29.12.00. Politisk analyse: Status quo som det mindste onde
29.12.00. Kutjma ønsker forfatningsændringer
29.12.00. Internet-chat med Moroz blev angrebet
28.12.00. Los Angeles Times om Gongadze-sagen
28.12.00. Radaen vil have Gongadzes lig undersøgt i Tyskland
27.12.00. Volkov forsvarer sig selv og Kutjma
27.12.00. Ideen "Ukraine uden Kutjma" samler højre og venstre
27.12.00. Forskellige teorier om baggrunden for Moskva-besøg
22.12.00. Ukraine får penge fra IMF allerede i næste uge
22.12.00. Hvem stod bag mordet på nationalistlederen Tjornovil?
22.12.00. I Moskva fortaler Kutjma sig om båndenes autenticitet
22.12.00. Komite vil have præsidenten stillet for en rigsret
22.12.00. "Ukraine uden Kutjma" aktion vil fortsætte indtil Kutjma er væk
22.12.00. Radaen vil have Gongadze-sagen fremskyndet
21.12.00. Europarådet vil se nærmere på Gongadze-sagen
21.12.00. Kutjma mødte de aktionerendes ledere
21.12.00. Kutjma-støtter afspiller forfalsket Moroz-monolog
21.12.00. IMF giver Ukraine 245 mill. $. Triumf for Jusjenko
20.12.00. Jusjenko er negativ overfor protestaktionerne
20.12.00. Kutjma vil holde sig indenfor loven
20.12.00. Anti-Kutjma-slogans i Kyivs centrum
20.12.00. Repræsentanter for Kanadas ukrainere kræver Kutjmas afgang
20.12.00. Overraskende stor manifestation imod Kutjma
19.12.00. Protestmarch mod Kutjma i dag
19.12.00. Gongadzes kone har identificeret liget
19.12.00. Kutjma afviser at der er politisk krise i landet
19.12.00. Myndighederne klar med en ny teori i Gongadze-sagen
18.12.00. USAs ambassadør vil ikke love for meget
18.12.00. Bill Clinton hilser Tjornobyl-lukning velkommen
18.12.00. Europarådet utilfreds med pressens forhold i Ukraine
01.12.-15.12.00. er i arkiv

18.12.00. Europarådet utilfreds med pressens forhold i Ukraine

Komiteen for kultur under Europarådets parlamentariske forsamling drøftede den 13. december spørgsmålet om ytringsfriheden i Ukraine. Komiteen havde forberedt en beretning herom siden oktober i år, og hovedvægten i denne rapport blev lagt på problemerne omkring diverse myndigheders pression mod journalister, udgivere og de elektroniske massemedier i Ukraine. Det var viceformand for statskomiteen for information, Vitalij Ablitsov, og formanden for det ukrainske parlaments udvalg for ytringsfrihed, Oleksandr Zintjenko, som skulle opponere mod Europarådets rapportører. Men PACE's rapportør Dula Khedi sagde, at "vi rejste nogle vanskelige spørgsmål omkring journalisters forsvinden, lukning af kontorer og store bøder, som bliver pålagt uafhængige aviser, og vi fik kun meget få positive og overbevisende svar", - skriver internetavisen ProUA,
    I den forbindelse vedtog komiteen at sende en særlig delegation til Kyiv på mandag med forkvinden for underudvalget for massemedier Titti Isokhokana-Asunmaa, som skal mødes med ukrainske journalister og parlamentarikere med henblik på at drøfte spørgsmålet om ytringsfriheden i landet. Først derefter vil den endelige beretning om ytringsfrihedens situation i Ukraine ifølge nyhedsbureauet UNIAN blive forelagt PACEs komite for derefter at blive drøftet under en af den europæiske parlamentariske forsamlings sessioner.
    Inden afrejsen til Kyiv sagde fru Isokhokana-Asunmaa på en pressekonference i Paris, at "Vi er meget bekymrede over de ofte forekommende aggressioner, intimideringer og mord på journalister i Ukraine. De skyldige i disse forbrydelser skal findes og omgående stilles til ansvar. Der kan ikke være pressefrihed i en atmosføre af terror og frygt". Hun påpegede endvidere, at mange problemer illustreres allerbedst af den krise, som journalist Gongadzes forsvinden har frembragt, og hun udtrykte håb om, at efterforskningen i denne sag hurtigt munder ud i et resultat og vil blive gennemført i overensstemmelse med loven og de demokratiske principper, skriver UNIAN.
 

18.12.00. Bill Clinton hilser Tjornobyl-lukning velkommen

Da Tjornobyl atomkraftværket blev lukket ned for bestandigt fredag kl. 13.05 dansk tid, var det ikke første gang, at et atomkraftværk blev taget ud af drift i det uafhængige Ukraines historie. Det første ukrainske atomkraftværk, som ophørte med at eksistere, var Krim atomkraftværket. Efter offentliggørelsen i 1991 af et moratorium på byggeriet af nye kernekraftværker, blev de to næsten færdigbyggede reaktorer på Krim forladt, mens al tilbehøret efterhånden blev stjålet.
    Den russiske avis Nezavisimaja Gazeta kom i fredags med en af sine dommedagsforudsigelser, der denne gang gik på, at Tjornobyl-atomkraftværkets lukning midt i en (omend ret mild) vinter kan føre til at hele Ukraines energisystem kan bryde sammen. Ifølge avisen vil omkostningerne alene i forbindelse med A-kraftværkets likvidering udgøre 3 mia. $.
    FNs generalforsamling vedtog enstemmigt en resolution om lukningen af Tjornobyl-kraftværket og betegnede denne handling som "et ekseptionelt bidrag til afviklingen af følgerne af den største teknisk-betingede katastrofe i menneskehedens historie". Formanden for FNs komite for koordineringen af den humanitære bistand til Tjornobyls ofre var mere forsigtig. "Lukningen af værket er positivt for sikkerheden, men det er en fælde. Nogle mener, at sagen er under kontrol. Tjornobyl atomkraftværkets lukning standser imidlertid ikke de medicinske, sociale og økologiske eftervirkninger".
    USAs snart forhenværende præsident, Bill Clinton, kom med en særlig hilsen til det ukrainske folk, hvori han hilste den politiske beslutning om at lukke Tjornobyl-værket velkommen. Clinton sagde:
    "Hr. præsident Kutjma, ærede gæster og Ukraines folk. I dag er en stor dag for Ukraine og hele verden. For 14 år siden iværksatte ukrainerne heroiske handlinger for at begrænse følgevirkningerne og beskytte sit folk. I dag kan vi se den samme beslutsomhed i Ukraines samarbejde med USA, G-7 og EU, når det opfylder sin historiske beslutning om for altid at lukke Tjornobyl- atomkraftværket. Amerika vil stå sammen med Ukraine under jeres kamp for en fri og lykkelig fremtid. Vi vil støtte Ukraines bestræbelser på at indtage en behørig plads blandt europæiske stater og verdens frie markedsdemokratier. Når I åbner jeres økonomi, styrker lovens herredømme, beskytter den frie presse, kæmper I samtidigt med det ondskab, som førte til Tjornobyl-katastrofen og bygger en fremtid, hvor Jeres børns drømme går i opfyldelse. Amerika er på Jeres side. Må alt være godt hos Jer. LEVE UKRAINE. (Den sidste sætning sagde Clinton på ukrainsk, red.).
 

18.12.00. USAs ambassadør vil ikke love for meget

USAs ambassadør i Ukraine, Carlos Pasquale, blev fredag bedt om at komme ind i Tv-stationen STBs studie for at kommentere Tjornobyls lukning og give sit bud på Ukraines forhold til de vestlige Tjornobyl-kreditorer. Carlos Pasquale har for ganske nyligt afløst Steven Pfeifer som ambassadør i Ukraine, og det vides endnu ikke, om den nye Bush-regering vil skifte Pasquale ud med en republikaner, og derfor skal det sagte selvfølgeligt tages med et vist forbehold.
    Efter et par indledende bemærkninger fra den amerikanske ambassadørs side om Ukraines heroiske indsats i 1986 og siden for at begrænse følgevirkningerne af atomkatastrofen, stillede studieværten følgende spørgsmål:
- Efter Tjornobyl-kraftværkets lukning kan Ukraine havne i en svær situation. Flere tusinde personer står nu uden arbejde, mens den ukrainske energisektor vil miste næsten 5% af sin produktion. Risikerer vi ikke at blive efterladt på egen hånd med vores problemer?
- Et meget interessant spørgsmål, som består af to dele. Det første går på atomkraftværkets medarbejdere. Det er et meget vanskeligt problem for hele det internationale samfund. De skridt, som vi allerede har taget, er at finde ud af, hvordan finder et nyt arbejde til medarbejderne. Vi er allerede igang med en indsats, som kører videre, omkring sakrofaget, hvilket er meget vigtigt. Det andet er, at vi bør se nærmere på disse medarbejderes potentiale, deres teknologiske potentiale, og derfor er USA ved at se på en række projekter, nogle laboratorier er allerede i gang med nogle undersøgelser. Det er bl.a. radioøkologiske laboratorier, som allerede findes her i Ukraine, og allerede arbejder på at finde ud af, hvordan denne eksplosion og tragedie har indvirket på situationen i dag. Energiminister Bill Richardson vil snart godkende et program vedrørende tilpasning af Tjornobyl-situationen i forhold til andre ulykker. Vi vil arbejde skridt for skridt. Jeg har lige for et par dage siden mødt Tjornobyl-værkets direktør, som er en meget dynamisk person, og vi kunne se, at der sågar er brug for kontorudstyr. Vi så at dette er kommende erhvervsfolk, som vil arbejde for den ukrainske økonomi, og vi så, at der i høj grad er tale om et stort økonomisk potentiale. Men spørgsmålet er, om der findes en sikker energifremtid for Ukraine. Det er rigtigt, at Ukraine vil miste en del af energiproduktionen efter lukningen af Tjornobyl, men Ukraine har evnen og potentialet til at producere mere energi, end landet forbruger. Ukraine har også et potentiale til at kunne betale for det brændsel, som verdenssamfundet skal eksportere. Og her kan det internationale samfund hjælpe. Den første hjælp - det er hundreder millioner af dollars til Ukraines indkøb af dieselolie og andet brændsel. Det andet spørgsmål er, at vi kan samarbejde med Ukraine omkring nogle reformer, så at Ukraine bliver bedre til at opkræve betaling for elektricitet, købe brændsel og således sikre ressourcer for sine kraftværker. Man bør erstatte de eksisterende kraftværker, hvis teknologi er ineffektiv. Det er det, som vi vil arbejde på.
- I dag, hvor Tjornobyl er blevet lukket, er der så nogle som helst garantier for, at G-7 og Den europæiske bank for genopbygning og udvikling vil opfylde sine forpligtelser omkring finansieringen af kompensationsreaktorerne, dvs. de to reaktorer på Rivne og Khmelnitskij atomkraftværkerne? Premierminister Viktor Jusjenko er således temmeligt kritisk indstillet, han siger, at det internationale samfunds hjælp hverken er fuldgyldig eller passende. Kan De give en konkret dato for, hvornår pengene begynder at komme?
- Lad mig sige to ting. For det første har det internationale samfund allerede bevilget 2 mia. $ i overensstemmelse med den i 1995 undertegnede aftale, og desuden er der den første energipolitiske støtte på 1 mia. $ med henblik på at færdigbygge betonsakrofaget [omkring den forulykkede 4. reaktor] for at gøre det sikkert. Hjælpen omfatter også støtte til medarbejderne o.s.v. For så vidt angår Rivne og Khmelnitskij, så er årsagen til, at denne hjælp blev udsat den, at Ukraine ikke evnede at bevise, at lande var i stand til at opkræve betaling for elektricitet, og det er vigtigt at understrege, at Ukraine i de seneste par måneder har forbedret sin opkrævning indenfor energisektoren...
- Men i dag, i dag, hvornår får vi pengene til færdiggørelsen af kompensationsreaktorerne, kan De give os en dato. Hvis De kan gøre det kort?
- Lånet er allerede blevet bevilget forrige torsdag, og det giver mulighed for at bevæge gå videre. Hvis Ukraine vil være i stand til at videreføre sine reformer indenfor elektricitetssektoren, så vil pengene allerede komme engang i midten af næste år, hvis alt går efter planen.
 

19.12.00. Myndighederne klar med en ny teori i Gongadze-sagen

Sagen om den forsvundne journalist og redaktør af internetavisen Ukrajinska Pravda, Georgij Gongadze, får muligvis snart en ny drejning, oplyser Ukrajinska Pravda, som Gongadze var redaktør for, inden han forsvandt i september.
    I fredags meddelte deputeret Stanislav Nikolajenko fra Moroz' socialistfraktion, at der "var ankommet en specialgruppe PR-folk fra Rusland, som har en stor erfaring med provokationer". Desuden skulle et Tv-hold fra "en af de ukrainske Tv-stationer" være taget ud til byen Tarastji, syd for Kyiv, hvor liget af en person, der på flere punkter passede til Gongadzes signalement, blev fundet i starten af november. Siden en kort identifikation forsvandt liget sporløst. Nikolajenko sagde, at hans kilder var "socialister og andre kammerater", skriver UP.
    Det er nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina, der citerer Nikolajenko for, at næstformanden for distriktets statsadministration angiveligt skulle have forklaret, hvordan "personer med tilknytning til socialistpartiet kørte rundt med liget af journalist Georgij Gongadze, indtil det blev fundet". Ifølge Nikolajenko vil myndighederne efter planen for PR-fremstødet "sige, at det var Moroz' folk, som kørte rundt med den dræbtes lig uden at vide, hvor de skulle gøre af det for derefter at begrave det; hvorved det antydes, at det nærmest var Moroz selv, der havde begået mordet og kørt rundt med liget og begravet det i Tarastji", - erklærede Nikolajenko.
    I et interview med UP dementerede Moroz "kategorisk" informationen om, at hans underordnede skulle være involveret i forskellige operationer med det lig, siom blev fundet i Tarastji. "Det er en vaskeægte provokation. Det passer overhovedet ikke", - sagde han. Forleden erklærede præsident Kutjma permanente repræsentant i Radaen, Roman Bezsmertnyj, at "liget blev flyttet rundt i Tarastji. Og det var en folkedeputerets assistent, der gjorde det".
    Roman Bezsmertnyj og lederen af fraktionen "Regionernes genfødsel", Oleksandr Volkov, har overfor UP oplyst, at en af repræsentanterne for den lokale administration i Tarastji er parat til at aflægge vidnesbyrd om om, at Oleksandr Moroz' repræsentant, som samtidigt er stedfortrædende overlæge i distriktssygehuset, angiveligt skjulte liget i to døgn. Men repræsentanter for SBU, indenrigsministeriet og rigsadvokaturen sagde intet herom fra parlamentets talerstol samme dag. Omend indenrigsminister Jurij Kravtjenko meddelte, at proceslovgivningen var blevet overtrådt under fjernelsen af smykkerne fra liget.
    "Er det ikke mærkeligt, at den slags information først kommer frem halvanden måned efter, at liget blev fundet, og en måned efter, at vice-indenrigsministeren berettede om sagen fra parlamentets talerstol"?, - spurgte Moroz.
    "Da vi, Georgijs kolleger, var ankommet til Tarastji", - skriver UP i en kommentar til den seneste udvikling i sagen - "sagde ingen af dem, som vi talte med, noget der lignede det, som nu påstås omkring liget. Ifølge retslægen fra Tarastji-distriktet, Ihor Vorotintsev, var statsadvokaten for Kyiv-regionen Babenko og Ukraines overretsmediciner, Shupik, tilstede under udgravningen af liget.
Det er sandt, at ingen havde opdaget nogle smykker på liget umiddelbart efter udgravningen, og at det var først i lighuset, at retsmedicineren opdagede et armbånd og en fingerring, efter at han forinden havde børstet liget fri af jord. Han underrettede straks politiet i byen. Efter at have fået meddelelsen gennemsøgte politiet det sted, hvor liget lå begravet, og fandt en talisman og et stykke iturevet kæde.
    Tv-stationen ICTV, der kontrolleres af Leonid Kutjmas svigersøn folkedeputeret Viktor Pintjuk, og som er blevet hovedtalerøret for Kutjma i Gongadze-sagen, oplyste i torsdags, at et Tv-hold var på vej ud til Tarastji med henblik på at kunne give landet sandheden om det uidentificerede lig. Vi ved også, at Pintjuk under sidste års præsidentvalgkamp for Kutjma aktivt benyttede sig af russiske PR-folk og spindoctorer".
    Ifølge Moroz' assistent Nikolajenko havde Tarastji-historien et noget andet forløb. Efter at retsmedicineren i Tarastji gav journalisterne en attest om, at liget tilhørte Gongadze, henvendte de sig til "vores folk, sandsynligvis til Moroz", og anmodede om at hjælpe dem med at transportere liget til Kyiv. Moroz henvendte sig derefter til en assistent, som så begyndte at ringe rundt til ledere af landbrug og virksomheder i distriktet for at bede om deres hjælp til at skaffe en lastbil, hvilket distriktets ledelse så fik nys om. Da man omsider havde fundet en bil, som ankom til lighuset, var liget forsvundet, skriver UP med henvisning til Nikolajenko.
 

19.12.00. Kutjma afviser at der er politisk krise i landet

Under weekendens besøg i Sortehavsbyen Odessa bekræftede Ukraines præsident Leonid Kutjma
sit særlige syn på den aktuelle indenrigspolitiske situation. Hvor han inden valget talte om, at kun en blind ikke kunne få øje på de positive resultater af hans virke som præsident, så påstår han denne gang, at der ikke er nogen politisk krise i Ukraine. Nu er der jo også gået over et år mellem præsidentvalget og de seneste begivenheder, og derfor kan præsidentens syn godt være blevet svækket, ikke mindst i lyset af hans udtalelse i Odessa om, at "jeg er ikke superman, men et menneske ligesom alle jer andre", skriver internetavisen ProUA i en kritisk kommentar.
    Men der er egentlig ikke noget mærkeligt i, at præsidenten ser sådan på tingene. Hans omgivelser kender sin leders sårbarhed og forsøger åbenlyst at beskytte ham mod objektive informationer om, hvad der foregår i hans stat. Præsidenten læser ikke aviser, og hvis han endelig ser noget fjernsyn, så er det som regel nogle meget loyale udsendelser - ingen af journalisterne på de landsdækkende Tv-kanaler tør provokere eneherskeren. Alle de kritiske journalister på den private STB er fjernet eller "gået". Men uanset hvor meget de end anstrenger sig, og uanset hvor stor en subjektiv idealist Kutjma måtte være, så vokser den politiske krise i landet, skriver ProUA. Det bedste vidnesbyrd herom er præsidentadministrationens og magtstrukturernes rådvildhed; sidstnævntes afgang bliver i dag forlangt af de aktionerende studenter og andre borgere på hovedstadens centrale plads, Majdan Nezalezhnosti. Ganske vist er dette peanuts i forhold til, hvad præsidenten risikerer, hvis han også fremover vil forsøge at ignorere krisen.
    Ifølge oppositionspolitikeren Oleksandr Jeljashkevytj føler magthaverne sig meget akavet tilpas, fordi hvert eneste skridt, de tager, er svært og ineffektivt. Hvis præsidenten afskediger de folk, som parlamentets resolutioner har opfordret ham til at afskedige, vil han hermed have demonstreret sin svaghed ikke alene overfor de folkedeputerede, men også overfpr magtministrene. Hvis han derimod ignorerer parlamentets henstillinger, så vil det betyde, at han bevidst påtager sig ansvaret for Gongadzes forsvinden. Hvad er den mest effektive udvej?
    Deputeret Jeljashkevytj mener, at den mest produktive og effektive udvej er Kutjmas frivillige afgang. Men noget sådant er meget vanskeligt at forestille sig, eftersom præsidenten i henvendelse til befolkningen fornyligt sagde, at han ikke ville tillade valg før tiden.
    Har oppositionen så nogle es, som den vil kunne fremlægge på et bestemt tidspunkt og dermed tvinge Kutjma til frivilligt at forlade huset på Bankova-gaden? Jeljashkevytj baserer disse forhåbninger på informationer: "Endnu ved vi ikke særlig meget af det, som ikke kun sikkerhedsofficeren Melnitjenko, men også andre vidner ved. Jeg tror, at flertallet, som ved utroligt meget om præsidenten, vil holde op med at tie og i det mindste sige en del af sandheden. Jeg tror, at vi endnu mangler at blive vidner til informationer, der er fuldstændig dødbringende for Kutjma", mener oppositionspolitikeren, der i foråret blev udsat for et overfald foran sit hotel i det centrale Kyiv. Som så mange andre sager med overfald på oppositionelle personer, er denne selvsagt heller ikke opklaret.
    Hans nærmeste omgivelsernes fejl kan blive en anden fælde for Kutjma. Som et eksempel på en sådan fejl nævner Jeljashkevytj, at Kutjma-støtten Oleksandr Volkov for ganske nyligt kom til at indrømme, at han havde særlige forbindelser til den kriminelle underverden (Volkov sagde adspurgt om Gongadze-sagen, at han drøftede sagen med Kysil, som er en af Kyivs vigtigste kriminelle skikkelser og nu er valgt ind i et lokalt distriktsråd), refererer ProUA.
    En anden sådan "fejl" kom ligeledes fra Volkov, da den åbenmundede politiker kom til at indrømme, at han havde set sikkerhedsofficeren Melnitjenko adskillige gange. Hermed indrømmede en af Kutjmas mest fortrolige støtter, at Melnitjenko rent faktisk arbejdede og befandt sig i Kutjmas nærhed.
 

19.12.00. Gongadzes kone har identificeret liget

Myroslava Gongadze, som er gift med den forsvundne journalist Georgij Gongadze, har genkendt de smykker, som blev fundet på det lig, som lå gravet ned i en skov i nærheden af byen Tarastji syd for Kyiv, skriver internetavisen UP. Hun er overbevist om, at disse ting tilhører Georgij. Hun kan dog ikke med 100% sikkerhed fastslå, hvorvidt liget fra Tarastji tilhører hendes mand. Men hun er næsten overbevist om, at det er ham.
    I mandags deltog hun i den rædselsfulde identifikation af liget og smykkerne i lighuset under Kyivs centrale retsmedicinske afdeling. "Det er kun udfra nogle af ligets dele, herunder fodsålens form, at jeg kan sige, at der er en stor sandsynlighed for, at liget tilhører Georgij", - sagde Myroslava til nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina. Men under identifikationen "var det svært at afgøre, eftersom liget overhovedet ikke står til at identificere".
    Georgijs kone blev forsikret om, at resultaterne af samtlige ekspertundersøgelser ville forelægge inden årets udgang. "De vigtigste analyser vil blive udført i denne uge, mens alle andre, herunder DNA-analysen, vil blive udført inden årets udgang. Indtil videre har man valgt at begrænse DNA-analysen til moderens blodprøver", - tilføjede hun.
    Efter nyhedsbureauet UNIANs oplysning blev identifikationsprocessen dokumenteret. Protokollen blev ført såvel før identifikationen, da hun blev udspurgt om, hvilke kendetegn hun vil identificere liget udfra, såvel som efter identifikationen, hvor det blev nedskrevet, hvilke kendetegn identifikationen fandt sted udfra. Der blev ført særskilte protokoller angående identifikationen af hvert enkelt smykke, hvoraf hvert enkelt blev fremvist sammen med fire andre lignende smykker.
    Ligets videre skæbne vil blive afgjort efter gennemførelsen af alle andre analyser, herunder DNA-analysen, skriver UP.
    Gongadzes kone oplyste endvidere, at statsadvokaturen på hendes anmodning om at involvere udenlandske eksperter i undersøgelsen af liget svarede, at "det ikke havde noget formål, eftersom ekspertundersøgelserne i Ukraine endnu ikke er færdige".
    Men hvis de ukrainske ekspertundersøgelser ikke stiller hende tilfreds eller der opstår nogle nye spørgsmål, så vil hun påny kræve gennemførelsen af en international ekspertundersøgelse eller udenlandske eksperters deltagelse i en genoptagelse af undersøgelserne. "Jeg har allerede fundet en række institutioner i udlandet, som vil kunne gennemføre en sådan analyse", - sagde Myroslava.
 

19.12.00. Protestmarch mod Kutjma i dag

Antallet af deltagere i protestaktionen "Ukraine uden Kutjma" på den centrale plads Majdan Nezalezhnosti i Kyiv forøges for hver dag der går, skriver UP, som er en af initiativtagerne til aktionen. En af medarrangørerne, Volodymyr Tjeremis, oplyste i går, at repræsentanterne for partierne "Sobor" og "Jabluko" tilsluttede sig aktionen henover middag og slog deres telte op ved siden af de andre. Protestaktionen er i sig selv enestående på den måde, at der for første gang i de senere år er blevet fremvist bannere imod selveste Leonid Kutjma. Hermed begynder den ukrainske oppositions protestformer at antage den hviderussiskes, hvor man direkte går imod præsidentens person. Spørgsmålet er så, om de ukrainske ordensmyndigeheder vil reagere ligeså beslutsomt og brutalt som den hviderussiske diktator Lukashenko.
    Kl. 18.00 lokal tid havde følgende partiers repræsentanter tilsluttet sig aktionen: "Vpered Ukrajino", Socialistpartiet, SDPU, UNA-UNSO, UNR (Kostenkos Rukh), URP, sammenslutningen "Ukraines statslige suverænitet", Ukraines kristeligt-demokratiske parti, "Sobor" (Matvienko) samt "Jabluko". Desuden deltager en lang række mere eller mindre formummede studenter og partiløse borgere (der findes ikke en lov i Ukraine imod maskering ved demonstrationer, red.). I alt var der ifølge Interfaks-Ukrajina konstant en 300 mennesker på pladsen, som skiftedes til at holde vagt, oplyser UP med henvisning til Interfaks-Ukrajina.
    Der hersker efter UPs oplysninger "en absolut optimistisk atmosfære i lejren". Når medlemmer af Socialistpartiet og UNR synger sammen til en kop varmt the, er dette den bedste illustration af, at forskellige politiske kræfter har forenet sig omkring et enkelt mål - genoprettelsen af demokratiet og beskyttelsen af ytringsfriheden", - sagde Volodymyr Tjeremis.
    De forbipasserende Kyiv-borgere forholder sig efter sigende meget imødekommende overfor aktionens deltagere, de kommer med mad, the, varme tæpper, og i mandags var der en der kom med 10 oppustelige madrasser. Teltlejrens beboere laver selv varmt the på medbragte primus'er.
    Kl. 11.00 lokal tid i dag vil gruppen bevæge sig enten mod præsidentens administration eller mod Verkhovna Rada.
 

20.12.00. Overraskende stor manifestation imod Kutjma

En politiafspærring på fire-fem geled holdt i går middag deltagerne i anti-Kutjma manifestationen væk fra pladsen foran Ukraines parlament. Under et forsøg på at bryde politiblokaden blev den nationalistiske politiker Dmytro Kortjynskyj såret i hovedet af en politistav. Det lykkedes omkring 30 af Kortjynskyjs tilhængere at bryde igennem afspærringen, blot for at blive pågrebet af politiet og ført tilbage til, hvor de kom fra, skriver UP i en reportage fra gårsdagens efter ukrainske forhold temmeligt dramatiske begivenheder i Kyivs administrativt-politiske centrum.
    Demonstranterne, som der efter diverse skøn var mellem 6.000 og 8.000 af, indtog derefter parken foran parlamentskomplekset og pladsen foran det tilstødende Marijinskyj-palads, samt Hrushevskyj-gaden. Politiet holdt protesttoget væk fra en sympatidemonstration for Kutjma, der var samlet foran parlamentet. Deltagerne i demonstrationen "Ukraine uden Kutjma" blev opsplittet i to nogenlunde lige store del og gik udenom "pro-Kutjma" blokaden, som var blevet opstillet på Hrushevskyj-gaden (den gade, hvor såvel parlamentet som regeringskontorerne ligger, red.). Ifølge den ukrainske Tv-station STB var der hele 20.000 personer, der var samlet for at støtte Kutjma - en demonstration som partiet SDPU (o) angiveligt havde fået stablet på benene og hvis hovedbudskab var, at nu måtte alle sunde kræfter i samfundet forene sig omkring deres præsident, Leonid Kutjma. STBs kameraer viste imidlertid ikke andet end en temmelig smal kødrand af passive manifestanter, der stod med præfabrikerede pro-Kutjma og anti-Moroz bannere rundt om en politiafspærring foran parlamentsbygningen. Det var meget svært at forestille sig, at denne temmeligt passive flok borgere kunne tælle mere end højst et par tusinde personer. Derfor er UPs oplysninger om, at "pro-Kutjma" demonstrationen samlede ca. 500 personer, nok tættere på det virkelige tal, omend sikkert for lavt.
    Anti-Kutjma demonstranterne forsøgte som nævnt at gennembryde politiafspærringen og indtage pladsen foran Verkhovna Rada. Det overvejende flertal af de folkedeputerede forlod parlamentssalen for at følge begivenhederne fra vinduerne.
    I et interview til nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina ville politichefen i Kyiv Jurij Smirnov ikke udelukke muligheden af, at der kunne opstå voldelige episoder, eftersom der med hans ord var "aggressiv ungdom" blandt demonstrationernes deltagere. På spørgsmålet om, hvilke forholdsregler politiet ville være parat til at tage i anvendelse, hvis situationen skulle blive tilspidset, erklærede Smirnov: "Alt det, som er nødvendigt for at forhindre forbrydelser".
    Forinden havde begivenhederne ifølge UP reportage fra stedet udviklet sig på følgende vis:
Efter et halvanden timer langt formøde på Uafhængighedspladsen gik den tæt pakkede kolonne af demonstranter ned ad Khrestjatyk-gaden til Europa-pladsen, hvorved trafikken blev blokeret. Fra Europa-pladsen gik mængden op ad Hrushevsky-gaden forbi regeringsbygningen på vej mod Verkhovna Rada.
    På hjørnet af gaderne Instytutska og Bankova (den gade, hvor præsidentens administration er beliggende, red.) foregik der en alternativ fåtallig demonstration til støtte for Kutjma, hvor nogle studerende deltog. Mod aflevering af kuponer kunne deltagerne her få skænket varm the og kaffe. En del af disse manifestanter gik "Ukraine uden Kutjma"-demonstrationen i møde for at etablere en slags afspærring på disses vej til Verkhovna Rada. Som pro-Kutjma studenterne indrømmede, så kom de fra teknisk læreanstalt (PTU). De havde hver fået udbetalt 10 Hryvna (knapt 2$) for at deltage i demonstrationen.
    Selve demonstrationen på Uafhængighedspladsen i Kyivs centrum under slagordene "Ukraine uden Kutjma!" samlede repræsentanterne for et meget bredt politisk spektrum, lige fra kommunisterne over socialisterne til Rukh-medlemmer og det stærkt nationalistiske UNA-UNSO.
Blå-gule og røde faner vejrede side om side med anti-Kutjma bannere med slogans som "Et beslutsomt svar til de anti-ukrainske kræfter", "Præsident Kutjma er morder", "Kravtjenko og Derkatj skal gå af", "Kutjma skal for retten for folkemord", "Kutjma skal gå af - vi tror på Moroz". Ind imellem råbte deltagerne taktfast "Ned med Kutjma".
    Blandt kendte ukrainske politikere, som indfandt sig på Uafhængighedspladsen, var socialisten Oleksandr Moroz, nationalisten Anatolij Matvijenko, kommunisten Petro Symonenko, anti-mafia politikeren Hryhorij Omeltjenko, nationalisten Dmytro Kortjynskyj og den liberale Jurij Buzduhan.
    Socialistlederen Oleksandr Moroz - som stod bag afsløringen af de bånd, som sætter præsident Kutjma i forbindelse med kriminelle ordrer - sagde i et interview, at tilstedeværelsen af modsatrettede politiske kræfter for en forståelig proces, eftersom det ifølge ham ikke drejer sig om en kamp mellem politikere, men om Ukraines skæbne.
    Kommunistlederen Petro Symonenko opfordrede i sin tale til en beslutsom kamp mod det nuværende styre, som angiveligt "udrydder folket". "Kutjma er et produkt af dette system", - erklærede han. Symonenko opfordrede til, at give magten tilbage til folket, samles gennem Verkhovna Rada og beslutte, "hvem der skal have magten".
    Moroz erklærede: "Vi kæmper ikke imod magthaverne, men kræver en efterforskning af sagen om Gongadze, en opfyldelse af Verkhovna Radas resolutioner vedrørende lederne af politimyndighederne og de ordenshåndhævende myndigheder". "Men det vil kun være muligt uden Kutjma", - tilføjede han.
    Lederen af det nationalistiske parti "Sobor" Anatolij Matvijenko sagde i sin tale, at manifestationens formål ikke var at støtte "en eller anden ideologi eller parti". "Ledere, fold de politiske flag og slagord sammen og lad os befrie Ukraine fra det kriminelle styre, og så selv finde ud af det i fremtiden", - sagde den tidligere Kutjma-støtte.
    På Luteranska-gaden, som ligger vinkelret i forhold til Bankova-gaden, dukkede der pludseligt ti store busser op med nummerplader fra Kyiv-regionen. Bussernes passagerer sagde, at de var kommet til hovedstaden som turister.
    Præsident Kutjma befandt sig i går i sin mest loyale region - Zakarpatska, for derefter at aflægge besøg i den næstmest loyale region - Lviv.
    Ved 15-tiden lokal tid begyndte demonstranterne at forlade pladsen foran Verkhovna Rada. En del af dem gik tilbage til den opslåede teltlejr på Uafhængighedspladsen. De studerende, som har samlet sig på Uafhængighedspladsen, fortsatte protestaktionen, skiver UP.
    Parlamentets formand, den Kutjma-loyale Ivan Pljustj, kom ud til demonstranterne og opfordrede dem til at tage den med ro: "Der er mange af jer her, som i 1990 førte Ukraine til demokrati. Lad os give mulighed for at leve og arbejde i fred". Han var omgivet af en kødrand af journalister og henvendte sig derfor kun via en megafon. Pljustj sagde endvidere, at konflikter skal løses på fredelig vis "uden at lægge udokumenteret bevismateriale til grund". Forinden havde en af initiativtagerne til protestaktionen, Jurij Lutsenko, sagt, at protestaktionens krav er, at Verkhovna Rada stemmer for at afskedige rigsadvokat Potebenjko, drøfter spørgsmålet om at overtrumfe præsidentens veto mod loven om de parlamentariske ad hoc udvalg, samt tager stilling til et lovforslag om rigsretssag.
    En anden af initiativtagerne til aktionen "Ukraine uden Kutjma" Volodymyr Tjeremys erklærede, at demonstranterne ikke var tilfredse med Pljustjs svar og agtede at begive sig mod præsidentens administration.
 

20.12.00. Repræsentanter for Kanadas ukrainere kræver Kutjmas afgang

Repræsentanter for den ukrainske immigration i Kanada opfordrede i går præsident Kutjma til at indgive sin afsked. Kravet blev fremsat i en erklæring underskrevet af 30 repræsentanter for Kanadas såkaldte ukrainske intelligentsia, som er blevet stillet til Kutjma, Pljustj og Jusjenko. Teksten blev oplæst af deputeret Hryhorij Omeltjenko i går morges i Verkhovna Rada, oplyser UP.
    Den ukrainske diaspora bakker dermed op om de krav, som den manifesterende ungdom på Uafhængighedspladsen i Kyiv har fremsat, og opfordrer Kutjma til at gå af og fyre indenrigsminister Jurij Kravtjenko, sikkerhedspolitiets chef Derkatj, rigsadvokat Potebenjko, lederen af præsidentens administration Lytvyn samt skattechefen Azarov. Desuden opfordrer de kanadiske ukrainere premierministeren og parlamentsformanden til at bakke op om ungdommens krav.
    I brevet gives der udtryk for en bekymring over, "den ukrainske ungdom er nødsaget til at ofre sit helbred og liv på at befrie Ukraine fra styrets oligarkisk-kriminelle element", citerer Interfaks-Ukrajina.
    "I de år, Kutjma har været ved magten, er Ukraine blevet ramt af en række forsvindinger og lejemord på kendte politiske personligheder og journalister, hvoriblandt mordet på journalisten Gongadze er det, som har vundet størst genklagt", - hedder det i brevet.
    Ifølge repræsentanterne for den ukrainske intelligentsia i Kanada "peger samtlige forsvindinger og mord på, at bandeopgør, terror og vold er blevet normale fænomener i Ukraine". "Den ukrainske ungdom, som har gennemskuet det, befinder sig i øjeblikket på Uafhængighedspladsens kolde granitplader. Den kæmper ikke alene for sin fremtid, men også for den ukrainske stats fremtid", - understreges det i henvendelsen.
 

20.12.00. Anti-Kutjma-slogans i Kyivs centrum

Selvom gårsdagens protester mod Ukraines præsident Leonid Kutjma vil gå over i historien som relativt fredelige og udramatiske, så var de i sig selv et vidnesbyrd om noget vigtigt; nemlig at visse grupper i det ukrainske samfund har haft mod til at bryde med et hidtil unævneligt tabu - en offentlig kritik af Kutjmas person, og endda i mindre pæne formuleringer. Den direkte og personlige kritik fra demonstranter på åben gade, diktatorer som Milosevic, Lukashenko, og for den sags skyld også Jeltsin, har måttet lægge øre til gennem mange år, har Kutjma hidtil været forskånet for. Men offentliggørelsen af de chokerende afsløringer af hans kriminelle handlemåde var åbenbart det, der skulle til. Det kan ikke andet end love godt for demokratiseringen af det ukrainske samfund.
    Kl. 12.20 lokal tid i går gik protestmødet på Uafhængighedspladsen over i et tog mod Verkhovna Rada, skriver internetavisen ProUA i sin reportage om de historiske begivenheder i Kyiv. Toget op ad Hrushevsky-gaden skete under udråbelsen af åbenlyst anti-præsidentielle slogans som "Kutjma er morder!" og "Kutjma det er pesten!"
    En politiafspærring længere op ad gaden beskyttede en fåtallig pro-præsidentiel demonstration, hvis deltagere søgte at kompensere deres ringe antal ved at råbe deres slogans ved hjælpe af diverse medbragte megafoner. Men lyden af en eneste megafon, der skanderede "Kutj-ma! Kutj-ma!" uden at få støtte fra de øvrige præsidenttilhængere, frembragte blot morskab blandt opponenterne, hvis slagord "Ned med Kutjma!" både lød mere harmonisk og ægte.
    Demonstranternes forhandlinger med politiet trak ud, men der begyndte at ske noget, da Kyivs vice-borgmester, Anatolij Tolstoukhov, dukkede op mellem protesttoget og politifolkene. Efter alt at dømme var det med til at tage toppen af spændingen og demonstrationstoget gik stille og roligt igennem politikolonnen ud på pladsen foran Verkhovna Rada.
    Alt i alt, skriver ProUA, kan man konstatere, at Ukraine for første gang siden 1991 har fået en samlende national ide, som er i stand til at forene alle generationer, egne af landet og modsatrettede politiske synspunkter. Kolonnerne af anti-Kutjma demonstranter bar faner af alle mulige farver, som ikke desto mindre synede meget organisk og nærmest naturligt. Det forhold, at mængden af de  borgere, som forlangte navngivne politikeres hoved på et fad var større end antallet af borgere, som krævede en ny folkeafstemning, er et vidnesbyrd om, at den folkeafstemning, som præsident Kutjma så succesfuldt havde indledt sin anden periode med, var kustigt skabt, konkluderer ProUA.
 

20.12.00. Kutjma vil holde sig indenfor loven

Præsident Kutjma er parat til at tage alle de forholdsregler i anvendelse, som loven giver mulighed for, for at opretholde den forfatningsmæssige orden, politiske stabilitet, borgerfred, forhindre modsætninger i samfundet, samt magtanvendelse for at løse landets problemer.
    Denne formulering kom præsidenten med i Palads Ukrajina, hvor han talte i anledning af "Politiets dag". "Jeg er overbevist om", - citerer Interfaks-Ukrajina Kutjma, - "at denne position er sammenfaldende med det ukrainske folks interesser og aspirationer. "Glem aldrig det vigtigste: I er statens repræsentanter, og folk vil bedømme staten og magthaverne, retssystemet og samfundets grad af demokratisering og civilisation udfra jeres handlinger".
    Præsidenten lovede, at "enhver forbrydelse, uafhængigt af, om hvem der har begået den, ikke må forblive uopklaret". Det er især vigtigt i dag, hvor de objektive vanskeligheder ved overgangsperioden bliver gjort værre af "visse politiske kræfters forsøg på at destabilisere situationen, sprede fjendskabens og stridens bacille i samfundet, samt at kæntre det statslige skib".
    "Jeg er ikke i tvivl om, at I vil gøre alt for at opfylde jeres professionelle, tjenestemæssige og borgerlige pligt ærligt og værdigt og i overensstemmelse med Ukraines forfatning og love", - advarede Kutjma indenrigsminister Kravtjenkos underordnede.
    Stemningen er i øjeblikket ikke den bedste blandt repræsentanterne for det politi, som bliver anklaget for mordet på Gongadze. Præsidenten bidrog ikke til at løfte den, skriver UP.
 

20.12.00. Jusjenko er negativ overfor protestaktionerne

Under sit besøg i Zakarpatska regionen i går afstod præsident Kutjma fra at kommentere protestmøderne, som var rettet mod ham og hans styre. I et interview til et Tv-program sagde pressetalsmand Oleksandr Martynenko: "Kutjma er ikke fremkommet med nogle kommentarer, og hvorfor skulle han også det?". Ifølge pressetalsmanden vil præsidentens administration næppe tage forholdsregler med henblik på at berolige dem, som protesterer.
    Til gengæld er der kommet en første reaktion fra premierminister Viktor Jusjenko, som "ikke kan forestille sig" muligheden af, at der indføres undtagelsestilstand i landet i forbindelse med gennemførelsen af protestaktioner til støtte for kravet om, at landets præsident går af.
    "I det hele taget" forholder Jusjenko sig kritisk til "konfliktfyldte måder at løse problemer på". "Alt dette fratager os muligheden for at arbejde normalt og opbygge, herunder de politiske kræfter. Der er ingen tvivl om, at jeg aldrig har troet på elementernes rasen, og mener ikke, at elementernes rasen giver det bedste svar på de problemer af økonomisk og politisk karakter, som opstår".
    Premierministeren er overbevist om, at "præsidentens linje" i den nuværende situation, som består i at regulere konflikten udelukkende indenfor lovens rammer, er "klar og entydig". "Vi har fået tilbudt en proces, som kræver tid", - erklærede premierministeren og tilføjede, at han forholder sig kritisk til det, at følelserne tager overhånd under løsningen af en konflikt, skriver UP med henvisning til Interfaks-Ukrajina.
    Jusjenko måtte dog indrømme, at den konfliktfyldte situation, som opstod i samfundet, "desværre hverken bidrager positivt til Ukraines omdømme eller autoritet".
 

21.12.00. IMF giver Ukraine 245 mill. $. Triumf for Jusjenko

Den internationale Valutafonds direktionsråd besluttede tirsdag aften i denne uge at genoptage långivningen til Ukraine. Den ventede, men alligevel glædeligt overraskende beslutning betyder, at
Ukraine kan se frem til at modtage en lånerate på 245 mill. $ inden nytår. Desuden vil Ukraine fremover modtage 70 mill. $ hver måned fra IMF.
    IMFs beslutning er en stor triumf for Viktor Jusjenkos regering, som nu i næsten nøjagtigt et år har kæmpet for at genoprette Den internationale Valutafonds tillid og få genoptaget den långivning, som blev suspenderet under den forrige Pustovojtenko-regering i september 1999. Jusjenko har måttet gennemgå en hel del prøvelser undervejs, herunder beskyldninger om at have haft kendskab til, at Ukraines nationalbank, som han var leder af inden han blev premierminister, havde misinformeret IMF om størrelsen af landets valutareserver. Derudover har IMF i løbet af det meste af 2000 insisteret på en uvildig revision af Nationalbankens regnskaber uden dog at opdage nogle alvorlige overtrædelser. Dertil kommer, Jusjenko gang på gang har måttet lægge øre til præsident Kutjmas mere eller mindre gennemtænkte bemærkninger omkring ham og hans regering og samarbejdet med IMF.
    I en kommentar til IMFs beslutning sagde en afdæmpet Jusjenko i går, at den vil blive et signal til markedets aktører om, at der er ved at blive opbygget en høj finansiel stabilitetsreserve i Ukraine. Han understregede, at den ukrainske regering har udført et stort stykke arbejde for at genskabe samarbejdet med IMF. "Ukraine har opfyldt samtlige IMFs forpligtelser", - sagde Jusjenko, og påpegede, at de opfyldte betingelser ikke er en tredje parts pålæg. "Regeringen udgår fra en klar forståelse af, at man ikke kan tale om løsningen af en række problemer uden at gennemføre disse systemændringer".
 

21.12.00. Kutjma-støtter afspiller forfalsket Moroz-monolog

I går afspillede repræsentanterne for fraktionen "Trudova Ukrajina", som er en af præsident Kutjma mest loyale støtter i parlamentet, en båndoptagelse, hvor deputeret Oleksandr Moroz' stemme taler om, at alle de forudgående båndoptagelser (som han har afspillet angiveligt med præsident Kutjmas stemme, hvori denne bander og svovler og udsteder ordrer om at fjerne en journalist, red.) er provokationer og løgn. Der var ingen tvivl om, at stemmen på det afspillede tilhørte Oleksandr Moroz. Medlemmerne af fraktionen Julij Joffe og Ihor Sharov skyndte sig dog at informere de overraskede folkevalgte om, at båndoptagelsen var en perfekt sammenklippet forfalskning af et monolog, noget som nemt kan lade sig gøre, skriver internetavisen ProUA.
    Ifølge de to repræsentanter for "Trudova Ukrajina" er sikkerhedstjenester i besiddelse af teknisk udstyr, som er i stand til at efterligne stemmer. Derudover har man lignende udstyr indenfor show-business, som gør det muligt at lave sådanne bånd. De understregede, at de ikke har tænkt sig at anfægte oprigtigheden af Moroz' bånd, men blot foreslår at man undersøger spørgsmålet om, hvem eventuelt kunne have forfalsket dem og hvorfor. Herefter tilbød man samtlige folkedeputerede, der ønskede det, om at indtale deres stemme på bånd, så man kunne lave en hvilken som helst indspilning med disse stemmer.
    Man har ganske enkelt taget en lydside med Moroz' stemme og klippet sætninger og ord sammen på en sadan måde, så det lød som en sammenhængende udtalelse. Hermed antydede de to folkedeputerede, at Moroz havde gjort det samme med de Kutjma-bånd, som han offentliggjorde i slutningen af sidste måned, og som har afstedkommet hidtil usete politiske manifestationer imod præsident Kutjma med krav om hans afgang.
    Oleksandr Moroz' reaktion på de sammenklippede båndoptagelser var, at han kunne henvise til den person, som rent faktisk stod for optagelsen af Kutjmas samtaler, der er parat til at afgive vidneforklaring i retten.
    "Trudova Ukrajina", som ledes af Kutjmas svigersøn, Viktor Pintjuk, henviste til en russisk ekspert ved navn Andrej Sutjilin, som er overbevist om, at den forfalskede båndoptagelse af Moroz' indrømmelser blot beviser, at enhver person "med ubetydelig praktisk erfaring med at arbejde med en computer og ved hjælp af gode og dyre programmer kan fabrikere hvilke som helst materialer".
    Optagelsen foregik i 18 timer og er en sammenklipning af forskellige interviews, som Moroz har givet på forskellige tidspunkter, og montagen er udført ved hjælp af formatteringssyntese. Ifølge UP var det imidletid tydeligt for enhver, at de ord, som Moroz udtalte, var enkleltstående ord, som var blevet til sætninger ved hjælp af montagen. Den russiske ekspert mente, at denne mangel er blevet fjernet på det af Moroz offentliggjorte bånd "ved hjælp af atypisk akustisk støj". Den russiske ekspert sagde ikke noget om, hvordan det kunne lade sig gøre at optage alle de bandeord, som præsident Kutjma fremsatte, såfremt Moroz' bånd nu også var en sammenklipning af ord, som var blevet optaget ved officielle lejligheder og ikke inde i Kutjmas kabinet. Den hollandske undersøgelse bekræftede endvidere, at Moroz' båndoptagelse ikke var blevet sammenklippet indenfor en bestemt episode eller dialog.
    "Det er en meget mørk historie, og jeg er overbevist om, at der er nogle atypiske lyde, sammenklipning, og det, som jeg selv har hørt, det ligner resultatet af en endog meget dårlig optagelse", - sagde den russiske ekspert Sutjilin, som var parat til mod betaling at gennemføre en rigtig undersøgelse af Moroz' bånd.
 

21.12.00. Kutjma mødte de aktionerendes ledere

Præsident Kutjma har tilsyneladende konkluderet, at han godt kan ofre de såkaldte magtministre. Desuden er han parat til at gennemføre en uafhængig ekspertundersøgelse i Gongadz-sagen. Det blev resultatet af de forhandlinger, som repræsentanterne for aktionen "Ukraine uden Kutjma" i går havde med Kutjma, skriver UP.
    "Samtalen førte til et kompromis, som gør det muligt, at sende [den aktionerende] ungdom hjem, indtil undersøgelsen i Gongadze-sagen er kommet med dens konklusioner", - sagde Jurij Lutsenko, der er medkoordinator for aktionen "Ukraine uden Kutjma".
    Han fortalte endvidere, at teltlejren på Uafhængighedspladsen vil blive fjernet i dag indtil videre, eftersom aktionens ledere er bange for de aktionerendes helbred. Aktonens deltagere vil få adgang til parlamentets talerstol og deres beretning vil blive vist i det ukrainske Tv-1, UT-1.
    Aktionens videre skæbne vil afhænge af, om Verkhovna Rada på sit næste møde vil overtrumfe præsident Kutjmas veto mod loven om parlamentets ad hoc undersøgelsesudvalg. Desuden vil den afhænge af rigsadvokatens beretning og om, hvorvidt parlamentet udtaler sin mistillid til ham. De aktionerende vil afvente disse beslutninger foran parlamentet i dag, torsdag.
    Udover Jurij Lutsenko deltog også oppositinspolitikeren Volodymyr Tjeremys og Moroz' assistent folkedeputeret Josif Vinskij i samtalen med Kutjma, der ifølge Lutsenko var langvarig og "ind imellem var der ophedede øjeblikke". Præsidenten sagde, at han allerede havde beordret en uafhængig ekspertundersøgelse af alle beviser i forbindelse med Gongadze-sagen, herunder liget fundet i byen Tarastji i starten af november, samt båndoptagelsen med hans ordrer om at fjerne journalisten. Desuden mente hav, at internationale eksperter skulle involveres i undersøgelsen, oplyser UP.
    Kutjma sagde endvidere, at han var parat til at imødekomme Verkhovna Radas opfordring til at afskedige lederne af de såkaldte magtministerier fra deres poster, men understregede, at han har tænkt sig at gøre det i overensstemmelse med forfatningen, dvs. efter premierminister Viktor Jusjenkos henvendelse. Kutjma afviste kategorisk de aktionerendes krav om, at han selv måtte gå af.
    Derfor gik de aktionerende over mod regeringsbygningen ikke så langt fra præsidentens administration med henblik på at afvente Viktor Jusjenkos henvendelse til præsidenten om at afskedige magtministrene, dvs. indenrigsministeren, toldvæsenets chef, lederen af sikkerhedstjenesten samt skattechefen, oplyser UP med henvisning til Interfaks-Ukrajina.
    Jusjenko ville i modsætning til præsidenten ikke mødes med de aktionerende, men lovede, at sagen ville blive drøftet på det førstkommende ministermøde i dag, torsdag. Jusjenko begrundede sin afventende holdning med, at regeringens jurister først måtte se på sagen.
    Kl. 9.30 torsdag skal der efter planen afholdes en manifestation foran Verkhovna Rada. På mødet med de to ledere af aktionen "Ukraine uden Kutjma" lovede præsidenten, at demonstrationen vil blive transmitteret direkte i ukrainsk Tv-1 og i den landsdækkende radio. Desuden lovede præsidenten, at lederen af aktionen Tjeremys ville få adgang til talerstolen i parlamentet.
 

21.12.00. Europarådet vil se nærmere på Gongadze-sagen

To udvalg under Europarådets parlamentariske forsamling har foreslået at afholde en ekstraordinær samling i PACE med henblik på at drøfte sagen om journalist Georgij Gongadzes forsvinden i Ukraine. Ifølge det ukrainske parlamentsmedlem, Serhij Holovatyj, som lige er kommet hjem fra et besøg i Europarådet vil repræsentanter for PACEs juridiske komite og overvågningskomiteen ankomme til Kyiv i starten af næste måned for at indsamle oplysninger til brug for en efterfølgende behandling af Ukraine-spørgsmålet i forsamlingen.
 

22.12.00. Radaen vil have Gongadze-sagen fremskyndet

I går vedtog Ukraines parlament med 241 stemmer for en resolution, som pålægger rigsadvokaturen
at fremskynde efterforskningen ved brug af resultaterne af de uafhængige eksperter, samt at sende en efterforsker til udlandet med henblik på et møde med major i sikkerhedstjenesten Mykola Melnytjenko. Forhøret af majoren skal udelukkende dreje sig om de forhold, som han fik viden om i forbindelse med Gongadzes forsvinden.
    Fraktionerne "Trudova Ukrajina", "Regionernes genfødsel", NDP og De Grønne stemte imod resolutionen, som var fremsat af de højredeputerede Mykhajlo Syrota, Oleksandr Jakovenko, Taras Tjornovil og Taras Stetskiv, oplyser UP med henvisning til Interfaks-Ukrajina.
    Resolutionens forfattere foreslår at rette henvendelse til Europarådet og OSCE med henblik på gennemførelsen af en uafhængig undersøgelse af båndoptagelsen, som Oleksandr Moroz fremlagde, og identifikationen af det lig, som blev fundet i Tarastji i november. Regeringen pålægges at finansiere omkostningerne forbundet med gennemførelsen af uafhængige ekspertiser og nødvendige efterforskningsskridt i udlandet.

22.12.00. "Ukraine uden Kutjma" aktion fortsætter indtil Kutjma er væk

Parlamentets beslutning om at fremskynde efterforskningen i Gongadze-sagen og rette henvendelse til Europarådet og OSCE vedrørende en uafhængig undersøgelse af audio-og videobåndoptagelserne med de kompromitterende beviser mod landets øverste ledelse vakte tilfredshed blandt deltagerne i aktionen "Ukraine uden Kutjma". Demonstranterne indstillede deres aktion foran Verkhovna Rada og vendte tilbage til deres base på Uafhængighedspladsen.
    Volodymyr Tjemerys - aktionens leder - fik efter fire forgæves forsøg omsider lov til at fremsætte de aktionerendes krav fra Verkhovna Radas talerstol. I sig selv en enestående begivenhed, da det normalt kun er forbeholdt folkevalgte eller regeringsmedlemmer. Det blev betragtet som et enestående gennembrud af informationsblokaden fra de statskontrollerede ukrainske Tv-stationer. "Teltlejren vil blive der, indtil at Ukraine bliver uden Kutjma", - sagde Jurij Lutsenko, der er medkoordinator for aktionen "Ukraine uden Kutjma", og så sent som i forgårs fik foretræde for præsidenten uden at blive overbevist om, at han kunne stole på dennes løfter.
    På Uafhængighedspladsen blev den første vigtige sejr naturligvis fejret blandt den samlede politisk brogede flok med den panukrainske socialistleder - og formand for parlamentet 1994-98 - Oleksandr Moroz som en genopstanden politisk forntfigur.
    Fra morgenstunden troppede de to modsatrettede demonstrationer "Ukraine uden Kutjma" og "Ukraine med Kutjma" op for at bekrige hinanden på ord og slogans foran parlamentets bygning. Denne gang var pro-Kutjma folkene i overtal, eftersom Kutjma-partierne "Centrum" og NDP havde betalt flere hundreder pensionister og studerende for at møde op på pladsen for Radaen. De studerende fik undervisningsfri i dagens anledning, hvilket de ikke var helt utilfredse med. En af Kutjma-tilhængerne kunne adspurgt af et Tv-hold fra STB sige: "Kutjma er valgt. Han skal være præsident. Der er en frist. Sådan skal det være". Socialistlederen Oleksandr Moroz hilste på Kutjma-tilhængerne med ordene: "Vi håber på, at I ikke lader jer gå på af alskens provokationer. Vi er sammen med jer". Kutjma-tilhængerne, der var unge og berusede, fortsatte til præsidentens administration, hvor de fortsatte deres opbakning af den siddende præsident, som imidlertid lige var afgået til Moskva. Demonstrationen "Ukraine uden Kutjma" vendte tilbage til Uafhængighedspladsen. Medlemmer af nationalistgruppen UNA-UNSO bar computersimulerede tegninger, der er en kombination af Kutjma og den myrdede journalist Gongadze - en barsk påmindelse om, at dele af den ukrainske offentlighed, som har adgang til moderne PC'er, sætter Kutjma i forbindelse med mordet.
 

22.12.00. Komite vil have præsidenten stillet for en rigsret

Den 18. december 2000 fandt den stiftende forsamling sted i Kyiv i Borgerkomiteen for at stille Ukraines præsident for en rigsret (Folkerrådet). Cand.jur. Mykola Skryhonjuk blev valgt til formand for Folkerådet. Den stiftende generalforsamling vedtog komiteens statut og program.
    Folkerådets hovedformål er følgende: realiseringen af den ukrainske forfatnings principper; gennemførelsen af retlige aktioner til fordel for de statslige og offentlige ledere, politikere, videnskabsfolk og andre borgere, som har brug for beskyttelse af deres rettigheder og friheder og værdige livsbetingelser; styrkelsen af den samfundsmæssige enighed og nationalt-patriotiske sammentømring; styrkelsen af demokratiet, deltagelse i frivillige aktioner i forbindelse med forberedelse af den offentlige mening til en rigsretssag mod den Ukraines præsident, som har begået landsforræderi eller anden forbrydelse.
    Komiteens opgave er at indsamle underskrifter, rette henvendelser til Verkhovna Rada med henblik på at starte proceduren for at stille præsidenten for en rigsret, som det fremgår af § 111 i Ukraines forfatning. Med det formål skal der gennemføres masseforanstaltninger (møder, demonstrationer og lignende).
 

22.12.00. Kutjma fortaler sig om båndenes autenticitet

I mangel af andre invitationer kom præsident Leonid Kutjma i går eftermiddag til den russiske hovedstad Moskva, hvor han skal mødes med den russiske præsident Vladimir Putin. Men inden mødet med sin russiske kollega, måtte Kutjma svare på spørgsmål fra den russiske presse. Her røg Kutjma ud i noget uføre, sandsynligvis fordi han ikke er vant til direkte spørgsmål fra journalister, og de russiske journalister er på trods af Putins autoritære tilbøjeligheder fortsat noget mere modige og meget mere forvent efter Jeltsin-årenes frihed end deres ukrainske kolleger. Følgen af det blev, at Kutjma mere eller mindre indrømmede, at de båndoptagelser, som oppositionspolitikeren Moroz offentliggjorde i slutningen af sidste og starten af denne måned, var ægte. Det mener i hvertfald internetavisen UP.
    Kutjmas fortalelse kom da han sagde følgende: "...og i de bånd er der ikke engang en antydning af, at præsidenten gerne vil skaffe sig af med en eller anden journalist". Men rent faktisk så er der netop indtil flere gange mere end antydninger heraf. F.eks. hvor Kutjma siger til Kravtjenko, at tjetjenerne skal bortføre ham til Tjetjenien....og bede om løsepenge". (Man kan i øvrigt linke sig Kutjmas samtaler med sine underordnede omkring neutraliseringen af - og reelt mordet på - internetjournalisten Gongadze ved at klikke på "Gongadze-vinduet" øverst på denne side, red.)
    Præsidenten var overbevist om, at "dette er en professionel provokation", sandsynligvis udført af "vores egne hjemlige ukrainere". Han gav endvidere udtryk for en undren over, hvorfor netop "journalisten Gongadze blev valgt til denne provokation". "Hvis man spørger i Ukraine og i Rusland om, hvem der kender journalisten Gongadze, så vil det være svært at besvare det spørgsmål", - bliver Kutjma citeret for at sige til den russiske presse.
    Altså, Leonid Kutjma satte ikke spørgsmålstegn ved båndoptagelsernes genuitet. Kutjma er sågar overbevist om, at "store penge og professionelle står bag det". "Hvem er de? - Det er det spørgsmål, som vi skal besvare", - sagde den ukrainske præsident. Han er uenig med flertallet af de ukrainske eksperter, som er af den opfattelse, at det er udenlandske professionelles arbejde, men er "tilbøjelig til at mene, at det er vores egne, ukrainske". En anden indirekte indrømmelse af båndenes autencitet syntes at komme, da Kutjma sagde: "Det, at man i de fleste lande i verden blot smider båndoptagelser væk - det mener jeg er en demokratisk landvinding, i modsætning til det, som sker hos os".
    Alle de seneste begivenheder har haft følger for præsidentens helbred. "Hvis jeg på det seneste har fået hjerteflimmer, så er det som følge af denne her skandale", - sagde Kutjma.
    Kutjma fandt ikke anledning til at komme med et venligt og medfølende ord til Gongadzes moder i den vest-ukrainske by Lviv, som nu i over tre måneder forgæves har ventet på sin søn, som desværre aldrig mere dukker op i live…
 

22.12.00. Hvem stod bag mordet på nationalistlederen Tjornovil?

I en forespørgsel til sekretæren for det nationale sikkerheds-og forsvarsråd, Jevhen Martjuk, løfter de to ukrainske folkedeputerede H. Omeltjenko og A. Jermak sløret for en sag, der kan vise sig at være mindst ligeså sprængfarlig for præsident Kutjma og hans indenrigsminister Kravtjenko som Gongadze-sagen. Det drejer sig om den mystiske trafikulykke, som i marts 1999 kostede den folkekære nationalistpolitiker Vjatjeslav Tjornovil livet. Her er nogle uddrag af brevet, som blev braft i nationalistavisen Shljakh Peremohy den 13.12.00:
"I starten af oktober 1999 fremviste De os et videobånd, hvor en maskeret person fortæller, at han er oberst i politiet og indgik i en del af en særlig afdeling under Ukraines indenrigsministerium, som efter ordre fra indenrigsminister Jurij Kravtjenko gennemførte en operation som gik ud på at myrde folkedeputeret og formand for Partiet Narodny Rukh Ukrajiny, Vjatjeslav Tjornovil. Fremvisningen af videobåndet fandt sted i deres valghovedkvarter.
    De fortalte os, at politimanden personligt havde berettet for dem, hvordan denne operation blev gennemført, og han var parat til at afgive vidneforklaring, såfremt hans og hans families personlige sikkehed blev garanteret, og Jurij Kravtjenko afskediget fra posten som indenrigsminister. De lovede os at "give grønt lys" for dette videobånd efter afslutningen af præsidentvalget og forsikrede os om, at de ville organisere et møde for medlemmer af den parlamentariske ad hoc kommission vedrørende efterforskningen af V. Tjornovils død med det pågældende vidne.
    Efter 1. runde af præsidentvalget, da de blev udnævnt til sekretær for det nationale sikkerheds-og forsvarsråd, havde vi en ny samtale med Dem angående dette videobånd. De forsikrede os om, dette bånd ville blive "legaliseret" efter præsidentvalget. At dømme efter begivenhedsforløbet efter præsidentvalget gav de ikke "grønt lys" for videobåndet og undlod at organisere et møde med vidnet. (...)
    Den 28. november 2000 holdt Oleksandr Moroz en pressekonference i Verkhovna Rada, hvor han bl.a. afspillede et bånd. Han hævdede, at båndoptagelserne er ægte, og at deres ægthed er blevet bekræftet af udenlandske eksperter.
    Vi er i besiddelse af en kopi af denne båndoptagelse. Efter vores opfattelse, en opfattelse der er blevet bestyrket af de eksperter, som vi har konsulteret og afspillet båndet for, er der ingen tvivl om deres autenticitet. Vi henleder deres opmærksomhed på den sidste episode, som er optaget på båndet, hvor man hører Kutjmas og Kravtjenkos stemmer. Kravtjenko siger bl.a.: "Kort sagt, så har jeg en afdeling, deres metoder, de har hverken moral eller noget. Så, Gud må forbyde det...Jeg har en gruppe...som slår ned. Med deres tilladelse vil jeg snakke med Azarov. Jeg har brug for, at de også deltager". Vi er ikke i tvivl om, at de har teksten med O. Moroz' erklæring, båndoptagelsens kopi og dens afkodning.
    På den videooptagelse, som De fremviste for os, drejer det sig ligeledes om en "særlige afdeling" under Indenrigsministeriet, som udførte opgaven med at  dræbe Vjatjeslav Tjornovil. (...)
    Kære Jevhen Kyrylovytj, vi håber, at De forstår den nuværende situation, som er opstået i vores land efter vores initiativ vedrørende fjernelsen af Ukraines præsident Leonid Kutjma fra posten som følge af en rigsretsproces og Oleksandr Moroz' erklæring om, at L.D. Kutjma stod bag journalisten Georgij Gongadzes forsvinden, samt at De erkender Deres ansvar som borger og sekretær for det nationale sikkerheds-og forsvarsråd. De har jo fortsat det videobånd, som De foreviste os, som indeholder oplysninger om, at Vjatjeslav Tjornovil blev myrdet af en særafdeling under Indenrigsministeriet. En fortsat tilbageholdelse af dette videobånd er uacceptabelt såvel udfra et moralsk som et juridisk synspunkt. (...)
                                                            Underskrevet: Hryhorij Omeltjenko og Anatolij Jermak
 

22.12.00. Ukraine får penge fra IMF allerede i næste uge

Det forventes, at den første rate af det såkaldte Extended Facility Fund lån, som Den internationale Valutafond bevilgede Ukraine den 19. december, allerede vil blive indsat på den ukrainske nationalbanks konto den 26. og den 27. december - en vaskeægte jule-og nytårsgave, oplyste Ukraines 1. vice-premierminister Jurij Jekhanurov i går ifølge internetavisen ProUA.
    Jekhanurov påpegede, at den første lånerate består af de 245,3 mill. $, som blev bevilget den 19. december. Alle de efterfølgende rater vil blive modtaget i løbet af 2001; nemlig 187 mill. $ hvert kvartal efterhånden som Ukraine lever op til betingelserne i programmet Extended Facility Fund. Jekhanurov understregede, at alle midler vil blive indsat på Nationalbankens konto og vil indgå i bankens valutabeholdning. Ifølge memorandumet om genoptagelsen af samarbejdet mellem Ukraine og IMF, er fristerne for opfyldelsen af hver enkelt forhåndsbetingelse nøje fastlagt.
    IMFs lån baner vejen for andre lån fra vestlige kreditorer som Verdensbanken, EBRD, EU og G-7 landene.
 

27.12.00. Forskellige teorier om baggrunden for Moskva-besøg

Det egentlige formål med den ukrainske præsident Leonid Kutjmas besøg i Rusland i sidste uge var ikke så meget reguleringen af gasproblemerne eller indvielsen af et mindesmærke til ære for den ukrainske nationaldigter, Taras Shevtjenko, som opnåelsen af den russiske præsident Vladimir Putins opbakning i den igangværende politiske krise i Kyiv. Kutjma leder med lys og lygte efter udenlandsk støtte i hans kommende krig med premierminister Jusjenko og Vesten.
    Denne version af baggrunden for den ukrainske leders besøg hos sin russiske kollega blev i lærdags fremsat af samtlige toneangivende russiske massemedier, som mærke repræsenterer modsatrettede politiske kræfter, skriver internetavisen UP. Shevtjenko-mindesmærket, Den statslige elektricitetsplans jubilæum, erhvervsforumet, ja, ikke engang underskrivelsen af to bilaterale aftaler, var i og for sig ikke noget, som absolut krævede Kutjmas tilstedeværelse i Rusland. Ukraines præsident forsøger simpelthen at bevare sin præsidentpost ved hjælp af støtte fra udlandet. "Kutjma ville ikke holde uden os", - var buddet fra studieværten i Tv-programmet "Odnako" og politisk iagttager på online-avisen Polit.ru, Mikhail Leontjev.
    Med underskrivelsen af to bilaterale aftaler vedrørende gassamarbejdet har Moskva givet Kutjma en hjælpende hånd, mener avisen Segodnja, som ejes af mediemogulen Vladimir Gusinskij. "Kyiv-politikerne er entydige i deres vurdering af, at det netop var for at hente [politisk] støtte, at Kutjma tog til Moskva. De seneste to måneders begivenheder kan føre til et nederlag for Kutjma i hans kamp om magten med premierminister Viktor Jusjenko, som bliver bakket op af Vesten", - mener Moskva-avisen.
    "Politologen Mykhajlo Pohrebinskyj, som står den ukrainske præsidents administration nær, er af den opfattelse, at den russiske præsident havde fået en ny mulighed for at forhandle sig frem til en aftale med Kutjma. Han kunne have støttet Kutjma på den betingelse, at indholdet af Minsk-memorandumet om Ruslands gaskreditter til Ukraine blev ændret, således at det kom til at omfatte spørgsmålet om Ruslands deltagelse i privatiseringen af de ukrainske statsvirksomheder. Men efter politologens opfattelse bad den ukrainske leder efter al sandsynlighed Vladimir Putin om politisk støtte her og nu og en udskydelse af det andet spørgsmål til senere. Kutjmas argument kunne meget vel have været, at præsidentens modstandere ville kunne bruge en sådan aftale til at beskylde Kutjma for "salget af fædrelandet" til de russiske oligarker. Det ser ud til at [argumentet] lykkedes for ham", mener avisen.
    Segodnja skriver videre, at konflikten mellem Kutjma og Jusjenko var udgangspunktet for teorien om, at de audiobånd, som udløste skandalen omkring Kutjma og journalisten Gongadze, havde "et amerikansk spor". Ukrainske politikere mener, at "det kompromitterende materiale mod præsidenten blev udarbejdet af CIA med det formål at erstatte Kutjma med CIAs gamle kreation - Viktor Jusjenko - eller som et minimum, at forhindre Kutjma i at fyre ham". (Udover denne fremlægger Segondja også to andre teorier om skandalen med "The Kuchma tapes": 1. Oligarkernes hævn for, at Kutjmas fortrolige Leonid Derkatj og svigersønnen Viktor Pintjuk har fortrængt dem fra Kutjmas inderkreds og indflydelse og 2. "Et russisk spor" p.g.a. Kremls utilfredshed med Kutjmas alt andet lige pro-vestlige politik "Tilhængerne af denne version påpeger, at den officer, som angiveligt har anbragt den digitale båndoptager under Kutjmas sofa for at optage alt, hvad der foregik i kabinettet igennem et helt år, tidligere har været ansat i Kreml".
    "Hovedformålet med den ukrainske præsidents besøg i Rusland var hans møder og forhandlinger med den russiske præsident Putin", - skriver den konservative avis Nezavisimaja Gazeta om baggrunden for besøget. Nezavisimaja Gazeta ejes i øvrigt af Kutjmas gode ven, den russiske oligark, Boris Beresovkij. "Washington har definitivt besluttet sig for, hvem Kutjmas afløser skal være. Såfremt Kutjma går af, så er Viktor Jusjenko reelt Ukraines nye præsident".
    "En kendt ukrainsk politiker, som ønskede at forblive anonym, sagde i et interview til NG, at da den amerikanske udenrigsminister Madeleine Albright under et af hendes besøg i Kyiv var til et møde med ham og andre repræsentanter for den ukrainske politiske elite, belærte hun på en taktløs og nærmest ultimativ facon dem om, hvordan de skulle styre landet".
    Udover den russiske præsident rekrutterer Kutjma endvidere støtte hos andre naboer. "Kutjma følte næppe, at han fik en tilstrækkelig støtte hos højreflertallet i parlamentet, oligarkerne og tildels også magtministrene, og han har derfor i løbet af de seneste syv dage fundet anledning til at mødes med Polens præsident, Oleksandr Kwasniewski og Slovakiets præsident, Rudolf Shuster".
    En anden af Berezovskijs aviser, den liberale Kommersant, mener ligledes, at Kutjmas besøg i Moskva "udelukkende havde et politisk formål". "Leonid Kutjma håber på at få Moskvas opbakning i opgøret med premierminister Viktor Jusjenko, som USA åbenlyst sympatiserer med". Det er tredje gang i løbet af de sidste to måneder, at Kutjma og Putin mødes, noterer avisen sig.
    Med "Gongadzegate" for fuld udblæsning og skærpelsen af relationerne mellem Kutjma og Jusjenko er det "overordentlig vigtigt for den førstnævnte at opnå Moskvas klare støtte", - skriver avisen. "Det er ikke første gang, at Leonid Kutjma henvender sig til Moskva, når han er i vanskeligheder. Og det er heller ikke første gang, at Moskva viser sig rede til at redde ham. Senest skete det under det ukrainske præsidentvalg, hvor Boris Jeltsin ihærdigt opfordrede sine ukrainske brødre til at stemme på hans ven, Leonid Danilovitj [Kutjma], med mindre de ville skuffe den russiske præsident og vanskeliggøre den russisk-ukrainske relationer. (...) I dag skal Moskva røst igen hjælpe ham til at overvinde sine modstandere".
    "Leonid Kutjmas evne til at opnå Moskvas støtte er afgørende for, om det lykkes ham at klare den meget vanskelige indenrigspolitiske situation, som udspiller sig derhjemme", - hævder centrum-højreavisen, Vremja Novostej.
    "Leonid Danilovitjs fejltrin bestod kun i et; nemlig at han ikke opfattede, at Vestens holdning [til ham] ændrede sig". Hvis man tidligere uden videre gav ham penge, som den alternativløse politiske figur han var set med vestlige øjne, så er Vesten nu "blevet træt af det korrumperede og ineffektive regime i Kyiv". Det omfang, som skandalen med "The Kuchma tapes" fik, vidner om, at "der stod kræfter bag den, som er langt stærkere, end Kutjmas indenrigspolitiske opponenter", - mener Vremja Novostej.
    "Korruptionsskandalerne i præsidentens nærmeste omgivelser, april-folkeafstemningen som reelt "afvikler" parlamentet, undertrykkelsen af massemedierne, forsøgene på at sælge den ukrainske gasrørledning til Rusland - den vigtigste transportlinje ad hvilken den russiske gas eksporteres til Europa - var altsammen med til at få det begær, som hedder Washingtons og Bruxelles tålmodighed med Kutjma, til at flyde over. Kutjmas permantente gnidninger med den provestlige Jusjenko-regering har blot været med til at forøge [Vestens] utilfredshed med Kutjma. De nye herskere i Det hvide Hus i Washington vil efter alt at dømme indtage en hårdere linje end Clinton. Det var også den direkte besked forleden til den ukrainske Tv-station Novyj Kanal fra John Tindstrom, ekspert i en af de kendeste konservative tænketanke i USA, Rand Corporation.
Det man nu forventede sig af Ukraine var "udviklingen af en fri presse, uafhængige domstole og et stærkt parlament". Alt dette har den ukrainske præsident de senere år sådan set gjort alt for at bekæmpe. Bush-administrationens trumfkort kan blive den tidligere premierminister, Pavlo Lazarenko, som i øjeblikket sidder varetægtsfængslet i San Francisco og afventer berammelsen
af retssag. Oppositionen i Kyiv håber på, at hans vidnesbyrd om Kutjma personlige korruption endegyldigt vil undergrave Kutjmas magtpositioner".
    Det er imidlertid tvivlsomt, om det er så smart for Rusland at agere livredder "for Kutjmas personlige karriere", som man allerede har givet skylden for alle synderne i de ukrainsk-russiske relationer - lige fra gastyveriet til en ansporen til antirussiske stemninger. "Det vigtigste er, at man efter alt at dømme godt forstår i Moskva, at aftaler - og især bag kulisserne - med en leder, hvis position svækkes dag for dag, kan betyde, at de ganske enkelt vil blive sat ud af kraft efter et magtskifte. Moskva har allerede en erfaring med at støtte et tvivlsomt regime i Hviderusland. Og spørgsmålet er, om Moskva har brug for en anden sådan allieret", skriver avisen Vremja Novostej ifølge UPs oversigt over den russiske presses dækning af baggrunden for Kutjmas besøg.
 

27.12.00. Ideen "Ukraine uden Kutjma" samler højre og venstre

Ideen om at kæmpe for et "Ukraine uden Kutjma" har tilsyneladende forenet de idealistiske politiske kræfter, der gerne ser et frit Ukraine, hvor den politiske magt ikke er i hænderne på kriminelle. Et politisk anti-Kutjma møde i byen Dnipropetrovsk - som er Kutjmas hjemby og bastion - er kendetegnende for de nye politiske realiteter i Ukraine. Ligesom i hovedstaden, så har dette nye slogan forenet modsatrettede politiske kræfter i SS-20 missilernes fødeby; nemlig de lokale socialister, kommunister, Kostenkos Rukh, Kongressen af ukrainske nationalister og Ukraines arbejderunion. Efter planen skal der også her opstilles en teltlejr på en af de centrale pladser, skrev UP i lørdags.
    Næsten 1.000 personer tog del i aktionen, meddeler Interfaks-Ukrajina fra Dnipropetrovsk. De manifesterende bar såvel de ukrainske blå-gule som de sovjetiske røde faner, samt transparenterne med slogans som "Et Ukraine uden Kutjma og banditterne", "Kutjma skal gå af - han holder ikke hvad han lover", "Bojtjyshyn, Tjornovil, Gongadze - hvem bliver den næste? Bagmændene og morderne skal for retten!", desuden bar de aktionerende portrætter af Moroz og karikaturer af Kutjma. De råbte taktfast "Het Kutjmu!" (Ned med Kutjma!).
    Lederen af Dnipropetrovsk-regionens socialistparti, Viktor Jakunin, sagde til journalisterne, at mødet var samlet med det formål at "udtrykke protest mod det nuværende regimes socialpolitik og imod begrænsningen af ytringsfriheden".
    Deltagerne i aktionen "Ukraine uden Kutjma" i selve Kyiv fjernede lørdag deres teltlejr efter at en lokal domstol havde imødekommet en begæring herom fra Kyiv-borgmesteren Oleksandr Omeltjenko. I stedet for teltene blev der opstillet juletræer, hvor der i stedet for julepynt blev ophængt forskellige slagord imod Kutjma. Ved siden af den trappe, som engang førte op til det fjernede mindesmærke "Lenin og de revolutionære" beholdt man et telt, som er opkaldt efter den myrdede journalist Georgij Gongadze. Aktionens koordinatorer forsikrer, at de helt sikkert vil vende tilbage til Uafhængighedspladsen efter jule-og nytårfestlighederne. Det eneste, som kan få dem fra det er, hvis Kutjma går af.
    Nedpakningen af teltene blev efterfulgt af et møde, hvor repræsentanterne for den folkelige anti-Kutjma kunstgruppe "Det er fedest uden Kutjma!" optrådte. Samtidigt med det gik kvinder i orange veste rundt og ryddede op på pladsen. De telte, som Kutjma-tilhængerne også havde opstillet på pladsen, forsvandt ligeledes, selvom den lokale domstols kendelse ikke vedrørte dem.
    Anti-Kujtma aktionens koordinatorer Volodymyr Tjeremys og Jurij Lutsenko forsikrede om, at de har tænkt sig at fortsætte de folkelige protestaktioner også midt i jule-og nytårsferien, også selvom at teltlejren er fjernet. Deres ide er blevet videreført ude i provinsen - der er allerede stillet telte op i byer som Tjernivtsi, Lviv, Odessa og Tjerkasy.
    Efter helligdagene vil manifestationen blive genoptaget "med endnu større kraft", er både Tjeremys og Lutsenko overbeviste om.
    Ifølge organisatorerne har aktionen været medvirkende ti,l at der blev skabt et "anti-præsidentielt" flertal i Verkhovna Rada". "Over 240 folkedeputerede stemmer for noget, som vi har fremsat krav om", - viderebragte Interfaks-Ukraijina Lutsenkos ord i fredags.
    "Audiensen hos Kutjma, Pljustj og Jusjenko anser koordinatorerne for at være en bekræftelse af, at "magthaverne er nødsaget til at tage hensyn til os". Ifølge Tjeremys har aktionen "Ukraine uden Kutjma" konsolideret samfundet i kampen for demokrati og ytringsfriheden.
 

27.12.00. Volkov forsvarer sig selv og Kutjma

Den indflydelsesrige ukrainske politiker og en af de vigtigste Kutjma-støtter i Verkhovna Rada, Oleksandr Volkov, indrømmede forleden dag i et interview til den russiske avis Nezavisimaja Gazeta (NG), at "de seneste afstemninger, har vist, at parlamentets [centrum-højre] flertal er splittet op", skriver internetavisen UP.
    "Mine relationer med præsidenten er fremragende, og jeg mødes med ham næsten hver dag", - forsikrede Volkov i interviewet til NG, som af UP betegnes som "de ukrainske politikeres ynglingsavis". Volkov er leder af fraktionen "Regionernes genfødsel" og en af hjernerne bag april-folkeafstemningen. UP noterer sig med interesse, at disse ord bliver fremsat på et tidspunkt, hvor der går stædige rygter om, at præsident Kutjmas kancellichef, Lytvyn, på det seneste har begrænset antallet af Volkov-audienser.
    "Vi støttede, støtter og vil fortsat støtte præsidenten, som er valgt af befolkningen", - sagde Volkov som en kommentar til de seneste begivenheder i landet. "Ikke en eneste gruppe er gået væk fra at støtte Leonid Kutjma - alt dette er hentet fra mytologiens sfære, som nogle prøver at pådutte os", - var "Regionernes" leders kommentar til forlydender om, at de af Moroz offentliggjorte bånd har medført, at oligarkerne angiveligt skulle være blevet sure på præsidenten. "Medvedtjuk og Pintjuk har, så vidt jeg forstår, også normale forretningsrelationer med præsidenten", - påpegede Volkov.
    Det, som fandt sted i parlamentet i løbet af denne måned, ser Volkov som et forsøg på revanche fra venstrefløjens side. Efter Volkovs opfattelse er et afstemning af holdninger med disse kræfter praktisk talt umulig. "Alt andet er til at løse", sagde Volkov, som ser det muligt at komme overens selv med fraktionen "Batkivstjyna". "Vi har noget at foreslå. Under alle omstændigheder kan man godt lave aftaler med dem. Se blot på resultaterne af afstemningerne i Verkhovna Rada indenfor de vigtigste og principielle spørgsmål. Personligt har [Julia] Tymoshenko aldrig fornærmet mig og kunne ikke have gjort det - eftersom at jeg ikke har nogen interesser i energisektoren".
    Volkov slog fast overfor NG, at han overhovedet ikke er oligark. For ham er oligarker - store forretningsfolk, som har en indflydelse på magtens udøvelse og ejer massemedier. "Min karriere som forretningsmand sluttede tilbage i 1994", - fastslog Volkov. - "Men der er åbenbart nogle, som ser en fordel i at udbrede rygter om, at jeg er oligark. Jeg kunne bare godt tænke mig, at dem som har noget imod mig, åbent fremlagde en liste over, hvilke fabrikker, aviser og skiber Volkov ejer. Det ville jeg også selv synes var interessant".
    "Vær venlig konkret at vise mig Oleksandr Mykhajlovytj Volkovs regnskaber! Det, som de skriver, er intet mindre end tomme spekulationer. Har jeg magt? Jeg har aldrig arbejdet i regeringen. Jeg har aldrig haft de muligheder for at udøve indflydelse, som den udøvende magt giver, jeg har aldrig været i besiddelse af den såkaldte "administrative ressource". Hvad angår lobby-virksomhed, anser Volkov den for at være en naturlig bestanddel af "virket som lovgiver". "Vær venlig at nævne bare et eksempel på, at deputeret Volkov har fået presset salget af bare en virksomhed igennem efter en eller andens bestilling", - spørger Volkov, der ynder at tale om sig selv i 3. person.
    Volkov understreger desuden, at han er et humant menneske og vil ikke anlægge sag mod Charles Klover, som stod bag en skandaløs artikel i den britiske avis Financial Times i vinters. Her blev Volkov nævnt som en af de tre magnater, som den amerikanske regering i december 1999 opfordrede præsident Kutjma til at fjerne fra sine nærmeste omgivelser, nu hvor præsidentvalget var vel overstået. "Jeg henvendte mig til mine advokater, og vi sendte et brev fra mig til Financial Times, hvori jeg begrundede min position og argumenterede overbevisende for, at den bragte artikel var absolut usand". Der er dog endnu ikke kommet noget svar på brevet. "Advokaterne anbefaler mig følgende: Du skal ikke retfærdiggøre dig selv. For hvad? Måske var det netop Klover's hensigt at starte en skandale, det er jo interessant at køre en retssag i Ukraine mod selveste Volkov. Men det ville reelt ikke ændre noget". Såvel i Rusland som i Ukraine er der blevet skabt en paradoksal situation: jo mere du prøver at retfærdiggøre dig selv, jo hurtigere vil de tænke: "Aha, når han så ihærdigt forsøger at retfærdiggøre sig selv, må der jo være noget om det". Mentaliteten hos os er desværre sådan - sådan er vi blevet opdraget. De vestlige journalister udnytter det og ser på Ukraine som et kærkomment øvelsesterræn til at opbygge sit eget image på", - mener Volkov.
    Han vil heller ikke gøre den store tragedie ud af, at "parlamentsflertallet er gået i stykker", "Det har aldrig været helt enigt angående regeringen". "Da flertallet var under oprettelse, sagde jeg med det samme: jeg ønsker, at ingen af jer skal have nogle illusioner. Flertallet er situationsbestemt og vil derfor opføre sig forskelligt i forskellige situationer. Mine ord viste sig at være profetiske. Vores fraktion var den første til at foreslå Viktor Jusjenko som premierminister, men efter min dybe overbevisning, begik han en principiel fejl, endnu mens han var i gang med at danne regeringen. "Vi fornemmede, at vi i en vis forstand blev forrådt", - sagde Volkov til NG om sine følelser, da Tymoshenko blev udnævnt. "Det var som at få sne kastet i hovedet, eller et koldt brusebad eller få et slag med en kæp", - indrømmede Volkov.
    I dag befinder oligarkerne sig efter Volkovs mening i regeringen. "I regeringen er der virkeligt nogle meget rige folk. De tager ikke nogen på råd, de træffer selvstændige beslutninger og forsøger via intriger bag kulisserne at "vride halsen om" på de mennesker, som de selv betegner som "oligarker". Det sker efter Volkovs opfattelse selvsagt ikke fordi de på denne måde vil "rense" eller "synliggøre" et eller andet i økonomien eller det politiske liv, men kun udfra egne interesser".
    Men alle deres forsøg på at køre deres egen linje på højeste niveau er dømt til at mislykkes: "Jeg kender ingen person i dette land, som kan tvinge præsidenten til at træffe en beslutning imod hans egen vilje", - konkluderer Volkov ifølge UP.
 

28.12.00. Radaen vil have Gongadzes lig undersøgt i Tyskland

Liget [af den dræbte journalist Georgij Gongadze] som blev fundet i Tarastja vil blive underkastet en retsmedicinsk ekspertise på en privat klinik i Tyskland, mens båndoptagelserne med angiveligt præsident Kutjmas stemme vil blive undersøgt i Wiens internationale presseinstitut, oplyste formanden for Verkhovna Radas ad hoc udvalg for efterforskningen af Gongadzes forsvinden, Oleksandr Lavrynovytj fra partiet Rukh til Interfaks-Ukrajina, skriver UP.
    Lavrynovytj, der på trods af ideologiske uoverensstemmelser anses for at have et tillidsfuldt forhold til oppositionspolitikeren Moroz, som var den der offentliggjorde de kompromitterende materialer om Ukraines præsident, påpegede, at optagelsen der er sendt til Wien, også er en kopi, ligesom de bånd, der er sendt til Ukraines justitsministerium, Sikkerhedstjenesten og Rigsadvokaturen. Lavrynovytj understregede, at den båndoptagelse, som Moroz havde, også var en kopi. "Hvor originalen befinder sig - ja, det spørgsmål må I stille Mykola Melnitjenko og Moroz. Det er de to personer, som kan vide det", - sagde Rukh-politikeren.
    Lavrynovytj oplyste, at blodprøverne fra Georgij Gongadzes moder og fragmenter af det lig, som blev fundet  i Tarastja, er sendt til Tyskland på ad hoc udvalgets initiativ, eftersom et flertal af dets medlemmer støttede en sådan beslutning. Det private retsmedicinske institut i Tyskland, som gik med til at gennemføre ne sådan ekspertise, påpegede Lavrynovytj, "blev fundet af deputerede, som" folkedeputeret og medlem af komiteen, Serhij Holovatyj, talte på vegne af.
    Lavrynovytj selv er overbevist om, at de konklusioner, som vil blive modtaget som følge af de uafhængige eksertundersøgelser, ikke kan bruges som beviser i en ukrainsk retssag, eftersom de finder sted i en privat institution uden overholdelse af de procesuelle krav: "Gennemførelsen af disse ekspertundersøgelser har udelukkende et moralsk-psykologisk aspekt".
    Af de embedsmænd, som "Lavrynovytj-komiteen" havde inviteret til at møde op på tirsdagens særlige udvalgsmøde, dukkede 1. viceindenrigsminister Mykola Dzhyha, som for tiden er på en hårdt tiltrængt ferie, ikke op. Udvalget havde ellers nogle spørgsmål til ham; f. eks. ville de deputerede gerne "få præciseret" nogle informationer, som Dzhyha havde offentliggjort i parlamentet, om Tarastji-ligets "overvintring".
    Dengang henviste 1. viceindenrigsministeren til nogle papirer, som en ekspert havde underskrevet. "Nu vil vi afvente hans tilbagevenden fra ferien for at få en information om, hvad der dannede grundlag for disse erklæringer, og hvem som underskrev disse konklusioner. Efter gennemførelsen af en række ekspertundersøgelser har man nu en bekræftelse af, at liget ikke alene ikke havde overvintret, men også falder sammen med tidspunktet for Gongadzes forsvinden".
    Også vice-rigsadvokat, Serhij Vinokurov, var blevet indbudt til Lavrynovytj-udvalgets møde i tirsdags. Det skete for at "afklare, hvorfor blodprøverne fra Gongadzes moder først blev taget to måneder efter, at det skete".
    En stedfortræder for chefen for sikkerhedspolitiet ved navn Jurij Vandin bekræftede, at kredsen af personer, som kan være involveret i Gongadzes forsvinden, er fastlagt. Interessant, siger UP i en kommentar, mon det er Ukraines præsident, der tænkes på? At dømme udfra den videre undersøgelse - er svaret nej. "Det blev også sagt, at enkelte deputerede bliver indkaldt til at afgive forklaring i sagen, men at de undgår disse møder", - sagde Lavrynovytj, som tilføjede, at Vandin "ikke kom med noget som helst mere konkret, idet han begrundede det med hensynet til efterforskningen".
    Efter Lavrynovytj-udvalgets møde blev det klart, at erklæringerne fra visse højtstående embedsmænd konstant er i modstrid med hinanden, men at disse aspekter vil blive "genstand for yderligere undersøgelse", - sagde Lavrynovytj ifølge UP.
 

28.12.00. Los Angeles Times om Gongadze-sagen

Internetavisen UP bragte i går følgende artikel i den ansete amerikanske avis, Los Angeles Times. Artiklen beskæftiger sig med den hidtil største politiske skandale i Kutjmas Ukraine:
    "Den 16. september forlod den unge, iltre og stædige internet-journalist Georgij Gongadze sin kollegas lejlighed og forsvandt. Den 2. november fandt man i nærheden af den lille by Tarastja, 120 km syd for Kyiv, et lig med et afskåret hoved nede i en intermistisk grav. Disse to kendsgerninger er blevet til et mareridt for den ukrainske præsident, Leonid Kutjma. Den vestligt orienterede missilingeniør har regeret Ukraine siden 1994. I øjeblikket har hans magt fået betydelige skrammer som følge af den dystre skandale med de hemmelige båndoptagelser og den tidligere sikkerhedsvagt, som fortæller, at Kutjma står bag mordet på Gongadze og angreb på sine modstandere.
    Enten er den ukrainske præsident blevet taget på færsk gerning, da han udførte et primitivt politisk mord, eller også har en eller anden udfærdiget en smart og intrigant beskyldning mod ham; det sidste påstår han selv.
    I øjeblikket er Kutjma, som uden besvær blev genvalgt til sin 2. 5-årige periode som præsident, ude i en konflikt med parlamentet, som øger sin modstand mod ham, mens forskellige opponenter kræver hans afgang og en objektiv efterforskning af Gongadzes skæbne.
    Under sit besøg i Moskva i fredags sagde den 62-årige Kutjma, at konflikten influerer på hans arbejde og sikkert er årsagen til at han har fået smerter i hjertet. "Jeg er jo ikke Schwarzenegger eller Superman, ved De", - sagde han. "Jeg er et almindeligt menneske".
    Idet han mindede om de båndoptagelser, hvor han angiveligt ikke er bleg for at bruge bandeord, når han skal give befalinger om at bortføre Gongadze og "overlade ham til tjetjenerne", sagde Kutjma: "Ved De, i de båndoptagelser er der ikke engang en antydning af, at præsidenten gerne vil udslette en eller anden journalist". Uanset, at hans ord burde have fremkaldt medlidenhed, finder Kutjma ikke den store sympati i Ukraine; et dystert land med en befolkning på næsten 50 millioner mennesker, der er beliggende mellem Polen og Sortehavet, og som er bragt ud i fattigdom...
    I sidste uge blev der opstillet en teltlejr i protest, som opfordrede Kutjma til at gå af. I tirsdags gik 5.000 demonstranter til parlamentet. To dage senere kom 2.000 demonstranter tilbage til parlamentet for at tvinge de deputerede til at vedtage en lov, som ville have indledt en rigsret mod præsidenten.
    Parlamentets svar blev, at det torsdag gik med til at høre rigsadvokatens beretning om sagen den 10. januar. Parlamentet har også vedtaget en lov, som gør det muligt for parlametet at nedsætte en rigsretskomite med 2/3 flertal i de tilfælde, hvor præsidenten har begået en forbrydelse.
    Men det vigtigste i denne sag er, hvordan problemet med en lidet kendt "bremse"s forsvinden begynder at rulle med en snebolds hastighed og true en præsident, som engang virkede uantastet.
    Den 31-årige Gongadze var leder af en Internet-hjemmeside og var kritisk overfor Kutjma. En måned før Gongadze forsvandt, klagede han offentligt over, at nogle ukendte truede ham. Han var ikke særlig kendt udenfor sin egen kreds af journalister.
    Tiltalende og med en fremstående kæbe var Gongadze en af de få journalister i den intimiderede ukrainske presse, som konstant kritiserede Kutjma og hans nærmeste omgivelser.
    Da han forsvandt på vej fra det hus, hvor hans kollega Olena Prytula boede, fornemmede hans kolleger, at der var noget galt og krævede en efterforskning. Men vice-indenrigsministeren, Mykola Dzhyha, spredte rygter om, at Gongadze var blevet set i live i slutningen af september, og at en eller anden med det efternavn havde hentet en billet til Smolensk, og at det gav grundlag til at påstå, at han forlod Ukraine efter eget ønske.
    Senere, efter at det hovedløse lig var blevet fundet i Tarastja-skoven af nogle bønder, som var på vej til markedet, ville Dzhyha ikke gå med til antagelsen om, at det kunne være Gongadze - uanset, at de smykker, som blev fundet i graven, lignede hans armbånd, fingerring og talisman.
    En af oppositionslederne, socialisten Oleksandr Moroz, kastede en bombe, da han overfor sine kolleger i parlametnet offentliggjorde en båndoptagelse, der efter hans udsagn, var blevet optaget i Kutjmas arbejdsværelse.
    På båndet hører man en person, som ifølge Moroz er Kutjma, bande og benytte sig af etniske epitetter i sin omtale af Gongadze. Stemmen på båndoptagelse, der er af lav kvalitet, ligner Kutjmas stemme med hans bandeord og blanding af ukrainske og russiske ord, hvilket er typisk for hans samtalesprog, hævder en række journalister og politikere, som kender præsidenten.
    Skal man tro Moroz, så er det, man hører på båndet bl.a. Kutjmas samtaler med Volodymyr Lytvyn, hans kancellichef, og indenrigsminister Jurij Kravtjenko. "Jeg siger jo, kør ham væk. Aflever ham til tjetjenerne, klæd ham af til bukserne. Og efterlad ham", - siger stemmen.
    Præsidentens assistenter afviser autenticiteten af båndene og siger, at ingen kan lave den slags optagelser i præsidentens kabinet.
    Men for nogle uger siden afspillede Moroz en videooptagelse med major Melnitjenko, hvor denne indrømmer, at han tidligere har arbejdet i præsident Kutjmas livvagt. Han siger endvidere, at det var ham, som lavede optagelsen og, at han er i øjeblikket skjuler sig i udlandet p.g.a. frygt for sin egen sikkerhed. På videooptagelsen siger Melnitjenko, at han brugte en diktofon sat fast under divanen i præsidentens arbejdsværelse, eftersom han var tvunget til at tage dette skridt som svar på Kutjmas opførsel og forbrydelser. Lovgiverne gik over til krigshandlinger.
    Idet han fastholdt sin uskyld, forsøgte Kutjma at formilde sine fjender. Han mødtes med repræsentanterne for de demonstrerende og udtrykte sin parathed til at afskedige [indenrigsminister] Kravtjenko og sikkerhedspolitiets chef, hvis premierministeren kom med en anmodning derom. Men disse skridt er alt for små i sammenligning med det, som hans kritikere forlangte. "Hvis præsidenten havde været en ærlig person, var han forlængst selv gået af", - siger deputeret Serhij Hlovatyj, som er medlem af det udvalg, som undersøger sagen.
    Denne begivenhed har også øget interessen for to hændelser sidste år; nemlig lederen af den uafhængige bevægelse Rukh, Vjatjeslav Tjornovils, død i en bilulykke og præsidentkandidat Natalia Vitrenkos tilskadekomst efter en granateksplosion. Melnitjenko siger, at han hørte, hvordan Kutjma planlagde overfaldet på Vitrenko.
    Man mangler imidlertid endnu et overbevisende vidnesbyrd om, at det lig som blev fundet i Tarastja, tilhører Gongadze. Politiet har lovet at foretage en DNA-test, men har ikke offentliggjort nogle resultater. Dertil kommer, at røngtenbilledet [af liget] afslørede tilstedværelsen af metalsplinter i ligets håndled - de samme steder, hvor Georgij Gongadze blev såret af granatsplinter i 1993.
    Gongadzes kone, Myroslava, som ikke fik adgang til at se liget før den sidste uge, sagde, at det efter al sandsynlighed er hans lig. Prytula, Gongadzes medarbejder, er enig. Samtidigt sender Europarådet, som reaktion på de offentliggjorte beretninger, i næste måned en delegation til Ukraine, og den 15. december opfordrede CPJ Kutjma til at udnævne en uafhængig statsadvokat.
    Holovatyj siger, at der i dag reelt ikke er nogen tvivl i Ukraine om, at Kutjma er involveret i Gongadzes forsvinden.
    "Selv de, som siger foran kameraerne, at de er i tvivl, taler fuldstændigt overbevisende om Kutjmas deltagelse, når man taler med dem uden mikrofon", - siger han. Holovatyj er tilbøjelig til at give den mentalitet, som man har fået i arv fra Sovjetunionen, skylden for det. "Disse mennesker vil aldrig forandre sig. Men den eneste vej for os er, at kæmpe for et Ukraine uden Kutjma. Vi kan ganske enkelt ikke længere fortsat leve sammen med ham".
 

29.12.00. Internet-chat med Moroz blev angrebet

Et elektronisk angreb fandt sted under den ukrainske oppositionspolitiker Oleksandr Moroz' chat-seance i sidste uge, som fandt sted på internetavisen Ukrajinska Pravdas hjemmeside. Det er den konklusion, som eksperter fra Internet-provideren "Svit-Online" er nået frem til. De har i næsten to dage analyseret årsagerne til de uregelmæssigheder, som fandt sted under chatten, hvor Moroz forsøgte at fortælle alt det, som han ved om Gongadze-sagen. Efter 50 minutters kommunikation med læserne blev serverens forbindelse afbrudt.
    "Dette var et angreb af typen Distributed Denial Of Service mod en web-server, som medførte, at chatsystemet blev uarbejdsdygtigt p.g.a. for mange uregelmæssigheder", - hedder det i eksperternes konklusioner. Ifølge deres oplysninger blev afsenderens adresse "genereret på en tilfældig måde, og det er faktisk umuligt at regne ud, hvor den reelle kilde til disse pakker befinder sig".
    I midten af december skete der noget lignende med en chat på en website, som handlede om journalisten Gongadzes forsvinden. Dengang konkluderede Internet-providerens eksperter ligeledes, at det muligvis drejede sig om et angreb af typen DDOS.
    UP har dog sidenhen også lagt de spørgsmål, som Moroz ikke nåede at besvare, ud på sin hjemmeside.

29.12.00. Kutjma ønsker forfatningsændringer

Ukraines præsident Leonid Kutjma meddelte forleden dag, hvad hans personlige holdning til spørgsmålet om implementeringen af april-folkeafstemningens resultater er. Ifølge internetavisen UP så er Kutjma enten blevet misforstået af lederne af centrum-højre flertallet i parlamentet, som han mødtes med i onsdags, eller også har præsidenten ændret holdning siden mødet.
    UP hævder, at såvel lederen af "Batkivstjyna", Oleksandr Turtjynov, som lederen af Ukraines Narodny Rukh, Jurij Kostenko, siger, at det som Kutjma bad fraktionslederne om på mødet, var at de straks gik til behandlingen af spørgsmålet om at give præsidenten øgede beføjelser til at opløse parlamentet.
    Men på et møde i Det nationale råd for afstemningen af de statslige og regionale selvstyreorganers virke forleden demonstrerede Kutjma imidlertid helt klart, at han havde folkets støtte til at implementere alle de spørgsmål, som blev vedtaget ved folkeafstemningen. Kutjma sagde bl.a.:
    "Den, som ikke ønsker at gøre det, bryder med forfatningen og ignorerer folket, som efter vores forfatning er den vigtigste kilde til magt. Implementeringen af folkeafstemningens resultat - det er ikke en eller andens ambitioner, men den eneste rigtige og mulige lovlige måde at sikre den optimale balance for magtens deling i staten".
    Leonid Kutjma virkede noget usikker - han var flankeret af Radaens formand Ivan Pljustj og premierminister Viktor Jusjenko, læste op af et færdigt manuskript, og benyttede lejligheden til at minde den noget tyndt besatte forsamling om, at han er "garant for forfatningen". "Jeg er tvunget til igen at opfordre parlamentet til selv at vedtage disse love, i stedet for at lede efter en eller anden ukrainsk vej ud af det", - advarede Kutjma.
    I denne situation bør der, "hverken være vindere eller besejrede" i Verkhovna Rada, - påpegede præsidenten og mindede om, at det er nødvendigt at samarbejde og "lede efter veje til at mødes" med en hvilken som helst opposition "der bare ikke er ødelæggende". Dette var ifølge UP guleroden. Hvor var så stokken?
    Så ikke de folkedeputerede gik hen og troede, at nu var den hellige grav velforvaret, udsatte Kutjma lige Verkhovna Rada for en kritik, men denne gang som "nationens dommer", idet han påpegede, at parlamentsflertallet i dag stod foran en "seriøs prøvelse". Præsidenten opfordrede flertallet helt at "udelukke resultaterne af Radaens arbejde i de sidste måneder" fra parlamentets arkiv. Det, han nok primært tænkte på, var Moroz' afsløringer af Kutjma og de deraffølgende ophidsede debatter og resolutioner.
    "Mine ord - det er ikke grundløse beskyldninger mod alt og alle, men man kan ikke undgå at lægge mærke til, at initiativtagerne til den politiske stormflod nu forsøger at udnytte Vekhovna Rada og dens talerstol som en detonator for en eksplosion, efter at det ikke lykkedes dem at opnå en tilpas stor følgevirkning i første omgang. Dem, som opblæser skandalen, regner åbenlyst med hjælp udefra, idet de åbent opfordrer til, at udlandet tager diplomatiske skridt overfor Ukraine efter tankegangen "slaverne er endnu ikke modne nok" til at forstå oppositionsfolkenes hensigter og bestræbelser", - citerer nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina Ukraines præsident.
 

29.12.00. Politisk analyse: Status quo som det mindste onde

Kutjmas modstandere glædede sig for tidligt, da de efter de seneste afvisninger af forfatningsændringerne i Verkhovna Rada troede, at nu ville præsidenten da helt opgive at implementere de ikke særligt populære forfatningsændringer, skriver den politiske iagttager Volodymyr Skatjko i UP. På et møde for Ukraines politiske elite, som nu er blevet gennet sammen i det "Nationale råd for afstemningen af de statslige og regionale selvstyreorganers virke", sagde Kutjma utvetydigt, at implementeringen ikke var "et spørgsmål om ambitioner, men de deputeredes pligt". Men forinden skal de hamre præsidentens ret til at opløse parlamentet, såfremt det ikke kan fremskaffe "et konstruktivt flertal" eller ikke kan finde ud af at godkende statsbudgettet inden tre måneder, fast med syvtommersøm. Derfor skal parlamentet straks behandle og godkende loven om parlamentsflertallet. Ellers antyder Kutjma, at der vil blive fundet "en ukrainsk vej" til at få de folkevalgte til at følge folkets vilje - som den kom til udtryk ved folkeafstemningen i april.
    Men muligvis var det ikke tilfældigt, at Kutjma ikke rigtigt præciserede, hvad han mente med "en ukrainsk vej", for præsidenten kan på sin side næppe heller være udelt begejstret for, at parlamentet til gengæld for at udvide Kutjmas beføjelser til at opløse parlamentet, kræver at få større indflydelse på udformningen af regeringen. Kutjma bør ifølge iagttageren tage sig i agt for to ting.
    For det første så er der dem, som i starten af året stod bag "de almindelige borgere", som "tog initiativ til folkeafstemningen" og som imiterede "en bred folkelig viljestilkendegivelse til støtte for folkeafstemningen". Der tænkes på de såkaldte oligarker, dvs. magtfulde politisk-økonomiske magnater, der bærer navnene Volkov, Surkis og Medvedtjuk. Disse personer er ikke ligefrem euforiske ved udsigten til, at Kutjma ved hjælp af Jusjenkos reformregering bliver "en ny præsident". Netop derfor er oligarkerne interesserede i, at parlamentsflertallet får en indflydelse på regeringsdannelsen. De håber ganske enkelt på og regner med, at de ved det næste parlamentsvalg vil kunne købe sig til et sådant flertal. De vil gøre det bl.a. ved at køre noget vodka ud i regionerne, asfaltere vejene foran klubberne (landsbyens diskotek, red.), kæle for de afsidesliggende landsbyer med leverancer af gas og dieselolie, samt meget andet.
    Hvis en sådan "pro-oligarkisk" majoritet bliver skabt i Radaen og får mulighed for at danne regering, så vil det ikke kun være den "monetaristiske reformator" Jusjenko, der kommer til at blive ligeså undværlig for oligarkerne som tolderen er for en smugler, men også præsidenten kan komme til at havne i en sådan "tolder"-situation. Dette vel at mærke, hvis præsidenten virkeligt har tænkt sig at efterlade sig en værdig plads i historien, og ikke blive en eller anden Myroslav Popovytj - altså en statist med formelle magtbeføjelser.
    Indtil videre taler præsidentens omend forbeholdne, men dog alligevel støtte til Jusjenko- regeringens tiltag for, at Kutjma forstår sin videre rolle efter oligarkernes magtovertagelse. Det ser ud til, at heller ikke repræsentanterne for de anti-præsidentielle kræfter helt har forstået truslen fra oligarkerne, idet de jo også håber på en sejr ved parlamentsvalget og deltagelse i udformningen af regeringen.
    For det andet er situationen i landet sådan, at præsidenten kun er i stand til at forblive det mest indflydelsesrige kraftcentrum under den nuværende labile ligevægt, hvor han ved hjælp af de såkaldte magtministre fører såvel den skjulte oligarkiske opposition såvel som den åbenlyse ikke-oligarkiske opposition ud til hver sin ringside.
    Det er trist, fordi alle oligarkerne og alle deres opponenter ved, hvad Kutjma er for en person, og hvad han er i stand til, som nationsbygger. Men ikke alle ved, hvad han er i stand til, når det drejer sig om at opretholde sin personlige magt. Man kan altid forvente, at han reagerer som "en abe med en håndgranat" - hvad enten han smider den i hovedet på en som var det en sten, eller om han trækker sikkerhedsanordningen ud forinden. Magtministrene er blot en nødvendig støtte i denne interessante proces, for netop de ved bedre end nogen anden, at oligarkerne er trukke dybt ned i den kriminelle sump via deltagelsen i eksempelvis i nomenklatura-privatiseringen og tuskhandels-og og vekseloperationerne omkring energiforsyningerne til Ukraine, m.v. Og ikke alene ved magtministrene det - de kan også lægge de materialer, som de er i besiddelse af, frem foran præsidenten, når han er i den rette stemning.
    Den sidste antagelse bliver for så vidt også klart bekræftet af oligarkernes og deres politiske støtters reaktion i forhold til skandalen omkring de af Moroz offentliggjorte bånd. Alle oligarker svor en ubrydelig trofasthed overfor præsidenten. Men samtidigt gjorde de alt for at få afsat magtministrene ved hjælp af den uforsonlige venstre-og højre opposition. Og disse forsøg fortsætter nu i de massemedier, som er underlagt oligarkerne.
    På den anden side er det næppe tilrådeligt at se magtministrene som statens frelsere. Ingen kan vel - selvom de er midt i en nytårsfest med masser af øl og vodka - i sin vildeste fantasi tro, at en Leonid Derkatj med sit sikkerhedspoliti og endnu mindre en Jurij Kravtjenko med sit indenrigsministerium eller en Mykhajlo Potebenjko med rigsadvokaturen er tilhængere af demokrati, markedsreformer og skabelsen af et åbent civilsamfund. I den nuværende ukrainske situation drejer det sig ganske enkelt om en omfordeling af den oligarkiske indflydelse på præsident Kutjma. Der står "egne oligarker" bag SBU og indenrigsministeriet, eller rettere sagt, de som gerne vil være oligarker og skubbe dem, som allerede har suget sig fast til truget, væk. Og præsidenten forstår det da også muligvis selv, eller måske bliver han fra tid til anden mindet herom af de personer i hans nærmeste omgivelser, hvis hoveder oligarker som Volkov og Surkis drømmer om at få serveret på et sølvfad morgenen efter deres triumf.
    Og derfor er det et paradoks, men ikke desto mindre en kendsgerning: i en situation, hvor præsidenten optræder som modvægt i kampen mellem et stort onde og et mindre onde, er den optimale løsning en bibeholdelse af status quo. Måske var det netop det, som den forenede opposition regnede med, da den pludselig neddæmpede de anti-præsidentielle aktioner og kanaliserede dem ud i regionerne. Dette giver en vis mening: man vil demonstrere lokalt, at Kutjma ikke er så frygtelig en satan med hans oligarker, som nogle af de statsansatte journalister på Tv-stationen ICTV prøver at gøre ham til. Så opnår man også at oparbejde, om ikke en civil, så dog en elementær menneskelig bevidsthed inden det næste parlamentsvalg og derefter præsidentvalg. Selvom jeg måske overvurderer de oppositinelle leders fremsynethed, og at de i virkeligheden blot har opgivet, fordi de hverken havde kræfter eller beslutsomhed til at gå hele vejen, skriver den politiske iagttager, Volodymyr Skatjko.
    Et ligger imidlertid fast: oligarkerne og deres støtter vil udnytte denne pause til et forsøg på en gang for alle at bringe Jusjenko i miskredit, idet de ikke uden grund anser Jusjenko for at være deres hovedkonkurrent ved valget. Hvis man eksempelvis læser avisen Kievskie Vedomosti, som kontrolleres af Surkis og Medvedtjuk, så var selv en Pustovojtenko reformator på niveau med Vaclav Klaus og Leszek Balzerowicz i sammenligning med Jusjenko. Omvendt hvis man skal tro artiklerne i avisen Kievskij Telegraf, som skriver, at selv CIA, Mossad og FSB gerne vil lære af SBU, hvordan man i et land med 50 millioner indbyggere hvert eneste år er i stand til at finde 9 kilo heroin og uskadeliggøre dem, som alene i tankerne planlægger at sælge deres fædreland. Derimod står der intet om Jusjenko. Som om, at det er SBU, som udbetaler pensionerne.
    Tilbage er kun at håbe på, at der ikke sker noget ekstraordinært. Parlamentet vil stille og roligt forkludre implementeringen, selv af præsidentens ønske om at få etableret et parlamentarisk flertal.
Oligarkerne vil forbløde i en kamp mod hinanden og "gnave" i regeringen fra forskellige sider. Præsidenten vil glemme "folkets vilje" fra folkeafstemningen og vil opgive at hindre regeringens forsøg på at gøre sit til at tilbagebetale alt det, som staten skylder i pensioner og løn, samt forøge lønnen for de stakkels ansatte i undervisningssektoren, sundhedssektoren og kultursektoren. Og at han samtidigt vil sørge for at beskære oligarkernes magt, også selvom det vil ske ved hjælp af Julia Tymoshenko. Folket vil efterhånden også begynde at forstå, "hvem der er hvems læge" og ikke fremover lade sig købe af billige oligarkiske tricks som var de stemmekvæg og ikke et vælgerkorps.
    Dette er selvfølgeligt et naivt og idealistisk billede af den nærmeste fremtid, indrømmer artiklens forfatter. Den er langsom og frygtelig for dem, som lever i forventning om den. Men, det ser ud til, at der ganske enkelt ikke findes nogen anden mindre smertefuld vej ud. Og hvis det ikke kommer til at gå sådan, så vil "folkets vilje" i forbindelse med april-folkeafstemningen være det eneste, som præsidenten og folket vil stå tilbage med.
 

Copyright (c) Dansk-Ukrainsk Selskab og Ivan Nester