31.05.01. Kutjma ignorerer oligarkers krav om ministerposter
31.05.01. Kutjmas dekret ligner et snigende statskup
31.05.01. Politolog: Kutjma indfører præsidentstyre
30.05.01. Kutjma indfører sin egen skyggeregering
30.05.01. Tyske og russiske kommentarer til Kinakhs udnævnelse
30.05.01. Oppositionen overrasket over Oleksandr Moroz
30.05.01. Kinakh ny premierminister takket være SPU og oligarker
29.05.01. Kyiv by overtager byens energiselskab
29.05.01. Centrum-partier regner med flertal for Kinakh i dag
28.05.01. Den dommer, som løslod Tymoshenko, risikerer fængsel
28.05.01. Jane's Defence: Ukraine ændrer Europas balance (eng.)
28.05.01. The Washington Post om kirkeskismaet i Ukraine (orig.)
28.05.01. Pave Johannes Poul II ankommer snart til Ukraine
28.05.01. Rigsadvokaten: Gongadze-sagen stadig åben
25.05.01. The Washington Post om den ny premierminister og Kutjma (orig.)
25.05.01. Financial Times om den ny regering og Vesten (orig.)
24.05.01. USA finansierer antirussiske kræfter i Ukraine
24.05.01. Førende journalister: Kutjma er pressens hovedfjende
24.05.01. Ukraine-behandling udskudt til PACEs september-session
23.05.01. Tjornovil: Kutjma går af sidst på året
23.05.01. Vurderinger af Kinakhs chancer for godkendelse
23.05.01. Folkeafstemning mod Kutjma afvist
23.05.01. Kutjma foreslår Anatolij Kinakh som premierminister
23.05.01. Financial Times Deutschland om oligarkernes magtovertagelse (orig.)
23.05.01. Persson og Prodi om Ukraine i International Herald Tribune (orig.)
22.05.01. Gongadzes 32-års fødselsdag markeret
22.05.01. Udenrigsministeriet: Kutjma har ikke givet Saddam gaver
22.05.01. Oligarkerne til Kutjma: Tihipko eller Kinakh som premierminister
22.05.01. USA og EU menes at ville lade Rusland privatisere Ukraine
22.05.01. Over halvdelen mener, at Kutjma bør gå af
22.05.01. Medvedtjuk overhaler populær Jusjenko i indflydelse
21.05.01. Medvedtjuk går ind for en koalitionsregering
21.05.01. Kutjma har underskrevet den nye straffelov
21.05.01. Volkov: Medvedtjuk begik en politisk heltedåd
21.05.01. Thor Langes 150-års dag fejret i Vinnytsa
11.05.-19.05.01 er i arkiv
 

21.05.01. Thor Langes 150-års dag fejret i Vinnytsa

Den 15. maj blev der i Vinnytsa i det centrale Ukraine afholdt en jubilæumsaften i anledning af 150-års dagen for den kendte danske digter Thor Langes (1851-1915) fødsel. Thor Lange tilbragte en stor del af sit liv i landsbyen Napadovka i den daværende Lipovetskij herred og nuværende Vinnytska-region og fremstår den dag i dag som en af de største danske kendere af ukrainsk litteratur. Oprindeligt blev han udsendt til Tsar-Rusland af den danske regering, skæbnen bragte ham til det daværende "Lillerusland", hvor han mødte en ukrainsk kvinde og slog sig ned.
    Hans oversættelser af ukrainske folkesange vakte bl.a. en interesse blandt danske komponister, som skrev ny musik til 26 af dem, hvor de to siden også blev til en del af den folkelige danske sangskat.
    I anledning af jubilæet er der udkommet en biografi om Thor Lange på ukrainsk - den første af slagsen i Ukraine. Ligeledes for første gang i de 80 år, der er gået siden revolutionen, fik Napadovka besøg af en af digterens egne landsmænd; nemlig medlem af Dansk-Ukrainsk Selskab og dets formand i 1994-95, Henrik Mortensen. Alle tidligere danske forsøg på at besøge Thor Langes hjem i Ukraine blev forpurret af sovjetmagten med henvisning til "karantæne", skriver Viktor Melnyk i Forum.
    Viktor Melnyk er journalist, digter og Ukraines største Thor Lange kender. De første oversættelser af Thor Langes erindringer fra Ukraine er lige udkommet på ukrainsk i Melnyks oversættelse.
 

21.05.01. Volkov: Medvedtjuk begik en politisk heltedåd

Verkhovna Radas 1. viceformand, Viktor Medvedtjuk, begik en "politisk heltedåd". Det sagde formanden for partiet "Demokratisk Union" Oleksandr Volkov i torsdags i en kommentar til SDPU (o)-formandens beslutning om at trække sig som kandidat til posten som ny premierminister. Ifølge Volkov "bekræftede dette skridt endnu engang hans høje egenskaber som politisk leder", skriver korrespondent.net.
    Ordene faldt ved afslutningen af torsdagens samråd for ledere af deputeretfraktioner og grupper i Verkhovna Rada, oplyser UFS.
    Volkov kommenterede også de to kandidater, som fraktionen NDP havde foreslået til premierministerposten; nemlig Anatolij Kinakh og Valerij Pustovojtenko. Formanden for "Demokratisk Union" fremhævede, at opstillingen af hele to kandidater fra fraktionen NDPs side uden forudgående afstemning med de øvrige fraktioner og grupper i parlamentet "var en overraskelse for alle". Efter hans opfattelse kan den endelige beslutning omkring opstillingen af en samlet premierministerkandidat fra parlamentsfraktionernes side i denne situation ikke træffes uden afholdelsen af yderligere konsultationer.
    Torsdagens samråd havde samlet lederne af parlamentets centrumfraktioner - Ihor Sharov og Serhij Tihipko fra "Arbejdets Ukraine", lederen af deputeretgruppen "Solidaritet" Petro Poroshenko, "Jabluko"s formand Misha Brodsky, repræsentanten for fraktionen SDPU (o) Hryhorij Surkis, samt NDPs premierministeremner Anatolij Kinakh og Valerij Pustovojtenko.
 

21.05.01. Kutjma har underskrevet den nye straffelov

Ukraines præsident Leonid Kutjma har underskrevet den straffelov, som Verkhovna Rada vedtog den 5. april i år, og som hermed træder i kraft den 1. juni i år, oplyser UP. Den nye straffelov erstatter bl.a. dødsstraffen med livsvarigt fængsel.
    Desuden har man i den nye straffelov afskaffet det strafferetlige ansvar for bagvaskelse og æreskrænkelse, som dermed bliver civilretligt anliggende. Straffeloven fastsætter et strafferetligt ansvar for overtrædelsen af lovgivningens bestemmelser om det uforenelige i en kombination af et mandat som lovgiver med andre former for virksomhed (dobbeltmandat). Det betyder, at folkedeputerede og formændene for landsbyråd og byråd, samt deputerede i de lokale råd kan tiltales efter straffeloven, hvis de overtræder lovgivningens bestemmelser om det uforenelige i en kombination af et mandat som lovgiver med et andet tillidshverv eller virksomhed.
    Straffelovens vedtagelse og ikrafttræden er en af Ukraines forpligtelser efter landets indtræden i Europarådet, skriver UP.
 

21.05.01. Medvedtjuk går ind for en koalitionsregering

Det ukrainske parlaments 1. viceformand, Viktor Medvedtjuk, er overbevist om, at den nye regering i vid udstrækning bør være en koalitionsregering. Efter hans opfattelse bør man hurtigst muligt udskifte omkring 60-70% af regeringsapparatet. Efter at Medvedtjuk i torsdags sagde nej til at blive den ny regeringschef, talte han i fredags i Kharkiv på et møde i SDPU (o)s politiske råd.
    Medvedtjuk mener, at regeringsrokaden også til dels bør berøre de lokale statslige organer. Oprindeligt krævede SDPU (o) at få udpeget nye guvernører i Zakarpatska og Tjernivetska- regionen.
    SDPU (o)s leder ville ikke komme ind på, hvilke konkrete kandidater til premierministerposten hans parti i givet fald ville støtte, men tilføjede, at der i øjeblikket "pågar intensive konsultationer" omkring det emne. Medvedtjuk sagde endvidere, at "vi vil lave aftaler med alle udfra Ukraines interesser - såvel med højre som med venstre".
    Medvedtjuk ville ikke udelukke muligheden af at gå sammen med KPUs fraktion i dette spørgsmål. Han påpegede, at kommunisterne og centristerne indenfor visse spørgsmål - som jordloven - er ideologisk uenige, men fremhævede samtidigt, at de i en række tilfælde "stemmer sammen med os", idet han nævnte afstemningen om straffeloven som et eksempel.
    Et eksempel på det modsatte var det mislykkede forsøg på at overvinde præsidentens veto mod loven om forholdstalsvalg til parlamentet. Ifølge Medvedtjuk stemte hans fraktion som den gjorde udfra bevidstheden om, at et forholdstalsvalg kunne føre til dannelsen af et venstreflertal i parlamentet.
    Medvedtjuk påpegede, at hans fraktion mener, at det i den nuværende fase ville være formålstjenligt at bevare et blandet valgsystem, men "ikke så blandet som i dag". "Forholdet 70% til 30% ville passe os udmærket", - sagde han, ifølge UP.
 

22.05.01. Medvedtjuk overhaler populær Jusjenko i indflydelse

Det ukrainske parlaments 1. viceformand, Viktor Medvedtjuk, indtog anden pladsen efter præsident Leonid Kutjma på april måned barometer over politisk indflydelse i Ukraine og overhalede dermed sin hovedrival - premierminister Viktor Jusjenko - skriver korrespondent.net med henvisning til Ukrajinska Pravda. Ifølge Kievs Center for politiske studier og konfliktforskning er USAs ambassadør i Ukraine, Carlos Pasquale, kommet på 4. pladsen på det indflydelsesbarometer, der medtager udenlandske politikeres og diplomaters indflydelse i ukrainsk politik.
    Ifølge direktøren for Centret, politolog Mykhajlo Pohrebynskyj, er disse omrokeringer i "ganske logiske", fordi "regeringens afgang i mange iagttageres øjne i høj grad fremstod som et resultat af opgøret mellem personligheder "Medvedtjuk versus Jusjenko".
    Lederen af kommunistpartiet Petro Symonenko indtog i april fjerdepladsen og henviste den hidtige indehaver af denne placering Julia Tymoshenko til 10. pladsen. "Årsagen til en så brat stigning i indflydelsen hos lederen af parlamentets største fraktion - den kommunistiske - er den samme: i april endte han som en af vinderne i månedens vigtigste politiske konflikt".
    Striden om, hvem der skal være ny premierminister, har også influeret på mange politikeres styrke. Således indtager Ukraines skattechef, Mykola Azarov, 5.pladsen mens lederen af partiet "Arbejdets Ukraine", Serhij Tihipko, indtager 7. pladsen. Formanden for den statslige kommission for det forsvars-industrielle kompleks' problemer, Volodymyr Horbulin, som i starten var på tale som premierministerkandidat, er vokset markant i indflydelse - fra en 51. plads i marts til en placering som nr. 19 på maj-måneds politiske indflydelsesbarometer.
    Som noget nyt bad Centret sine eksperter om at vurdere graden af udenlandske politikeres og diplomaters indflydelse på den politiske situaiton i Ukraine. "Sammenligningen af ukrainske og udenlanske politikeres indflydelsesgrad er betinget; ikke desto mindre er de modtagne resultater interessante, og er efter vores opfattelse værd at lægge mærke til", - siger Pohrebynskyj.
    USAs ambassadør Carlos Pasqual, som til det sidste kæmpede for at bevare Jusjenko-regeringen, havnede på en 4. plads. PACEs Ukraine-referent Hanne Severinsen har eksperterne placeret som nr. 17, mens generalsekretæren for EU (EUs udenrigspolitiske koordinator, red.) Xavier Solana deler 20.pladsen sammen med Ukraines forsvarsminister Oleksandr Kuzmuk. Ruslands nu afgåede ambassadør, Ivan Aboimov, opnåede ikke engang at blive placeret blandt de 30 første, oplyser korrespondent.net
 

22.05.01. Over halvdelen mener, at Kutjma bør gå af

54% af de adspurgte i en meningsmåling, som selskabet GFK-USM har gennemført i Ukraine, viser, at 54% af de adspurgte mener, at præsident Leonid Kutjma bør træde tilbage. Undersøgelsen, som blev bestilt af Institut for Politik i Kyiv, fandt sted i dagene fra den 25. april til den 5. maj og omfattede 1.000 personer fra alle Ukraines regioner.
    28% af dem, som går ind for Kutjmas afgang, er overbeviste om, at han selv bør træffe en beslutning om at fratræde sin post, mens 26% foreslår, at det sker via de mekanismer for et ekstraordinært ophør af statsoverhovedets magtbeføjelser, som der er hjemmel for i lovgivningen (rigsretssagsprocedure, folkeafstemningne og ekstraordinært præsidentvalg).
    Kun 20% af de adspurgte mener, at præsidenten bør forblive på sin post, mens 26% ikke var i stand til at besvare spørgsmålet, oplyser UP.
    11% af de adspurgte går ind for en folkeafstemning om ophøret af præsidentens mandat efter et ekstraordinært præsidentvalg, 9% går ind for at køre en rigsretssag mod Verkhovna Rada, 6% går ind for ekstraordinære valg til præsidentposten efter initiativ fra Verkhovna Rada og oppositionen.
    Hvis der blev afholdt præsidentvalg i dag, ville Viktor Jusjenko stå med de bedste chancer for at vinde, idet 24% af de adspurgte ville stemme på ham (36% havde endnu ikke besluttet sig). Anden pladsen indtages af Petro Symonenko, som ville få 10%, mens Leonid Kutjma ville få 6%. Ifølge ekspert fra Institut fra Politik, Serhij Makejev, hænger Kutjmas lave opbakning sammen med, at folk er klar over, at han ikke kan stille op til en tredje periode, idet omkring 20% jo støtter Kutjma i spørgsmålet om hans tilbagetræden før tiden. Natalia Vitrenko ville få 5% af stemmerne i et præsidentvalg, Oleksandr Moroz - 3%, og Julia Tymoshenko, Jevhen Martjuk, Viktor Medvedtjuk og Serhij Tihipko ville hver opnå 2% af stemmerne. 10% ville have stemt imod alle, mens 15% ville have boykottet valget, og 19% endnu ikke havde besluttet sig.
    Ifølge politologen Mykola Tomenko har Vitrenkos opbakning for første gang overgået den, der faldt Moroz til del. Det hænger ifølge ham sammen med Vitrenkos kompromisløse holdning i kampen mod amerikaniseringen af Ukraine under regeringens mistillidsvotum, hvor Moroz ikke havde lagt sig fast på en særlig klar position, skriver Vesti online.
 

22.05.01. USA og EU menes at ville lade Rusland privatisere Ukraine

Rusland forsøger at gøre Ukraine totalt afhængig af Moskva. Det er formålet med Tjernomyrdins udnævnelse til ambassadør i Kyiv. Det mener man i hvertfald i Centrum for amerikansk strategisk prognose "Stratfor", skriver UP.
    Afhængigheden skal etableres ved hjælp af russiske investeringer i ukrainsk økonomi. Det skal begrænse det ukrainske styres mulighed for at lægge politisk afstand til Moskva. Og det vil ende med, at Kreml får held med at tæmme Ukraine politisk, som ikke vil have noget andet valg end at underkaste sig. Denne prognose har de  amerikanske forskere i "Stratfor", som er baseret i Austin Texas, altså udarbejdet.
    Til at begynde med vil Ukraine få gavn af samarbejdet med de russiske oligarker, men styrkelsen af de russiske investeringers rolle vil på lang sigt begrænse Kyivs politiske manøvremuligheder, - citerer radio Liberty's ukrainske afdeling fra rapporten "Tjernomyrdin støtter fiktivt Ukraine".
    Nu har Rusland valgt en mere tilsløret taktik - den økonomiske integration med Ukraine - i stedet for åbenlys politisk pression. Viktor Jusjenkos afgang og den hermed forbundne vestlige kapitalflugt fra Ukraine er vand på Kremls mølle. Tjernomyrdins udnævnelse varsler en betydelig kapitalindsprøjtning fra Rusland til Ukraine. Analytikerne fra "Stratfor" forklarer det med, at Tjernomyrdin har stærke bånd til de succesrige russiske oligarker, som interesserer sig kun lidt for politik.
    "Tjernomyrdin er klart i stand til at udføre de opgaver, som han er stillet overfor - at styrke den økonomiske kontrol med Ukraine og løse gældsproblemet og samtidigt gøre Europa glad. For Ukraines rolle som en transportkorridor for de russiske energiressourcer svækker i betydelig grad Ruslands indflydelse i Europa. For at sikre transporten af gassen til Europa vil Tjernomyrdin i starten sandsynligvis foreslå joint-ventures mellem de ukrainske selskaber og Gazprom. Til gengæld for det kunne Ukraine afregne for sin gæld ved at aflevere aktier i sin gasrørledning til russiske selskaber. På trods af, at nettet af gasledninger snarere forbliver på ukrainske hænder, vil Moskvas indflydelse vokse", - fortsætter "Stratfor"'s kommentar.
    Udover gassfæren forudser Texas-centrets eksperter, at "reelt samtlige de allermest indbringende dele af ukrainsk økonomi" vil blive udnyttet i russiske interessers øjemed - såsom flybyggeri og rumsektoren m.v.
    Den vigtigste del af den amerikanske prognose er, at USA og EU ikke vil protestere mod udbredelsen af russisk privatkapitals indflydelse i Ukraine, men vil derimod gå imod Ruslands politiske dominans. "Når alt kommer til alt vil Ruslands få held til at begrænse Ukraines indflydelse, eftersom det ukrainske styre ikke har noget økonomisk alternativ, men det vigtigste er, at det vil være til fordel for de mest indflydelsesrige oligarker i begge lande", - hedder det i rapporten fra den amerikanske præsidents hjemby.
 

22.05.01. Oligarker til Kutjma: Tihipko eller Kinakh som premierminister

Lederne af Verkhovna Radas fraktioner og grupper kunne i går ikke nå til enighed om nogen som helst af kandidaterne til premierministerposten. Konsultationerne og forhandlingerne i Verkhovna Rada ventes at fortsætte i dag, tirsdag, oplyste korrespondent.net i går.
    I et interview med journalister efter endnu en forhandlingsrunde sagde lederen af De Grønnes parlamentsfraktion, Vitalij Kononov, at han ikke var af den opfattelse, at forhandlingerne var gået i hårdknude, oplyser Interfaks-Ukrajina ifølge korrespondent.net.
    Han oplyste tilmed, at hans parti ville støtte den fælles samstemte kandidat. Kononov antog, at den næste forhandlingsrunde allerede ville blive holdt tirsdag formiddag.
    Lederen af fraktionen "Jabluko", Misha Brodsky, sagde i et interview til journalister, at der i løbet af forhandlingerne bl.a. blev drøftet følgende kandidater: skattechef Mykola Azarov, lederen af partiet NDP, Valerij Pustovojtenko, præsidenten for Ukraines industri-og erhvervsforbund, folkedeputeret Anatolij Kinakh og lederen af partiet "Arbejdets Ukraine", folkedeputeret Serhij Tihipko.
    Brodsky påpegede i den forbindelse, at "Jabluko" ikke vil støtte, at flere kandidater bliver foreslået parlamentet til drøftelse. "Vi insisterer på en fælles kandidat fra parlamentets side, som foreslås af præsidenten", sagde han.
    Ifølge en repræsentant for fraktionen "Solidaritet" er der reelt kun to premierministerkandidater tilbage i opløbet; nemlig Serhij Tihipko og Anatolij Kinakh, oplyser podrobnosti. Det var kun de såkaldte oligarkiske fraktioner, der deltog i koordinationsmødet i går, mens yderpartierne Rukh, UNR, "Reformer-Kongres", KPU, SPU og "Fædrelandet" var fraværende.
 

22.05.01. Udenrigsministeriet: Kutjma har ikke givet Saddam gaver

En repræsentant for det ukrainske udenrigsministerium dementerede i går oplysningerne i visse irakiske massemedier om, at Ukraines 1. vicepremierminister Jurij Jekhanurov under sit besøg i Irak havde overbragt Iraks præsident Saddam Hussein nogle gaver fra hans ukrainske kollega Leonid Kutjma. "Der har ikke været tale om nogle som helst gaver fra Ukraines præsident til Saddam Hussein, som det oplyses i visse massemedier i Irak", - oplyste Serhij Borodenkov fra det ukrainske udenrigsministeriums pressetjeneste, som tilføjede, at han havde modtaget oplysningerne fra Ukraines midlertidige ambassadør i Irak, Valentin Novikov, som lige er tiltrådt i sin nye stilling i Ukraines nys oprettede Bagdad-ambassade, oplyser Vesti online.
 

22.05.01. Gongadzes 32-års fødselsdag markeret

Medlemmer af oppositionen mod præsidenten opstillede i går en mindeplade over myrdede ukrainske journalister på Kyivs hovedstrøg - Khrestjatyk. De oppositionelle, som for det meste bestod af medlemmer af Det ukrainske Socialistparti (SPU), havde fået fremstillet en to meter høj mindeplade i sort granit med navne på myrdede eller sporløst forsvundne journalister i Ukraine i de sidste 9 år.
    "Det mindesmærke vi ser, er en afspejling af pressens forhold i vores land", - sagde socialisternes leder Oleksandr Moroz i sin tale til forsamlingen. "Styret så allerhelst, at mindesmærket aldrig var dukket op her", - tilføjede han.
    Mindepladen er blevet hugget i to stykker. Ifølge aktivisterne skete det i forgårs i Rivne, efter at ukendte gerningsmænd brød ind i det lokale, hvor mindepladen var blevet fremstillet.
    Oprindeligt ville oppositionen have opstillet mindesmærket ved siden af præsidentens administration på Bankova-gaden, men opgav ideen, efter at myndighederne havde trukket store politistyrker til paladset.
    Medkoordinator for aktionen "Ukraine uden Kutjma" Jurij Lutsenko oplyste ifølge korrespondent.net, at oppositionens ledelse i ville tage stilling til afholdelsen af den næste masseprotestaktion i hovedstaden, herunder, om man skal opstille en ny teltlejr på Bankova-gaden som erstatning for den på Khrestjatyk, som blev udslettet af politiet for to måneder siden.
    Den 21. maj ville Georgij Gongadze være fyldt 32 år.
    Oppositionen satte senere på dagen et banner op på forfatningsdomstolens facade, hvorpå der stod "Gongadze-gaden". Forfatningsdomstolen er beliggende klods op ad præsidentens administration på Bankova-gaden.
 

23.05.01. Kutjma foreslår Anatolij Kinakh som premierminister

Præsident Kutjma vil foreslå præsidenten for Ukraines industri-og erhvervsforbund, Anatolij Kinakh, som ny premierminister. En af parlamentets toneangivende fraktioner; nemlig SDPU (o), meldte straks ud, at de bakkede op om Kinakh som premierminister. Kinakh er tidligere 1. premierminister i Valerij Pustovojtenkos regering (1997-99) og vice-premierminister med ansvar for industri i Jevhen Martjuks regering (1995-96), skriver UP.
    Som sædvanligt fremsatte præsidenten vigtige politiske udtalelser udenfor Kyiv; nemlig under et besøg i byen Kaniv.
    Kutjma sagde, at han ville forelægge parlamentet Kinakhs kandidatur samme dag, altså tirsdag: "Jeg vil i dag foreslå min kandidat", sagde Kutjma til journalister i landsbyen Jasnozirje i Tjerkasy-regionen syd for Kyiv.
    Kutjma havde svært ved at forudsige, hvilke chancer Kinakh havde for at opnå det nødvendige flertal i parlamentet, idet han påpegede, at denne proces ville vise, om parlamentet var konstruktivt. "Vi vil endnu engang få se, hvem der er hvem: enten tænker de deputerede til venstre og højre på Ukraines og menneskenes interesser eller også klamrer de sig til deres klaninteresser".
    Kutjma sagde endvidere, at "alle forstår, at regeringen er en nødvendighed for Ukraine - ikke for præsidenten, parlamentet, men for Ukraine som helhed". Han sagde endvidere, at "det var ikke sket, hvis de deputerede havde implementeret folkeafstemningens (april 2000) beslutning".
    Han fremhævede, at afstemningen omkring Kinakhs kandidatur "vil vise, at de deputerede tog fejl, da de valgte at ignorere den landsomfattende ukrainske folkeafstemnings resultater". "Jeg vil gerne have, at folk får øjnene op for, at vi har et ufuldkomment politisk system", - understregede Kutjma.
    Anatolij Kinakh meldte i går straks ud, at han var parat til at påbegynde konsultationer med parlamentets fraktioner. I et interview til UP oplyste han, at der efter alt at dømme ville blive udarbejdet en mødeplan over samtaler med fraktioner og grupper. Kinakh ville efter eget udsagn prøve på at gennemføre møderne i "maksimal åbenhed", hvis de deputerede ellers ville gå med til det. Det ligner en ligeså død sild som planerne om åbenhed i EUs ministerråd.
    Kinakh agter at forklare de deputerede "sin opfattelse af situationen", samt "nogle basale principper" i det at sammensætte en regering. I løbet af konsultationerne vedrørende regeringen vil han først og fremmest "forfægte professionalismens og den moralske integritets principper, samt principperne omkring samarbejdet mellem den udøvende og den lovgivende magt, uden hvilket det er umuligt at virkeliggøre sådanne vigtige lovgivningsmæssige initiativer som skatteloven og dereguleringen". Sådan svarede Kinakh på spørgsmålet om, hvordan han forholdt sig til ideen om en koalitionsregering bestående af repræsentanter for parlamentets fraktioner.
    Premierministerkandidaten agter at forholde sig "meget seiøst" til forhandlingerne med kommunisterne. Men også her, under forhandlingerne med parlamentets klart største fraktion, agter Kinakh at forfægte "markedsreformernes uomgængelighed og bevægelsen i retning af et civilsamfund". "Det er kompromisets grænse", præciserede Kinakh.
    Selv havde han endnu svært ved at tage stilling til, hvor valgbar hans kandidatur egentlig var. "Det ville ikke være korrekt fra min side at tale om det. Det er ikke et spørgsmål om personlige ambitioner, det er nødvendigt at få et holdresultat ud af det", sagde han til UP.
    UPs korrespondent "fangede" Anatolij Kinakh på hans mobiltelefon, mens han var på vej til et møde med den amerikanske ambassadør, Carlos Pasqual. Kinakh oplyste, at mødet var blevet aftalt på et tidligere tidspunkt i anledning af, at Ukraines industri-og erhvervsforbund skulle åbne en repræsentation i Chicago og Washington. Det bliver nok spændende for ambassadøren at tale med Anatolij Kinakh i dennes nye egenskab som en kandidat til premierministerposten.
    Forleden dag havde Kinakh et møde med Kutjma. Det skete indenfor rammerne af det ukrainsk-tyske forum. Men præsidenten havde ved den lejlighed ikke nævnt muligheden for hans kandidatur med et eneste ord.
    Kinakh er født i 1954 og er uddannet som skibsingeniør. Han har været medlem af parlamentet siden 1998 og tilhører fraktionen NDP.
    I 1999 var han i Danmark i forbindelse med åbningen af Ukraines industri-og erhvervsforbunds repræsentation i København.
 

23.05.01. Folkeafstemning mod Kutjma afvist

Den centrale Valgkommission (CVK) har afvist at godkende spørgsmålene i den landsomfattende folkeafstemning om præsident Leonid Kutjmas afgang og reformer af magtsystemet, som en initiativgruppe fra Tjerkasy havde forelagt. CVK begrunder sin beslutning med, at disse spørgsmål ikke kan være genstand for en landsomfattende ukrainsk folkeafstemning.
    Derudover afviste CVK at inregistrere initiativgruppen fra Tjerkasy, fordi kommissionen mener, at dokumenterne fra registrationsmøderne ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at der blev begået en række overtrædelser under afholdelsen af mødet i initiativgruppen. CVK henviste bl.a. til, at registreringen af deltagerne fandt sted under selve mødet; 16 personer fra listen over initiativtagere blev registreret to gange; to af deltagerne var under 18 år og havde ikke ret til at deltage i den slags forsamlinger, oplyser Vesti online.
 

23.05.01. Vurderinger af Kinakhs chancer for godkendelse

Premierministerkandidaten skal finde ud af, hvor han vil finde de ca. 50 stemmer, som i øjeblikket skiller ham fra et flertal - enten til venstre eller til højre, sagde præsidentens faste repræsentant i parlamentet Roman Bezsmertnyj i går til journalister. "Hans skæbne som premierminister vil afhænge af svaret på det spørgsmål", - tilføjede han.
    Præsidentens repræsentant sagde desuden, at meget afhænger af, i hvor høj grad flertallets fraktioner "vil kunne nå frem til et kompromis i de forbehold og krav, som de stiller kandidaten". "Allerede i dag er det klart, at der indenfor de centristiske partier findes krav til kandidaten, som gensidigt udelukker hinanden", - konstaterede Bezsmertnyj, ifølge UP.
    Han mindede om, at fraktionerne i mandags ikke var i stand til at nå til enighed om en fælles kandidat og foreslog præsidenten fire kandidater. De deputerede henviste til præsidentens forfatninsmæssige ret til at udpege sin kandidat med henblik på "siden at afholde konsultationer indbyrdes og med de kræfter, som skal sikre de 50 stemmer, som er nødvendige for at godkende kandidaten", - sagde Bezsmertnyj.
    Verkhovna Radas 1. viceformand, Viktor Medvedtjuk, mener, at kandidaten til premierministerposten Anatolij Kinakh ikke vil nå at afholde konsultationer med fraktionerne inden den 24. maj. I et interview til journalister efter mødet med USAs ambassadør i Ukraine, Carlos Pasqual, sagde Medvedtjuk, at parlamentet den 24. maj kan vedtage, at afstemningen om premierministeren kan finde sted enten de 31. maj eller den 7. juni. I næste uge er de deputerede ude at arbejde i deres valgkredse.
    Adspurgt af Carlos Pasqual om Kinakhs chancer havde Medvedtjuk forinden svaret, at han anså en godkendelse af ham som premierminister for at være realistisk, og at den kommende regering i høj grad ville være en koalitionsregering.
    Efter Viktor Medvedtjuks opfattelse bør de stemmer, som der mangler i et flertal for Kinakh, primært søges blandt de "fraktionsløse" deputerede.
    Hvorvidt SDPU (o)s fraktion skal deltage i den kommende regering bliver ifølge Medvedtjuk "drøftet på fraktionens møde". "Vi vil foreslå kandidaten til premierministerposten [vores folk] til godkendelse. Vi har forbehold med hensyn til en række pladser i regeringen og med hensyn til repræsentationen i de regionale organer", - sagde Medvedtjuk til journalisterne.
    Under samtalen med Pasqual havde 1. viceformanden udtrykt sin overbevisning om, at den kommende regering ville blive en koalitionsregering for 50-60% vedkommende, og at Kinakh ville søge partnere med udgangspunkt i det, som vil gøre det mnuligt for ham at opnå det nødvendige antal stemmer".
    Ivan Popescu fra fraktionen "Solidaritet" mente, at Kinakh har en chance for at blive premierminister. "Præsidenten har brug for en mand, som ikke har ambitioner om at blive præsident. Præsidenten har brug for en mand, som ved, hvordan man arbejder og tilfredsstiller forskellige politiske gruppers interesser. Desuden fremkalder hr. Kinakh ikke allergi hos mange af de deputerede i salen", - sagde Ivan Popescu til journalister i en halvtom Verkhovna Rada. Ifølge denne folkedeputerede kan Kinakh opnå det nødvendige antal stemmer, herunder også kommunisternes. Samtidigt mindede Popescu om, at ikke en eneste kandidat, af dem, som er blevet nævnt, havde de "garanterede 226 stemmer". Men Kinakh er ifølge ham nok den, der er tættest på dette tal.
    Medlem af fraktionen SDPU (o) Borys Andresjuk sagde, at konsultationerne fra nu ville være mere konkrete, fordi der er en enkelt kandidat fremfor to. Han bekræftede, at hans fraktion allerede i går havde besluttet sig for at støtte den kandidatur, som præsidenten måtte fremsætte.
    "Ukraines regioner" og "Solidaritet" var ifølge Interfaks-Ukrajina også indstillet på at støtte Anatolij Kinakhs kandidatur.
    Formand for Regionernes Parti, Ukraines skattecfef Mykola Azarov, betegnede Kutjmas skridt med at foreslå Kinakh som kandidat som en "velovervejet og yderst afbalanceret beslutning".
    "Vi støtter denne beslutning. Vi vurderer denne beslutning fra præsidentens side positivt. Jeg tror, at vi kender Anatolij Kinakh meget godt, i lang tid, så den erfaring han har opnået, vil utvivlsomt have en positiv effekt på organiseringen af regeringens arbejde", - sagde Azarov.
    Ifølge Poroshenko ville "Kinakhs kandidatur ikke møde nogle som helst forhindringer - og det er partiets position - fra parlamentsgruppen "Solidaritets" side. Begge parlamentsgrupperne agter at mødes med Kinakh med henblik på at "bestemme, hvilket niveau det politiske samarbejde mellem regeringen og fraktionerne skal være på".
    Oleksandr Lavrynovytj fra Rukh sagde, at han er overbevist om, at parlamentet vil stemme for Kinakh. Hvis Ukraines præsident Leonid Kutjma foreslår Kinakhs kandidatur til denne post, så "er der et grundlag for at håbe på, at den bliver støttet af over 226 deputerede", - sagde han.
    "Disse stemmer vil blive samlet over hele det politiske spektrum i parlamentet", - sagde han. Lavrynovytj kunne dog ikke svare på spørgsmålet om, hvilken holdning hans Rukh-fraktion ville indtage.
    Viceformand for Verkhovna Rada, Stepan Havrysh, var sikker på, at de deputerede ikke ville have mønstret de 226 stemmer for Kinakh, hvis afstemningen havde fundet sted i dag.
    "Gårsdagens forhandlinger resulterede ikke i en enig holdning. Præsidenten traf denne beslutning udfra sine egne forfatningsmæssige beføjelser", sagde Havrysh. Efter hans opfattelse er der i øjeblikket "tre politiske fragmenter i parlamentet, som ikke har nogle seriøse perspektiver for en forening" af stemmerne for en samlet kandidat.
    Adspurgt af UP om fristerne for godkendelsen af premierministeren, svarede Havrysh, at "ofte tog man natten til hjælp, når der skulle tages stilling til mange vigtige spørgsmål. For Ukraine kan de to dage (inden torsdagen) vise sig at være nok, men jeg tror næppe, at der vil nås en aftale" med udgangspunkt i den nuværende situation.
    Ifølge Havrysh ville enhver kandidat, som bliver foreslået til premierministerposten, i dag højst opnå 190-194 stemmer. Efter hans opfattelse burde der finde "hårde diskussioner sted mellem lederne af fraktionerne og grupperne", hvis Kinakhs kandidatur skal blive godkendt af det nødvendige flertal. Præsidenten burde ifølge Havrysh ligeledes indtage en mere hård position. "Jeg mener, at præsidenten har nok ressourcer til at udnytte sin indflydelse, især på parlamentets demokratiske fløj, til at finde det enige hold, som kunne premierministeren".
    Han sagde endvidere, at præsidenten, såfremt Kinakh ikke bliver godkendt som premierminister, vil gøre brug af sin mulighed for at foreslå andre kandidater. Havrysh ville dog ikke udelukke, at der ville komme en fungerende premierminister, såfremt det mislykkes flere kandidater at få et flertal bag sig.
    "For tre dage siden var jeg næsten sikker på, at Kinakh har meget gode chancer", - sagde politolog Mykhajlo Pohrebynskyj. Men i dag har situationen efter hans opfattelse ændret sig - fordi kommunisternes holdning har ændret sig. "Det virker som om, at de nu ikke længere vil stemme for Kinakh", - sagde Pohrebynskyj.
    Sagen er, at Kinakhs chancer er blevet begrænset af Misha Brodsky, som sagde, at hans gruppe ville støtte Kinakhs kandidatur. (Pohrebynskyj præciserede, at Brodsky anses for at være SDPU (o)s mand og er styret af SDPU (o), "hvilket ikke er i overensstemmelse med sandheden - Brodsky er ikke styret").
    Efter denne erklæring fra Brodskys side ændrede kommunisterne deres holdning til Kinakh, men politologen ville imidlertid ikke udelukke, at de ville ombestemme sig. "Men det lukker ikke af for hans muligheder, enhver person, som ikke bliver godkendt af parlamentet, kan blive fungerende premierminister. Men jeg udelukker ikke, at der er en anden kandidat i baghånden", - tilføjede Pohrebynskyj.
    Socialisternes leder Oleksandr Moroz sagde i et interview i radioen "Moskvas Ekko", at kandidatens person "ikke har nogen væsentlig betydning" for de politiske kræfters placering i Ukraine. "Parlamentet kan mødes omkring Kinakhs kandidatur, eller anden, fordi premierministeren jo reelt ikke har rollen som leder af den udøvende magt. Vores styre er opsplittet i to dele, den ene af dem er præsidentens administration, og den anden er regeringen, som formelt har rollen som leder af de udøvende strukturer, men dens beføjelser er overtaget af administrationen, hvilket reelt er en usurpation af magten", - sagde Moroz.
 

23.05.01. Tjornovil: Kutjma går af sidst på året

"Præsidentens forslag til parlamentet om at behandle Kinakhs kandidatur til premierministerposten forfølger to mål", - sagde folkedeputeret og medlem af fraktionen "Reformer-Kongres", Taras Tjornovil, i en kommentar til gårsdagens beslutning. - "Det første er at kaste lys over de fordækte sympatier i det ukrainske parlament, finde ud af styrkeforholdet og se, hvordan de fraktioner, som i dag aftaler at støtte den kandidat, som præsidenten foreslår, vil reagere på Kinakh. Det andet mål er at give mulighed for, at de fraktioner - og det er først og fremmest kommunisterne - som i dag ikke vil støtte en hvilken som helst af præsidentens kandidater - kan optræde afventende overfor deres vælgerkorps for bagefter som "stabilitetens og den uafbrudte økonomiske udviklings redningsmænd" at stemme for den næste kandidat.
    Afstemningen i parlamentet omkring Kinakhs kandidatur vil give et negativt resultat, og denne kandidat har ikke en eneste chance for at blive godkendt af parlamentet. Jeg er overbevist om, at en resultatgivende afstemning kun vil blive planlagt for så vidt angår Serhij Tihipkos kandidatur. Efter min mening er vi vidner til et veltilrettelagt og velplanlagt russisk scenarium: der er en ung premierminister, tilsyneladende med en reformators image, som er meget alvorligt forbundet med de russiske indflydelsessfærer, med russisk politik, med russisk erhvervsliv, og som bliver kørt i stilling ikke så meget til at være premierminister som til at blive den kommende præsident. Omtrent ved årets udgang vil der så finde en overdragelse af præsidentens beføjelser sted fra Kutjma til den fungerende præsident, Serhij Tihipko", - udtalte Tjornovil ifølge sit partis pressetjeneste, skriver Vesti online.
 

24.05.01. Ukraine-behandling udskudt til PACEs september-session

Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) skal først tage stilling til Ukraines overholdelse af de forpligtelser, som landet påtog sig da det indtrådte i Europarådet, til september og ikke som oprindeligt bebudet - på PACEs juni-session, skriver Vesti online.
    Denne beslutning blev truffet tirsdag den 22. maj på et møde i PACEs permanente komite (PACEs ledende organ mellem sessionerne) i Istambul, hvor komiteen holdt møde i dagene 21-23 maj. Under mødet drøftede man forslaget til dagsordenen på juni-sessionen, hvor en høring om Ukraines opfyldelse af sine forpligtelser var planlagt efter anbefalingen under den forrige session den 28. april i år.
    Ifølge A. Rakhanskyj, som er næstformand for Verkhovna Radas permanente delegation til Europarådets parlamentariske forsamling, blev beslutningen om at udskyde behandlingen af "det ukrainske spørgsmål" truffet, efter at forsamlingen var blevet underrettet om, at "Verkhovna Rada, præsidentens administration og Ukraines udenrigsministerium var blevet mere aktive i arbejdet med at opfylde vores stats forpligtelser overfor Europarådet".
    A. Rakhanskyj sagde endvidere, at han under mødet i PACEs permanente udvalg havde overbragt en invitation fra lederen af den ukrainske parlamentsdelegation i PACE, Boris Olijnyk, til formanden for PACEs monitoring komite (Mota Amfal) om at besøge Ukraine i maj-juni i år.
 

24.05.01. Førende journalister: Kutjma er pressens hovedfjende

Det er Kutjma, der har tabt som følge af Jusjenko-regeringens afgang, mens de oligarkiske kredse har vundet. Det mener over halvdelen af den halve hundrede førende ukrainske journalister, som fonden "Demokratiske initiativer" har interviewet. UP bringer resultatet af undersøgelsen. Der er her tale om cremen af ukrainsk journalistik, se listen længere nede.
    11 ud af 47 repræsentanter for ukrainske massemedier anser Jusjenkos afsked for at  være april måneds mest positive begivenhed. ("Den vil stimulere højres enhed omkring en fælles og nationalt anerkendt leder"). Men interessant er det, at 23 af de prominente ukrainske journalister anser Jusjenkos afsked for at være april-måneds mest negative begivenhed. (Det siger vist noget om, at de førende ukrainske journalister er overvejende provestlige eller måske snarere proamerikanske - skyldes det mon udsigten til få del i de amerikanske USAID-midler? red.)
    Otte af pressens repræsentanter ser april måneds mest positive begivenheder i fremkomsten af forudsætningerne for dannelsen af en bred demokratisk opposition og spiren til en opdeling af oppositionen i tre ideologisk veldefinerede dele. To af journalisterne betragter tildelingen af politisk asyl til Mykola Melnitjenko i USA som april måneds mest positive nyhed. Det samme antal betragter denne affære for at være aprils mest negative. Ligeledes to af journalisterne finder, at opretholdelsen af den ukrainske delegations PACE-medlemskab er den bedste begivenhed. Hver fjerde af de adspurgte journalister kunne ikke få øje på en eneste positiv begivenhed i april.
    "April måneds mest succesfulde politiker" blev Jusjenko med 22 stemmer. Kutjma indtog 2.pladsen med 17 stemmer og Medvedtjuk kom på 3. pladsen med 15 stemmer. Desuden gik der en enkelt stemme i denne kategori til følgende personer: Mykola Melnitjenko, Katerina Tjumatjenko (Jusjenkos hustru) og Verkhovna Radas situationsbestemte flertal.
    På spørgsmålet om "Hvem vandt ved Jusjenko-regeringens afgang?" svarede over halvdelen (26), at det er de oligarkiske kredse i partierne "Demokratisk Union", SDPU (o) og "Arbejdets Ukraine". 9 af journalisterne mener, at Viktor Jusjenko har vundet ved sin afsked, "hvis han kan udnytte nederlaget", "når han kan vende situationen til egen fordel (i betydningen image, ratings m.v.).
    Syv af de adspurgte mener, at henholdsvis oppositionen og Rusland (Vladimir Putin, Kreml) har vundet, mens seks mener, at kommunisterne har vundet ved regeringens afgang. Fire journalister synes, at det er Leonid Kutjma, der er vinderen, mens to af dem betragter henholdsvis det ukrainske folk og "indtil videre ikke nogen" som vindere.
    En enkelt journalist finder, at henholdsvis Mykola Azarov, Serhij Tihipko og "den næste premierminister og de kræfter, som støtter ham", som har vundet ved Jusjenko-regeringens afgang.
    Halvdelen af de adspurgte journalister (23) betegner Kutjma som den største taber som følge af Jusjenko-regeringens afgang ("han mister den sidste bastion mod oligarkerne", "oligarkerne har skabt en præcedens for et vellykket pres på præsidenten", "han har mistet et image som reformator i Vestens øjne", "Vestens holdning bliver mere negativ", "på lang sigt har den styrket parlamentets positioner", "han vil nu få ansvaret for den sandsynligt negative udvikling i de økonomiske processer").
    Ni af journalisterne mener, at det ukrainske folk primært blev taberen som følge af regeringens afgang, mens syv af dem finder, at det er national-demokraterne og Viktor Jusjenko selv, "som ikke fik chancen for at føre reformerne til enden".
    Fem af journalisterne er af den opfattelse, at det private erhvervsliv blev taberen, tre finder, at det er "Ukraine som stat", og to svarer, at det er henholdsvis er pensionisterne og de offentligt ansatte, samt oligarkerne "som nu bliver nødt til at bekrige hinanden".
    Blandt taberne i spillet om regeringen har journalisterne desuden nævnt Julia Tymoshenko, demokratiet, Vesten, det europæiske valg, partierne "Fædrelandet" og "Reformer og Orden", samt den sunde fornuft.
    Fonden "Demokratiske initiativer" bad endvidere journalisterne om en vurdering af pressens venner og fjender i Ukraine.
    1. Hvem af de ukrainske politikere kan man betegne som pressens ven? (man må nævne op til tre navne):
Viktor Jusjenko    -    22 stemmer
Oleksandr Moroz    -    9 stemmer
Taras Tjornovil    -    8 stemmer
Julia Tymoshenko    -    4 stemmer
Jurij Jekhanurov og Ivan Pljustj    -    3 stemmer hver
Viktor Pintjuk, Volodymyr Filenko og ... Carlos Pasqual    -    2 stemmer hver
Følgende politikere fik 1 stemme hver:
Roman Bezsmertnyj, Vitalij Bojko, Misha Brodsky, Oleksandr Volkov, Volodymyr Horbulin, Andrij Derkatj, Ivan Dratj, Roman Zvarytj, Oleksandr Zintjenko, Nina Karpatjova, Leonid Kravtjuk, Leonid Kutjma, Oleksandr Kuzhel, Oles Lavrynovytj, Viktor Lysytskyj, Oleksandr Martynenko, Jevhen Martjuk, Volodymyr Musijaka, Viktor Pynzenyk, Oleksandr Rjabtjenko, Taras Stetskiv, Viktor Suslov, Borys Tarasjuk, Serhij Terjokhin, Mykola Tomenko, Refat Tjubarov, Vitalij Shevtjenko, samt selskaberne "Lukoil" og "Alfa-bank", som ejer aktier henholdsvis i Tv-selskaberne STB og Novyj kanal.
    2. Hvem af de ukrainske politikere kan man betegne som pressens fjende?:
Leonid Kutjma    -    30 stemmer
Viktor Medvedtjuk    -    16 stemmer
Hryhorij Surkis    -    12 stemmer
Viktor Pintjuk    -    8 stemmer
Mykola Azarov, Oleksandr Volkov og Mykhajlo Potebenjko - 6 stemmer hver
Jevhen Martjuk    -    4 stemmer
Vadym Dolhanov, Oleksandr Zintjenko og Jurij Kravtjenko    -    3 stemmer hver
Ivan Dratj, Volodymyr Lytvyn, Julia Tymoshenko og Borys Kholod    -    2 stemmer hver.
Følgende politikere fik 1 stemme hver:
Leonid Hratj, Andrij Derkatj, Viktor Zhvaljuk, Oleksandr Kuzmuk, Lev Myrymskyj, Jurij Smirnov, Viktor Jusjenko, samt "staten", "ejere af massemedier af avisen Kievskie Vedomostis slags" og Det nationale Tv-og radioråd.
    Følgende journalister deltog ifølge UP i rundspørgen (efternavnene først):
1. Anisimova Olha
2. Bondarenko Kost
3. Budzhurova Lilja
4. Veresen Mykola
5. Vlasjtjenko Natalia
6. Herasymiuk Olha
7. Herasjtjenko Iryna
8. Hlibovytskyj Jevhen
9. Horban Jurij
10. Dzhangirov Dmytro
11. Dorosh Svitlana
12. Dutsyk Diana
13. Zolotarjov Volodymyr
14. Iljtjenko Oleksandr
15. Jivzhenko Tetjana
16. Kanishevskyj Mykola
17. Kipiani Vakhtang
18. Knjazhytskyj Mykola
20. Kolomijets Mykhajlo
21. Kramarenko Oleksandr
22. Kryvenko Oleksandr
23. Kukhar Mykhajlo
24. Lykhovyj Dmytro
25. Ligatjova Natalia
26. Ljashko Oleh
27. Mostova Julia
28. Mustafin Oleksij
29. Naboka Serhij
30. Ostapenko Maryna
31. Pogorelova Iryna
32. Ponamartjuk Dmytro
33. Portnikov Vitalij
34. Prytula Volodymyr
35. Prytula Olena
36. Rakhmanin Serhij
37. Rjaboshapka Svitlana
38. Skatjko Volodymyr
39. Srypin Roman
40. Sljozjko Viktor
41. Sobolev Jegor
42. Tytjyna Andrij
43. Tjornovil Taras
44. Shevtjenko Andrij
45. Shevtjenko Artem
46. Shlintak Viktor
47. Jurtjuk Oleksandr
 

24.05.01. USA finansierer antirussiske kræfter i Ukraine

Den russiske internetavis Strana.ru offentliggjorde forleden dag et interview med direktøren for Center for politiske studier og konfliktologi i Kyiv, Mykhajlo Pohrebynskyj. "Hvad angår politiske organisationer er det velkendt, at de nationalistiske organisationer, som eksisterer i Ukraine og er blevet revitaliseret, udelukkende lever af vestlig hjælp, mener Pohrebynskyj", skriver reporteren Anna Tjeremushkina ifølge korrespondent.net.
Strana.ru: Hvilke hovedmål forfølger Washington efter Deres opfattelse i Ukraine? Hvem opstiller dem, og hvem fører dem ud i livet?
Pohrebynskyj: Frem for alt mener jeg, at Bush's regering indtil videre ikke har udarbejdet nogen klar linje i forhold til Ukraine, ligesom i øvrigt i andre spørgsmål. Der findes en ret indflydelsesrig gruppe derover, som forfægter en antirussisk linje. Dens allermest konsekvente eksponent er Zbigniew Brzezinski (polskfødt ruslandsekspert, red.), hans elever arbejder i eller er tilknyttet forskellige organisationer, som virker i Ukraine, så som f.eks. "Freedom House" og den ukrainske afdeling af radio "Liberty", som ledes af Roman Kupczinski (polskfødt amerikaner, red.). Deres holdning går i bund og grund ud på, at genetableringen af Rusland som en trusselsfaktor kun er mulig i fuldt omfang, hvis Ukraine påny falder ind under Moskvas afgørende indflydelse. Såfremt Ukraine bevares som en selvstændig stat, altså uafhængig udadtil, så vil Rusland ikke udgøre en sådan trussel. De politikere, som er opdraget i denne ånd, herunder den nye generation, findes. De havde indflydelse såvel i den forrige [amerikanske] regering som i den nuværende regering.
    Det ser ud til, at der indtil videre ikke findes en endelig holdning, og det kan man udlede af en række nuancer. Men der er visse ændringer i den retorik, som repræsentanter for Bush's regering og andre organisationer, som bare for en måned siden indtog en klar anti-præsidentiel position, lægger for dagen. I dag bliver den opblødt, men i sidste ende kan en eller anden gennemsnitlig linje løbe af med sejren. Ikke den, som jeg lige har omtalt, og som betragter Ukraine som en garant for så at sige Ruslands relative svækkelse og Vestens garant i fremtiden mod et aggressivt og muligvis uforudsigeligt Rusland.
    Den anden holdning er mere pragmatisk. Den går ud på, at Ukraine som en stabilitetsfaktor i Europa fortjener, at man engagerer sig i landets indre interesser uden at prøve på at ændre den offentlige mening og de fleste personers mening med brutale midler. Den består af mere subtile fremgangsmåder, som i det mindste skal fastholde en status af respektabelt partnerskab både i forhold til Rusland og Ukraine. Jeg tror, at der endnu ikke forelægger en klar position. Derfor er det i dag vanskeligt at komme med et mere definitivt bud.
Strana.ru: Hvor aktivt arbejder amerikanerne efter Deres mening med ukrainske anliggender? Hvilke af Ukraines politiske kræfter modtager penge fra USA?
Pohrebynskyj: Jeg ligger ikke inde med den slags oplysninger. Der er nogle meget indirekte data om, at der for det første findes et system af fonde, ligesom i Rusland. Disse fonde er først og fremmest amerikanske, og de bevilges frem for alt til organisationer, som har en national ukrainsk dimension, mens de organisationer, som er neutrale i den henseende reelt er afskåret fra dem. Det kan man betragte som en af kilderne til støtte for antirussiske aktiviteter. Der er f.eks. sådanne organisationer som "Judicial Foundation" - det er en juridisk fond, som ledes af Serhij Holovatyj, som er en aktiv oppositionel. Jeg formoder, at den ikke kan opretholde sig selv for egne midler. Efter alt at dømme lever den af en eller anden form for fonde, det er min antagelse.
    Med hensyn til politiske organisationer er det velkendt, at nationalistiske organisationer, som nu har fået en revitalisering, udelukkende eksisterer i kraft af vestlig finansiel støtte. Det gælder bl.a. Kongressen af ukrainske nationalister (KUN) og partierne Rukh (leder Udovenko) og "Reformer og orden". D.v.s., at den finansielle støtte bevilges til netop denne kreds af organisationer, samt endvidere til enkeltstående personer, som så at sige repræsenterer den såkaldte tredje sektor - forskningscentrene. Der er personer, som er ledere af en eller anden form for sofa-partier og samtidigt er ledere af denne tredje sektors centre: centrum for udforskning af demokrati eller lykken for alle ukrainere i verden. De har let ved at modtage bevillinger. Mens dem, som ville ønske lykken for det russiske sprog i Ukraine, ikke har nogen som helst chancer.
Strana.ru: Hvem står så i spidsen for disse centre?
Pohrebynskyj: Små grupperinger, som imiterer enorm handlekraft for amerikanske penge. Hvis de af og til får adgang til præsidentens administration, eftersom vi ikke har nogen særlig dreven personalepolitik, så bliver de straks loyale. Når det så viser sig, at de udover at modtage fondsstøtte, ikke laver noget som helst, og det set i lyset af, at de har en eller anden videnskabelig titel, de underviste marksisme-leninisme, så bliver de nødt til at gå, og går igen i opposition (et eksempel er lederen af enmandspartiet "Ukraines national-konservative parti", Oleh Soskin, som forleden dag var i dansk Tv og talte om "krig mod Rusland og Kutjmas bande-regime" og som i 1999 en kort overgang var Kutjmas rådgiver, red.). Vi har også nogle, som allerede været ansat i præsidentens administration, hos borgmesteren og alligevel vender tilbage til det sted, hvor de kan få fondsmidler, og hvor de kan føle sig uafhængige.
 

28.05.01. Rigsadvokaten: Gongadze-sagen stadig åben

Indenrigsminister Jurij Smirnov virkede meget usikker, da han i fredags for første gang skulle aflægge beretning i Ukraines parlament, Verkhovna Rada, skriver UP. Det skete efter anmodning fra Radaens særlige Gongadze-udvalg. Smirnov lagde ud med et gebrokkent ukrainsk, der fik Leonid Kutjma til at ligne en professor i ukrainsk filologi. Herefter anmodede Smirnov om lov til at tale sit modersmål - russisk - som alle ukrainere behersker. Han begrundede det med, at hvis han taler ukrainsk, så ville han blive misforstået.
    I modsætning til Smirnov virkede rigsadvokat Potebenjko meget scenevant og følte sig ligeså hjemme som på sit eget kontor. Han tillod sig endda at være lidt belærende i forhold til de deputerede. Hovedbudskabet i de to embedsmænds taler var: Gongadze-sagen er ikke afsluttet endnu, oplyser UP.
    Efter en kort indledning gik indenrigsminister Smirnov over til Gongadze-sagen. Først fortalte han om, hvor meget og hvad hans politi har lavet. Ifølge ham havde politiets rejsehold tilbragt over 300 mandskabsdage ude i felten og alene i Kyiv arbejdede 3.000 personer hver eneste dag, o.s.v.
    Smirnovs indlæg var dog først og fremmest helliget en forklaring på hans skandaløse erklæring, ifølge hvilken Gongadze "helt og aldeles tilfældigt og spontant" skulle være blevet myrdet af bøller. Bøllerne skulle siden også være blevet myrdet, hvorefter man hos dem fandt en plan over begravelsen af Gongadze i Tarastja .
    "Der har været forskellige tolkninger af min Gongadze-erklæring i aviser, i fjernsynet og i Internettet, men den præcise udgave findes kun i avisen "2000" (russisksproget avis i Kyiv, red.), hvoraf det klart fremgår, at det er min personlige mening, og at det kun er anklagemyndigheden, der kan sige alt det", - sagde Smirnov.
    Herefter "angrede" Smirnov og indrømmede, at hans erklæring "i denne form var overilet". Han retfærdiggjorde det med, at der i hans ord "ikke blev fremsat konkrete facts om personer og omstændigheder". "Den endegyldige beslutning om teoriens sandfærdighed kan man kun træffe efter efterforskningens afslutning. I dag fortsætter arbejdet også med andre teorier", - fortalte Smirnov.
    Man efterforsker bl.a. kriminelle grupperinger og lejemordere, "som er i stand til at begå den slags forbrydelser". Man arbejder endvidere med det såkaldte "tjetjenske spor" i forbindelse med, at "der tilsyneladende opstod en konflikt mellem Gongadze og tjetjenerne, fordi Gongadze var ved at lave noget materiale til aviserne om våbenhandel". "Tjetjener-teorien opstod længe inden Melnitjenkos bånd dukkede op", tilføjede ministeren.
    Smirnov blev imidlertid ved med at insistere på, at den teori, som han havde fremsat, var "den med mest perspektiv i og mest holdbar med hensyn til efterforskningsarbejdet".
    Adspurgt indrømmede Smirnov, at det vitterlig var indenrigsministeriets nummerplader, der var på den bil, som "angiveligt overvågede Gongadze", men at disse nummerplader var blevet stjålet fra en af indenrigsministeriets tjenestebiler, længe før overvågningen af Gongadze blev indledt. "De kan vælge at tro mig eller vælge at lade være. Jeg kan ikke sige, at denne bil tilhørte indenrigsministeriet. Jeg vil vende tilbage til denne sag og iværksætte en ny undersøgelse", - lovede Smirnov.
    Rigsadvokat Mykhajlo Potebenjko indledte med, at han ikke har lov til at informere om sagens efterforskning. Han påpegede overfor ministeren, at denne heller ikke havde ret til at afsløre visse af sagens aspekter, eftersom sagen befinder sig i anklagemyndighedens regi.
    Han oplyste, at informationerne er tilgængelige i parlamentet "indenfor det muliges rammer" og fremlagde kort sagens kerne.
    Han bekræftede følgende: Efter at have gransket informationen om, at to Kyiv-borgere - D. og G - der var medlemmer af en af de organiserede kriminelle grupperinger, var delagtige i mordet på Gongadze og forsvandt i starten af november sidste år, nåede efterforskningen frem til, at disse personer blev myrdet, og at stedet, hvor deres lig blev anbragt, blev fundet.
    "Deres medvirken til mordet undersøges i øjeblikket. I dag fortjener denne teori en opmærksomhed. Eftersom, at man udover to personers vidnesbyrd, fandt en håndskrevet plan over begravelsen af liget i Tarastja på et af ligene - en plan, der er fuldstændigt sammenfaldende".
    Derudover fandt man jordprøver i bilen, som ifølge forskellige kendetegn er sammenfaldende med den jord, som Gongadzes lig blev fundet i.
    Der er vidnesudsagn fra to, som har talt med et vidne til mordet på Gongadze. Desværre er dette vidne også død, "derfor kan man indtil videre ikke tale kategorisk om denne teoris troværdighed".
    "Selvom det utvivlsomt er den mest sandsynlige teori. Omend jeg ikke har noget grundlag for at sige, at mordet på Gongadze er opklaret", - opsummerede rigsadvokaten.
 

28.05.01. Pave Johannes Poul II ankommer snart til Ukraine

Nøjagtig en måned før, at den katolske kirkes overhoved, Pave Johannes Poul II, ankommer til Ukraine, fremsatte Ukraines udenrigsminister, Anatolij Zlenko, der samtidigt er en af lederne af den komite, der forbereder Pavens besøg fra ukrainsk side, en for en diplomat usædvanligt hård erklæring, oplyser den russiske online-avis Vremja MN ifølge korrespondent.net.
    Under en briefing i Kyiv sagde Zlenko bl.a.: "Den, som udtaler sig imod dette besøg, stiller sig bevidst eller ubevidst i vejen for virkeliggørelsen af Ukraines udenrigspolitiske kurs og realiseringen af vores nationale interesser". Zlenko understregede endnu en gang, at man i Kyiv venter Paven først og fremmest som Vatikanets statsoverhoved. Paven besøger Ukraine 23.-27. juni og skal opholde sig i Kyiv og Lviv.
    Udenrigsministerens udtalelser hænger sammen med, at Ukraine nu i flere måneder har været vidne til mellemkirkelige diskussioner om behovet for og det formålstjentlige ved Pavens besøg, og at denne uenighed kan gå over i uroligheder. Ukraines ortodokse kirke, som befinder sig under Moskva-patriarkatets jurisdiktion, er helt entydigt imod. Repræsentanter for Ukraines ortodokse kirke af Kyiv-patriarkatet og Ukraines autokefale kirke hilser Pavens besøg velkommen. De to kirker forventes snart at smelte sammen i en national ukrainsk kirke under Kyivs patriark, som Moskvas patriark i øvrigt har lyst i band.
    Myndighederne har ikke i sinde at bøje af for presset fra dele af de troende i landet, hvilket formentlig hænger sammen med den generelle politiske situation i landet og konflikten mellem de forskellige ortodokse kirker. Myndighederne håber på, at Pavens møde med præsident Leonid Kutjma vil styrke sidstnævntes autoritet, som er blevet stærkt svækket i det internationale samfunds øjne p.g.a. anklager om forskellige forbrydelser. Den ukrainske ortodokse kirke af Kyiv-patriarkatet og Ukraines autokefale Kirke håber på, at det katolske overhoveds besøg på en eller anden måde vil medvirke til deres legitimering og anerkendelse efter en sammenlægning til en kanonisk autokefal ortodoks kirke i Ukraine.
    Derfor er man i Kyiv villig til at se gennem fingrene med, at besøget højst sandyndligt vil være temmeligt omkostningskrævende. Zlenko sammenlignede det endda med gennemførelsen af "flere topmøder på en gang", men forsikrede, at Ukraine vil tage imod gæsten på det allerhøjeste niveau, samtidigt med at såvel sikkerheden som muligheden for at, enhver der ønsker det, kan møde Paven, vil være i top.
    Meningsmålinger viser, at en stor gruppe af ukrainere enten ikke er klar over Pavens forestående besøg eller er ligeglade. Den næststørste gruppe er imidlertid enten positivt eller meget positivt stemt overfor besøget.
 

28.05.01. Ukraine alters Europe’s balance

Original artikel: klik her.
Ukraine’s parliament voted on April 26th to remove from office the country’s eighth prime minister in ten years. Viktor Yushchenko was Ukraine’s first head of government genuinely committed to reform. His support for transparent privatisation and reform of the controversial energy sector
had angered the ‘oligarchs’, who are the main base of political support for President Leonid Kuchma. Their communist allies were hostile to Yushchenko because of his
pro-western views. What next?

State and oligarch-controlled television has been running a virulent anti-American campaign in the last month alleging that the ‘Kuchmagate’ tapes were part of a plot to replace Kuchma with Yushchenko. The rogue security service officer, Mykola Melnychenko, who collected 300 hours of
tapes in the president’s office was granted political asylum by the United States on the eve of the Ukrainian parliament’s vote. Radio Liberty, financed by the American government, broadcast the transcribed contents of the tapes to Ukraine. Russian public television, controlled by the president’s office, gave Kuchma a helping hand on the eve of the vote by asserting that Yushchenko was manipulated by his American-born wife who had worked for the State Department and the National Security Council.

Kuchma has been promoting anti-Americanism since last year. FOREIGN REPORT predicts that Ukraine will abandon its bid to become a member of Nato and the EU. Military co-operation with Russia will increase through joint exercises, co-operation in the production of military equipment and arms sales. Ukraine will reject American demands that it halt sales of weapons and technology to
states such as Iran.

Anything you say, boss. Ukraine and Russia will align their policies in the Council of Europe, the Organisation for Security and Co-operation in Europe and other international organisations. Russia supported Ukraine this week against the Council of Europe’s threat to suspend it over its human rights abuses - Russia received a similar warning regarding human rights abuses in Chechnya. Ukraine, which has until now approved of Nato enlargement, is likely to bring its views into line with Russia’s and oppose any further growth.

Our prediction: Ukraine’s change of direction will alter the strategic balance in central and eastern Europe. The Russian-Belarussian union, a base from which Russia’s President Vladimir Putin seeks to rebuild the former Soviet Union, will soon be joined by communist-run Moldova and pro-Russian Armenia. Ukraine is in line to be its fifth member. Poland and Hungary will then demand that Nato
install tactical nuclear weapons on their territory. A new cold war dividing line will have re-emerged on Ukraine’s western border with central Europe.
 

28.05.01. Den dommer, som løslod Tymoshenko, risikerer fængsel

Statsadvokaten for byen Kyiv rejste torsdag i sidste uge tiltale mod formanden for retten i Kyivs Petjerskyj-distrikt, Mykola Zamkovenko. Der er ifølge den russiske online-avis Gazeta.ru tale om en straffeekspedition, fordi netop Zamkovenko for et par måneder siden traf afgørelse om at løslade den tidligere vice-premierminister Julia Tymoshenko fra varetægtsfængslet Lukjanivske SIZO, skriver korrespondent.net.
    Den 23 maj anmodede Ukraines rigsadvokatur Mykola Zamkovenko at udlevere fire kriminalsager, som han personligt havde behandlet i årene 1998-99, med henblik på en kontrolgennemgang fra anklagemyndighedens side. Grundlaget for denne begæring var angiveligt "overtrædelsen af borgernes grundlovssikrede ret til at anke Petjersk distriktsrettens kendelser til en appelinstans, ignoreringen af lovens krav om at sende kriminalsager til en appelinstans for behandling af dømtes kæremål under Kyiv byret, indstilling fra embedsmænd i statsadvokaturen og klager fra andre parter i processen, samt overtrædelse af lovgivningens krav om om, at sager skal tilstilles anklagemyndigheden med henblik på kontrolgennemgang".
    Mykola Zamkovenko havde kun udleveret en enkelt sag på anklagernes begæring og bemærkede under drøftelsen, at de resterende "vil blive overdraget efter forberedelse og en behørig udformning". Straffesagen er angiveligt rejst for at opklare, hvor disse sager befinder sig. Retsformandens kontor blev ransaget.
    Ukraines rigsadvokat, Mykhajlo Potebenjko, afviste at kommentere straffelovstiltalen mod dommeren. Potebenjko forklarede det med, at han var på en tjenesterejse på det tidspunkt, da straffesagen blev rejst. Men eksperter er ikke i tvivl om, at myndighederne vil hævne sig på dommeren, fordi han løslod Tymoshenko.
    Nu agter dommer Zamkovenko at anmode Vesten om politisk asyl i en direkte udsendelse i radio Liberty's ukrainske afdeling.
    Som tidligere omtalt har Ukraines rigsadvokatur rejst to straffesager i forhold til Julia Tymoshenko - lederen af oppositionspartiet "Fædrelandet". Hun anklages for smugleri af russisk gas, skattesvig af særlig omfattende karakter og bestikkelse af Ukraines tidligere premierminister Pavlo Lazarenko, som i øjeblikket befinder sig i et amerikansk fængsel.
    Den 13. februar 2001 blev Tymoshenko anholdt og varetægtsfængslet. Den 27. marts besluttede retten i Kyivs Petjerskyj-distrikt at løslade hende på betingelse af, at hun underskrev en erklæring om, at hun ikke vil forlade Kyiv, men den 30. marts omstødte Kyivs byret denne afgørelse, og Julia Tymoshenko blev påny arresteret; denne gang i en privatklinik, hvor hun på det tidspunkt var under behandling. Den 2. april suspenderede formanden for Ukraines Højesteret Kyivs Byrets afgørelse. Og den 15. maj omstødte den ukrainske Højesterets dommerkollegium Kyivs byrets beslutning om at arrestere Tymoshenko.
 

29.05.01. Centrum-partier regner med flertal for Kinakh i dag

Anatolij Kinakh er så godt som sikker på at blive Ukraines næste premierminister - om ikke andet som en fungerende af slagsen. En af det ukrainske parlaments vigtigste politikere - lederen af "Demokratisk Union" Oleksandr Volkov - har ifølge UP allerede fundet de 230 mandater, der vil stemme for Kinakhs kandidatur. Stemmerne skal tilsyneladende samles fra et flertal udenfor parlamentets yderfløje.
    Lederne af samtlige 8 præsidenttro fraktioner, som udgør det politiske centrum, var i går samlet til møde hos præsident Kutjma. Lederne af Rukh, UNR, "Reformer-Kongres", "Fædrelandet", SPU og KPU var fraværende. Volkov sagde efter mødet: "Præsidenten sagde meget hårdt, at han ikke har tænkt sig at lege kattens og musen". "Gutter, tænk først og fremmest på vore stat og gem jeres ambitioner langt væk", - citerede Volkov Kutjma for at sige under mødet.
    Ifølge lederen af "Demokratisk Union" nævnte hver eneste fraktionsleder under mødet det antal deputerede, som ville stemme for Kinakh - og det blev til i alt 198 stemmer. "Plus 25 fraktionsløse, uden kommunisterne, højrefløjen, socialisterne eller nogen andre", - sagde Volkov. Hvis man lægger de to tal sammen, får man 223 stemmer, hvilket ville være 3 stemmer fra et flertal i Verkhovna Rada. Men så fremsatte Volkov en gådefuld bemærkning: "Andre stemmer... Jeg ved, at 7 stemmer - det er det, som de fraktionsløse yderligere har lovet Kinakh. Udover de 25. Det vil sige, at vi når frem til
det tal (det nødvendige minimum på 226 stemmer)".
    Årsagen til en sådan opdeling af de fraktionsløse deputerede i to grupper - 25 og 7 mandater - kunne Volkov ikke redegøre for. Men allerede senere opstod der en teori i journalisternes rækker om, at Volkov i virkeligheden havde byttet om på et eller andet, og at de 7 stemmer ville komme fra medlemmer af pro-Jusjenko fraktionerne på højrefløjen. Lederen af "Solidaritet" Petro Poroshenko gjorde opmærksom på, at "enkelte folkedeputerede, herunder fra højrefløjen, vil være parate til at støtte Kinakh på privat basis".
    Tirsdag morgen vil imidlertid bringe en forventet afklaring i regnstykket. Og Oleksandr Volkov er overbevist om, at Kinakh bliver godkendt som premierminister, "bare alle møder op i morgen og alle stemmer, som det bør sig". Det er symptomatisk, at præsident Kutjma ikke har tænkt sig at møde op i parlamentet den 29. maj (han har i øvrigt ikke været i parlamentet i nu halvanden år).
    Verkhovna Radas 1. viceformand og leder af SDPU (o), Viktor Medvedtjuk, er ligesom sin allierede Volkov overbevist om, at Ukraine i dag (tirsdag) vil få en ny premierminister - det vil efter hans vurdering ske, hvis de centrum-fraktioner, som har givet udtryk for en støtte til ham, stemmer i overnestemmelse hermed.
    Medvedtjuk oplyste i øvrigt, at de enkelte punkter i Kinakhs program ligeledes var genstand for en drøftelse på mødet hos Kutjma, herunder pensionsreformen, den administrative reform og skattereformen. Ifølge Medvedtjuk var fraktionens og premierministerkandidatens synspunkter sammenfaldende for så vidt angår nødvendigheden af at gennemføre en skattereform i flere trin. Inden udgangen af indeværende session har man således til hensigt at nedsætte virksomhedsbeskatningen, personskatterne og momsen. Ifølge 1. viceformanden ville Kinakh heller ikke acceptere "skred" i gennemførelsen af den administrative reform, hvor den tidligere regering sidste år forøgede det udøvende apparats medarbejderstab med 6.000 personer og oprettede tital af nye magtstrukturer.
    Medvedtjuk henledte desuden opmærksomheden på, at Kinakh "til fulde støtter vores synspunkt om, at regeringen bør være en koalitionsregering og bestå af folk, som har den nødvendige professionelle baggrund, og som er foreslået af de politiske kræfter, som støtter ham på premierministerposten, og som i fremtiden vil sikre samarbejdet mellem Verkhovna Rada og regeringen".
    Ifølge førnævnte Poroshenko blev det under mødet foreslået Kinakh at nedsætte et permanent organ bestående af lederne af de fraktioner, samt repræsentanter for regeringen og premierministeren selv, som "ikke mindre end to gange ugentligt kunne mødes og fastlægge de politiske aftaler mellem regeringen og Verkhovna Rada". Ifølge ham gik Kinakh med til denne ide.
        Medvedtjuk "finder det sandsynligt", at Kutjma kan udnævne Kinakh til fungerende premierminister, såfremt han ikke opnår det fornødne flertal. Denne holdning er blevet "afstemt med præsidenten", sagde han ifølge UP.
    Kommunistpartiets præsidium anbefalede i går, at KPUs parlamentsfraktion, der med 112 mandater er den største i Radaen, ikke deltager i afstemningen om Kinakh på tirsdag. Begrundelsen er angiveligt, at Kinakh "ikke på en tilstrækkelig klar måde har tilkendegivet, om han støtter kommunisternes program eller ikke", oplyser UP.
    Ifølge Socialisterne, som med deres 16 mandater i den nuværende situation meget vel kan blive afgørende for, om Kinakh opnår et flertal, har partiets leder Oleksandr Moroz fået et pålæg fra partistyrelsen om, at han har ret til at afgøre fraktionens stillingtagen, lige inden afstemningen, og især hvis "man kan fornemme, at SPUs stemmer bliver afgørende".
    Højrepartierne Rukh, UNR og "Reformer-Kongres" har alle mere eller mindre klart tilkendegivet, at de ikke vil stemme for Kinakh. Argumentet kan koges ned til, at "der kun er en værdig premierminister i Ukraine - nemlig Viktor Jusjenko". Kinakh har dog holdt møder med Rukh og "Refomrer-Kongres". "Fædrelandets" holdning er mere uklar, men må formodes at være mindst ligeså oppositionel, som de andre fløj-partiers, eftersom "Fædrelandet" for tiden er det måske mest oppositionelle parti i Ukraine.
 

29.05.01. Kyiv by overtager byens energiforsyning

Premierminister Viktor Jusjenko har underskrevet en forordning om at overdrage aktier i "Kyivenergo" A/S til Kyivs bystyre, oplyste en regeringstalsmand i går til nyhedsbureauet UNIAN, skriver podrobnosti.
    Som det fremgår af forordningen, så er regeringen gået med til et forslag fra Kyivs byråd og den statslige ejendomsfond om at overdrage en aktiepost i størrelsesordenen 50% + 1 aktie, som staten ejer i "Kyivenergo" A/S, til Kyivs bystyre i bytte for fast ejendom. Aktieposten overgives til statslig ejendom med overførsel til de statslige organers og Det nationale videnskabernes akademis administrative sfære.
    Kyivs ledelse havde rettet henvendelse til regeringen med anmodning om at en aktiepost i "Kyivenero" - som i dag er underlagt byadministrationens domæne - kommer under byens ejerskab. Der eksisterede imidlertid et præsidentielt forbud mod gratis at overføre statslig ejendom til kommunalt ejerskab sålænge proceduren for betalingsoverdragelser endnu ikke var reguleret lovgivningsmæssigt, og derfor tilbød regeringen at overdrage 50% + 1 aktie i "Kyivenergo" til byen Kyiv i bytte for fast ejendom i byen på grundlag af en paritetsvurdering.
    I den forbindelse har regeringen pålagt Ukraines statslige ejendomsfond (FDM) og Kyivs administration at udarbejde en tilsvarende beslutning. FDM afholdt en ekspertvurdering af en aktiepost i "Kyivenergo" og vurderede den til 365 mill. Hryvna. Kyivs byadministration har fremlagt en oversigt over byggerier for et tilsvarende beløb - det drejer sig om over 20 bygninger i hovedstaden.
    Kyivs bystyre har tilkendegivet, at det vil konsolidere 63% af aktierne i "Kyivenergo" som kommunal ejendom, hvoraf de 12,73% allerede befinder sig i kommunalt eje. 50%-aktieposten i "Kyivenergo" befinder sig under Kyiv-administrationen siden 1999. I overensstemmelse med podrobnostis information agter bystyret i Kyiv at sælge 38% af aktierne i "Kyivenergo" i form af udstedelse af ADR (American depositary receipt).
    Det statslige aktieselskab "Kyivenergo" er Ukraines største producent af varmeenergi med 6000 Gigakalorier i timen og en af de 10 største producenter af elektricitet med 1200 Megawatt. "Kyivenergo" kan dække 100% af Kyivs behov for elektricitet og 75% af varmeforsyningsbehovet. "Kyivenergos" aktiekapital udgør 27,1 mill. Hryvna (5 mill. $). De nominelle omsætningsaktier koster 0,25 Hryvna. Staten ejer en aktiepost på 50% + 1 aktie. 12,73% tilhører Kyiv by, 15,61% tilhører private aktionærer, 13,24% tilhører institutionelle investorer, mens 8,42% ejes af indehavere af nominelle aktier.
 

30.05.01. Kinakh ny premierminister takket være SPU og oligarker

Ukraines parlament, Verkhovna Rada, stemte i går for at godkende Anatolij Kinakh som Ukraines ny premierminister. 239 folkedeputerede stemte for, 2 stemte imod, 12 undlod at stemme mens 26 deputerede af de i alt 400, der var registreret under morgensamlingen, slet ikke trykte på afstemningsknappen. KPUs talstærke fraktion boykottede afstemningen i overensstemmelse med partiets jomfruelige holdning til "det menneskefjendske regime"; en holdning de deler med det russiske moderparti KPRF efter 70 års "menneskevenligt" kommunistisk styre.
    Indenfor de enkelte fraktioner fordelte "for"-stemmerne sig således: KPU - 0, Fædrelandet - 0, Arbejdets Ukraine - 46, SDPU (o) - 34, Demokratisk Union - 25, NDP - 16, Solidaritet - 21, Ukraines Regioner - 17, De Grønne - 16, SPU - 16, Jabluko - 16, Rukh - 2, UNR - 1, Reformer-Kongres - 2 og "Udenfor fraktionerne" - 27.
    Landets måske mest oppositionelle parti - Socialistpartiet - leverede de afgørende stemmer til støtte for Kinakh; det blev dagens overraskelse i ukrainsk politik. Partiets leder, Oleksandr Moroz, begrundede sit partis stemmeafgivning med, at man i præsidentens administration angiveligt nærede et ønske om at gøre Kinakh til en svag fungerende premierminister, når han p.g.a. KPUs boykot som forventet ville gå glip af det nødvendige flertal på 226 mandater.
    Det var bestemt heller ikke nogen lykkelig Leoniod Kutjma, der efterfølgende i pressens nærvær underskrev dekretet om Kinakhs udnævnelse til premierminister. Stemningen var nærmest anspændt sammenlignet med den euforiske stemning blandt parlamentets oligarker, der alle ville lykønske Kinakh med udnævnelsen. Kutjmas administrationschef Lytvyn redegjorde på den efterfølgende pressekonference for, at der ville blive oprettet en "statssekretær" for hvert ministerium - d.v.s. reelt et skyggekabinet under Kutjmas ledelse.
    Kinakh blev født den 4. august 1954 i Moldavien (Moldova). Han blev uddannet fra Leningrads skibsbygningsinstitut. Herefter arbejdede han tre år på den 7. militærfabrik i Tallin. Dernæst skiftede han til fabrikken "Okean" i den ukrainske by Nikolajev (Mykolajiv). I 1990 blev han som afdelingsleder på virksomheden valgt til Ukraines parlament ved det første frie parlamentsvalg. Den daværende parlamentsformand Leonid Kravtjuk lagde allerede her mærke til Kinakh og udnævnte ham i 1991 til sin "amtmand" i Mykolajiv-regionen. I 1995 blev Kinakh vice-premierminister med ansvar for økonomisk politik i Martjuk-regeringen. Efter Jevhen Martjuks afgang året efter blev han valgt til formand for Det ukrainske union for industrifolk og erhvervsledere, som Leonid Kutjma stiftede i 1993. I 1998 blev hr. Kinakh påny valgt til Ukraines parlament, hvor han indgik i fraktionen NDP, oplyser Vesti online.
 

30.05.01. Oppositionen overrasket over Oleksandr Moroz

Socialistpartiets beslutning om at stemme for Kinakh som premierminister "vil ikke medvirke til at styrke oppositionen" mener lederen af "Fædrelandet"s fraktion i Verkhovna Rada, Oleksandr Turtjynov. En afstemning som denne "har sat et alvorligt spørgsmålstegn ved oppositionens enhed". "Denne beslutning vil blive taget op til en seriøs drøftelse i den samlede opposition", sagde han til UP.
    "[Oleksandr Moroz] stemte sammen med præsidentens omgangskreds, sammen med Surkis-Medvedtjuk klanen og Volkov & Co., og jeg er derfor overbevist om, at han med sin stemmeafgivning arbejdede for deres interesser og for regimets interesser", mente Turtjynov.
    I en kommentar til Moroz' argumenter for SPUs stemmeafgivning sagde Turtjynov, at "man altid kan finde en begrundelse for sine ikke særlig konsekvente handlinger". Efter hans mening handlede Moroz for at "løse nogle lokale problemer og satte vores lands seriøse perspektiv på spil og styrkede regimet med sine handlinger".
    En af lederne af partiet "Reformer og Orden" og oppositionens national-liberale frontfigur Taras Tjornovil mener derimod, at Moroz' holdning under afstemningen "på ingen måde kan føre til en splittelse af oppositionen". "Indenfor oppositionen havde vi divergerende opfattelser af folkeafstemningen [mod Kutjma] uden at det har splittet os, vi holdt derimod stand. Så derfor vil denne beslutning heller ikke få nogen betydning for oppositionens enhed".
    I en kommentar til Moroz' argumentation sagde Tjornovil, at "motiveringen er fremlagt meget stringent, og i princippet kan man godt forstå den udfra socialisternes egen holdning og deres ideologiske retningslinjer; men hvis man skal søge efter en eller anden overordnet principfasthed, så vil jeg ikke sigem, at SPU her i tilstrækkelig grad har overholdt sine principper".
    "Den politik har Oleksandr Oleksandrovytj [Moroz], som jeg har respekteret, desværre altid stået for, og som der ikke blev lagt mærke til i forbindelse med båndskandalen", sagde UNRs leder, Jurij Kostenko, om SPUs stemmeafgivning. "Men som en virkelig klog politiker har Oleksandr Oleksandrovytj i dag demonstreret, at disse eller hine interesser i dag er meget vigtigere for ham end Ukraines interesser og reformernes interesser, tilføjede Kostenko.
    Han var overrasket over Moroz-fraktionens stemmafgivning, eftersom denne "vidste, hvem det er, der satser på Kinakh". I en kommentar til det forhold, at en af Kostenkos egne deputerede kastede sin stemme i Kinakhs lod, sagde Kostenko, at denne deputerede - Fedorin - ikke er medlem af UNR, men medlem af Kinakhs parti for industri- og erhvervsledere. Ser man det... Når det er sagt, så beviser Kostenkos udtalelser, at hans meget fintfølende intellekt ofte gennemskuer sammenhænge i ukrainsk politik som få andre tilsyneladende gør.
    Oleksandr Moroz selv udelukker muligheden for en opsplittelse af oppositionen som følge af hans fraktions støtte til Kinakh. "Vores holdning baserede sig på en modarbejdelse af styret", sagde Moroz til UP. Han mener, at en fungerende premierminister [ville have været] "et forsvar for præsidenten, enten i tilfælde af en rigsretssag eller, hvis folkeafstemningen mod præsidenten giver et positivt resultat".
    "Kinakh skal nu til at finde ud af, hvad han vil gøre med IMFs kreditter, hvad der skal ske med lønningerne, pensionsudbetalingerne, mens præsidenten vil skulle stå til ansvar for det hele. For Kinakh er hans kandidat", tilføjede politikeren Moroz.
 

30.05.01. Tyske og russiske kommentarer til Kinakhs udnævnelse

Den tyske radiostation Deutsche Welles ukrainske afdeling viderebragte i går de første tyske reaktioner på godkendelsen af Anatolij Kinakh som premierminister. Medlem af Forbundsdagen for De Grønne Helmut Lippelt sagde bl.a. til Deutsche Welles korrespondent Ute Schäfer:
    "Kinakh har på den ene side altid støttet præsidenten. På den anden side er han formand for Ukraines union af industri-og erhvervsledere. Dertil kommer, at Kinakh er formand for Det ukrainsk-tyske forum. Netop derfor kender jeg ham personligt. Selvfølgelig er Kinakh ikke Jusjenko, men af alle de mulige kandidater er han, så vidt jeg kan se det, den klogeste og mest respektable politiker. Personligt ved jeg ikke noget om hans forbindelser til oligarkerne, han har godt styr på økonomi og forholder sig meget positivt til en udvikling af relationerne mellem Ukraine og Tyskland. Det er et godt valg. Især i betragtning af, at Ukraine skal have parlamentsvalg i foråret 2002."
    Adspurgt om, hvorvidt premierministeren kan hjælpe præsidenten, som oppositionen truer med en rigsretssag, sagde den tyske parlamentariker følgende:
    "Det er meget svært at svare på det spørgsmål som en iagttager på sidelinjen, og selv jeg, der besøger Ukraine regulært, finder det vanskeligt at besvare spørgsmålet. Ukraines politiske system er ikke et normalt fungerende demokrati sammenlignet med de vestlige. Det kommer bl.a. til udtryk i ukrainsk politisks manglende gennemskuelighed. Det, som foregår der, foregår ikke fra venstre mod højre i overensstemmelse med de politiske partiers orientering i parlamentet, men efter nogle helt andre love. Oligarkerne og oligarkiske partier indtager eksempelvis nogle meget stærke positioner i landet. Betegnelse som de forenede socialdemokrater eller Det socialistiske Parti kan forlede en til at tro, at det virkeligt er socialistiske partier. Ikke det mindste: i virkeligheden repræsenterer disse partier oligarkernes interesser. Så derfor er det altid meget svært at drage slutninger omkring styrkeforholdene i Ukraine. Generelt kan man gå udfra, at en tredjedel af Verkhovna Rada er kommunister, en tredjedel er oligarkiske partier, og en tredjedel er dem, som man kan betegne som "demokratiske partier" i vores forstand. Så der er således tale om et demokratisk overgangssystem".
    Adspurgt om oppositionens chancer ved parlamentsvalget i marts 2002 og om, hvorvidt oppositionen kan konsolidere sig i betragtning af, at den tidligere premierminister Jusjenko endnu ikke udviser tegn på at være klar til at blive den, som kan forene og stille sig i spidsen for oppositionen, påpeger Helmut Lippelt:
    "Her er det nødvendigt at udvise forsigtighed. Det var ikke præsidenten, der fjernede Jusjenko fra premierministerstolen, men parlamentet. Præsidenten udtalte gang på gang sin støtte til Jusjenko. Ganske vist lykkedes det ham aldrig at opfylde sine forpligtelser. Her ville jeg nødigt komme med teorier om, hvor tæt præsidenten er forbundet med oligarkernes klaner. Men der er ingen tvivl om, at Jusjenko nyder bred popularitet. Og hvis man spørger, hvorvidt han bør stille sig i spidsen for oppositionen, så må man præcisere: hvilken opposition? Der er oligarkernes opposition, der er Julia Tymoshenkos parti og der er andre partier. Derfor mener jeg, at Jusjenko gør det rigtige, når han ikke forhaster sig. Det vil kun styrke ham i fremtiden. Jeg mener, at Jusjenko har alle chancer for at træde frem som en præsidentkandidat ved næste valg. Denne politiker indtager i øjeblikket en meget stærk position. Han opnåede væsentlige fremskridt på posten som premierminister. Det er nok at nævne den stort anlagte agrarreform (jordloven blev ganske vist nedstemt i sidste uge, red.). Jeg må indrømme, at jeg havde ventet, at Ukraine vil få så god en høst, at man endda kan eksportere en del af produktionen, eksempelvis til Rusland. Med andre ord: Jusjenkos høje autoritet er fuldt ud berettiget".
    Den nye premierminister sagde forleden i et interview til nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina, at relationerne mellem Rusland og Ukraine vil være blandt de "prioriterede", men skal udvikle sig uden at gå udover andre retninger for Ukraines integration i det europæiske fællesskab og verden.
    "Jeg stræber efter at sikre arvefølgen i udviklingen af de handels-økonomiske relationer med Den russiske Føderation på en langsigtet basis på baggrund af den kendsgerning, at Rusland er en af Ukraines strategiske partnere", - sagde Kinakh.
    Samtidigt fremhævede han, at dette samarbejde skal udvikle sig på grundlag af ligeberettigelse, gensidig fordel og gennemskuelig markedskonkurrence. I Ukraine bør der som i en uafhængig stat ikke være en prorussisk eller en provestlig politik. Det bør være en proukrainsk politik", understregede Kinakh.
    Rusland var det første land, der kom med en officiel reaktion på godkendelsen af den nye ukrainske premierminister. Ruslands nye ambassadør i Ukraine, Viktor Tjernomyrdin, sagde, at han ønskede Kinakh "en vellykket og seriøs indsats".
    "Jeg er sikker på, at vi altid vil kunne finde en gensidig forståelse, og at vi vil have forretningsmæssige relationer". Tjernomyrdin udtrykte en bekymring over, at Ukraine i "næsten en måned har levet uden en premierminister". "En stat som Ukraine bør have en arbejdsdygtig regering", - sagde Tjernomyrdin, som tilføjede, at han på onsdag ankommer til Kyiv. Ifølge STB skal han mødes med præsident Kutjma samme dag.
    Stedfortrædende leder af den russiske regerings apparat Aleksej Volin sagde, at den russiske regering er indstillet på et konstruktivt arbejde med den nye leder af den ukrainske regering. Ganske vist tilføjede embedsmanden, at spørgsmålet om, hvem der skal være regeringschef, er et internt ukrainsk anliggende.
    Præsidenten for Ruslands union for erhvervs-og industriledere, Arkadij Volskij, kunne ikke skjule sin glæde over Kinakhs nyudnævnelse. Han betragter det ukrainske parlaments beslutning som et rigtigt skridt. "Broderlandet Ukraine er omsider slået ind på en rigtig og reel vej, eftersom folkene fra Ukraines union for erhvervs-og industriledere har kendskab til økonomi", - understregede Volskij. I den forbindelse fremhævede han, at Ukraines union for erhvervs-og industriledere tidligere har været ledet ikke alene af Kinakh (fra 1996), men Kutjma (1993-94), samt den tidligere vice- premierminister Vasyl Jevtukhov i 1994-95.
   Ifølge Volskij er han og Kinakh knyttet sammen "ikke alene af et personligt venskab, men også af et kæmpe ønske om at hjælpe vores lande til at udvikle økonomien og få bragt orden i samarbejdet". I løbet af de sidste fire år har Ruslands union for erhvervs-og industriledere og Ukraines union for erhvervs-og industriledere "genskabt 711 bilaterale forbindelser". "Selvfølgelig er det ikke så meget, hvis man tænker på, at der er tusinder af dem, men alligevel er disse processer meget vigtige, og de fortsætter med at udvikle sig", - sagde Volskij.
 

30.05.01. Kutjma indfører sin egen skyggeregering

En række ministre beholder deres poster i den nye regering under Anatolij Kinakhs ledelse, skriver UP. Det gælder udenrigsminister Anatolji Zlenko, indenrigsminister Jurij Smirnov, forsvarsminister Oleksandr Kuzmuk, minister for ekstraordinære situaitoner (katastrofeminister) Vasyl Durdynets, og den hidtige vice-premierminister med ansvar for energisektoren, Oleh Dubyna, som bliver forfremmet til posten som 1. vice-premierminister.
    Dekreter herom blev underskrevet af præsident Kutjma strakst efter, at han officielt havde udpeget Anatolij Kinakh til Ukraines premierminister. Samtidigt underskrev Kutjma dekretet om Viktor Jusjenkos, hans vice-premierministres og ministres afskedigelse.
    Derudover underskrev han et dekret om bevarelsen af regeringens apparat og den muligvis forfatningsstridige indførelse af statssekretærposten for regeringen og statssekretærposterne i tilknytning til hver eneste ministerium. Deres embedsperiode svarer til præsidentens og varer i fem år.
    Præsidenten sagde i talen efter Kinakhs udnævnelse, at han håbede på, at regeringen ville blive dannet så hurtigt som muligt. "I stedet for at lege, bør man hurtigst muligt danne en regering, for ellers er det et pres på premierministeren og mig". Kutjma påpegede, at ministrene i den nye regering vil være politikere.
    Ifølge præsidenten ville en af den ny regerings vigtigste opgaver være at sikre et samarbejde med Verkhovna Rada. "Hvis der ikke bliver en koalition af politiske kræfter i parlamentet, som regereringen kan støtte sig på, så har vi ikke brug for et sådant parlament og en sådan regering".
    Kutjma har endvidere sørget for, at regeringsapparatet bliver bevaret intakt, selvom regeringen træder tilbage. Kutjma bryder sig ikke om, at hver gang, der kommer en ny regering, bliver hele embedsmandsapparatet udskiftet. "Det er den sovjetiske praksis. Sådan en praksis har man ikke i noget land i verden. Når hver eneste ny minister betyder udskiftningen af alle niveauer, selv på regionsniveau, det gavner hverken økonomien eller sagen", - citerer Interfaks-Ukrajina Kutjma.
    Ifølge Jurij Jekhanurovs pressesekretær skal den nye statssekretær i et ministerium først og fremmest være den embedsmand, der sikrer ministeriets arbejde, mens ministeren skal være politiker. Samtidigt sikres reformtempoet. I realiteten er der dog formentlig tale om, at Kutjma vil have en skyggeregering, som lammer den eksisterende regering, eller snarere: Kutjma sikrer sig, at der opstår gnidninger og magtkamp internt i regeringen, så regeringen kan fresmtå som svag og ineffektiv, hvilke formentlig vil øge tilliden til ham.
 

31.05.01. Politolog: Kutjma indfører præsidentstyre

Dekretet om indførelsen af statssekretærer i regeringen betyder etableringen af en præsidentrepublik i Ukraine, mener politologen Mykola Tomenko. I et interview til UP siger han, at "præsidenten nu faktisk bliver premierminister, og såfremt dekretet træder i kraft, vil det være mere korrekt at tale om Leonid Kutjmas regering".
    "For fem år ad gangen bliver der indført et lodret eksekutivt system under præsidenten, hvor præsidentens adminstration er en nøgleinstitution med hensyn til personalepolitikken, samt arbejdet med at koordinere hele det eksekutive apparat og det lokale selvstyre".
    "Logikken i dekretet gør automatisk [lederen af præsidentens administration] Lytvyn til den næstvigtigste person i organisatorisk forstand. Premierministeren bliver snarere præsidentens repræsentant i regionerne, i forhold til parlamentet eller statsvirksomhederne.
    Konkret betyder det, at Anatolij Kinakh reelt også fremover vil fungere som præsident for Ukraines union af industri-og erhvervsledere, eftersom hans hovedfunktion vil være at gennemføre et system af relationer med den regionale elite med virksomhedsdirektørerne; men ikke på det økonomiske plan, men på et politisk plan for mobilisering inden parlamentsvalget", - siger Mykola Tomenko til UP.
    Politologen må endnu engang gentage det, som han ofte har sagt: Ukraine er ikke et konstitutionelt land. Det kan kun ændres ved at indbringe dekretet for forfatningsdomstolen, som efter Tomenkos overbevisning vil kende præsidentenets dekret forfatningsstridigt. "En sådan beslutning fra forfatningsdomstolen vil øge antallet af argumenter til fordel for, at præsidenten handler ulovligt og, tilsvarende, til støtte for en rigsretssag", - mener han.
    Der findes også en anden måde man kan lede de processer, som foregår i Ukraine, ind i konstitutionelt leje på; nemlig at godkende en ny udgave af forfatningen og udråbe Ukraine til en præsidentrepublik. Kun på denne måde, konstaterer politologen, vil de politiske realiteter være i overensstemmelse med Ukraines love.
    På UPs spørgsmål om, hvordan den politiske elite vil reagere på dette dekret, svarer Mykola Tomenko, at denne nyordning vil få støtte. "Hvis man analyserer situationen omkring Kinakhs udnævnelse, så ser det ud til, at præsidentens omgivelser har overbevist den regerende elite om, at deres vigtigste opgave er at bevare præsidenten til 2004. Og til det formål kan man sågar gribe til forfatningsstridige handlinger. Dette dekret sigter på, at sikre "det rigtige" valg til parlamentet. Derfor vil de, som vil støtte præsidentens handlinger, opnå støtte ved valget", - mener Mykola Tomenko.
 

31.05.01. Kutjmas dekret ligner et snigende statskup

Direktøren for Kyivs center for politiske studier og konfliktologi, Mykhajlo Pohrebynskyj, har efter eget udsagt en tvetydig holdning til præsident Kutjmas føromtalte dekret. "Jeg ser to aspekter i det. Det ene er utvivlsomt positivt - det er ønsket om at opdele de politiske og administrative opgaver. Den manglende sondring mellem disse funktioner var et problem for samtlige regeringer. Det er også positivt, at ministrene bliver politikere. Det er positivt i forhold til tendensen til, at det ukrainske politiske systems bevæger sig henimod det europæiske system, hvor parlamentsflertallet danner
regeringen eller får en stærk indflydelse på dens sammensætning", skriver UP.
    Pohrebynskyj tror på, at det er en "stærk tendens", som "før eller siden, snarere før end siden, vil triumfere i Ukraine". Efter hans opfattelse vil det ske tidligere end i Rusland, "hvor præsidentens rolle er stærk". Men selv hvis denne tendens skulle gå hen og vinde, så ville politologen dog ikke betegne Ukraine som en parlamentarisk republik. "De strategiske administrative funktioner vil i det pågældende tilfælde ligge hos præsidenten, mens de taktiske vil ligge hos regeringen".
    Medaljens bagside - det negative - er, at "statssekretærerne i ministerierne vil indgå i præsidentmagtens lodrette kommandosystem og vil fratage ministrene kontollen med
det ministerielle apparats handlinger. Forestil dem, at de er minister, men kan ikke fyre statssekretæren. Disse mennesker vil i det hele taget ignorere ministeren. De vil enten føre præsidentens politik ud i livet, men eftersom de bliver ret mange og præsidenten ikke vil kunne holde styr på, hvordan de klarer deres forpligtelser, så vil de handle udfra deres bureaukratiske funktioner. Men ministeren vil ikke kunne stoppe statssekretæren, når denne begynder at køre sit eget løb. Jeg er ikke jurist, men det nævnte aspekt stiller spørgsmålstegn ved dekretets overenstemmelse med forfatningen. Efter forfatningen er regeringen den udøvende magts øverste organ, men samtidigt kan premierministeren ikke fyre regeringens statssekretær. Et andet minus er, at det ikke fremgår klart, hvordan man skal håndtere fraværet af vice-ministerposten. Der er i det mindste brug for en enkelt vice-minister, som kunne udøve ministerens funktioner i dennes fravær".
    Facit bliver dog, at Pohrebynskyj er tilbøjelig til at hilse dekretet velkommen. "Jeg er tilhænger af en sådan tilgang: når der træffes en ansvarlig beslutning, og der er både positiver og negativer her, skal man ikke hælde barnet ud med badevandet. Det positive er, at premierministerens rolle bliver fastslået, men dekretet bør rettes til af en lov, som giver ministerens mulighed for at øve indflydelse på statssekretæren".
    Ifølge politologen, der i øvrigt menes at være tilknyttet en af de store oligarkiske klaner i Ukraine, har den arbejdsgruppe, der har arbejdet med dekretet, udarbejdet et forslag, som "ikke skulle kritiseres". Men resultatet er blevet, at dekretet er blevet lidt anderledes. "Jeg ved ikke, hvorfor det blev denne version, der kom ud. Der er mennesker, som elsker at bekæmpe tendenser. Normalt er tendensen stærkest, og hvis du arbejder imod tendensen, så taber du". Og tendensen er i dag den, at parlamentets rolle er stor, mens ministeren-politikeren bør være "sit ministeriums herre". "Jeg tror på, at tendensen i sidste ende løber af med sejren", siger Pohrebynskyj.
    SPUs formand Oleksandr Moroz mener, at præsidentens dekret overtræder forfatningen. "Ifølge dekretet bliver der oprettet en udøvende magtinstans, som præsidentens administration skal kontrollere. I denne situation bliver regeringen ganske enkelt en dekorativ pyntegenstand, intet andet".
    Ifølge Moroz vil forfatningsdomstolen imødekomme de deputeres anmodning om at kende dette dekret forfatningsstridigt. Socialistpartiet vil indtil videre ikke være initiativtager til en underskriftsindsamling med henblik på en appel til forfatningsdomstolen, men som Moroz påpeger, vil de "aktivt bakke op om det".
    "Dette gøres for at fortsætte intrigerne, som samfundet efterhånden er blevet træt af", siger Oleksandr Moroz, der den 28. november 2000 sendte chokbølger igennem det ukrainske samfund ved at offentliggøre de første båndoptagelser fra præsident Kutjmas kabinet.
    "Der er faktisk tale om et statskup og dette scenarium blev forberedt i tilfælde af, at man ville udnævne en fungerende premierminister. Således koncentreres hele den reelle magt hos præsidenten. Derfor bør oppositionen helt klart reagere skarpt på dette dekret", - tilføjede en anden af de socialistiske deputerede, Josip Vinskyj.
    "Det er en logisk omdannelse af et autoritært system til et diktatur", - er Julia Tymoshenko overbevist om. Hun mener, at præsidenten ikke længere vil gå med til konsultationer omkring regeringens sammensætning, fordi han ønsker at samle al magten i sine hænder. Nu vil ministrene som politiske aktører blive begrænset i muligheden for at træffe selvstændige beslutninger.
    Tymoshenko mindedes sin erfaring med at arbejde i regeringen - ifølge hende "havde regeringen i forvejen et ret tungt apparat". "Der var forsøg fra apparatets side på at blande sig i ministrenes arbejde og lave kosmetiske korrektioner af deres beslutninger. Men dengang var ministrene i stand til at modsætte sig dette", siger Tymoshenko. I dag, efter dette dekret, vil ministrene efter hendes opfattelse være fuldstændigt frataget denne mulighed.
    KPUs formand Petro Symonenko er overbevist om, at "dekretet afføder langt flere spørgsmål end svar på vejen til en styrkelse af den udøvende magts indflydelse og om styringsmekanismerne i forhold til de processer, som partiet gang på gang har kritiseret, og som var baggrunden for vores mistillid til Jusjenkos regering".
    "De kaotiske og forvirrede reformer, den kriminelle privatisering, de absurde eksperimenter med hele sektorer af økonomien og millioner af mennesker har i dag ramt hele systemet.
    Fastlæggelsen af ministerens politiske status med indførelsen af posten som statssekretær med mange, og reelt med alle, funktioner, omdanner ministerporteføljen til en atrap. Efter min opfattelse bør ministeren være organisator af landets strategiske udvikling, kostant holde øje med den økonomiske situations udvikling, og han bærer så ansvaret.
    Men han bliver imidlertid omdannet til en showman. Det princip, som dekretet fastlægger, omdanner regeringen til en politisk interesseklub.
    I denne fordeling vil den reelle magt selvfølgelig befinde sig hos statssekretærerne. De kontrollerer finanserne og står for personaliepolitikken ned til regionerne.
    Det ligger implicit i dette dekret, at der skal dannes en parallel udøvende magtstruktur underlagt præsidenten, som vil føre til manipulation fra oligarkernes og præsidentens administrations side. Således omdannes regeringen til et aktieselskab med begrænset ansvar bestående af kaster, hvor man kun kan blive optaget efter en godkendelse i præsidentens administration", - mener kommunisternes formand.
 

31.05.01. Kutjma ignorerer oligarkers krav om ministerposter

Ukraines præsident Leonid Kutjma udnævnte i går Volodymyr Jatsuba til regeringens statssekretær. Denne person skal fra nu af puste den af parlamentet valgte regeringschef Anatolij Kinakh i nakken og løse alle hans problemer, skriver UP. Måske kommer han til at sidde i 5 år, måske mindre. Præsidenten har givet sig selv ret til at udnævne statsekretærerne, men kan også fyre og erstatte dem med en mere følgagtige personer. Denne embedsmand kan fra nu af være ligeglad med regeringskriser, hvis sådanne overhovedet er mulige efter præsidentens nyskabelser. Han skal kun frygte præsidentens vrede, eftersom han kan være ligeglad med premierminister Kinakhs holdning.
    Ifølge dekretet organiserer og sikrer regeringens statssekretær premierministerenes, første vice-premierministerens, vice-premierministrenes og ministrenes arbejde. Han udnævner efter samråd med premierministeren og finansministeren sekretariatets personale og udgiftsoverslag og fyrer alle medarbejdere i regeringens sekretariat.
    Denne hr. Jatsuba kommer også til at foreslå kandidater til posterne som medarbejdere i regeringssekretariatets og ministeriernes apparats patronattjenester.
    Fra januar sidste år var Jatsuba 1. viceformand for regeringssekretæren. Han blev født i 1947 i Dnipropetrovsk og er uddannet som ingeniør. I årene 1990-94 var han folkedeputeret, oplyser Interfaks-Ukrajina. I 1995-98 var han 1. viceformand for præsidentens administration og 1998-2000 arbejdede han som 1. vice-minister for regeringsministeren (En post, som eksisterede under Pustovojtenko, red.). Tymofij Motrenko, Konstantin Petrov, Natalia Nesterenko og Petro Krupko er udnævnt til Jatsubas stedfortrædere.
    I sit første interview til Interfaks-Ukrajina lovede Jatsuba, at han ville bestræbe sig på ligesom under Jusjenko at sikre sig gennemskueligheden og "glasnost" under vedtagelsen af regeringens beslutninger. "Jeg er sikker på, at der ikke vil ske nogen ændringer i det vigtigste; nemlig beslutningsprocessen", - sagde den nye statssekretær. Jatsuba "ser ingen grund til" at skære ned på personalet i regeringssekretariatet".
    Regeringssekretæren skal i første omgang sammen med ministerierne påbegynde arbejdet med at sætte sig ind ministeriernes strukturer og udnævnelsen af statssekretærerne.
    Det er symptomatisk, at Jatsuba var parat til at realisere Kutjmas ide med en opdeling af politiske og embedsmæssige funktioner indenfor hvert ministerium for halvanden år siden, da han arbejdede som stedfortræder for Tolstoukhov (regeringsminister i Pustovojtenkos regering). "De statslige administrative organers apparat bør være fuldstændigt afpolitiseret", - citerede avisen Fakty han for at sige i november 1999. Samtidigt mente Kinakhs vikar allerede dengang, at "ministrene er politiske personligheder", eftersom de er der i en periode mellem to valg, "hvor apparatet bliver tilbage" også efter regeringsskiftet.
    Alt imens fortsætter Kutjma at udforme den ny regering uden at lægge mærke til den forudgående polemik omkring en koalitionsregering, skriver UP.
    Volodymyr Seminozhenko fra fraktionen "Solidaritet" bliver ny vice-premierminister. Han havde den samme post i de sidste måneder af Pustovojtenkos regering i 1999 uden at gøre det store væsen af sig. Jurij Bohutskyj bliver kulturminister. Bohutskyj arbejdede inden udnævnelsen som næstformand for præsidentens administration. Han menes at være tilknyttet "Arbejdets Ukraine" og afløser den nationalistiske Bohdan Stupka.
    Følgende ministre beholder deres poster i den nye regering: økonomiminister Vasyl Rohovyj, minister for agrarpolitik Ivan Kyrylenko, minister for arbejde og socialpolitik Ivan Sakhanj, justitsminister Suzanna Stanyk, sundhedsminister Vitalij Moskalenko (denne post havde Oleksandr Volkov fra "Demokratisk Union" ellers flere gange lagt billet ind på). Selv finansminister Ihor Mitjukov beholdt sin post, hvilket iagttagere slet ikke havde forudset. Mitjukov selv vurderede for to uger siden i et interview til UP, at hans chancer for at forblive i regeringen var "høje", idet han smilede og tilføjede: "for at blive kulturminister".
    Hvis man lægger Kinakh, Dubyna, Zlenko, Smirnov, Kuzmuk og Durdinets til de seneste ministerudnævnelser fra Kutjmas side, så er man allerede oppe på 16 besatte poster i den ny regering. I den afgåede Jusjenko-regering var der 20 poster - premierminister, 1. vice- premierminister, 3 vice-premierministre og 15 ministre. Indtil videre har der ikke været forlydender om, at de resterede sølle 4 poster vil blive kastet for "løverne" i parlamentet.
 
 

Copyright (c) Dansk-Ukrainsk Selskab og Ivan Nester