31.08.01. Jusjenko med til Brzezinskis Ukraine-konference i USA (eng.)
31.08.01. Overfald på journalister i Østukraine (eng.)
30.08.01: The Baltimore Sun om genforeningen af energisystemerne (orig.)
28.08.01: Bushs udsending opfordrer Ukraine til demokratiske reformer og integration i Europa
28.08.01: Washington, DC, International Conference to Assess Ukraine’s Global Strategic Role

27.08.01. Meddelelse til læsere af Dansk-Ukrainsk Selskabs nyhedstjeneste
27.08.01. CNN om uafhængighedsdagen (orig.) 2
27.08.01. CNN om uafhængighedsdagen (orig.) 1
27.08.01. Kutjma til Washington Times: Jeg stopper i 2004
17.08.01. "Donetsk-klanen" tager til i styrke
17.08.01. 3100 personer deltager i Ukrainernes Verdensforum
16.08.01. Demonstrationer foran Ukrainernes Verdensforum
16.08.01."Kutjmas regime er en trussel mod demokratiet i andre lande"
16.08.01. Rekordhøj vækst i ukrainsk BNP i juli
16.08.01. Medvedtjuk: min far sad i fængsel for nationalisme
16.08.01. Melnitjenko holder pressekonference i USA

Arkiv 1999-2001

16.08.01. Melnitjenko holder pressekonference i USA

Major Melnitjenko sagde under en pressekonference i Washingtons nationale presseklub i forgårs, at han har sikre oplysninger om, at præsident Kutjma kendte til Georgij Gongadzes død langt tidligere end den brede offentlighed fik det at vide.
    "Jeg kan med sikkerhed sige, at Leonid Kutjma vidste, at Georgij Gongadze var død, fem dage efter dennes forsvinden".
    Når den tid kommer, vil Kutjma blive anklaget for adskillige forbrydelser mod menneskeheden", - citerer BBCs ukrainske afdeling Melnitjenko for at have udtalt, skriver UP.
    Melnitjenko sagde desuden, at han ikke har overdraget nogen materialer til nogen som helst officielle organer i De forenede Stater, bortset fra Verkhovna Radas særlige Gongadze-udvalg.
    Det var hans kommentar til informationer i den amerikanske aviser The Wall Street Journal om, at han var gået med til at samarbejde med USAs justitsministerium omkring efterforskningen af mistanken om ukrainske politikeres hvidvaskning af penge.
    Folkedeputeret fra Verkhovna Rada Jeljashkevytj, som også deltog i Melnitjenkos pressekonference i Washington, oplyste, at majoren er rede til at vidne i sagen om overfaldet på Jeljashkevytj. "Han er parat til at afgive vidneforklaring for netop ukrainske organer i USA efter aftale med de amerikanske regeringsstrukturer", - tilføjede folkedeputeret Viktor Shyshkin, som ligledes i øjeblikket befinder sig i USA.
    Jeljashkevytj tilføjede, at majoren under mødet med ham refererede indholdet af nogle ikke-offentliggjorte samtaler i Kutjmas kabinet, som omhandlede Jeljashkevytj.
    Shyshkin fremhævede desuden, at "han [Melnitjenko] fortsat kan huske meget, og kan blive afhørt som vidne". Han tilføjede, at "man i Amerika giver vidneforklaringer fortrin fremfor informationer".
    Efter mødet med Melnitjenko sagde Shyshkin endvidere, at majoren er parat til at afgive vidneforklaring i straffesager mod ukrainere, som er rejst i udlandet - "mod Lazarenko, Zhukov og Didenko". I den forbindelse henviste han til en artikel i den russisksprogede amerikanske avis Vetjernij New York, hvor der med udgangspunkt i Melnitjenkos bånd berettes om, hvordan Odessas borgmester Ruslan Bodelan introducerede Kutjma for den internationale våbenhandler Zhukov. Artiklen indeholder ifølge Shyshkin navne som "Derkatj, Volkov, Zhukov og Bodelan".
    Myroslava Gongadze, som deltog i pressekonferencen fra radio Liberty's studium i Washington, oplyste om offentliggørelsen i tirsdags af optagelser af Kutjmas samtaler med den ukrainske statsborger Zhukov, som blev arresteret i Italien i en sag om illegal våbenhandel, samt af "Volkovs og Pintjuks kontonumre i USA i "Bank of New York".
    Efter at interviewet med Melnitjenko var afsluttet oplyste deputeret Viktor Shyshkin, at
"indtil videre forbliver spørgsmålet om, hvorvidt han [Melnitjenko] har overdraget båndene til udenlandske undersøgere, åbent". Samtidig sagde han, at majoren ikke er i besiddelse af båndene i øjeblikket, fordi de befinder sig "et andet sted".
    Deputeret Shyshkin svarede benægtende på Kyiv-journalisternes spørgsmål om, hvorvidt parlamentets efterforskningsudvalg havde overdraget optagelserne til de amerikanske rets-og ordenshåndhævende myndigheder.
    "Udvalget har ikke overdraget noget, eftersom de ikke har spurgt udvalget om noget". Selve udvalget har rettet henvendelse til USAs rets-og ordenshåndhævende organer og tilbudt sine "ydelser", herunder, "foreslog vi, at bistå os med identifikationen af optagelserne", sagde han. "FBI har svaret, og jeg håber, at de har sagt ja til samarbejde", - sagde Shyshkin.
 

16.08.01. Medvedtjuk: min far sad i fængsel for nationalisme

1. viceformand for Ukraines parlament og formand for partiet SDPU (o), Viktor Medvedtjuk, oplyste forleden dag, at han siden 1998 har arbejdet på et lovforslag om Organisationen af ukrainske nationalister-Ukraines oprørshær (OUN-UPA) og støtter holdningen om, at denne organisation skal rehabiliteres.
    "Det vedrører mig personligt, fordi min fader, som også var med i OUN, i 1944 blev dømt og straffet og blev først rehabiliteret i 1991", - oplyste Medvedtjuk i et svar i en direkte udsendelse i Lvivs Tv, skriver UP med henvisning til Nasha gazeta +.
 

16.08.01. Rekordhøj vækst i ukrainsk BNP i juli

Det ukrainske BNP - den samlede produktion af varer og tjenesteydelser - oplevede i juli 2001 en vækst på 17,4% sammenlignet med juli 2000 og udgjorde knap 20 mia. Hryvna (3,6 mia. $). For så vidt angår den justerede årlige vækst i BNP, så har regeringen ændret fremskrivningen til 6,2%, skriver korrespondent med henvisning til Ukrajinski Novyny, som har fået tallene oplyst i den statslige statistiske komite. I juni steg BNP'et med 9,2% i forhold til samme måned sidste år.
    Ifølge januar-juli er Ukraines bruttonationalprodukt samlet steget med 10,5% sammenlignet med samme periode 2000 og udgjorde i alt godt 111 mia. Hryvna (godt 20 mia. $). Ifølge regeringens prognose vil dette års samlede BNP-vækst nå op på 6,2%. Det skal ses i lyset af, at BNP også steg sidste år, men ganske vist efter 9 års næsten konstant fald.
    Ifølge regeringen regner man med, at årets kornhøst bliver på 37 mia. ton - den største høst siden uafhængigheden i 1991.
 

16.08.01."Kutjmas regime er en trussel mod demokratiet i andre lande"

"Kutjmas regime er en trussel mod demokratiet i andre lande" - sagde den ukrainske folkedeputerede Viktor Shyshkin på baggrund af den ukrainske præsidents medvirken til illegal våben- og gashandel, skriver den amerikanske radio Libertys ukrainske afdeling, som den 14. august på sin hjemmeside bragte et uddrag af den pressekonference, som Ukraines tidligere rigsadvokat og nuværende næstformand for Verkhovna Radas særlige udvalg til undersøgelsen af Gongadze-sagen, Viktor Shyshkin holdt i Washington:.
    "Vores udvalgs virksomhed i relation til båndene (Melnitjenkos bånd, red.) er fuldstændig sammenfaldende med den opgave, som udvalget fik i opdrag af parlamentet med hensyn til efterforskningen af forsvundne eller myrdede politikere i Ukraine. Men undersøgelsen af disse bånd førte automatisk udvalget ikke alene på sporet af forhold, som umiddelbart har noget med Gongadze at gøre, men også på sporet af andre samtaler i præsidentens kabinet, som efter vores mening kan relateres til motiver til, at der fra præsidentens og andre topembedsmænds side kunne være en sådan ordre (likvideringen af Gongadze, red.). En analyse af disse bånd gav mulighed for, at vi i dag kan sige, at der i Ukraine har fundet begivenheder sted, som hænger sammen med korrupte og retsstridige handlinger med hensyn til gas og den ukrainske præsidents umiddelbare bekendtskab med våbenhandleren Zhukov, som, hvis De følger med i den europæiske presse, er blevet anholdt af de italienske specialstyrker, som bekæmper ulovlig våbenhandel. Europol har desuden anholdt hans medsammensvorne i Tyskland, Østrig og andre lande. I har fået en kopi af et uddrag af en samtale, som Kutjma har haft med Bodelan. Bodelan var dengang guvernør for Odessa-regionen, og er i dag Odessas borgmester, som var den der direkte introducerede Zhukov for Kutjma, og det følger af de videre samtaler, at Zhukov under samtalen med præsidenten spørger, hvem han nu skal samarbejde med, da Pustovojtenkos regering er trådt tilbage. (Indtil da gik han direkte til Pustovojtenko, men har ikke nogen mulighed for at gå til Jusjenko). Og så siger præsidenten i denne situation: du skal gå direkte til Lytvyn, som er formand for præsidentens administration. Således ser vi et motiv.
    Et andet motiv er gasmotivet. De har ligeledes fået udleveret materialer, som hænger sammen med et ukrainsk selskab, som arbejder med gas. Operationerne finder sted via "Bank of New York". Det vil sige, at vi kan se en forbindelse med hvidvaskningen af penge umiddelbart på De forenede Staters territorium. Vi ser en ring af en forbryderisk mafiøs kriminel virksomhed. Der er optagelser på båndene [der vidner om at], penge som selskabet "Ukrnaftohaz" modtog, gik til præsidentens valgkamp. Hvad mere er: vi har vidnesbyrd om, at dette ukrainske selskab er distributør for et andet selskab - "Itera"- i Rusland, som der i øjeblikket pågar en efterforskning mod i Rusland og som amerikanske myndigheder også har fordringer imod, altså: ved at gennemgå alle de bånd, der har noget med Gongadze at gøre, er vi reelt kommet på sporet af en langt mere omfattende arbejde", sagde Shyshkin ifølge Liberty.
 

16.08.01. Demonstrationer foran Ukrainernes verdensforum

Formanden for det ukrainske verdensomspændende koordinationsråd (UVKR) den tidligere dissisent Mykhajlo Horyn mener, at demonstrationerne ved Det 3. ukrainske Verdensforum, som oppositionen planlægger at gennemføre med henblik på at give udtryk for sin utilfredshed med styret, "er et uigennemtænkt skridt og minder kun om starten på valgkampen". Det sagde Horyn i går på en pressekonference med deltagelse af vice-premierminister med ansvar for humanitære anliggender Volodymyr Seminozhenko, som handlede om forløbet af forberedelsen af forum og de øvrige landsdækkende foranstaltninger som finder sted i anledning af 10-året for Ukraines uafhængighed, skriver radio Liberty. (Dansk-Ukrainsk Selskab og Den ukrainske Diaspora i Danmark deltager i ovennævnte forum, red.)
    Hvis nogle er utilfredse med regeringens eller Ukraines præsident Leonid Kutjmas arbejde, så "ved han" ifølge formanden for UVKR "hvor regeringsbygningen og statsoverhovedets bygning befinder sig. Så vær venlig at gå derhen for at holde manifestationer", - sagde Horyn, idet han fremhævede, at "hvis folk prøver på at demonstrere ved Det 3. ukrainske Verdensforum, men ikke er uenige med selve forumet, men styret, så ser det uhensigtsmæssigt ud".
    Den 18. august i år vil Forum for national frelse afholde en aktion foran palads "Ukraine", hvor Det 3. ukrainske Verdensforum denne dag indleder sit tre-dage lange møde. Aktionen hedder "Fædrelandet, Friheden, Uafhængigheden".
    Frontens pressetjeneste oplyser, at formålet med aktionen er, at "henlede alle ukraineres fra hele verden opmærksomhed på, at Ukraine i løbet af de 10 års uafhængighed ikke er blevet noget virkelig uafhængig demokratisk land, og på de anti-statslige processer som bliver alt mere omsiggribende, og som kan ende med at gøre Ukraine til en "marionet" i en bestemt "klan"s hænder til tabet af uafhængigheden. Den 14. august erklærede næstformanden i Fronten for national frelse og formand for partiet "Sobor" Anatolij Matvijenko, at FNP agter at overbevise deltagerne i det ukrainske forum om, at Ukraine har brug for en anden præsident, oplyser Liberty.
 

17.08.01. 3100 personer deltager i Ukrainernes Verdensforum

Det ukrainske verdenskoordinationsråd har modtaget 5300 ansøgninger til deltagelse i Det 3. ukrainske Verdensforum, som finder sted i Kyiv den 18-20. august. 1700 af ansøgningerne vil man være nødt til at afvise, eftersom forumet skal afholdes i palads "Ukraine" i Kyiv, som kun kan rumme 3600 pladser, oplyste formanden for verdensrådet Mykhajlo Horyn. "Muligvis bliver vi nødt til at give tilladelse til, at folk kan stå op i salen, for så vil vi kunne sikre yderligere 200 pladser på forumet", - sagde han ifølge UP på en pressekonference i forgårs
    Samtidigt erklærede vice-premierminister med ansvar for humanitære anliggender, Volodymyr Seminozhenko, at Ukraine er parat til at gennemføre forumet "såvel på organisatorisk plan, som med hensyn til den positive stemning".
    Han påpegede, at forumet skal demonstrere "et nyt niveau" for opbygning af kontakter mellem Ukraine og diasporaen, give omverdenen flere informationer om Ukraine og organisere kontakter mellem diasporaens repræsentanter og de ukrainske regioners repræsentanter.
    Seminozhenko understregede, at forumet ikke er en politisk begivenhed, selvom der i statsbudgettet er afset 1,7 mill. Hryvna til organisationsarbejdet.
    Det forventes, at 600 delegerede (300 fra Ukraine og 300 fra 42 andre lande) samt 2500 gæster deltager i Det 3. ukrainske Verdensforum, oplyser UP.
 

17.08.01. "Donetsk-klanen" tager til i styrke

Ukraines næste præsident kan meget vel blive en repræsentant for Donetsk - kullets og metallets hjemstavn, skriver den russiske avis Nezavisimaja Gazeta om Ukraines for tiden måske stærkeste finans-industrielle gruppe - den såkaldte Donetsk-klan.
    Her et halvt år inden parlamentsvalget i Ukraine tiltrækker "Donetsk-klanen" i stigende grad politikeres og politologers opmærksomhed, idet visse prognoser taler om den efter marts 2002 vil blive en af hovedaktørerne i ukrainsk politik.
    "Donetsk-klanen" er et unikt fænomen selv for ukrainsk politiks "klan"-betonede system, eftersom 1: Donetsk-folkene har på det seneste formået at koncentrere enorme finans-industrielle ressourcer, hvilket gør det muligt for dem at konkurrere med enhver af de finans-politiske grupper, som befinder sig tæt på magten i Kyiv, og 2: næsten ingen har hidtil vidst noget om en så seriøs politisk aktør og dens ledere.
    "Donetsks fædre" benægter demonstrativt at føre nogen som helst form for aktiv politisk virksomhed, og erklærer, at de anser "den konkrete sag" og "løsningen af regionens problemer" for at være det vigtigste. Samtidig har "Donetsk-klanen" som en anden vejrhane mærket enhver politisk nuance i de initiativer og beslutninger, som præsident Leonid Kutjma har taget. Regionen har selvfølgelig tilfulde støttet den statslige politiske kurs uden at tage unødige initiativer som kunne være blevet opfattet som bare det mindste anslag mod "hovedstaden". Alt imens "Dnipropetrovsk" og "Kiev"-klanerne de sidste år førte en udmarvende kamp for en plads i solen, så har Donetsk-folkene stille og roligt "lavet det konkrete arbejde", idet de opbyggede kræfter og ressourcer til "indtagelsen af Kiev", som muligvis vil ske allerede under det kommende valg. I årene indtil 2001 blev det klart, at den undselige "Donetsk-gruppe" er gået hen og udviklet sig til et kraftigt finans-politisk centrum, som vil frigøre sig fra en enkelt regions snærende bånd, og som har ret til og mulighed for at udbrede sin politiske indflydelse til et landsdækkende niveau.
    Den ukrainske avis Investitsionnaja gazeta hævder følgende: "I løbet af 2000 er denne gruppe blevet Ukraines stærkeste - det er nok at pege på, at "Donbas' industrielle Union" i 1999 indtog 2. pladsen på den landsdækkende Top-100 over de største virksomheders og koncerners årsresultat, med en produktionsværdi på 3,8 mia. Hryvna" (ca. 5,7 mia. DKK).
    Ifølge Investitsionnaja gazeta er Donetsk-gruppen ejer af store metalvirksomheder, koksværk og bjergværk (eller øver indflydelse på dem), har et monopol på forsyning af gas til samtlige insdustrivirksomheder i Donetsk-regionen, kontrollerer flertallet af de ukrainske kulminer, samt Khartsysk rørfabrik. Regionen, som rummer de vigtigste dele af den ukrainske metalindustri og sværindustri og som producerer 25% af landets BNP, giver de politikere som kommer fra Donetsk et godt udgangspunkt.
    Det første forsøg fra Donetsk-klanens side på at "erobre Kyiv" fandt sted i 1993, da den daværende præsident Leonid Kravtjuk under indtryk af en af de store minearbejderstrejker afskedigede premierminister Leonid Kutjma og udpegede direktør for en af Donetsks største kulminer Jukhim Zviahylskyj til udøvende premierminister. Men mindre end et år senere blev Kutjma valgt til præsident og Donetsk-gruppen var nødsaget til at forlade den ukrainske politiske scene. Nu var det blevet "Dnipropetrovsk"-folkenes tur.
    Det andet forsøg fra Donetsk-klanens side på at tilbageerobre retten til en værdig repræsentation i statsorganerne blev gjort et år senere. Volodymyr Stjerban blev den nye guvernør for Donetsk-regionen og han samlede et hold af unge og ambitiøse forretningsfolk omkring sig. Men allerede i 1995 var de vigtigste medlemmer af Donetsk-gruppen blevet likvideret: det gjalt f.eks. "gasmagnaterne" Shvydtjenko og Momot, præsidenten for fodboldklubben "Shakhtar" og stifteren af firmaet "Luks" Akhat Brahin ("grækeren Alik"), og i 1996 blev folkedeputeret Jevhen Stjerban mejet ned. Nogle få medlemmer af gruppen overlevede imidlertid, herunder Rinat Akhmetov.
    Rinat Akhmetov menes i dag at være en af de mest indflydelsesrige forretningsfolk i Ukraine. Akhmetov taler selv nødig med journalister og afviser kategorisk at tale politik, idet han hævder, at denne sfære ikke interesserer ham det mindste.
    Akhmetov er født den 21. september 1966 i Donetsk i en minearbejderfamilie. I starten af 1990'erne afsluttede han det økonomiske institut under Donetsks statsuniversitet, og i 1995 var han ophavsmanden til en bank i Donetsk, hvilket gjorde ham til en af de yngste ukrainske bankfolk. Rinat Akhmetov er også kendt som den person, der ikke var bange for at gå imod premierminister Pavlo Lazarenko.
    Den ukrainske internetavis Forum skriver: "På den ene side lignede det selvmord: Lazarenko var på højdepunktet af sin magt, mens hans strukturer kontrollerede næsten halvdelen af Ukraines økonomi. Men Akhmetov, som dengang var præsident for fodboldklubben "Shakhtar" og havde arvet firmaet "Luks" fra Brahin, lod sig ikke skræmme.
    Lazarenko var også i stand til at vurdere sine modstandere. I starten af 1997 indrømmede premierministeren, at Rinat Akhmetov er den eneste person i Ukraine, som er hans ligeværdige.
    De ukrainske politikere mener, at det netop er Rinat Akhmetov, der i 1997 formåede at få afskediget Lazarenkos protege Jurij Poljakov som formand for Donetsks regionale statsadministration (guvernør) og ersattet med Viktor Janukovytj. Det åbnede et nyt kapitel i "Donetsk-klanens" historie.
    Velunderrettede kilder hævder, at Akhmetov og Janukovytj er pot og pande, og at deres hold udgøres af lederne af datterstrukturer til "Donbas' industrielle Union" - selskaberne "ARS", "Danko", "Energo", "Embroll", "Gefest". Når de optræder i medierne siger Janukovytj og Akhmetov altid, at de hverken har fælles forretningsinteresser eller forretningsforbindelser, og at de respekterer hinandens hengivenhed for regionens interesser.
    I en fælles indsats lykkedes det for "Donetsk-gruppen" at opnå temmelig meget; nemlig etableringen af et lukket produktionscyklus: kul-koks-malm-metal. Dette forår dukkede der oplysninger op om, at "klanen" formåede at opnå herredømmet over en elenergi-infrastruktur, hvorved den reelt fik etableret en autonom og økonomisk meget succesfuld "stat i staten".
    Under Akhmetov og Janukovytj-tandemet har selv Donetsks fodboldklub "Shakhtar"
meldt sig på den internationale fodboldarena og er blevet en værdig konkurrent til [Kyiv-klanens fodboldklub] Dynamo Kyiv (i øvrigt hævdes det, at Rinat Akhmetov og Hryhorij Surkis ikke alene er modstandere i fodbold, men også i politik).
    I Ukraine ser man udnævnelsen i 2000 af den tidligere vice-præsident for "Shakhtar" Ravil Safiullin til præsident for Ukraines professionelle fodboldliga som et symptom. Denne post tilhørte indtil da Hryhorij Surkis. Efter sigende anser ingen af de strukturer, som står Surkis og SDPU (o) nær, Donetsks forretningsklima for at være gunstigt.
    Ukrainske analytikere anser den nylige fredsaftale mellem "Donetsk-klanen" og "Dnipropetrovsk-klanen" som værende Viktor Janukovytjs fortjeneste. Det sidste alvorlige interessesammenstød mellem de to klaner hang sammen med salget af aktierne i Altjevsk metalvirksomhed (AMK). AMKs ledelse var tvunget til at hyre væbnede vagter, som skulle "frarøve" virksomheden fra de konkurrende grupperingers klær. Men efter Janukovytjs indblanding lykkedes det at enes om at dele aktieposterne midt imellem: folkene fra Donetsk og Dnipropetrovsk fik hver 32,5% af virksomhedens aktier, mens statens andel på 25% + 1 aktie blev overdraget til Luhansk statsadministrationen.
    "Forsoningen" mellem de to regionale grupper mundede ud i en offentlig underskrivelse af Aftale om samarbejde mellem de to regioner med henblik på at forene de to partiers "Arbejdets Ukraine"s (som anses for at repræsentere "Dnipropetrovsk-klanen") og "Ukraines Regioner"s (som ifølge analytikere er dannet af "Donetsk-klanen") indsats under parlamentsvalget. I løbet af de seneste år har ukrainsk politik ændret sig så meget, at selv politologer har svært ved at svare på, hvilket af partierne i dag er det stærkeste og det mest perspektivrige.
    Et af de utvivlsomme "plusser" for Donetsk-gruppen i dag er, at formanden for Ukraines skattevæsen Mykola Azarov er med på holdet. Azarov mener, at "Ukraines genfødsel startede netop i Donbas-regionen", og at det derfor er nødvendigt at udvide Doentsk-folkenes repræsentation i de ukrainske magtorganer (herunder i Verkhovna Rada).
    Indtil nu har den politiske situation i Ukraine været til fordel for "Donetsk-klanen". Velunderrettede kilder hævder, at Leonid Kutjma efter "båndskandalen" har lagt afstand til sine allernærmeste omgivelser, og at det har betydet, at de førhen så indflydelsesrige partier som "Demokratisk Union" (Oleksandr Volkov) og SDPU (o) (Hryhorij Surkis og Viktor Medvedtjuk) har tabt indflydelse. På den anden side har præsidenten utvivlsomt brug for støtte fra en kraft, der er beskeden og ikke tilsølet af de politiske intriger i Kyiv. Her kan Donetsk-gruppen netop gå hen og blive en sådan faktor.
    På det seneste er man i Kyiv begyndt at tale om, at den næste præsidentafløser muligvis netop er ved at blive udklækket i Donetsk, Nezavisimaja Gazeta.
 

27.08.01. Kutjma til Washington Times: Jeg stopper i 2004

Præsident Leonid Kutjmas erklæring om, at han ikke agter at stille op til en 3. valgperiode, er en slags hilsen til oppositionen, som drømmer om at afsætte Ukraines præsident. Samtidigt har Kutjma dog ikke tænkt sig at gå af før det næste præsidentvalg i 2004. Ifølge en analyse i den russiske internetavis GazetaSNG trækker Kutjma i en vis grad tæppet væk under sine værste modstandere, skriver korrespondent.
    I et interview med den amerikanske avis Washington Times lige før Vladimir Putins besøg i Kyiv i forbindelse med markeringen af 10-året for Ukraines uafhængighed fremsatte Leonid Kutjma den overraskende erklæring om, at han ikke vil stille op til præsident i 2004. "Grunden til, at jeg genopstillede [i 1999] var fordi jeg godt kunne se, at der ikke var andre, som på det tidspunkt var i stand til at styre landet. Derimod har jeg tænkt mig at stoppe efter dette mandats udløb".
    Erklæringen skal dog ikke ses som udtryk for, at Kutjma gerne vil komme de af sine modstandere imøde, der helst så et "Ukraine uden Kutjma" meget tidligere end 2004 og allerhelst her og nu. Netop derfor kræver Julia Tymoshenko og hendes ligesindede afholdelsen af en folkeafstemning og andre højlydte aktioner, som efter deres mening kan føre til en rigsretssag mod præsidenten.
    På den anden side kan alle oppositionens indvendinger mod Kutjma koges ned til, at den ukrainske præsident klamrer sig til magten. Men med erklæringen fra forleden dag har Ukraines præsident demonstreret, at han overhovedet ikke klamrer sig til magten og har taget brodden ud af opponenternes argumenter.
    Kutjmas meddelelse om, at han ikke vil stille op til en 3. valgperiode kom meget symptomatisk samme dag som der i Moskva blev afholdt en rundbordskonference med titlen "Rusland og Ukraine - en ny etape i relationerne: sammen mod Europa". Selve konferencens arbejdstitel, som blev afholdt i "Aleksandr-house" med deltagelse af en masse russiske massemedier og førende repræsentanter for anvendt politologi i Rusland som S.A. Markov. G.O. Pavlovskij, V.A. Nikonov, samt deres ukrainske kolleger, herunder M.B. Pohrebynskyj - vidner om, at Moskva og Kyiv har afstemt deres handlinger i en dialog med Vesten for at fratage den ukrainske opposition denne niche, hvor den forsøger at herske ubegrænset.
    Således er Rusland for Ukraine ikke en antipode i Europa, mens Kutjma ikke er den præsident, som bekymrer sig om personlige ambitioner. Desuden er der rigelig med tid til at sikre den ukrainske arvefølge inden 2004, mener avisen.
 

27.08.01. Meddelelse til læsere af Dansk-Ukrainsk Selskabs nyhedstjeneste

Kære læsere af nyhedstjenesten,
Jeg har valgt at holde en pause med den daglige strøm af nyheder fra Ukraines politiske liv. Hovedårsagen er, at jeg ikke længere synes at det påkrævede tidsforbrug står mål med udbyttet. Jeg er nødt til at prioritere andre aktiviteter herunder familien. Jeg håber, at læserne har haft gavn og nytte af den nyhedsavis, som jeg har redigeret siden juli 1999. Fremover vil jeg supplere artikelbasen med udvalgte aktuelle emner, som jeg finder relevante. De vil i givet fald blive anbragt under de faste rubrikker, som der er links til i øverste venstre hjørne. Det vil desuden fremgå af en notits på nyhedssiden, at der er kommet en ny artikel.
    Der henvises i øvrigt til avisen KYIV POST engelsksprogede hjemmeside.

med venlig hilsen, Ivan Nester
 

31.08.01. Overfald på journalister i Østukraine (eng.)

New York, August 30, 2001-- Aleksey Movsesyan, a 23-year-old cameraman with the independent television station Efir-1 in the eastern Ukrainian city of Luhansk, was assaulted on the evening of Sunday, August 26, CPJ has confirmed.

An assailant struck Movsesyan with a hard object between 11 p.m. and midnight while the journalist was walking in a park near his home with a friend. Movsesyan lost consciousness and fell to the ground; the attacker then trampled him. The journalist's friend was not harmed in the incident,
Efir-1 director Tatyana Kozhanovskaya told CPJ.

According to CPJ sources, Movsesyan was taken to a local hospital, where he was treated for critical head injuries. As of today he remained in a coma.

Although local police have detained a suspect, they told the station director that their case hinges on Movsesyan's positive identification of that suspect-even though several other people witnessed the attack. Movsesyan's colleagues fear that because of his head injuries he will be unable to identify anyone even if he regains consciousness. Police have not released the suspect's name.

"We are deeply concerned by this brutal attack on our colleague Aleksey Movsesyan," said CPJ executive director Ann Cooper. "We urge Ukrainian authorities to bring the perpetrators to justice with all possible speed."

Possible motives
According to Kozhanovskaya, the police are treating the assault as a drunken brawl. However, a doctor at the hospital told Efir-1 that the cameraman's alcohol level was below the legal limit.
Movsesyan's colleagues suspect the attack was linked to Movsesyan's work. "It is difficult not to connect [the attack] with local political developments," Kozhanovskaya told CPJ in a telephone interview. "Aleksey covered all the political clashes."

One such clash occurred in April, when a faction of Luhansk City Council deputies forced Mayor Anatoly Yagofyorov out of office. During a City Council meeting, council deputy Vladimir Ladnyk allegedly assaulted Movsesyan and tried to take away his camera. The police opened a criminal case against Ladnyk in connection with this attack.

Television channel under attack

Recently, the Luhansk City Council, which controls Efir-1, attempted to liquidate the station. Kozhanovskaya suspects that this move came in retaliation for the station's criticisms of municipal authorities and its refusal to support the officials who currently control the council. Efir-1
challenged the council's actions in court, whereupon the judge halted the liquidation process pending his final ruling. Meanwhile, Efir-1's staff has not been paid for the last several months.
 

31.08.01. Jusjenko med til Brzezinskis Ukraine-konference i USA (eng.)

WARREN, MI—Three Ministers of Foreign Affairs of independent Ukraine as well as other current and past Ukrainian government officials will analyze Ukraine’s strategic role in world and regional affairs at an international conference in the nation’s capital, titled: "Ukraine’s Quest for Mature Nation Statehood: Roundtable II—Taking Measure of a U.S.-Ukraine Strategic Partnership."

Minister of Foreign Affairs Anatoliy Zlenko will be joined at the two-day conference by former Ministers of Foreign Affairs Hennadiy Udovenko and Borys Tararsyuk. These three Ukrainian foreign-policy experts forged, in the decade since Ukraine declared its independent statehood,
a balanced foreign policy that has sought to maintain regional stability while seeking integration into Euro-Atlantic political and economic structures.

Foreign Minister Zlenko, a lifelong diplomat, had headed the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine at the time independence was declared 1991. Zlenko also served as Permanent Representative of Ukraine to the United Nations and Ambassador to France before being reappointed Foreign Minister in 2000.

Foreign Minister Udovenko, considered the Dean of the U.N. Diplomatic Corps, was Permanent Representative of Ukraine to the United Nations when independence was declared. After being rotated back to Ukraine, Mr. Udovenko was appointed Ambassador to Poland before being named Foreign Minister. He also served as President of the 51st General Assembly session of the United Nations. Today Mr. Udovenko is chairman of one faction of the National Movement of Ukraine: "Rukh," is a Member of Parliament and is the chairman of the Parliamentary Committee on Human Rights.

Foreign Minister Tarasyuk, also a career diplomat, worked his way up the ranks at the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine up to the rank of Foreign Minister. Mr. Tarasyuk’s term was marked by his determination to hasten Ukraine’s inclusion in all Euro-Atlantic structures. It is widely believed that this assertiveness led to his downfall in Kyiv in 2000.

Furthermore, former Prime Minister of Ukraine Viktor Yushchenko and Viktor Stelmakh, chairman of the National Bank of Ukraine, are also slated to appear. Mr. Yushchenko, regarded by Western political observers as the leading reformer in Ukraine, and his government were brought down last spring by a coalition of communists and other leftwing parliamentarians. He is currently heading a centrist-rightwing political coalition in anticipation of his bid for the Presidency of Ukraine.

Top U.S. Foreign Policy Experts To Address Washington Conference On U.S.-Ukraine Strategic Relations

WARREN, MI— Leading American foreign policy experts from the Bush Administration, Capitol Hill and research institutes will discuss U.S.-Ukraine strategic relations and Ukraine’s role in world and regional affairs at an international conference in the nation’s capital, called "Ukraine’s Quest for Mature Nation Statehood: Roundtable II—Taking Measure of a U.S.-Ukraine Strategic Partnership."

Heading this group of distinguished specialists are: Douglas Feith, Undersecretary of Defense for Policy; Paula Dobriansky, Undersecretary of State for Global Affairs; Alan Larson, Undersecretary
of State for Economic, Business and Agricultural Affairs; Sen. Joseph Biden, Chairman of the Senate Committee on Foreign Relations; Cameron Munter, Director of European and Eurasian Affairs, National Security Council; Nancy Lee, Deputy Assistant Secretary of Treasury for Eurasia; Dr. Zbigniew Brzezinski, Counselor, Center for Strategic and International Studies; John McLaughlin, Producer and Program Host, The McLaughlin Group; among others.

This year’s gathering, the second such successful conclave in two years, will be held at the U.S. Congress, Thursday, September 20, and Friday, September 21. According to the conference’s main organizer, the Organization for the Defense of Four Freedoms for Ukraine, the roster of speakers will include government officials from Ukraine, the United States and Eastern European countries, as well as prominent leaders from multilateral financial institutions, research centers and academia.

The conference will feature 13 panels, divided among four principal sessions, two working lunches, two focus sessions and an evening reception. Organizers said that 73 speakers, 24 of whom are expected to be from Ukraine, will be featured at the conference.

For attendance information, contact the Organization for the Defense of Four Freedoms for Ukraine at (810) 757-7910.
 
 

Nyheder---Om Selskabet---Om Ukraine---Aktiviteter---Medlemsskab---Holodomor---Home
Copyright (c) Dansk-Ukrainsk Selskab og Ivan Nester