposten til den næste præsident vil finde sted på fredelig vis og i overensstemmelse med de frister, som er fastsat af forfatningsdomstolen.
    Kutjma blev første gang valgt i 1994, og i 1996 blev den nye forfatning vedtaget, som begrænsede den tid, hvor den samme person kan beklæde præsidentembedet, til to embedsperioder i træk.
    Kutjma blev genvalgt til præsident i 1999, og denne periode udløber i 2004.
    Ifølge forfatningen vælges Ukraines præsident for fem år ad gangen. glav.red.info. Ukrajinski Novyny.

04.03.03. Bahrein vil kunne tage imod ukrainsk ABC-bataljon

Formanden for parlamentet Volodymyr Lytvyn sagde i går, at i tilfælde af krig mellem USA og Irak vil Iraks nabostat - Bahrein - muligvis blive det land, hvortil den ukrainske ABC-bataljon bliver sendt.
    "I øjeblikket er USA i fuld gang med at forhandle med visse lande (om afsendelsen af den ukrainske bataljon). Der er en række varianter, herunder Bahrein", - sagde Lytvyn på mandagens pressekonference.
    Formanden præciserede i den forbindelse, at Radaen ikke kan give sit samtykke til beslutningen truffet af Det nationale sikkerheds-og forsvarsråd, hvis der ikke er angivet et konkret land, som den ukrainske bataljon vil blive sendt til.  
    Lytvyn tilføjede, at Radaen og den stat, som vil blive valgt som vært for den ukrainske bataljon, skal indgå en aftale herom.
    Fredag i sidste uge sagde øverstkommanderende for Ukraines væbnede styrkers atomare, bakteriologiske og kemiske styrker, Viktor Lytvak, at hans bataljon er parat til at gennemføre en desaktiveringsoperation i tilfælde af en krig mod Irak.
    Tidligere anbefalede Det nationale sikkerheds-og forsvarsråd Radaen at sende den ukrainske ABC-bataljon til et af landene i Den persiske Golf.
    Radaen skal træffe den endelige beslutning om afsendelsen af bataljonen. glav.red.info. Ukrajinski Novyny.

04.03.03. Oppositionen forventer et enormt fremmøde den 9. marts

De oppositionelle partier har indgivet en anmeldelse til Kyiv bys statsadministration om, at de regner med op mod 200.000 personer til demonstrationerne den 9. marts. Det oplyste lederen af Socialistpartiets organisation i Kyiv, Valentyna Semenjuk.
    Hun sagde, at anmeldelserne var blevet indgivet af Kommunistpartiets, Socialistpartiets, "Sobor"s, UNPs, PRPs, ungsocialisternes og ungkommunisternes afdelinger.
    Semenjuk pegede på, at demonstrationerne vil have deltagelse af aktivister fra de regioner, som grænser op til Kyiv-regionen (det er traditionelt de mest oppositionelle regioner, red.)
    Ifølge hende planlægger oppositionen at samle sig den 9. marts kl. 11 på Den europæiske Plads for derefter at gå ned ad Khreshjatyk hen til Shevtjenko-parken, hvor mødet vil finde sted.
    Adspurgt om, hvad de oppositionelle vil gøre efterfølgende, sagde Semenjuk, at det vil afhænge af de resolutioner, som vil blive vedtaget på mødet.UP.

05.03.03. Jusjtjenko fører fortsat suværent, Kutjma står til 4%

66% af Ukraines befolkning er parat til at stemme imod en kandidat, som støtter den nuværende præsidents politik, mens 59% er parat til at stemme på en person, som går imod Leonid Kutjmas politik.
    Det er resultatet af en meningsmåling, som er gennemført af det ukrainske center for meningsmålinger og centret "Socialnyj monitoring". Rundspørgen blev gennemført den 16-21. februar i samtlige af Ukraines regioner. Mere end 2.000 personer deltog i undersøgelsen.
    I en kommentar på en pressekonference i går sagde direktøren for centret "Socialnyj monitoring", Olha Balakireva, at "ideen om en efterfølger til den nuværende præsident Kutjma ved næste valg ikke vil falde i god jord, eller også skal der arbejdes meget hårdt for at det skal lykkes".
    Ifølge meningsmålingen ville lederen af "Vores Ukraine" Viktor Jusjtjenko få 24% af stemmerne, hvis der var valg "på søndag", kommunistlederen Petro Symonenko står til 11%, Julia Tymoshenko står til 7%, mens socialisten Oleksandr Moroz og premierminister Viktor Janukovytj ville få 5% hver.
    Den nuværende præsident Leonid Kutjma og hans stabschef Viktor Medvedtjuk ville begge opnå 4% af stemmerne ved et præsidentvalg i dag.
    Parlamentsformand Volodymyr Lytvyn ville få 2% af stemmerne, og det samme ville formanden for Erhvers-og industriforbundet (USPP), Anatolij Kinakh og . lederen af det proggressive socialistparti, Natalia Vitrenko, mens transportminister Georgij Kyrpa, nationalbankdirektør Serhij Tihipko og økonomiminister Valerij Khoroshkovskyj må nøjes med 1% hver.
    Samtidig udtrykker 9% af Julia Tymoshenkos vælgere, 4% af Oleksandr Moroz' vælgere og 3% af Viktor Janukovytjs vælgere, at de er positivt indstillet overfor Jusjtjenko.
    På spørgsmålet om, hvor meget chancerne vil stige, hvis oppositionen foreslår en samlet kanidat, svarede Balakireva, at det afhænger af denne kandidats personlighed. Hvis det bliver Jusjtjenko, vil hans chancer blive øget betydeligt, og der vil muligvis ikke en gang blive brug for 2. runde. UP.

05.03.03. Leading Ukrainian opposition MP vows mass protests in spring

The anti-presidential protests that are to be held nationwide this spring will be even more massive than before, the deputy head of the opposition Yuliya Tymoshenko Bloc, MP Oleksandr Turchynov, has told a Ukrainian nationalist newspaper. He added that an anti-crisis headquarters made up of security chiefs had been set up under the president to derail the protests. Turchynov anticipated a growing number of criminal cases against opposition activists, who are unlikely to get fair treatment by courts "controlled" by the authorities. He dismissed the corruption charges against his bloc's leader Yuliya Tymoshenko and called for early presidential elections.] The following is the text of an interview with Turchynov by Nataliya Lebid, published in the Ukrayina Moloda newspaper on 23 January  23 Jan 2003
Document Number: FBIS-SOV-2003-0129
Daily Report
FBIS Translated Text
Sourceline: CEP20030129000264 Kiev Ukrayina Moloda
in Ukrainian

Lebid: Mr Turchynov, please tell us about your plans for [Ukrainian poet Taras] Shevchenko's anniversary [which coincides with opposition protests], just to dispel any fears that the public may have.

Turchynov: You know, the most interesting thing is that our authorities often contradict themselves: at one time they assure the public that the Arise Ukraine! [protest] campaign has petered out without achieving its goal and [President Leonid] Kuchma is in full control of the situation, as before. At another time they would begin to scare citizens that a revolt against the state is being prepared and one of these days there will be tanks in Kiev. It is clear that the authorities are mentally unstable. Such nervousness has to do with the fact that the top leaders of the country understand: their time has run out.

Another serious problem of the authorities lies in the fact that the ratings of opposition leaders' show: it is they who enjoy the greatest trust of society. And note this: it is testified by many sociological services' data - biased, unbiased, propresidential - all kinds, in a word. This means that [former Prime Minister Viktor] Yushchenko, [Yuliya] Tymoshenko [leader of the bloc of the same name], [Communist Party leader Petro] Symonenko, [Socialist Party leader Oleksandr] Moroz are more popular than those in power. And the latter understand this. The authorities do not have a worthy answer - there is no personality that could integrate and unite all the clans surrounding Kuchma, each of which is fighting for its piece of Ukraine's economic space. There is no candidate that would please all - [Viktor] Pinchuk [Kuchma's son-in-law], [head of presidential administration Viktor] Medvedchuk and the "Donetsk people". So, all they have left to do is to destroy in different ways those who are liked much more, ahead of the elections. The authorities have no problem with information sources and finances, but they have another problem instead: they are aware that most people do not believe them or even openly hate them.

Lebid: Do you think that such complexes that the authorities have will guarantee your victory?

Turchynov: We have reliable information that a committee has been set up under the president of Ukraine, which I find difficult to name -- let's just say, an anti- crisis committee. [...] They must ensure that the opposition is rendered harmless. One possible scheme has already been tested with those who participated in the events of 9 March 2001 [civil unrest in Kiev]. At that time no proof of the guilt was necessary to punish them in order to teach them a lesson - only a judge who could be controlled. We are expecting many "fresh" criminal cases in the near future, which will be submitted to the controlled courts, where the settling of scores will take place rather than justice. We do not rule out other ways, in which events will develop, including provocation and attempts on people's lives. This is reality and all opposition representatives in Ukraine must seriously think about it.

Lebid: Still, I would like to hear more details about the protests...[ellipsis as published]

Turchynov: As for planned protests, they will take place in Kiev [Kyiv] as well as in the regions. Protests must be more massive than the previous ones. Besides, we greatly hope that the forces of the opposition spectrum will unite once and for all and Our Ukraine [political bloc] will also join us. Then the differentiation of public disposition will actually happen: either people will follow the forces which come out for freedom, democracy and human rights or (which is improbable) the political ailures who lost the elections but seized power. If the opposition unites, the presidential election will be held as early as the first half of this year.

Lebid: It seems that some people are scared stiff of the word "strike committee". Does this word knock one down because it is something really new and independent Ukraine has not yet seen large-scale strikes? [...]

Turchynov: [...] We think that such a weapon as a strike, especially a nationwide strike, must be used as a last resort. A strike is necessary when nothing else is left or when other things can bring even greater ruin. Therefore we are going to be very careful both about holdingdisputes around it and about introducing this particular form of political struggle. To date we are doing everything we can to prevent the massive stoppage of Ukraine enterprises, although there are all preconditions for a strike. It is because the salaries of teachers, education workers and social workers remain at the level of the year before last, despite the populist declarations about the intention to raise it. [...] Returning to your question: the authorities themselves are provoking the setting up of strike committees. It is impossible to argue this. So, the strike as a counter measure against the authorities is not ruled out, but time will show how massive it will be.

[...] Our main problem is a drastic lack of resources. The authorities are doing everything they can to create a virtual barren desert around the opposition. If some businessman begins even to get interested in the opposition, his business is simply destroyed, his company is stopped by inspections and he is put behind bars. I can remind you of the fate of one of the best printing companies operating in Ukraine. I mean the Taki Spravy publishing house, which printed our election material and immediately they [the authorities] began to destroy the publishers openly, even during the election campaign. So, since we, opposition representatives, have common problems, so also we have common tasks - propaganda, organizational, parliamentary work, where we began to cooperate quite fruitfully. [...]

--------------------------------------------------------------------------------
Source: Ukrayina Moloda -- Ukrainian-language daily supporting former Prime MinisterYushchenko 

05.03.03. Stalin's forgotten victims stuck in the GULAG

Johnson's Russia List
#7085
2 March 2003
davidjohnson@erols.com
A CDI Project
/www.cdi.org March 2, 2003
The Electronic Telegraph
By Tom Parfitt

Stalin's forgotten victims stuck in the gulag

Fifty years to the week after Stalin died, gulag survivors remain stuck in bleak outposts of the former Soviet Union. As Russians debate the legacy of the man who ruled for a generation, former prisoners in towns such as Vorkuta have little to celebrate.

Twelve-hundred miles north-east of Moscow, train No 42 crosses the Arctic Circle and bursts from the forest into the blizzard-swept wastleland of this mining town - a huddle of smokestacks and apartment blocks - where the winter temperature falls to minus 50C. It was once the heart of Stalin's gulags, built by men and women banished for "crimes against Soviet power". Today, a few hundred gulag survivors live among miners and engineers, forgotten by the authorities.

An estimated 18 million Soviet citizens entered the gulags during the 50 years they flourished; a network of about 500 camps where at least seven million died. Coal was found in Vorkuta in the 1920s and by 1934 prisoners from all over the USSR were sucked into its pits and factories. Scattered on the town's fringes are the smashed remains of barracks, isolation cells and watchtowers. Thousands died here from disease, starvation and hypothermia. Those who survived their sentences were often too poor to return home.

Most of the few still marooned have given up hope of return. "I think I will never see my motherland again," said Anastasia Bugaenko [Buhaenko], 76, a former prisoner from western Ukraine. "I grew up in green countryside but I will die here in the snow."

Like many, Mrs Bugaenko was a victim of Soviet paranoia. She was sentenced to six years' hard labour in 1949 after young communists denounced her brother for wearing a black armband. He was mourning his father, killed in Auschwitz.

"All my life, I had never so much as swatted a fly," she said. "From the moment I was sent to the gulag, I burned with desire to kill Stalin."

Her life was consumed by a daily struggle for survival. Prisoners toiled all day underground and at night huddled in wooden barracks or zemlyanka - moss-lined bunkers carved from the permafrost.

Rations were limited to soup and 14 ounces of bread a day, a quantity increased by two ounces if production targets were met. "It was almost unendurable," said Olga Olshevskaya, 93, from St Petersburg, who was arrested for political agitation at the height of Stalin's terror in 1937. He died on March 5, 1953.

The survivors were mostly women, said Mrs Olshevskaya. "The food was enough for women but men lacked the nourishment they needed."

Mrs Bugaenko was freed in 1952 but had nowhere to go. "They gave me 200 roubles [now worth less than £4] and pushed me into the tundra." She found a job on the local railway, married, and saved enough money for a short trip to Ukraine five years later.

Under Soviet law she had to return to Vorkuta. It was the last time she saw her family. She is now free to travel but can't afford it on her pension.

Although Vorkuta's last camps closed in the early 1960s, more than 300 surviving former political prisoners are stranded in the town, shackled by their pensions from the local authority. As Vorkuta dies a slow death - half its mines have closed - thousands of inhabitants are clamouring for homes elsewhere in Russia but victims of political repression do not get preferential treatment.

One gulag survivor, however, is convinced she will finally leave soon. Galina Dall lives alone in a two-room apartment decorated with trinkets from her native Germany. In 1945 she was seized in the Ukraine - where her family had fled on the outbreak of war - and sentenced to 10 years because she had bowed to pressure to work as a translator for Nazi troops. "Now the sound of my language calls to me," she said. She cultivated condemned artists and singers in the Vorkuta camp and since her release in 1955 has been reading Shakespeare and Goethe.

Mrs Dall's two sons worked as miners and have raised enough money to take her to Stuttgart. "I want to see museums, discuss religion and talk with cultured people in my native tongue," she said. "I want to go home." Like many in Russia, she refuses to blame Stalin for her suffering. "He didn't know about my imprisonment. The system was to blame, not Stalin. He did the right thing for the Soviet Union."

Mrs Bugaenko is less forgiving. "When Stalin died in 1953 one of my workmates asked why I was not crying. I replied, 'I cried for years in the gulag because of that monster'. I had no tears left."

Russia turns its back on bloody past

Stalin died fifty years ago, on 5 March 1953.  The News International (Pakistan)
www.jang.com.pk

"Sorry" the hardest word as Russia turns its back on bloody past

[...] Fifty years since Joseph Stalin's death, there is "no chance" in the foreseeable future of Russian authorities offering an apology for the crimes of their Soviet predecessors, said Alexander Yakovlev, the former Communist apparatchik who has taken on himself the lonely role of Russia's conscience, agonising over its blood-stained past. Yakovlev, Mikhail Gorbachev's advisor in the days when the Soviet leader was winding down the Cold War, has spent more than a decade combing through the horrors of the Kremlin and KGB archives as head of a presidential commission on the victims of Soviet-era political repression.

He first floated the idea of an official apology in 1996. "I wrote an open letter with this suggestion. It drew almost no response," he recalled. If and when an apology comes for the millions who died in the Soviet years, Yakovlev believes, "it will be made by someone who was not involved in the repressions, someone who is prepared to take on the sins of his predecessors." With former KGB colonel Vladimir Putin ensconced in the Kremlin and a racing certainty for reelection next year, the prospect of the Russian state acknowledging its inheritance can be ruled out for at least another five years.

"There has been no de-Bolshevisation comparable with the de-Nazification in Germany. The issues aren't even being talked about," Yakovlev said. He is on the point of publishing 30 hefty volumes of formerly classified documents from state and KGB archives dealing with various aspects of the decades of repression, to be distributed free to universities, but doubts he will find much of an audience outside academia. The Russian public, he noted, "appears unable to absorb this knowledge. it's as if they don't want to know."

He recalled a trip made a few years ago to the former prison camp at Magadan, in Russia's frozen Far East, to inaugurate a memorial to the camp's victims. Accompanied by Ernst Neizvestny, the world-renowned sculptor who had designed the memorial, he was heckled as he began to speak by a resentful crowd of former camp employees. "Half of them lost their jobs -- relatively well-paid jobs -- when the gulag was wound up. Millions of people served the system and had an interest in keeping it going. Guards, clerks, cooks... There was a huge, hidden structure. All these people are implicated."

Yakovlev's slow awakening from blind belief in the Soviet ideal began in 1946 when, as a young war veteran, he witnessed the return of Soviet POWs from Germany, passing by train through his home town of Yaroslavl, 300 kilometres (180 miles) northeast of Moscow, on their way to the labour camps where to pay the price of involuntary contact with the West. The incident is recounted in his recently published requisitory "A Century of Violence in Soviet Russia," a closely-documented indictment of the crimes not simply of Stalin and his henchmen but also of Lenin, the organiser of the October 1917 Russia revolution and founder of the Soviet state.

Yakovlev implacably destroys the widespread myth that Lenin's intentions were good but subverted after his death by a paranoid Stalin. It was Lenin, not Stalin, who ordered massive summary executions -- "the more priests you can shoot, the better," he is quoted as saying in one incident -- and introduced forced labour camps and systematic arrests.

"Stalin always said he was only a student" compared with Lenin, Yakovlev noted grimly. He speaks harshly of Russia's current rulers, "a party of functionaries, most of them corrupt." One of the most alarming continuities between the Soviet era and today's Russia, he said, was "the bureaucratic power that these people exercise, at all levels, from the ministries to the village, with no respect for law." "They're quite brazen," he said. "They do what they want and say so openly." Russia's docile parliament is also, in its passivity, a threat to democracy, he said. But despite the bleakness of his view of Russia's recent past, and his dim view of Russia's current state, Yakovlev emerges, somewhat surprisingly, as an optimist.

Business as usual for the Stalin museum, but don't mention the Terror: "And now," the museum guide said, pressing the switch of her neon lamp, "Stalin's death mask." Nothing happened. A faulty contact. The group advanced cautiously into the gloom of the rotunda and suddenly the lamp came on, casting a surreal, sepulchral glow onto the bronze cast with its famous features -- the full head of swept-back hair and bushy moustaches of the man who held the world's largest nation in thrall for nearly three decades.

Former KGB chief Yury Andropov was Soviet leader when Olga first began to show groups round the Stalin museum, located in the dictator's home town of Gori, an hour's drive west of the Georgian capital Tbilisi, and twenty years on it appeared she had not changed a comma of her original account.

06.03.03. Kutjma foreslår to-kammer parlament og politisk reform

Ukraines præsident, Leonid Kutjma, foreslog i en Tv-henvendelse til nationen i går at folket giver sin mening til kende omkring gennemførelsen af en forfatningsreform. I en 15 minutter lang tale, som blev transmitteret på alle de 3 landsdækkende Tv-kanaler, opfordrede han til en bred diskussion "alle dem, hvem landets skæbne ligger på sinde, og som går ind for, at Ukraine skal forblive på den demokratiske udviklingsvej".
    Kutjma mener, at det er nødvendigt og vigtigt at drøfte den foreslåede variant af reformer med "samfundets brede masser" samt medlemmer af det juridiske og politiske liv og fagfolk. Samtidig understregede Kutjma, at der ikke skal afholdes en folkeafstemning.
    Forfatningsprocessen i Ukraine er ifølge gældende lov sådan, at først skal forfatningsdomstolen tage stilling til et lovforslag om indførelse af forfatningsændringer, og bagefter skal den foreløbigt godkendes af 226 stemmer i parlamentet og endeligt vedtages med mindst 300 stemmer "for" på den efterfølgende parlamentssession.
    Et af de vigtigste punkter i præsidentens oplæg er en omfordeling af beføjelserne mellem præsidenten, parlamentet og regeringen. Præsidenten skal fortsat være folkevalgt, men hans fuldmagt i forhold til at udnævne medlemmer af regeringen vil ifølge Kutjmas forslag skulle begrænse sig til udnævnelsen af de fire ministre for de såkaldte magtministerier: forsvarsministeriet, indenrigsministeriet, udenrigsministeriet og ministeriet for ekstraordinære situationer og følgerne af Tjornobyl-katastrofen.
    Et andet væsentligt punkt er, at Kutjma ønsker, at præsidenten skal have beføjelse til at kunne opløse parlamentet i tre tilfælde: såfremt det ikke kan danne et arbejdsdueligt flertal, såfremt det ikke kan danne regering og såfremt det ikke kan få vedtaget et statsbudget.
    Ifølge præsidentens talsmand i parlamentet, Oleksandr Zadorozhnyj, er systemet hentet fra den polske statsordning. Desuden skal præsidentens ret til at udpege lederne af nogle af de centrale statsorganer - komiteer og styrelser - begrænses, således, at han kun får ret til at udpege fire af disse ledere.
    Parlamentet får retten til at udpege regeringen, mens premierministeren får retten til at udpege lederne af den udøvende magts forskellige organer.
    Et tredje væsentligt forslag fra Kutjma er skabelsen af et to-kammer parlament, hvor det ene kammer skal vælges ved forholdstalsvalg, mens det andet skal bestå af repræsentanterne for regionerne og de største byer i regionerne. Samtidig skal antallet af deputerede skæres ned; han nævnte dog ikke nærmere tal.
    Lovforslaget til forfatningsændingen er blevet udarbejdet og vil blive offentliggjort torsdag i flere af de førende aviser.
    Det, som umiddelbart ligner en beskæring af præsidentens beføjelser, er i virkeligheden snarere en styrkelse af hans beføjelser, i hvert fald for så vidt angår den udvidede adgang til at opløse parlamentet. Det har Kutjma i øvrigt fået støtte til i den stærkt kritiserede folkeafstemning i april 2000. Implementeringen af dens resultater blev forpurret af Gongadze-skandalen og båndskandalen samme efterår.

06.03.03. IMF utilfreds med den ukrainske regering og nationalbank

Den internationale Valutafond (IMF) er utilfredse med kvaliteten i de reformer, som de ukrainske myndigheder gennemfører, og har endnu ikke tænkt sig at genoptage finansieringen af Ukraine. Ifølge Ukrajinski Novyny var det beskeden fra direktøren for IMFs department for udenrigsforbindelser, Thomas Dawson.
    "Proccessen vil fortsætte, men vi har endnu ikke nået et punkt, hvor vi kan begynde et forebyggende stand-by program, som de (de ukrainske myndigheder) er interesseret i", - sagde Thomas Dawson.
    I IMFs meddelelse, som blev offentliggjort på deres officielle hjemmeside, kritiserer fonden beskatningssystemet i Ukraine, som hæmmer investeringerne, den manglende udvikling af banksystemet og det dårlige arbejde i energisektoren.
    Desuden fremhæver IMF den manglende gennemsigtighed i politikken samt den manglende kvalitet i administrationen og lovgivningen.
    Fonden påpeger, at hvis Ukraine ikke gør fremskridt indenfor de strukturelle reformer, vil landet risikere, at lånene bliver dyrere, at der sker kapitalflugt, og at der  som følge deraf sker et fald i BNP-tilvæksten.
    "Forsinkelsen af forbedringen og den fortsatte ydre ubeslutsomhed vil have en negativ indflydelse på udenrigshandelen og på udsigterne til den planlagte emission af euroobligationerne", - fremhæver IMF.
    Fonden kritiserer endvidere Ukraines budgetpolitik, idet den mener, at statsbudgettet er udsat for økonomiske risici. IMF anbefaler blandt andet Ukraines regering at reducere den planlagte forhøjelse af minimumslønnen for at undgå problemer med budgettet.
    Desuden anbefaler fonden den ukrainske regering at fortsætte med at skaffe sig af med skattebegunstigelser og udskifte skattelettelserne til befolkningen med en hjælp, der baserer sig på reelle indtægter i statskassen.
    Desuden opfordrer IMF de ukrainske myndigheder til at fremskynde privatiseringen og gøre den mere gennemskuelig.
    Fonden fremhæver det stigende fald i de statslige energiselskabers indtægter p.a. de formindskede tariffer og dårlig ledelse.
    Som betingelse for at fortsætte samarbejdet kræver IMF, at den ukrainske regering vedtager sit handlingsprogram, som opererer med en reduktion af skattefordelene og udbetalingen af eksportørernes momstilgodehavender.
    IMF kræver, at nationalbanken går væk fra ideen om at tildele langsigtede kreditter til banker, mod at de finansierer ukrainske virksomheders investeringsprojekter.  
    Ukraine modtog IMFs seneste kredit i september 2001, hvor man fik 375 mill. US$.
    I dag drøfter regeringen og IMF et samarbejde indenfor det såkaldte forebyggende stand-by program, som opererer med tildeling af penge alene i særlige situationer og efter anmodning fra Ukraine. Et sådant program vil efter regeringens vurdering kunne vare i 3-5 år og vil kunne give Ukraine et lån i størrelsesordenen 600-800 mill. US$. Korrespondent.net.

07.03.03. Kutjmas forfatningsændringer fremlagt som lovforslag i parlamentet

Ifølge det lovforslag "Om ændringer i Ukraines forfatning", som Ukraines præsident, Leonid Kutjma, har foreslået parlamentet at tage stilling til, skal det nye underhus - Statsforsamlingen - bestå af 300 deputerede, mens overhuset - Regionskammeret - skal bestå af 81 deputerede.
    Ifølge lovforslaget, som blev delt rundt til de deputerede den 6. marts, bliver Ukraines Verkhovna Rada til et to-kammer parlament. Underhuset skal vælges efter et forholdstalsvalg, mens overhuset skal vælges på grundlag af repræsentanter for Den autonome republik Krim, regionerne samt byerne Kyiv og Sevastopol.
    Lovforslaget opererer med en mindskelse af antallet af folkevalge, idet underhuset skal bestå af 300 folkedeputerede, mens overhuset skal bestå af 3 deputerede fra hver af de 27 regioner (81 deputerede i alt). Der opereres ikke med, at der i overhuset skal være plads til tidligere ukrainske præsidenter, som deputeret for KPU, Adam Martynjuk, eksempelvis har påstået..
    Dokumentet opererer med, at lovforslag skal igennem såvel underhuset som overhuset, og kræver, at der i løbet af 1 måned i underhuset skal dannes et permanent flertal bestående af et forfatningsmæssigt flertal af underhusets medlemmer.
    Hvis et sådant flertal ikke bliver skabt, vil Ukraines præsident ifølge forslaget kunne opløse underhuset. Desuden giver lovforslaget Ukraines præsident ret til at opløse underhuset i to andre tilfælde: såfremt der senest 60 dage efter regeringens tilbagetræden ikke er blevet dannet en regering og udnævnt ministre, eller hvis underhuset inden den 1. december ikke har vedtaget Ukraines finanslov for det kommende år.
    Præsidenten vil også have ret til at foreslå underhuset - statsforsamlingen - at behandle spørgsmålet om tillid eller mistillid til regeringen. Statsforsamlingen vil have ret til at vedtage en resolution om mistillid til hele regeringen, inklusive de af dens medlemmer, som er udpeget af præsidenten.
    Præsidenten foreslår i lovforslaget til forfatningsændringer at ændre fremgangsmåden for udnævnelsen af premierministeren og sammensætningen af regeringen. UNIAN. Podrobnosti.
    Den 6. marts sendte Ukraines præsident lovforslaget "Om ændringer i Ukraines forfatning" til Verkhovna Rada.
    Lovforslaget fra præsidenten opererer blandt andet med, at Verkhovna Rada, herunder underhuset - statsforsamlingen - skal udnævne premierministeren. Det er præsidenten der indstiller premieministeren i overensstemmelse med det permanente flertals forslag.
    Hvad angår udnævnelsen af andre medlemmer af regeringen, foreslås det, at præsidenten bevarer retten til at udnævne indenrigsministeren, forsvarsministeren, udenrigsministeren og ministeren for ekstraordinære sitationer og Tjornobyl.
    Resten af ministrene skal udpeges af parlamentet, herunder underhuset.
    Det er premierministeren, der skal indstille ministerkandidaterne til underhuset.
    Desuden opererer lovforslaget med, at præsidenten beholder retten til at udnævne chefen for Skattevæsnet, Toldvæsnet, SBU samt formanden for komiteen for statsgrænsen. Andre ledere af den udøvende magts centrale organer, som ikke indgår i regeringen (der var 38 af disse organer pr. 20. februar 2003), vil blive udpeget af regeringen.
    Samtidig får regeringen overdraget retten til at udnævne halvdelen af Nationalbankens bestyrelse fra præsidenten. Podrobnosti. UNIAN.

07.03.03. Kutjma pønser på at forblive på præsidentposten indtil 2006

Præsident Kutjmas forslag "skal først og fremmest ses som et forsøg på at forlænge sit mandat uden en formel indførelse af en tredje embedsperiode, og som et forsøg fra præsidentens side på at sikre sig selv en immunitet efter sin tilbagetræden fra posten", mener formanden for det ukrainske parlaments udvalgt for ytrings- og informationsfrihed, Mykola Tomenko..
    "Alle andre forslag fra præsidentens side er forsøg på at føre samfundet ind i en formålsløs diskussion omkring aldeles sekundære emner for at kamuflere de egentlige hensigter", - siger Tomenko og tilføjer, at han ikke anser det for muligt, at et absolut flertal af de deputerede vil stemme for disse forslag.
    Desuden er Tomenko overbevist om, at præsidentens forslag til forfatningsændringer vil kunne undergrave loyaliteten mod præsidenten hos en del af de nuværende propræsidentielle kræfter, hvis der bliver gjort nogle alvorlige forsøg på at virkeliggøre dem.
    "Hovedformålet med de foreslåede ændringer er indlysende - et forsøg på at forlænge præsidentens embedsperiode som minimum indtil 2006. For det er efter Tomenkos mening netop det, der er formålet med præsidentens forslag om at indføre en regel om, at parlamentsvalget og præsidentvalget finder sted "indenfor samme år" "for at undgå, at Ukraine bliver omdannet til et land med en permanent valgkamp".
    Ifølge den parlamentsmedlemmet er forslaget om at indføre et tokammer parlament i den unitære stat Ukraine "et forsøg på at forene nogle svært forenelige statsordninger".
    "I virkeligheden er et to-kammer parlament et forsøg på at mindske indflydelsen hos den del af parlamentet, som man planlægger at vælge på grundlag af forholdstalsprincippet, og som det vigtigste: et forsøg på at finde et værdigt otium for præsidenten og de lokale statsadministrationsledere efter deres tilbagetræden fra embedet".
    Præsidenten har ikke ret til at initiere nye ændringer i magtsystemet før end om 5 år efter den forudgående folkeafstemning i 1998, siger medlem af fraktionen "Vores Ukraine", Jurij Orobets, i et interview til Deutsche Welle.
    Ifølge Orobets er Kutjma i gang med en grov overtrædelse af forfatningen, når han erklærer, at folkeafstemninger skal have en direkte lovkraft, eftersom det strider mod den eksisterende forfatning. Alt i alt giver den af præsidenten foreslåede variant af en omfordeling af beføjelserne ifølge Jurij Orobets ikke nogen reel magt til parlamentet. "Den ærede hr. præsident styrer alt, udnævner alle og står ikke til ansvar for noget - ligesom SUKPs Centralkomite".
    Ifølge politologen Viktor Nebozhenko indeholder præsident Kutjmas tale alt for mange modstridende forhold til at blive forelagt i parlamentet uden de nødvendige rettelser. Politologen bemærker, at præsidentens forslag til en statsordning mere ligner den russiske model, hvor styret efter de blodige konflikter i 1993 blev koncentreret i hænderne på præsidenten, end den går i de europæiske traditioners fodspor.
    Lederen af partiet "Jabluko", Mykhajlo Brodskyj, mener, at hvis parlamentet trods vil stå for dannelsen af en koalitionsregering, så kan netop fraktionerne aftale, hvem der skal være kandidat til indenrigsministerposten, forsvarsministerposten, lederen af SBU og Skattevæsnet samt sekretæren for Det nationale sikkerheds- og forsvarsråd. "Ellers vil den politiske reform ikke have nogen mening, fordi der også fremover vil være en risiko for en ulovlig brug af magtmidlerne, fordi "den regering der er dannet af parlamentet vil danse efter præsidentens pibe takket være magtministeriernes afhængighed af præsidenten".
    Brodskyj kritiserer også Kutjmas forslag om en bred folkelig drøftelse af ændringsforslagene. "Et sådant fænomen som en bred folkelig drøftelse er kendetegnende udelukkende for autoritære regimer, og Ukraine er ikke en undtagelse fra denne regel, - siger han. - Hvordan kan der være tale om en drøftelse, når vores opposition ikke nogen som helst adgang til Tv?". UP.

07.03.03. Parlamentet godkender Kutjmas forslag til tekst til nationalsangen

En af de vigtigste afstemninger i Ukraines parlament den 6. marts blev uden tvivl vedtagelsen af en tekst til Ukraines nationalmelodi. Som forventet foretrak de deputerede Pavlo Tjubynskyjs ord, ganske vist i en lidt ændret udgave. De deputerede fejrede vedtagelsen med stående applaus.
    12 år efter uafhængigheden har Ukraine fået vedtaget teksten til sin nationalmelodi. Kun en enkelt sætning blev ændret i Tjubynskyjs tekst. I originalen stod der "Endnu er Ukraine ikke død, hverken [dets] ære eller frihed". De folkevalgte besluttede, at teksten skulle lyde "Endnu er Ukraines ære og frihed ikke døde".
    De deputerede hyldede stående nationalhymnens godkendelse. Teksten blev godkendt i den af præsidenten foreslåede variant - første vers og omkvædet. 334 parlamentsmedlemmer stemte for, mens 56 kommunister stemte imod. De har deres egen holdning: de kan godt lide Sovjetukraines hymne, bare med en ændret tekst.
    Volodymyr Lesjtjenko, folkedeputeret, KPU: "Jeg kan for mit eget vedkommende sige, at jeg ikke vil synge den. Vi vil tilskyndet af vore vælgere arbejde på at ændre denne hymne".
    Pavlo Movtjan, folkedeputeret, "Vores Ukraine": "I Pavlo Tjubynskyjs oprindelige tekst stod det netop "Endnu er Ukraines ære og frihed ikke døde", og vi bør basere os på den tekst, som er historisk.
    Nu mangler Verkhovna Rada kun at godkende det store statslige våbenskjold. Men diskussionerne vil utvivlsomt være ret hårde. Ikke et eneste af forslagene er nemlig faldet hverken i parlamentarikernes, præsidentens eller det kunstneriske udvalgs smag. Podrobnosti.

08.03.03. Kommentar: Kutjmas forslag pønser på at forlænge hans mandag til 2008

Uddrag af kommentar i UP om essensen af de af præsident Kutjma foreslåede forfatningsændringer:

Det, som præsidenten foreslog i onsdags, ligner ikke et parlamentarisk-præsidentielt system, men omvendt en fortsat styrkelse af statsoverhovedets kontrol med et upålideligt parlament. Selv hvis underhuset virkelig også kommer til at blive valgt udelukkende på et proportionalt grundlag, vil Regionskammeret stå over det, og her vil den administrative ressource og de af Kutjma udpegede guvernører spille en afgørende rolle i overhusets sammensætning.
    Selv den regering, som skal dannes af forskellige partier, kan man dårlig betegne som andet end en operette-regering, hvis det fortsat er præsidenten, der udpeger og afskediger guvernører. At præsidenten også bibeholder retten til at udnævne og afskedige lederne af de rets-og ordenshåndhævende myndigheder betyder, at en hvilken som helst koalitionsregering vil danse efter præsidentens pibe. Den selektive og ofte ulovlige brug af politi og ordensmyndigheder er i dag fortsat statsoverhovedets vigtigste politiske instrument. Dette instrument bliver taget i anvendelse i overensstemmelse med diktatoren Frankos princip: "Alt til vennerne, og loven til fjenderne".
    Mange har mistænkt præsidentens administration for at nære et ønske om at sprede magten, fordi styret ikke har nogen kandidat, som kan vinde et kommende præsidentvalg. Det ser ud til, at de tog fejl. Kutjma er tilsyneladende i gang med at finde en kandidat, hvis sejr han er sikker på.
    Derfor bør oppositionen holde et vågent øje med, hvad Kutjma har i ærmet. Formålet med hans udspil er at rokere lidt rundt på nogle detaljer i statsapparatet for at blive siddende. Man bør hæfte sig ved, at Mykhajlo Pohrebynskyj allerede har afsløret det egentlige formål med præsidentens tale til befolkningen - at mindske Jusjtjenkos opbakning i befolkningen.
    Mens denne kommentar var undervejs offentliggjorde præsidentens administration sin henvendelse til Verkhovna Rada med konkrete forslag til ændringer i forfatningen. Brevet bekræftede de værste og mest pessimistiske kommentarer til Kutjmas tale. Lad os håbe, at hans plan ikke bliver omsat i virkelighed og at oppositionen lige fra KPU til "Vores Ukraine" finder styrke til ikke at gå på kompromis med Kutjma. Fordi denne plan er Kutjmas forsøg på at usurpere magten, og vel at mærke ikke til 2006, men frem til 2008.
    Sagen er, at Kutjma ønsker mere end at udskyde præsidentvalget til en afholdelse af præsident-og parlamentsvalget indenfor et år i 2006! Det er logik for perlehøns: Kutjma foreslår, at Verkhovna Rada skal sidde i fem år, altså frem til 2007. Kutjma foreslår at gennemføre valg til parlamentet den sidste søndag i marts og præsidentvalg - den sidste søndag i december. Det betyder, at hvis Kutjmas forslag bliver vedtagert, så vil den nuværende Verkhovna Rada arbejde frem til marts 2007, mens Kutjma vil skulle overdrage beføjelserne til den næste præsident i starten af 2008.
    Hvis Verkhovna Rada ikke er hurtig nok til at godkende denne ualmindelig frække plan, kan præsidentens administration begynde at true med en ny folkeafstemning. I april 2000 gennemførte Kutjma og Volkov en folkeafstemning på en sådan måde, at den endnu i lang tid kan bruges til at skræmme børn med. Men Kutjma har glemt, at situationen grundliggende har ændret sig. Hvis han ønsker en folkeafstemning om at forlænge sine beføjelser til 2008, får han til gengæld  en folkeafstemning om "Ja eller nej til Kutjma". Kongressen af folkedeputerede på alle niveauer har vist, at oppositionen er ude i en ideologisk krise. Denne krise vil takket være Kutjma blive overvundet i løbet af de nærmeste dage. Oleg Medvedev, UP.

10.03.03. Oppositionen hævder, at 50.000 deltog i protesterne mod Kutjma

Oppositionens forskellige partier samledes søndag ved 12-tiden i centrum af Kyiv på Uafhængighedspladsen og fortsatte til Taras Shevtjenko-mindesmærket.
    Kommunisternes leder Petro Symonenko sagde til journalister, at der var omkring 50.000 deltagere i demonstrationen.
    Ifølge UPs egen korrespondent fyldte demonstranterne hele Khresjtjatyk (Kyivs hovedstrøg) fra Uafhængighedspladsen til Besarabska-pladsen i den anden ende og gik i tætsluttede kolonner. Demonstranterne bar plakater med anti-præsidentielle slagord og med citater af Ukraines nationaldigter - Taras Shevtjenko. I demonstrationen deltog et bredt udsnit af Ukraines forskellige regioner og landsdele.
    I spidsen for kolonnen gik lederen af "Vores Ukraine", Viktor Jusjtjenko, Kommunistpartiets Petro Symonenko, Socialistpartiets Oleksandr Moroz, BJuTs Julia Tymoshenko, Rukhs Hennadij Udovenko og UNPs (Det ukrainske Folkepartis) Jurij Kostenko.
    Ca. 1000 repræsentanter for "Vores Ukraine" gik i demonstration fra Mykhajlivska-pladsen ned til Den europæiske Plads. Ifølge Interfaks-Ukrajina gik folkedeputerede fra "Vores Ukraine" - Roman Bezsmertnyj, Mykola Tomenko og Ivan Zajets forrest i kolonnen og bar transparenter med citater af Taras Shevjtnko - "Frygt ikke!", "Kæmp, og I vil sejre!". Rukhs leder, Hennadij Udovenko, sås også blandt demonstranterne.
    Repræsentanterne for "Vores Ukraine" bar transparenter med slagordene "Folket har brug for en patriotisk præsident", "Fremtiden afhænger af hver af os", "Nej til diktaturet!".
    Demonstranterne fra "Vores Ukraine" bar flag fra "Det unge Rukh", UNP, "Reformer og orden" samt Kongressen af ukrainske nationalister (KUN).
    Kommunisternes kolonne var mere talrig, idet der selv ifølge politiets skøn var 6.000 personer der gik i kommunisternes demonstration fra metroen "Arsenalna" til Den europæiske plads. KPU-medlemmere bar bannere med slagord som "Ned med Kutjma og hans regime", "Nej til Kutjmas forbryderiske regime".
    På det tidspunkt havde omkring 2.000 tilhængere af Socialistpartiet allerede samlet sig på Uafhængighedspladsen.
    På Uafhængighedspladsen stillede Viktor Jusjtjenko sig i spidsen for kolonnen med "Vores Ukraine". Ved siden af ham gik folkedeputeret Jurij Karmazin.
    Julia Tymoshenkos blok kunne mønstre omkring 4.000 personer, som gik ad Mykhajlivska-gaden ned mod Uafhængighedspladsen. Demonstrationen var startet på Sofia-pladsen. Forrest havde de udfoldet et stort blå-gult ukrainsk flag - 4x10 meter. Aktionsdeltagerne skanderede slagsordene "Ned med Kutjma!".
    I Shevtjenko-parken var der allerede på det tidspunkt blevet indledt et møde med deltagelse af omkring 2.000 repræsentanter for Rukh, UNA-UNSO og Ukraines konservative Parti.  
    Politiet var tilbageholdende med hensyn til at give et skøn over antallet af demonstranter.  
    "Vores Ukraine"s mål er at besejre regimet ved præsidentvalget og ændre magtsystemet på kardinal vis. Det er indholdet i den resolution fra oppositionens møde, som "Vores Ukraine" havde udfærdiget teksten til.
    "Det er ikke fordi vi føler os krænket eller er hævngerrige. Den opgave, som står foran os, består ikke kun i at udskifte den nuværende præsidents person med en eller anden anden politiker. Opgaven består i at ændre magtsystemet", - hedder det i resolutionsudkastet.
    Inden massemødet foran Taras Shevtjenko-monumentet lagde Viktor Jusjtjenko, Julia Tymoshenko, Petro Symonenko og Oleksandr Moroz blomster ved mindesmærket for den store digter.
    Alt imens fortsatte demonstranter med at strømme til fra Khresjtjatyk-gaden via Taras Shevtjenko-boulevarden. Ifølge politiets skøn deltog 15-20.000 i protesterne, mens oppositionen nævner et tal på omkring 50.000 deltagere, altså nærmest det tredobbelte.UP.  
    Ifølge ProUAs korrespondent holdt Jusjtjenko en tale til demonstranterne, hvor han på den ene side talte i de for ham karakteristiske uklare vendinger uden at sige noget bestemt. Ikke desto mindre betegnede Jusjtjenko det eksisterende styre i Ukraine som "ikke-ukrainsk og korrupt" og forklarede dens sejr med, at de oppositionelle kræfter i landet er splittede.
    Han mindede blandt andet om, at en del af venstrefløjens vælgerkorps i 1994 stemte for det eksisterende styre, mens "visse repræsentanter for højrepartierne" i 1999 stemte for Kutjma, fordi de var blevet bange for en styrkelse af venstrefløjen. For at sikre et nederlag for det nuværende styre ved valget i 2004 opfordrede Jusjtjenko oppositionen til at forene kræfterne og opstille en samlet præsidentkandidat. ProUA.
    "Styrets dødskamp er ved at blive farlig for Ukraine. Styret sælger ud af suveræniteten til fordel for garantier om immunitet", - sagde Jusjtjenko. Efter hans mening "har Ukraine brug for demokrati, og vi har alle brug for politisk sandhed og klogskab. Derfor går vi til Taras [Shevtjenko] og vi er nødt til at stemme i parlamentet for at gøre 9. marts til en nationaldag".
    Lederen af "Vores Ukraine" opfordrede oppositionen til ikke "en tredje gang at spænde ben for sig selv". "Vi bør have en afstemt kandidat til valget i 2004 for at undgå et nyt nederlag", - sagde Jusjtjenko.
    Mødedeltagerne opfordrede til at afholde ekstraordinært præsidentvalg. Lederen af partiet "Sobor", Anatolij Matvijenko, oplæste mødets resolution, som blandt slog fast, at de forenede opposition er opmærksom på det forhold, at dens opgave ikke kun er at "udskifte den nuværende præsident med en mere professionel, moralsk og ærlig person". "Opgaven består i at ændre magtens system", hvor "hver eneste borger vil få muligheden for at øve indflydelse på beslutningstagningen", fremhæves det i resolutionen.
    Udover afholdelse af et ekstraordinært præsidentvalg kræver mødet, at der straks vedtages nye valglove, at der afhodles forholdstalsvalg, at censuren bliver ophævet, at de politiske fanger bliver løsladt og at pensioner, stipendier og lønninger bliver forhøjet.
    Hvis styret ikke opfylder disse forpligtelser, sagde Matvijenko, så vil oppositionen til maj kunne indlede en ny fase i kampen mod styret. "Det ukrainske folk vil i så fald have lov til at handle i henhold til Skjaldens sidste vilje: "Begrav mig og rejs jer op, bryd lænkerne!"
    Møderesolutionen indenholder også en kommentar til Kutjmas henvendelse af den 5. marts: "Regimet har demonstreret, at det ikke ønsker nogen demokratiske forandringer. Bag ved de politiske deklarationer gemmer sig et skjult diktatur", hedder det i den resolution, som blev vedtaget enstemmigt".

Julia Tymoshenko opfordrede i sin tale oppositionen til at forene sig omkring opstillingen af en samlet kandidat ved det kommende præsidentvalg.
    Tymoshenko erklærede, at Ukraine nu oplever et kritisk øjeblik. Hun er overbevist om, at oppositionen tabte parlamentsvalget, fordi der ikke var samling. "Hav vi ret til at tabe præsidentvalget? Nej og atter nej!", - sagde Tymoshenko.
    "Vi har nu en kritisk og en sidste chance; nemlig at vinde præsidentvalget ved at opstille en samlet kandidat", - sagde Tymoshenko, idet hun fremhævede, at oppositionen ikke har ret til at splitte sig op i venstrefløj og højrefløj, russisktalende eller ukrainsktalende eller på nogen anden måde.
    Tymoshenko sagde endvidere, at aktionen den 9. marts er det første skridt og foreslog at gennemføre den næste aktion i maj, f.eks. den 22, maj. Hele folket og hele nationen bør gå på gaden og jage de mennesker ud, som har indtaget magtens korridorer!"- sagde hun.
    Tymoshenko kommenterede også Kutjmas henvendelse til folket og sagde, at præsidenten planlægger at forlænge sine beføjelser til 2004. Hun forklarede det med, at hvis hans forslag om, at valg til alle niveauer skal finde sted indefor et år, så vil det kommende præsidentvalg finde sted samtidig med parlamentsvalget; nemlig i 2004.
    Ifølge Tymoshenko vil Kutjma fortsat have kontrol med parlamentet i kraft af 2. kammeret - Regionskammeret. Hun understregede, at alle Kutjmas forslag "stemmer dårligt overens med en indskrænkning af præsidentens embede".
    Ifølge UPs korrespondent var Julia Tymoshenko den første i talerækken, hun talte meget følelsesladet og uden manuskript, og i slutningen af talen blev hun afbrudt af taktfaste tilråb "Julia!, Julia!".

Lederen af socialistpartiet, Oleksandr Moroz sagde, at oppositionen ikke havde tabt parlamentsvalget. "Vi vandt valget, men denne sejr blev stjålet fra os alle", - sagde Moroz.
    Han citerede nogle brudstykker fra Shevtjenko og henledte opmærksomheden på, hvor meget dagens virkelighed passer på det, som Shevtjenko skrev for mange år siden. "Sådan bør det ikke være. Vi bør rejse os fra vores knæ", sagde Moroz.
    Lederen af SPU var den eneste af oppositionens ledere, som mindede om de unge mænd, som deltog i aktionen den 9. marts og fortsat sidder fængslet. Ifølge ham blev der for to år siden ved Shevtjenko-mindesmærket påbegyndt "en stor begivenhed".
    Moroz er overbevist om, at de politiske fangers sag "ikke har været forgæves". "Deres sag er ikke glemt. Intet er glemt. Hverkend Georgij Gongadze eller Aleksandrov, bestikkelsen eller korruptionen", sagde Moroz.

10.03.03. Kutjma håber på at Radaen sender ukrainsk ABC-bataljon til Den persiske Golf

Ukraines præsident, Leonid Kutjma, som befinder sig på et tredages besøg i Slovakiet, bekræftede endnu en gang, at ukainske væbnede styrker ikke vil deltage i den mulige operation i Irak.
    På et pressemøde søndag i hotelkomplekset "Poljana" i Tatra-bjergene i Slovakiet mindede Kutjma om, at Kuwait har indbudt den ukrainske ABC-bataljon til at tage opstilling på landets territorium.
    På en fælles pressekonference med Slovakiets præsident Rudolf Shuster sagde den ukrainske præsident, at han håbede på, at der vil blive gjort alt for at Verkhovna Rada kan træffe en positiv beslutning omkring dette spørgsmål (mo at sende den ukrainske bataljon til Den persiske Golf).
    Ifølge Kutjma vil alle materialer omkring Ukraines nationale sikkerheds-og forsvarsråds beslutning om at sende den ukrainske ABC-bataljon til Den persiske Golf blive ovedraget til parlamentet i næste uge. "Vi vil gøre alt det nødvendige for at beslutningen bliver positiv", - understregede Kutjma.
    Samtidig tilføjede han, at "Ukraine er kategorisk imod, at problemer i verden bliver løst ved hjælp af våbenmagt". Han understredede, at det i situationen med Irak er nødvendigt "længst muligt" at udnytte FNs Sikkerhedsråds muligheder.
    "Ukraine agter ikke at deltage i militæroperationen i Irak, vi vil kun deltage i at likvidere følgerne af - må Gud forbyde det - brugen af bakteriologiske, kemiske eller kernevåben, selvom vi selv ikke tror særlig meget på det", - sagde Kutjma.
    "Ukraine vil deltage i en humanitær aktion", - understregede præsidenten.
    Han bekræftede, at Ukraine har "langsigtede interesser i Mellemøsten og i Den persiske Golf". "Vi er interesseret i at udvide samarbejdet indenfor økonomi og politik med disse lande, blandt hvilke vi har rigtig mange venner",  - sagde Kutjma.
    Præsidenten understregede, at henvendelsen til Ukraine med anmodning om at stille en ABC-bataljon til rådighed ikke er sensantionel. "Det er ikke som lyn fra en klar himmel, at der er kommet et forslag. Alle i Ukraine ved, at vi har denne bataljon", - sagde han.        
    Desuden, sagde Kutjma, havde han drøftet Ukraines deltagelse i den humanitære aktion i Den persiske Golf under sit besøg af en række lande i denne region i slutningen af sidste år.
    Kutjma er i Slovakiet frem til den 10. marts. Interfaks-Ukrajina. UP.

10.03.03. Oppositionen vedtager en fælles resolution

Deltagerne i gårsdagens demonstration ved Taras Shevtjenko-monumentet i Kyiv vedtog "folkemødets resolution". I resolutionen hedder det: "Vi, der deltager i folkemødet den 9. marts 2003 ved monumentet for Den store Skjald i Kyiv, erklærer hermed: vi er blevet sammentømret af en stor bekymring og en stor smerte på vegne af Ukraines og ukrainernes skæbne og alle landets "levende og endnu ikke fødte".
    I løbet af de år, regimet har haft magten i Ukraine er der i realiteten blevet skabt et folkefjendsk magtsystem, som ikke alene bevidst sender størstedelen af det ukrainske folk ud i armod, men også tilintetgør grundlaget for den nationale kultur og åndelighed. Det styre, som er løsrevet fra folket, bekymrer sig alene om at bevare sig selv.
    Vi erklærer overfor Ukraine og hele verden: det er ikke en følelse af uretfærdighed eller hævn, der styrer os. Den opgave, vi har foran os i dag, er ikke blot en udskiftning af den nuværende præsidents person med en anden politiker. Man bør udskifte det magtsystem, som er programmeret til, at tilfældige, uprofessionelle, upatriotiske og ansvarsløse personer kommer til at styre. Vi ønsker et styre, som vil være anvarligt, effektivt, gennemsigtigt og demokratisk. Vi ønsker, at hver eneste borger skal føle, at den stat han lever i, er som hans egen hjem.
    Kun når vi der er sat en stopper for forfalskning af valgresultatet, intimidering og afpresning af deputerede, styrets ulovlige brug af administrative,- finansielle og informationsressourcer, vil der ikke opstå en kreds af korrumperede favoritter rundt omkring statens ledere, vil der i Ukraine være et normalt fungerende civilsamfund, hvor styrets gennemsiftighed og ansvarlighed overfor folket vil blive sikret gennem politiske partier og borgernes sammenslutninger.
    Den 5. marts har regimet vist hele det ukrainske folk, at det ikke ønsker demokratiske forandringer, men tværtimod; at der bag populistiske dekorationer gemmer sig et diktatur.
    Derfor har vi sat os det mål at sikre en sejr over regimet ved præsidentvalget og at ændre magtsystemet grundliggende og tilbundsgående. I dag henvender vi os til alle Ukraines borgere: vi har ikke ret til at forblive indifferente".
    Resolutionen var blevet udsendt af blokken "Vores Ukraine". Podrobnosti. UNIAN.

11.03.03. Gongadze-udvalget drager til USA

Medlemmer af det ukrainske parlaments udvalg til efterforskning af "Gongadze-sagen" vil I USA afhøre den tidligere folkedeputerede Oleksandr Jeljashkevitj og den tidligere major i livvagten Mykola Melnitjenko.
    Det oplyste deputeret fra fraktionen "Vores Ukraine" Taras Tjornovil til avisen Lvivska Hazeta i mandags.
    Ifølge Tjornovil vil det ske i forbindelse med et besøg, som en række deputerede vil aflægge i USA. De planlægger at høre Melnitjenko nærmere om en række tekniske detaljer, herunder at forvisse sig om, hvorvidt chipsene med optagelserne er 100% ægte samt hvordan optagelserne blev lavet.
    Tjornovil oplyste endvidere, at parlamentarikerne vil overdrage chipsene med Melnitjenkos optagelser til USAs justitsministerium, hvilket ifølge ham vil danne grundlag for udvalgets rapport i parlamentet.
    Desuden foralte Tjornovil, at han agter under ed at bekræfte, at det virkelig er hans stemme der er optaget på "Melnitjenkos bånd" i en samtale med præsident Leonid Kutjma. Interfaks-Ukrajina. UP.  
 

11.03.03. Shcherbytsky anniversary shows true colors of centrist elite

"The celebration of the anniversary of long-time Communist Party leader Volodymyr Shcherbytsky just a week after the Rada discussed the 1933 famine shows just how confused the country's elite are in their view of the Soviet past," Taras Kuzio writes.
Feb 27, 2003
Kyiv Post
By Taras Kuzio

The contradictory views of Ukraine's political elite toward the country's Soviet past were highlighted by reactions to two anniversaries this month. In early February, the parliament held long-overdue hearings on the 1933 artificial famine, which claimed between 3 million and 7 million lives in Ukraine. The following week, however, there was a radical change in emphasis. For the first time, independent Ukraine celebrated the anniversary of the birth of Volodymyr Shcherbytsky, leader of Ukraine's Communist Party for 17 years from 1972 until 1989. Under Shcherbytsky the party consistently denied the famine had ever occurred.

Deputy Prime Minister for the humanities Dmytro Tabachnyk signed a government resolution last month to celebrate Shcherbytsky's 85th anniversary with the erection of a monument in Kyiv. The Shcherbytsky anniversary was also marked with the publication of a volume of his collected articles, and the appearance in Uryadovy Kurier (Government Courier) of a laudatory article about him by Valentyna Shevchenko, the last head of the Presidium of the Supreme Soviet before semi-free parliament elections were held in March 1990.

These two anniversaries and the attitudes of different political forces toward them tell much about where Ukraine is heading. They clearly demonstrate that voters will face a clear-cut three-way choice in next year's presidential elections between a return to Soviet times (offered by the Communists), a freezing of the status quo in favour of a hybrid neo-Soviet system (offered by pro-presidential centrists) or moving forward together with Central-Eastern Europe to a Western-style system. During the Rada hearings, the Communist Party maintained the same line it has followed since 1990 refusing to accept that the famine was a deliberate policy unleashed by Josef Stalin against Ukraine. National democrats predictably said the opposite and condemned the famine and the Soviet regime in total. Given the vision offered by the Communists to voters, it is not surprising that opinion polls continue to show that a majority of Ukrainians have negative views of Communism and that the party's support base is confined to a shrinking number of old age pensioners.

The centrists agree with the national democrats that the famine was genocide directed against Ukrainians. However, unlike the national democrats, who directly blame Russian policy towards Ukraine for the famine, they are more circumspect and prefer to put the blame on Stalinism and the Soviet regime. Their caution is not surprising as they themselves were members of the very same Communist Party in 1990 as current Communist Party leader Pyotr Symonenko. It has taken Ukraine's ex-national communists and now centrists 13 years to grudgingly move forward and deal with Soviet crimes against Ukrainians, such as the famine. It was only in 1999 that an annual Day of Understanding and Reconciliation was established by decree, and even then not on the Nov. 7 anniversary of the Bolshevik revolution as originally envisaged. It was not until the following year that Communist Party symbols were finally removed from the external facade of the Rada.

The famine certainly murdered millions and so, it is difficult to ignore its 70th anniversary, even though it inconveniently falls in the same year as "The Year of Russia in Ukraine." But why is Ukraine celebrating Shcherbytsky's birthday now? After all, it did not celebrate the 75th anniversary in 1993 or the 80th in 1998. Is the 85th anniversary really that important? And why choose to commemorate Shcherbytsky rather than his predecessor, Petro Shelest. Shelest, who was removed in 1971 by Moscow and accused of "national deviationism" (i.e. the Communist Party's euphemism for "nationalism"), more closely resembled the Ukrainian national communists of the 1920s, many of whom sacrificed their lives resisting Stalin. There are two likely reasons why the Ukrainian elite wants to celebrate Shcherbytsky now.

Firstly, born in 1934 and 1938 respectively, Leonid Kravchuk and Leonid Kuchma both experienced the greatest expansion of, and success in, their careers under Shcherbytsky. Kravchuk, a native of Rivne Oblast, became first secretary of the Communist Party in charge of ideology in 1980 at a time when West Ukrainians were rarely promoted to such high positions. Kuchma rose to prominence in the world's largest nuclear weapons manufacturer, the Pivdenmash (Yuzhmash) plant in Dnipropetrovsk, where he became director in 1986.

Kravchuk openly stated his views about Shcherbytsky's positive legacy in a collection of interviews published in Kyiv in 1994. At that time, his views on Shcherbytsky did not draw much attention. The Ukrainian diaspora still hailed him as an advocate of Ukrainian statehood, and a museum of Ukrainian folk arts was even named after him in the Toronto suburb of Mississauga, which includes a large Ukrainian community. The second reason for the Shcherbytsky celebration is that, after 12 years of Ukrainian independence, today's centrists feel they have consolidated their power to such a degree in the executive, government and Rada that they can openly express their nostalgia for the "good old days" under Shcherbytsky. The same three clans Donetsk, Dnipropetrovsk and Kyiv are ruling Ukraine as they did in the Shcherbytsky era. And, just as then, Western Ukraine is marginalized.

There are three major problems with celebrating the Shcherbytsky anniversary. Firstly, his era was marked by repression, albeit on a smaller scale than in the 1930s. Shcherbytsky presided over what became known as the "Great Pogrom" in 1972 when hundreds of people were either arrested and sent to the Gulag or dismissed from their jobs. Some, like the poet-dissident Vasyl Stus whose state-assigned defense lawyer was current Presidential Administration head Viktor Medvechuk, died in the Gulag. By the early 1980s Ukrainians were proportionately the largest ethnic group among political prisoners in the Gulag. The situation became so desperate in the first half of the 1980s that nationalist anti-Soviet violence recurred in Western Ukraine, after a hiatus of three decades. Many of the former Soviet dissidents who were arrested during the Shcherbytsky era are today in the ranks of the liberal and national democratic opposition Our Ukraine and Yulia Tymohenko Bloc. However, even Vladimir Malynkovych, a former political prisoner but by no means a fan of the national democrats, also dismissed the Shcherbytsky celebration as a "nomenklatura anniversary."

Secondly, Shcherbytsky (and Kravchuk) also bear guilt for not cancelling the May Day parade in 1986 only five days after the Chornobyl nuclear accident on April 26. Much of the blame for the disastrous health effects of the radiation and its long-term aftermath on Ukraine's and Belarus's population can be laid at the feet of the Shcherbytsky regime and Moscow.

Thirdly, Mikhail Gorbachev's perestroika and glasnost policies after 1986 were his attempt at dealing with the aftermath of the ³era of stagnation² presided over by the "Dnipropetrovsk Mafia" that included Leonid Brezhnev and Shcherbytsky. Is Tabachnyk really telling Ukrainians that they should look to the "era of stagnation," with its corruption, nepotism, Russification and cultural nihilism, as examples today's Ukraine should henceforth emulate?

It is obvious that the Ukrainian authorities either do not understand or do not care what signal celebrating Shcherbytsky sends to Western governments and international institutions and how it further adds to the existing skepticism about Ukraine's rhetoric of "returning to Europe." Since when has Shcherbytsky's "era of stagnation" been compatible with the European values toward which Ukraine's leaders theoretically profess to aspire?

The celebration of the Shcherbytsky anniversary is probably going to be the final nail in the coffin for the alliance between national democrats and national communists (today's centrists) that jointly defended Ukrainian statehood in the 1990s when it was deemed to be under threat from domestic and external threats. The liberal and national democratic opposition have now been given a wonderful opportunity to present an alternative vision for Ukraine to that of the neo-Soviet republic that pro-presidential centrists are nostalgically re-building. Henceforth, the liberal and national democratic opposition will now be able to promote itself once again as an alternative to Ukraine's two "eras of stagnation," under Brezhnev-Shcherbytsky in the 1970s and 1980s and under Kravchuk-Kuchma in the 1990s.

--------------------------------------------------------------------------------
Dr. Taras Kuzio is a resident fellow of the Center for Russian and East European Studies, University of Toronto. His most recent book Dilemmas of State-Led Nation Building in Ukraine jointly edited with Paul D'Anieri was published in December. 

11.03.03. Kutjmas forfatningsændringer - tegn på styrets vaklen i troen på en sejr?

Ukraines præsidents Leonid Kutjmas initiativer vedrørende den politiske reform er "det første tegn på, at styret ikke tror på muligheden for at vinde det kommende valg".
    Sådan kommenterede "Vores Ukraines" stabschef, folkedeputeret Oleh Rybatjuk, på en pressekonference mandag i Rivne præsident Kutjmas henvendelse til befolkningen. "Kommentatorerne har for længst forudsagt, at hvis styret finder ud af, at det ikke kan vinde præsidentvalget, vil det begynde at ændre forfatningen", - tilføjede Rybatjuk.
    Rybatjuk påpegede, at "den person, som er garant for dette dokuments oprigtighed, har mindre end 10% af ukrainernes tillid". Ifølge den folkedeputerede "gør det styre, der fuldstændig har kompromiteret sig selv, for øjnene af os alt for at fordele denne magt imellem sig uden at ændre på noget".
    Rybatjuk påpegede desuden, at "Vores Ukraine" er bevidst om, at "det russiske kort i høj grad vil komme i brug under præsidentvalget". Rybatjuk fremhævede vigtigheden af en parlamentshøring omkring den nuværende situation i de ukrainsk-russiske relationer. Høringen skal finde sted i maj i år på initiativ af "Vores Ukraine"s fraktion.
    Ifølge parlamentsmedlemmet vil relationerne mellem de to stater under høringen først og fremmest blive anskuet ud fra de økonomiske interesser. "De lande, som handler bekriger ikke hinanden", - påpegede Rybatjuk.
    Rybatjuk kom også ind på den kommende kongres for deputerede fra "Vores Ukraine", og sagde, at et af initiativerne bliver "en appel eller muligvis konkrete skridt henimod en strukturering" af sammenlægningen af de national-demokratiske partier på basis af Jusjtjenkos blok.
    Deputeretkongressen den 29. marts ser som en af sine vigtigste opgaver desuden at, at samtlige de partier, som indgår i blokken, aflægger en beretning om det arbejde, som de har udført i løbet af det forgange år. "Jeg vil tro, at "Vores Ukraine" vil være den eneste politiske kræft, som vil stå til ansvar for vælgerne for det arbejde, man har udført i løbet af året", - sagde han ifølge "Vores Ukraines" pressetjeneste. UP.

12.03.03.  Tidligere parlamentsmedlem vil sagsøge Kutjma

Det tidligere ukrainske parlamentsmedlem Oleksandr Jeljashkevytj har i USA indgivet et søgsmål mod Ukraines præsident, Leoniod Kutjma. Det oplyste medlem af "Vores Ukraine"s parlamentsfraktion Taras Tjornovil i et interview med avisen "Lvivska hazeta" i mandags.
    Det er de såkaldte "Melnitjenko-bånd", der skal udgøre sagens bevismateriale. Der er tale om hemmelige optagelser fra en tidligere livvagt for præsidenten, som i dag bor i USA. Et af fragmenterne i optagelserne beviser angiveligt Leonid Kutjmas meddelagtighed i overfaldet på parlamentsmedlemmet, som fandt sted i Kyiv i vinteren 2000, oplyse Deutsche Welle.
    "Blandt de sager, der har en chance, er Jeljashkevytjs sag. Han er i dag flygtning i Amerikas forenede Stater og har en officiel status som flygtning. Han henvender sig til den amerikanske domstol for at anklage Leonid Kutjma for drabsforsøg. Såvel båndene som det videre handlingsforløb og samtlige ekspertundersøgelser bekræfter, at denne anklage er fuldstændig autentisk", - siger Tjornovil.
    Taras Tjornovil planlægger sidst på ugen at drage til USA sammen med en gruppe af parlamentsmedlemmer, som er medlemmer af udvalget til efterforskningen af sagen om mordet på journalist Georgij Gongadze. Ifølge Tjornovil agter parlamentarikerne blandt andet at opklare en række tekniske spørgsmål omkring "Melnitjenkos bånd". UP.

12.03.03. Polen vil arbejde for at gøre Ukraine til medlem af EU og NATO

Polens præsident, Aleksander Kwasniewski, betegner Ukraines indtræden i Den europæiske Union og NATO som en af prioriteringerne i Polens udenrigspolitik. Udtalelsen er indeholdt i Kwasniewskis lykønskning til deltagerne i programmet "Årets mand".
    "Vi betragter udvidelsen af Den europæiske Union og de europæiske strukturer i Den nordatlantiske Alliance som udvidelsen af en zone af sikkerhed og velstand. Ukraines tilslutning til denne zone er en af prioriteringerne i polsk udenrigspolitik", - siger Polens præsident.
    Han bekræftede, at Polen vil insistere på at støtte Ukraines proeuropæiske oritentering. "Polen vil gerne spille rollen som den bro, der kan forene Øst og Vest, og det er ikke noget der alene er en følge af vores geopolitiske placering, men også vores historiske erfaring", - fremhævede Kwasniewski.
    "Vi har altid befundet os på grænsen mellem de to territorier. Polens placering har i alle århundreder været dets forbandelse, men i dag kan vi vende den til vores fordel", - tilføjede han.
    Polens præsident betegnede 2002 som et særligt år for de polsk-ukrainske relationer, og et år med svære forhandlinger. "Visse spørgsmål, der er vigtige for polakkerne, er endnu ikke blevet reguleret, sådan som vi gerne vil have det. De historiske begivenheder - og vel at mærke de tragiske - vil i år ligeledes sætte det strategiske partnerskab mellem Polen og Ukraine på en prøve", - mindede han om.
    Samtidig udtrykte han en overbevisning om, at de to parter vil kunne løse alle stridspunkterne og komme ud af den situation med oprejst pande.
    Programmet "Året mand" har tildelt Kwasniewski en særlig international premie for 2002.
    Som tidligere nævnt foreslog Polen i januar EU at opbygge sine relationer med de kommende naboer til Eurounionen afhængigt af deres bestræbelser henimod eurointegrationen.
    I dokumentet fastslår Polen, at Ukraine i det lange perspektiv har mulighed for at blive medlem af EU. Ukraine har i starten af 2002 erklæret, at landet gerne vil opnå et associeret medlemskab i EU.
    På topmødet i Prag i november 2002 vedtog Ukraine og NATO en Handlingsplan og en Målplan for 2003.
    I maj 2002 anbefalede Det nationale sikkerheds-og forsvarsråd Ukraine at træde ind i NATO.
    Som nævnt sagde Kutjma i starten af februar, at han betragter de etnisk motiverede sammenstød mellem ukrainerne og polakkerne i Volyn-området i 1943 som en forbrydelse mod menneskeheden. Ukraine og Polen har indgået en aftale om at mindes orfrene for konflikten.
    Op mod 100.000 mennesker omkom under de etnisk motiverede sammenstød mellem ukrainerne og polakkerne i 1943. Podrobnosti. Ukrajinski Novyny.

12.03.03. Anklagemyndigheden mistænker politimand for mordet på Gongadze

Den ukrainske rigsadvokaturs efterforskning i sagen om mordet på Georgij Gongadze arbejder med den teori, at medarbejdere i indenrigsministeriet har haft en "rolle" i journalistens forsvinden.
    Det sagde generalsekretær for organisationen "Rapportere uden Grænser", Robert Menar, på en pressekonference i Kyiv i tirsdags.
    Ifølge Menar vidner efterforskningens materialer om, at "medarbejdere i indenrigsministeriet har begået kriminelle handlinger". "Der var mennesker, som kunne myrde hvem som helst, hvis vedkommende stod i vejen. Og det er svært at forudsige, at disse mennesker har handlet uden beskyttelse ovenfra", - sagde Robert Menar.
    Ifølge ham vidner den information, som de har modtaget fra efterforskningen om, at "efterforskningen er kommet et betydeligt skridt videre indenfor det sidste halve år". "Vi er i gang med slutspurten", -sagde han. UP.

13.03.03. Kutjma beskærer Medvedtjuks indflydelse

Præsident Leonid Kutjma har bestemt, at de udøvende magtorganer og deres embedsmænd ikke længere har pligt til at eksekvere dekreter fra præsidentens administration, hans 1. stedfortræder og stedfortrædere samt præsidentens 1. assistent. Det er indholdet af Kutjmas dekret fra den 6. marts "Angående Ukraines præsidents administration".
    Dekretet bestemmer desuden, at administrationens hovedopgave er at sikre præsidentens forfatningsmæssige beføjelser med de nødvendige organisatoriske, juridiske, rådgivende, informationsmæssige, ekspertmæssige og analytiske ressourcer.
    Kutjmas dekret bestemmer, at det også er præsidenten, der fastlægger rammerne for præsidentadministrationens struktur og det maksimale antal medarbejdere.
    Med sit dekret stadfæster Kutjma en ny udgave af forordningen om Administrationen, som blev vedtaget den 19. februar 1997.
    Kutjmas dekret "Om Ukraines præsidents Administration" blev udstedt den 14. december 1996. Ifølge dette dokument er Administrationen et permanent organ, som udformes af præsidenten for at sikre hans forfatningsmæssige beføjelser. Podrobnosti. Ukrajinski Novyny.

13.03.03. Fortsat uklarhed om finansiering og udstationering af ukrainsk ABC-bataljon i Golfen

Ukraine vil kunne stille sit luftrum til rådighed for USAs luftvåben, såfremt den militære operation i Irak indledes. Det meddelte sekretæren for Det nationale sikkerheds-og forsvarsråd, Jevhen Martjuk, onsdag aften i den sene nyhedsudsendelse Novyny på Tv-stationen "Inter".
    "Der er fornylig tilgået Ukraine en forespørgsel desangående. Jeg ved ikke, hvilken beslutning der vil blive truffet, men jeg vil tro, at den vil være optimal i forhold til, hvordan situationen omkring Irak kommer til udvikle sig. Hvis Ukraines nationale sikkerheds-og forsvarsråd træffer den relevante beslutning, så vil vi handle i overensstemmelse med den", - understregede sekretæren for Ukraines nationale sikkerheds-og forsvarsråd.
    Jevhen Martjuk sagde i en kommentar til spørgsmålet om afsendelsen af den ukrainske ABC-bataljon til Den persiske Golf, at man endnu ikke har afsluttet forhandlingerne omkring de ukrainske soldaters retslige status og deres sociale garantier. "Vi mangler at blive færdige med 5 dokumenter og tilføjelser til visse regeringsforordninger, vedtage en særlig regeringsbeslutning vedrørende sikringen af soldaternes sociale beskyttelse samt endeligt at få afklaret spørgsmålet om, at den modtagende part skal sikre finansieringen", - understregede Martjuk. I den forbindelse fremhævede han, at Ukraines holdning i forhold til Irak-krisen "forbliver uændret, - Ukraine går imod en militær løsning af Irak-spørgsmålet".
    I forhold til finansieringen af transporten af og udstationeringen af den ukrainske bataljon i Den persiske Golfs region sagde Martjuk, at "man fra ukrainsk side er parat til at påtage sig de nødvendige udgifter; men kun såfremt vi har en klippefast aftale om, at den anden part fuldt ud refunderer os". I den forbindelse mener han, at samtlige økonomiske spørgsmål skal løses på grundlag af en bilateral aftale.
    Ifølge Martjuk "vil bataljonen befinde sig under Ukraines Generalstabs fælles kommando og vil udelukkende handle på grundlag af et mandat, som man fra ukrainsk side har stillet til rådighed. Den lokale ledelse vil udelukkende skulle stille information til rådighed". Ukraine.ru.

13.03.03. Menneskekæde tværs gennem Ukraine den 22. maj

Oppositionens næste massemanifestation er planlagt til at finde sted den 22. maj - dagen, hvor Taras Shevtjenkos lig blev begravet i Kaniv syd for Kyiv efter at være bragt til Ukraine fra Sankt-Petersborg - meddelte lederen af UNA-UNSO, folkedeputeret Andrij Shkil, på en pressekonference i Lviv i onsdags.
    Ifølge Shkil har alle de fire oppositionsledere givet deres principielle accept af at deltage i aktionen.
    Den 22. maj vil deltagerne i aktionen ifølge Shkil danne en menneskekæde tværs gennem Ukraine, fra vest til øst.
    Ligesom den levende kæde i 1990 var udtryk for ukrainernes stræben efter deres egen stat og fremskyndede denne proces, vil kæden i maj blive udtryk for, at vi forsøger at frigøre sig fra tronranerne i vores stat", - understregede han.
    Desuden kunne han afsløre, at der samme dag i visse ukrainske byer vil foregå massedemonstrationer arrangeret af oppositionen.
    Shkil anser oppositionens manifestation i Kyiv den 9. marts for at være en succes. "Denne aktion kan man anse for at være en sejr for oppositionen uden nogle særlige resultater", - var hans konklusion. UP. Interfaks-Ukraijna.

13.03.03. Ældste ukrainske parlamentsmedlem død

Folkedeputeret Jaroslava (Slava) Stetsko er død i en alder af 82 år, oplyste "Vores Ukraine" til nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina.
        Slava Stetsko blev valgt ind i Verkhovna Rada via Viktor Jusjtjenkos blok "Vores Ukraine" som nr. 11 på listen. Hun var medlem af parlamentets udenrigsudvalg.
    Formand for Verkhovna Rada Volodymyr Lytvyn kom med meddelelsen om Slava Stetskos død til parlamentsmedlemmerne under parlamentets høring om funktioneringen af det ukrainske sprog. Deltagerne i mødet holdt et minuts stilhed til mindet om den afdøde.
    Præsident Leonid Kutjma udtrykte sin medfølelse overfor Slava Stetskos familie og venner, oplyste hans talskvinde, Olena Hromnytska.
    Jaroslava Stetsko var det ældste medlem af Verkhovna Rada. Hun blev valgt ind til parlamentet i 1998 og genvalgt i 2002.
    Hun blev født i Ternopil regionen den 14. maj 1920 (på det tidspunkt hørte området under Polen, red.). Hun var enke efter lederen af Organisationen af ukrainske nationalister, Jaroslav Stetsko. Efter krigen levede og arbejdede hun i München. Fra 1986 var hun præsident for Den antibolsjevikkiske Folkeblok. I 1991 vendte hun hjem til Ukraine, hvor hun indtil 2000 stod i spidsen for OUN. Fra 1992 var hun desuden leder af partiet Kongressen af ukrainske nationalister (KUN). UP. Interfaks-Ukrajina.

13.03.03. "Vores Ukraine" mistænker "et kendt parti" for at stå bag falsk Jusjtjenko-løbeseddel

I "Vores Ukraine" er man "90% sikker på", at Ukraines postvæsen ikke har noget at gøre med distributionen af den anden falske Jusjtjenko-løbeseddel til vælgerne i Vestukraine.
    "Den blev udført af ukendte personer, som fik penge for det og var bange for, at de blev "taget på fersk gerning", - sagde lederen af blokkens repræsentantskab i  Lviv-regionen, folkedeputeret Petro Olijnyk.
    Han еr overbevist om, at en så beskidt PR-kampagne vil få den modsatte effekt. "Det gøres af et kendt parti, hvis leder sidder i et lokale på Bankova-gaden (den gade, hvor præsidentens administration befinder sig. Der hentydes til SDPU (o), red.), - sagde Olijnyk.
    Han sagde desuden, at det er lykkedes at få fastslået, hvem der står bag oplaget og hvem der har udført ordren. Ifølge ham blev løbesedlen trykt på forlaget "Planeta"s trykkeri, som ligger i Kyivs Darnytskyj distrikt på bestilling af det private firma "Poligrafpol".
    Olijnyk formoder desuden, at man inden længe vil finde den tredje falske løbeseddel som er fremstillet angiveligt på vegne af Jusjtjenko. UNIAN. UP.

14.03.03. Parlamentets jurister: Finansloven for 2003 er forfalsket

Verkhovna Radas juridiske afdeling har konstateret en afvigelse i størrelsesordenen 47-59 millioner Hryvnas mellem det forslag til statsbudgettet, som parlamentet stemte om, og det budgetoverslag, som præsidenten skrev under på.
    Det meddelte ifølge Obozrevatel lederen af kommunisterne, Petro Symonenko, efter et møde om budgettet for lederne af parlamentets forskellige fraktioner den 13. marts.
    Han oplyste, at en arbejdsgruppe som var nedsat for at undersøge budgettet, efter en granskning af alle dokumenter havde fundet frem til afvigelsen mellem det vedtagede budget og det, som præsidenten underskrev.
    Ifølge folkedeputeret Nestor Shufrytj fra SDPU (o) blev de anslåede udgifter forhøjet med 11 millioner Hryvna under fordelingen af midler til de lokale budgetter i Vinnytsa, Vinnytsa-regionen og Tjerkasy sammenlignet med andre byer. 4,5 millioner Hryvna ud af denne sum blev overført til fordel for Vinnytsa. "Det er lidt ubehageligt, fordi lederen af budgetudvalget (Petro Poroshenko fra "Vores Ukraine") er valgt i Vinnytsa", - sagde han.
    Desuden understregede Shufrytj, at yderligere 2 millioner blev givet til ombygningen af et stadion i Vinnytsa.
    Han understregede, at fraktionslederne endnu ikke "har anklaget nogen". "Vi har modtaget dokumenterne og vil drage slutninger", - sagde han.
    Ifølge den beslutning, som blev vedtaget på mødet i går, vil hver eneste fraktion få alle de nødvendige dokumenter og plenarmødets stenogram fra den dag, da budgettet blev vedtaget i den endelige udgave, meddelte Symonenko, som fremhævede, at mødets stenogram også var blevet forfalsket.
    "Dem, som øvede pres mod medarbejderne, havde glemt, at der er en lydoptagelse af plenarmødet", - sagde Symonenko.
    Han sagde endvidere, at eftersom lederen af budgetudvalget Petro Poroshenko havde været fraværende på dagens møde, vil den endelige afgørelse blive truffet i hans fravær.
    Ifølge Nestor Shufrytj har Petro Poroshenko allerede forsøgt at give en forklaring: "Jeg er sikker på, at han i det mindste er forpligtet til at tage en drøftelse med lederne af fraktionerne og de folkedeputerede. Den slags har endnu ikke fundet sted i parlamentet", - sagde Shufrytj.
    Petro Symonenko meddelte endvidere, at samtlige dokumenter som vedrører budgettet vil blive sendt til Verkhovna Radas udvalg for forretningsorden, fordi der er tale om et spørgsmål om de folkevalgtes etik og ansvar for manglende udøvelse af deres hverv.
    På spørgsmålet om, hvorvidt der i den forbindelse vil blive rejst en mistillidsdagsorden mod Poroshenko som formand for budgetudvalget svarede Petro Symonenko, at lederne af fraktionerne aftalte at drøfte det spørgsmål udenfor mødesalen.
    Samtidig understregede han, at man her "bør spørge alle dem, som har redigeret statsbudgettet efter 3. behandling". Symonenko understregede, at konkrete forslag vil blive fremsat på grundlag af heraf".
    Den 26. december 2002 godkendte Radaen budgettet for 2003 med en indtægtsside på 50,02 mia. Hryvna og en udgiftsside på 52,055 mia. Hryvna. Alle fraktioner undtagen KPU stemte for statsbudgettet. Korrespondent.

14.03.03. "Vores Ukraine" beder om konkrete ekspempler på forfalskning

"Vores Ukraine"s fraktion vil kræve en yderligere granskning af spørgsmålet vedrørende "omstændighederne omkring "forfalskningen" af Ukraines finanslov for 2003", hedder det i en pressemeddelelse fra "Vores Ukraine" torsdag.
    Som tidligere meddelt vil lederne af fraktionerne og grupperne i Verkhovna Rada ikke udelukke, at Ukraines statsbudget for 2003 er blevet forfalsket i størrelsesordenen 310 mill. Hryvna, hvoraf de 47 mill. er bekræftet.
    Efter mødet for ledere og repræsentanter for fraktioner oplyste lederen af Ukraines Kommunistparti, Petro Symonenko, at de deputerede havde bemærket nogle afvigelser mellem det budget, som blev vedtaget af parlamentet og det budget, som parlamentsformanden og præsidenten havde underskrevet. Ifølge ham havde man forfalsket stenogrammet af det møde i parlamentssalen, hvor man stemte om budgettet.
    I "Vores Ukraines" pressetjeneste meddeler man, at en række folkedeputerede efter mødet fremsatte beskyldninger mod formanden for finansudvalget Petro Poroshenko fra "Vores Ukraine" og opfordrede ham til at træde tilbage fra denne post. Som begrundelse brugte man ifølge pressetjenesten konklusioner fra Verkhovna Radas juridiske og videnskabelige ekspertise.
    "Vores Ukraine"s pressetjeneste erklærer, at fraktionen "kender alt til vore politiske opponenters administrative fremgangsmåde".
    I en kommentar til beskyldningerne om forfalskning af budgettet sagde medlem af finansudvalget Borys Zahreva, at "udmeldingerne omkring forfalskningen af det statslige budget skal komme ikke i form af generelle erklæringer, men med konkrete tal, som viser, på hvilke punkter overtrædelsen netop har fundet sted".
    "Såvidt jeg ved, - sagde Zahreva, - har der ikke været sådanne henvendelser til udvalget, og derfor giver det ikke mening at tale om forfalskninger".
    Han antager, at årsagerne til sådanne beskyldninger skyldes, at "indtrykket af uregelmæssigheder kunne opstå som følge af en utilstrækkelig forretningsorden: visse ændringer til Ukraines finanslov for 2003 blev indført "mundtligt" under afstemningen i parlamentet, hvilket er optaget stenografisk. Derfor kunne der opstå visse afvigelser mellem finanslovsforslaget 2003 og den lov, som blev vedtaget", - siger Zahreva ifølge sin fraktions pressetjeneste.

Kommentar
: Konflikten omkring budgettet er endnu et eksempel på, hvordan Kutjma forsøger at så splid i oppositionens rækker og spille de to største oppositionsgrupper "Vores Ukraine" og KPU ud mod hinanden for at få friere hænder til indførelse af sine forfatningsændringer. Poroshenko og Symonenko er de to villige instrumenter i Kutjmas og Medvedtjuks seneste intrige.

14.03.03. Ukraine er begyndt at betale af på sin udlandsgæld

1. vice-premierminister Mykola Azarov fortalte i går under et møde i den ukrainske regering, at Ukraine alene i marts havde afdraget 2 mia. Hryvna af sin udlandske gæld.
    Han understregede, at disse afdrag er foretaget af regeringen rettidigt og uden fare for statsbudgettets opfyldelse. "Den 12. marts foretog vi hovedafdraget", - sagde han. Azarov bemærkede, at Ukraine i dag står stærkt finansielt og ikke har behov for at låne i udlandet.
    Ifølge Azarov agter regeringen at opfylde 2003-budgettet i 1.kvartal i fuld overensstemmelse med planen.
    Han har tidligere meddelt, at Ukraine i marts skal betale omkring 400 millioner US$ af på sin udenlandske gæld. I januar voksede Ukraines udenlandsgæld med 24 millioner US$ til i alt 8,103 mia. US$.
    Den samlede såvel indenlandske som udenlandske gæld voksede i løbet af januar med 93 millioner Hryvna til 64,562 mia. Hryvna. I løbet af 2002 er Ukraines gæld til udlandet steget med 101 millioner US$ eller 1,3%, mens den indenlandske gæld steg med 368 millioner Hryvna eller 1,8%. Den samlede statslige gæld voksede i løbet af 2002 med 1,18 mia. Hryvna eller 1,9%. Podrobnosti, Ukrajinski Novyny.

15.03.03. Kutjma siger indirekte, at det kommer en ny præsident i 2004

Det er nødvendigt at indføre forfatningsændringerne inden afslutningen på den nuværende præsidents embedsperiode. Det sagde Leonid Kutjma selv i Kharkiv, hvor han talte til undervisere og studerende ved byens højere læreanstalter.
    "Det nye statsoverhoved, som bliver valgt i 2004, skal udøve sit hverv indenfor rammerne af et reformeret politisk system, hvilket vil sige, at han skal have nye beføjelser", - sagde Kutjma.
    I en kommentar til overgangen til et tokammer parlament understregede Kutjma, at det ikke betyder en føderalisering af landet.
    "Et tokammer parlament er nødvendigt ikke fordi vi gerne vil indføre elementer af en føderal statsordning; men for at udforme den fornødne balance i relationen mellem regionerne under hensynstagen til deres egenart", - sagde han. Interfaks-Ukrajina, UP.


Copyright (c) Dansk-Ukrainsk Selskab og Ivan Nester