31.12.01. Forlag nægter at trykke Tymoshenkos aviser
31.12.01. Lytvyn indlagt efter trafikulykke lørdag
29.12.01. Medvedtjuk om Melnitjenkos valgdeltagelse
28.12.01. Jusjenko utilfreds med den administrative ressource
28.12.01. Ny ukrainsk olierørledning udenom Rusland (orig.)
28.12.01. Donetsk-klanen overtager finansministeriet
26.12.01. Den administrative ressource i Kherson-regionen
25.12.01. Kampen om Kiev: Borgmester Omeltjenko mod SDPU (o)
24.12.01. USA indfører handelssanktioner fra januar
21.12.01. USA giver penge til oplæring af 25.000 valgtilforordnede
21.12.10. Statsbudgettet for 2002 vedtaget
21.12.01. Kutjma afviser beskyldninger mod Jusjenko og SDPU (o)
20.12.01. BBC om Kutjmas beskyldninger mod Jusjenko (orig.)
20.12.01. Kutjmas interview med McLaughlin Group, 10.12.01. (eng.)
18.12.01. Staten vil kontrollere internettet (eng.)
18.12.01. Radio Free Europe/Radio Liberty: tilbageslag for SDPU (o)
18.12.01. Lytvyns valgdeltagelse blåstemplet
17.12.01. Ukraine's independence referendum 10 years on
17.12.01. Medvedtjuks afskedigelse: baggrund og perspektiver
14.12.01. Behandling af lov om CD'er igen udsat
14.12.01. Statsbudgettet for 2002 godkendt
14.12.01. Medvedtjuk bliver leder af SDPU (o)s valgkampsstab
14.12.01. Medvedtjuk fældet af uhellig alliance
13.12.01. Spiller Kreml "det lillerussiske" kort i Ukraine?
12.12.01. A new website dedicated to HOLODOMOR.
12.12.01. PACE: For tidligt at stoppe monitoring
09.12.01. 57% ville sige "ja" til uafhængighed i dag
09.12.01. PACE-komite inviterer major Melnitjenko
09.12.01. Ukraine one year after "Kuchmagate"
09.12.01. Kutjma dementerer sprogcitat
09.12.01. Kuchma: Russian should be given the status of the official language
07.12.01. Schröder lover Ukraine støtte i EU-ansøgning
07.12.01. Parliament Election Law in Numbers and Dates
07.12.01. RCC Opinion: Much Ado about the Administrative Resource
05.12.01. Kinakh og Lytvyn stiller op for "For et samlet Ukraine"
04.12.01. Skattechefen om sproget og valget
04.12.01. Medvedtjuk afviser Melnitjenko-forbindelse
03.12.01. 48% ville stemme "ja" til uafhængighed i dag
03.12.01. De politiske sympatier i Dnipropetrovsk-regionen
 

Arkiv - 1999-2001
 

03.12.01. De politiske sympatier i Dnipropetrovsk-regionen

18,4% af indbyggerne i Dnipropetrovsk-regionen slutter hvad politiske sympatier angår op om lederen af Ukraines kommunistiske Parti, Petro Symonenko.
    Ifølge resultatet af en meningsmåling, som er gennemført af firmaet for sociologiske undersøgelser og markedsanalyser "Socio-Market" i samarbejde med Dnipropetrovk-filialet af Det nationale Institut for strategiske undersøgelser var premierminister Anatolij Kinakh i november den næstmest populære politiker blandt regionens indbyggere, idet hans politiske koncept støttes af 15,3% af de i alt 326 adspurgte i Dnipropetrovsk-regionens byer og landsbyer, oplyser UP. (Dnipropetrovsk- regionen er den næststørste region i Ukraine efter Donetsk, red.).
    14,1% af de adspurgte sympatiserer politisk henholdsvis med bysbarnet præsident Kutjma og lederen af Ukraine progressive Socialistiske Parti, Natalia Vitrenko, mens 9,8% bakker op om lederen af valgalliancen "Vores Ukraine" - Viktor Jusjenko.
    8,6% af respondenterne støtter et andet bysbarn - lederen af partiet "Trudova Ukrajina" Serhij Tihipko, mens 6,7% af industriregionens indvånere sympatiserer henholdsvis med lederen af Ukraines socialistiske Parti, Oleksandr Moroz og lederen af SDPU (o) 1. viceformand for Ukraines parlament, Viktor Medvedtjuk.
 

03.12.01. 48% ville stemme "ja" til uafhængighed i dag

Hvordan ville deres stillingtagen være, hvis De i dag påny skulle tage del i en folkeafstemning om uafhængighed? For ti år siden (1.12.91.) valgte ukrainerne at leve i deres eget land. Hvad med i dag?
    I dag ville svaret muligvis være blevet et andet. Det er resultatet af en meningsmåling, som fonden "Demokratiske initiativer", Det ukrainske program for markedsreformer og firmaet "Socis" stod for, og som 1800 personer deltog i.
    I dag ville kun 48% af de adspurgte have stemt for uafhængighed (mod 90% i 1991, red.) - altså to gange mindre end i 1991.
    27% ville i dag stemme mod uafhængigheden, mens 15% ikke har taget stilling. Hver tiende ville ignorere "folkets viljesytring".
    En tredjedel af respondenterne er tilbøjelig til at mene, at de ændringer, som har fundet sted i landet i løbet af de sidste 10 år, har ført mere ondt end godt med sig. En femtedel af de adspurgte ser optimistisk på ændringerne, mens de øvrige ikke kunne bestemme sig.
    Når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt det var nødvendigt at ændre det system, som herskede inden USSRs sammenbrud, delte de adspurgte sig i to dele: 42% mener, at det måtte ske, mens 38% ikke er enige.
    40% af de adspurgte tror på, at demokratiet er den bedste styreform for Ukraine, 36% kunne ikke svare på spørgsmålet, mens 23% forholder sig negativt til ideen om demokratiet som bedste styreform i Ukraine.
    Hele 73% er helt og holdent utilfredse med, hvordan demokratiet fungerer i Ukraine. Kun 1 ud af 25 ukrainske indbyggere er tilfreds med demokratiseringsprocessen, mens 23% er i tvivl.
    Viktor Jusjenko fører suverænt topscorelisten over de bedste politiske, statslige og samfundsmæssige ledere med 23% af stemmerne, efterfulgt af Petro Symonenko med 11%. Leonid Kravtjuk - den prösident som man forbinder folkeafstemningen i 1991 med - ligger på 3. pladsen med 9%, videre kommer den afdøde Vjatjeslav Tjornovil med 7%, Leonid Kutjma med 7%, Natalia Vitrenko med 6% og Oleksandr Moroz ligeledes med 6%. 38% af de adspurgte takkede nej til at deltagere.
    På spørgsmålet om at vælge landets bedste præsident, var folkets reaktion følgende: den første præsident Leonid Kravtjuk nyder ligesom tidligere lidt større popularitet end hans efterfølger Leonid Kutjma, der er valgt til posten to gange (15% og 12%). Næsten halvdel af de adspurgte erklærede, at begge præsidenterne er dårlige. Kun 6% af de adspurgte kunne gå med til at sige, at der er noget godt i dem begge to.
    Undersøgelsesresultaterne vidner om, at flertallet af ukrainere ikke går imod uafhængigheden, men at de ikke er tilfredse med historieforløbet i landet de senere år. Den høje procentdel af de indifferente borgere, som ikke har lagt sig fast på deres holdning, vidner om, at vort lands indbyggere mangler den dybere interesse for, hvad der sker i Ukraine, skriver UP.
 

04.12.01. Medvedtjuk afviser Melnitjenko-forbindelse

1. viceformand for Ukraines parlament Viktor Medvedtjuk afviste på et pressemøde i går påstande fremsat af præsidenten for Freedom House, Adrian Karatnitsky, om at en vis Kempton Jenkins repræsenterer SDPU (o)s interesser i Amerika.
    "Jeg har hverken lobbyister i Amerika, Rusland eller Frankrig", - sagde Medvedtjuk på pressekonferencen i Kyiv.
    "Denne information [om en lobbyist i Amerika] bruges i politisk øjemed. Pointen er, at denne lobbyist stod ved siden af Melnitjenko. Der er nogle, som forsøger at kaste lys over båndskandalen ved hjælp af Medvedtjuk og spille [...] ud mod hinanden", - sagde socialdemokraternes leder i en kommentar til UP.
    Under sit besøg i Kyiv udtalte Karatnitsky, at "Medvedtjuks PR-repræsentant" Kempton Jenkins og major Mykola Melnitjenko var tilstede under Viktor Jujsenkos foredrag i Carnegie Fonden i Washington. De "sad tæt ved siden af hinanden".
    Medvedtjuk sagde, at han ikke kendte Kemton Jenkins. Men tilføjede, at han ikke er klar over, om andre ledere af SDPU - Surkis eller Zintjenko - kender ham. Kempton Jenkins er præsident for Det ukrainsk-amerikanske erhvervsråd.

04.12.01. Skattechefen om sproget og valget

Chefen for Ukraines skattevæsen Mykola Azarov sagde i går, at grunden til at han (som det meste af sit liv har boet i Rusland, red.) endnu ikke er begyndt at tale ukrainsk, er, at han skammer sig over forkert udtale.
    "Jeg møder på arbejdet kl. 8 og går hjem kl. 10 [om aftenen]. Hvis jeg bare havde haft en lille halv times fritid, så ville jeg lukke døren og øve mig. Jeg har nogle at øve mig med. Jeg forstår jo sproget, alle ordene kender jeg. Jeg skal blot have styr på udtalen. Dertil kræves øvelse, så jeg ikke skammer mig", skriver UP.
    Ifølge Azarov vil han ikke begynde at tale ukrainsk, fordi at journalisterne vil "gøre grin" med ham. "Jeg kan huske, hvordan Moroz irriterede mig i Verkhovna Rada! Ligeså snart jeg begyndte at tale statssproget kom det fra formandsstolen: De må hellere slå over i russisk, for vi kan ikke forstå Dem".
        Endnu en af skattechefens bemærkninger tvang journalisterne til at spidse ører. Azarov berettede om, hvordan han kæmper for, at det kun er de oprigtige tilhængere, som skal med i hans eget Regionernes Parti, og han kom med et ejendommeligt eksempel. "Nu hvor jeg er blevet formand for et parti, siger jeg til alle mine folk: vent med at melde jer ind. Tænk jer om. I morgen forlader jeg måske denne post [som leder af skattevæsnet], og så vil man sætte en socialdemokrat i mit sted; vil i så til at melde jer ind hos socialdemokraterne", - sagde Azarov.
    Det er velkendt, at Serhij Medvedtjuk - bror til SDPU (o)s leder Viktor Medvedtjuk - er leder af Lvivs skatteadministration.
    Azarov undgik at svare på spørgsmålet om, hvorvidt han havde afgjort med sig selv, om han skal forblive formand for Regionernes Parti. Men i en af hans replikker faldt der følgende bemærkning: "Jeg stiller ikke op til valget, jeg arbejder i et ansvarsfuldt embede", skriver UP.
    Azarov sagde desuden, at han agter "at gøre alt, hvad der står i min magt, for at hindre, at vores skattevæsen bliver udnyttet som middel til pression overfor politiske kræfter og samfundsorganisationer".
   "Her kræves der en god samfundskontrol og et system af samfundsoplysning. Jeg gør meget for at gøre vores tjeneste uafhængig, så den ikke er afhængig af hverken borgmestre, guvernører eller enhver anden", - sagde han på seminaret for regionale massemedier i Kyiv i mandags.
    "Desværre bliver [skattevæsenet] i en række tilfælde udnyttet som en marionet. Pludselig får man at vide: ham skal du lige undersøge, ham skal du knuse. Når de så får det at vide, bliver der handlet med det samme. En sådan person bør ikke arbejde i skattevæsenet", - oplyste han.
    Samtidigt erklærede Azarov, at skattevæsenet foretager financiel efterretningsvirksomhed: "Man siger: I bør beskæftige jer med financiel efterretningsvirksomhed. Men vi har arbejdet med financiel efterretningsvirksomhed i lang tid", - påpegede Azarov.
 

05.12.01. Kinakh og Lytvyn stiller op for "For et samlet Ukraine"

Ukraines premierminister Anatolij Kinakh har indvilget i at stille op til parlamentsvalget på partiblokken "For et samlet Ukraine"s liste, oplyser Ukrajinski Novyny ifølge korrespondent.
    Oplysningen stamer angiveligt fra lederen af partiet "Arbejdets Ukraine" Serhij Tihipko. Hans parti udgør sammen med "Ukraines Regioner", NDP og Agrarpartiet blokken "For et samlet Ukraine".
    Ifølge Tihipko har lederne af de ovennævnte partier og formanden for præsidentens administration Volodymyr Lytvyn - som efter planen skal være alliancens spidskandidat -
holdt et møde med premierminister Kinakh, som gav dem grønt lys til at lade sit navn indlemme i "For et samlet Ukraine"s opstillingsliste. Kinakh skulle således blive tildelt en placering som nr. 2 på listen efter Lytvyn. "Vi har drøftet denne placering i fællesskab", - sagde Tihipko.
    Repræsentanter for alliancen afviser at kommentere spørgsmålet om, hvorvidt det bliver nødvendigt for Kinakh at forlade posten som premierminister efter at være blevet valgt til deputeret (en givet ting, hvis han bliver nr. to på listen, red.)
    "Så vil han få retten til at vælge", - sagde NDP-lederen Valerij Pustovojtenko.
    Tihipko fremhævede, at den kommende regering afhænger af, hvilket parlament der bliver valgt. Efter hans mening agter "For et samlet Ukraine" at opnå mindst 15% af de 225 af deputeretpladserne i Radaen, som vælges efter partilister (forholdstalssystemet).
    De resterende 225 deputerede skal vælges i enkeltmandskredse, hvor blokken endnu ikke har udarbejdet en liste.
    Premierministerens parti "Industri-og erhvervsfolkenes Parti" har i forlængelse af hans udmelding desuden tilkendegivet, at man træder ind i alliancen med "Regionerne", "Arbejdets Ukraine", NDP og Agrarpartiet, oplyser korrespondent.
 
 

RCC POLITICAL REVIEW Volume 1, Issue 5 (5) November 29, 2001

07.12.01. Opinion: Much Ado about the Administrative Resource

The official start of the parliamentary campaign is only a month away,
and the lexicon of campaign rhetoric is almost complete. A day will not
pass without the media and politicians mentioning the ominous-sounding
adminresurs - the administrative resource. What is this "administrative
resource" and what advantages does it bring to those who wield it?

Broadly speaking, adminresurs refers to the organizational, financial and
psychological levers available through and to the country's executive
branch of government. Those levers were used in past elections to
influence Ukrainian voters, through disinformation campaigns in the
media, to outright purchasing of votes through pre-electoral gifts. And,
for the most part, Ukrainian voters do not seem to mind.

The resource has its origins in the one-party, strongly centralized and
hierarchical system of Soviet times. Today, it is based on the informal ties
that bind the new nomenklatura and the national bureaucracy. The
adminresurs of contemporary Ukraine is composed of two integral parts.
First and foremost, it is the extra-constitutional institution commonly
known as the Presidential Administration (PA). The second but
somewhat less important part is the Cabinet of Ministers' network
throughout the country. The two are interdependent, but the PA enjoys
greater de facto power and influence.

Adminresurs is normally bantered about in conjunction with another
mainstay of the Ukrainian political scene - the "party of power." The
party of power is the political force (party or bloc) that unequivocally
supports the president, and in turn is supported by him. In the 1998
parliamentary elections, that privilege went to the NDP - People's
Democratic Party, led by then-Prime Minister Valeriy Pustovoitenko.

During the 1998 parliamentary elections, the NDP was the primary
beneficiary of the administrative resource. In those elections, its party list
received 5.01% of the popular vote giving the party 17 seats in
parliament. That core group was joined by 71 MPs elected in single
mandate, simple majority constituencies. By August 1998, the NDP was
the second largest faction in parliament, with 88 members. Going into
these elections, the NDP faction has dwindled down to the original
number of 17 MPs.

In preparation for the 2002 elections, the NDP, Trudova Ukrayina
(Labour Ukraine), the Party of the Regions and the Agrarian Party
formed an electoral bloc called Za Yedynu Ukrayinu. Journalists
originally christened the bloc with the unflattering TUNDRA moniker (a
compilation of the parties' acronyms). Now, the bloc is popularly known
as ZaYedu.

Funny sounding names aside, this bloc unites some of the country's most
powerful people and institutions into a single political force. The bloc
recently announced its leader will be the current chief of the Presidential
Administration, Volodymyr Lytvyn. In so doing, it received both
nationwide cohesion and the president's blessing. Shortly thereafter,
Prime Minister Anatoliy Kinakh, who also leads the Ukrainian
Industrialists' & Entrepreneurs' Party (PPPU), announced that his party
will also join ZaYedu. Prior to becoming president, Leonid Kuchma
headed up the forerunner of the PPPU and was also prime minister.

This combination of executive branch resources and parties with
presidential blessings is formidable. For all intents and purposes, it
combines the power of the Presidential Administration, the Cabinet of
Ministers, government procurement and budget allocation, the State Tax
Administration, State Border Committee (now headed by Lytvyn's
brother, Mykola), and the vertical structure of the executive branch from
oblast governors, to regional and village-level appointees. The ZaYedu
bloc includes the financial might of the densely-populated industrial
Donetsk region of eastern Ukraine. Combined with the military, interior
police, state-controlled national and regional media and potential allies in
the clergy, all of these assets can be used to harvest a bumper crop of
votes in 2002. Indeed, insiders have suggested that these forces have
been charged with the task of ensuring that there is a solid,
unconditionally pro-presidential majority in the next parliament.

The clergy and military personnel are important because public opinion
surveys have repeatedly shown that the Church (denomination
undefined) and the Army, are societal institutions that enjoy the highest
"trust rating" in Ukraine. Thus, endorsements from the pulpits and
barracks can be used to direct the undecided vote in the country.

Sounds Sinister? In developed democracies such a heavy-handed
conglomerate would be inconceivable. But this is democracy Ukrainian
style. Ukraine is still reeling from the totalitarian experience of the Soviet
Union, which established a dictatorship of a single individual and a strong
center of command power.

As such, the adminresurs continues to play an important role in defining
the Ukrainian political psyche. In the past, the director of a factory told
the workers to vote for a particular communist from a list of only
communists. In recent elections, factory workers are told by their
director to "vote for Candidate X and Party Y - or else." Today,
however, it is substantially different (and indeed, disturbing) when the
factory worker prefers to be instructed on how to vote.

This is part of the Soviet legacy - choices were made on society's behalf
by a small group of individuals. People grew accustomed to having their
minds made up for them, as long as they were employed, and able to live
reasonably well. The ten year post-Soviet experience has failed to inspire
Ukrainians and instill faith in the political system. On the one hand, some
voters may be simply passive, and prefer to stay in the psychological
comfort zone of not having to take responsibility for their choices. On the
other hand, why participate in a system that has benefited a select few at
its very top?

Ukrainians "have learned how to survive, but haven't learned how to
defend their rights," write the editors of Zerkalo Nedeli, summing up the
past turbulent year of Ukrainian political life. "The mechanisms each
individual uses are not suitable for resolving large-scale conflicts. To find
ways out of them, it's not enough to bribe your communal service
superintendent, to have good relationships with your tax inspector, to get
an influential friend of yours to make the necessary phone call when you
apply for a job. The country does not have effective mechanisms for
protecting citizens' rights at the micro-level. What can you expect at the
macro-level? Nevertheless, the majority of citizens accept this state of
affairs."

Democracy's cheerleaders would do well to bear this in mind when
considering mechanisms for helping to ensure free and democratic
elections. In the past, technical assistance has focused on voter education
intended to "get the vote out" and monitor election-day violations.
Ukrainians have consistently recorded voter turn out rates that stir the
envy of some developed democracies. And the law that sets the rules of
the game for these elections, albeit imperfect, greatly reduces the
opportunities for ballot fraud.

The focus for these elections needs to be voter empowerment.
Ukrainians need help in realizing that their interaction with politicians is
not only limited to the ballot box. In addition to issue awareness and
"how to pick a candidate" campaigns, this election season provides an
opportunity to familiarize Ukrainians with the obligations an MP has
before her and his voters, and what responsibility voters have before
their elected MP. The relationship between MP and voter is spelled out
by provisions in the Law on Peoples' Deputies and by relevant
Constitutional Court rulings. They explain such norms as the minimum
time an MP is required to spend with voters, and how an MP can be
relieved of his or her parliamentary mandate.

Rousseau wrote "Once people are accustomed to masters, they are no
longer in a position to get along without them." In Ukraine, the electorate
has grown accustomed to the administrative resource. The
master-servant relationship developed by the Communist nomenklatura
and Soviet citizens can only be reversed with a fundamental change in the
perception and realities of responsibilities: government as service
provider, citizens as taxpayers whom the government serves. Only after
that shift occurs, will Ukraine be able to boast the birth of a democratic
tradition.
 

07.12.01. Parliament Election Law in Numbers and Dates

Ending a long, drawn-out battle between the Head of State and
Parliament, on October 30, President Leonid Kuchma signed the Law
on Elections of People's Deputies of Ukraine (the "Election Law") on
October 30. Parliament adopted the law on October 18, 2001. As the
Head of the Central Election Commission (CEC), Mykhailo Riabets,
recently confirmed, the election campaign will begin on January 1, 2002
and Ukrainians will go to the polls on March 31, 2002, in accordance
with the Constitution of Ukraine. His words appeared to put to rest
confusion over some of the precise dates for key election-related events,
which in turn were based on various ways of counting days within the
90-day election campaign term.

The following are highlights and campaign milestones in the coming
campaign and vote. All numbers and dates cite to the Election Law or
Constitution of Ukraine as appropriate. All dates are based on our
calculations. The official dates will be posted with time by the CEC at its
web-site http://www.cvk.ukrpack.net .

Readers searching for in-depth information on this legislation's
compliance with internationally accepted standards for free and
transparent elections should see the Review prepared by the Office for
Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) at the OSCE and
released in Warsaw on November 26, 2001. ODIHR is located at
http://www.osce.org/odihr/ .

The election process is managed by the Central Electoral Committee.
There will be 225 District Electoral Committees, and more than 32,000
Election Precincts

Numbers

Number of registered voters in Ukraine TBD:
This number will be available following the formation of final voter lists
during the course of the campaign. In the run-up to the 1998 Parliament
election there were 37,540,092 registered voters.

Voting age:
18 years old on Election Day (Article 2.1)

Age to be nominated a candidate for Parliament:
21 years old on Election Day (Article 8.1)

Total Member of Parliament mandates in Parliament:
450 (Constitution of Ukraine, Article 76)

Number of ballots a voter may cast for Parliament:
2 (one in a single-mandate constituency, one for Party/Bloc lists) (Article 3.2)

Cap on individual campaign contributions:
1,000 untaxed minimum monthly incomes (17,000 UAH - $3225)
(Article 36.4)

MPs to be elected via Party/Bloc lists: 225 (Article 1.3.1)

Pledge amount needed to register a Party/Bloc list :
15,000 untaxed minimum monthly incomes (255,000 UAH - $48,387)
(Article 43.1)

Official campaign spending cap for Party/Bloc:
150,000 untaxed minimum monthly incomes (2,550,000 UAH -
$483,870) to be disbursed exclusively from the Party/Bloc's official bank
account) (Article 36.3)

Minimum Party/Bloc airtime on national TV and radio:
30 minutes for each Party/Bloc during prime-time (Between 7 - 10 pm)
(Articles 54.2, 54.5)

(Broadcasters are required to provide this time as a public service. Parties/Blocs
are free to purchase additional airtime within the limits of their official campaign
budgets. Parties/Blocs and District Candidates draw lots at the CEC and/or
District Election Commissions to determine their order of appearance on public
service airtime. Article 54.8)

Minimum Party/Bloc airtime on regional TV and radio:
20 minutes prime time per Party/Bloc in each region (Articles 54.2, 54.5)

Minimum percentage of votes a Party/Bloc must obtain through party list
voting:
4% - In 1998, parties needed to gather roughly 1 million votes to pass
this barrier. (Article 76.2)

Deputies to be elected in (Single-Mandate) Constituencies (Districts):
225 (Article 1.3.2)

Pledge amount needed to register a candidate in a District:
60 untaxed minimum monthly incomes (1,020 UAH - $193.50) (Article 43.2)

Official campaign spending cap for a candidate in a District:
10,000 untaxed minimum monthly incomes (170,000 UAH - $32,258)
(Article 36.3)

Minimum District candidate airtime on regional TV and radio:
10 minutes each prime time (Articles 54.2, 54.6)

Number of District Election Commission Members:
12 - 20 (Article 20.1)

Number of voters in an Election Precinct:
20 - 3,000 (Article 17.6)

Minimum number of Precinct Election Commission Members:
8 (no maximum was set) (Article 21.1)
 
 

Dates and Deadlines

September 1, 2001 (Sept. 1 of Year Preceding Election)

General Voter Lists prepared by local government institutions on the
basis of information available at local departments of the Ministry of
Internal Affairs, State Tax Administration and Ministry of Justice. (Article 30.1)

0000 Hours January 1, 2002

Official start of election campaign according to CEC Head Mykhailo
Riabets at a Nov. 20, 2001 press conference

CEC forms 225 Single-Mandate Constituencies (Districts) (Article 16.3)

January 3

Party/Bloc submissions to CEC of their lists of candidates (Article 40.7)

January 5

Start of nomination of candidates in Districts (Article 38.4)

Party/Bloc submissions to CEC of proposed members of District
Election Commission (Article 20.1)

January 10

CEC forms District Election Commissions (Article 20.1)

National Bank of Ukraine, with CEC approval, establishes procedure
for opening and closing bank accounts belonging to Party/Blocs and
District candidates' election bank accounts (Article 34.2)

January 25

End of nomination of candidates in Districts (Article 38.4)

January 30

Deadline for District candidates to submit all required paperwork to
District Election Commissions (Article 46.2)

Five Days after submission of all required paperwork by candidate in
District to the relevant election commission

Relevant District Election Commission registers or furnishes refusal to
register the said candidate. (Article 46.5; See Article 46.6 etc. for
appeal procedure.)

February 9

Last day for creation of Election Precincts by District Election
Commissions per request from local government institutions. (Article 17.7)

Last day to open Party/Bloc and District Candidate election bank
accounts (Article 34.1)

Official start of campaign "agitation" (Article 50.1 See below for
discussion of this term)

February 16

Deadline for Party/bloc/candidates to submit their list of proposed
Election Precinct Commission members to District Election Commissions
(Article 21.5)

February 24

Election Precinct Commissions formed by District Election Commissions
(Article 21.1)

March 1

Local government institutions review General Voter Lists and
prepare/submit Confirmed Voter Lists to Election Precinct Commissions
(Article 30.2)

March 11

Deadline for submission of paperwork of proposed international
observers by foreign states and international organizations (through the
Ministry of Foreign Affairs or directly to the CEC) (Article 61.1)

March 16

Last day to publish opinion poll results (Article 56.14)

CEC to register international observers (Article 61.2)

March 26

Deadline for CEC to form special Election Precincts at request of
District Election Commissions or the Ministry of Foreign Affairs (for
voters abroad) (Article 17.7)

2400 Hours March 29

End of pre-election "agitation" (Article 50.2)

March 30

Last day to spend funds in election bank accounts (Article 34.8)

March 31

Election Day (Constitution of Ukraine, Article 77)

0000 Hours April 2

Deadline for submission of complaints regarding Election Day violations
to a superior election commission or court (Article 29.6)

April 15, 2002

Deadline for CEC official announcement of party list voting results (Article 76.1)

+5 Days after CEC official announcement of election results

Deadline for CEC to publish official election results in the "Holos
Ukrayiny" (Parliament) and "Uryadovyi Kuriyer" (Government)
newspapers. The full list of newly-elected deputies is to be published in
alphabetical order. (Article 78.1)

+10 Days after CEC official announcement of election results

Mandate of District Election Commissions and Election Precinct
Commissions terminates (Articles 23.1, 24.1)

+15 Days after official announcement of results in a particular
Constituency (District)

Closure of election bank accounts by the relevant banking institutions
(Article 34.10) A Note on "Pre-election agitation"
 
 

The Election Law permits all types of "agitation" (campaigning) except
activities prohibited by the Constitution. In practical terms, this means
that any citizen of Ukraine may say or do almost anything on behalf of a
particular Party/Bloc or candidate that they may please, apart from
calling for the violent overthrow of the Ukrainian system of governance
or for inter-ethnic warfare, among others. Foreigners and stateless
persons may not campaign for or against any participant in the elections.

The Election Law does not, however, regulate the use of foreign PR or
campaign strategists as long as they keep their comments out of public
sight and sound. The extent to which these non-Ukrainian participants in
the campaign actually remain out of the limelight remains to be seen. And
in any case, they are free to voice their election-related opinions until
January 1, 2002, when the election campaign officially begins.

Old Habits Die Hard?

Ukraine would not be Ukraine if the relative clarity introduced by the
Election Law's adoption was not obfuscated by President Leonid
Kuchma's penning of Decree No. 1022/2001 "On Ensuring the Rights of
Citizens, Principles of a Democratic Society, Openness and
Transparency in the Process of Preparation for and Implementation of
the 2002 Elections" (the "Decree").

The Decree requires national and local- self-government bodies, the
state-owned media, and a range of satellite organizations to do their
utmost to ensure that the run-up to the elections and the vote itself are
conducted in an open, transparent and democratic fashion. The
document makes explicit reference to such bodies as the National Bank
of Ukraine, Ministry of Finance and the Ministry of Education, among
others, and seemingly empowers them to perform specific
election-related tasks, including budgeting and "public education"
activities.

The Decree's appearance was not surprising given Mr. Kuchma's
penchant for issuing such documents as a way of "guiding" events to suit
his political inclinations. As such, it quickly drew fire from many
politicians, who said that the president was trying to legalize the fabled
"administrative resource", which the Election Law had substantially
curbed. Parliament First Deputy Speaker Viktor Medvedchuk (Social
Democratic Party-United) said point-blank that the Decree was a mere
reflection of Mr. Kuchma's wishes.

What effect the Decree will have on compliance with the Election Law
by all the interested parties will become clearer in the months ahead.
Observers should keep a sharp eye out for how effectively official bodies
charged by the Election Law with certain functions, actually execute
those functions. The catch phrase that has emerged in following this
campaign is "Look what they do, not what they say" and compare that
with the Election Law and Constitution of Ukraine.
 

07.12.01. Schröder lover Ukraine støtte i EU-ansøgning

Præsident Kutjma håber på, at Ukraine bliver et associeret medlem af Den europæiske Union inden udgangen på hans præsidentembede, skriver UP med henvisning til Interfaks-Ukrajina.
    På en fælles pressekonference med kansler Gerhard Schröder torsdag efter de ukrainsk-tyske konsultationer på allerhøjeste niveau, udtalte han sig imidlertid skeptisk om muligheden for at Ukraine kan blive fuldgyldigt medlem af EU i den nærmeste fremtid. "Ukraine bliver hverken medlem af EU under mit eller under min efterfølgers præsidentperiode", - sagde præsidenten.
    Schröder sagde, at Tyskland vil støtte Ukraine på vejen til et associeret medlemsskab af Den europæiske Union. "Vi støtter alle Ukraines bestræbelser på at nærme sig Den europæiske Union", - erklærede Schröder. Samtidig med det understregede han, at det var "en langvarig proces".
    I dag år spørgsmålet, om at få udarbejdet en køreplan for Ukraines indtræden som et associeret medlem af EU, hvortil det er nødvendigt at indgå en aftale med denne europæiske organisation. Det er Ukraines og Den europæiske kommissions opgave, understregede Schröder.
    Efter forbundskanslerens opfattelse "foregår Ukraines tilnærmelse til Den europæiske Union med henblik på fuldt medlemsskab konstant". Samtidig, understregede forbundskansleren, er det nødvendigt med tiltag fra den ukrainske ledelses side.
    I 1999 blev Kutjma genvalgt til den anden 5-års periode som præsident. Ukraines forfatning fastslår, at en præsident kun kan sidde i to embedsperioder.
 

Interview with Leonid Kuchma, President of Ukraine, and wife Lyudmila Kuchma

conducted by Trud correspondent Pavel Anokhin: "We Miss Each Other"

                          Ukrainian President Leonid Kuchma and his wife, Lyudmila, answered
                          questions posed by our Trud correspondent.

                          In proclaiming the "Year of Ukraine in Russia" in the State Kremlin
                          Palace, Vladimir Putin and Leonid Kuchma pronounced the words which
                          people have been waiting for 10 years to hear. "Russia greatly values
                          friendship and good neighborly relations with Ukraine, and considers it to
                          be its reliable partner," noted President of Russia Vladimir Putin. "Today,
                          Russia is opening for itself a new Ukraine, and Ukraine--a new Russia.
                          We have many common achievements, and our problems are similar and
                          may be resolved together." "The Year of Ukraine in Russia goes outside
                          the scope of purely cultural measures," emphasized President of Ukraine
                          Leonid Kuchma. "The desire to swing open the doors to our
                          neighbors--that is the result not of official dialogue, but of everyday
                          communication of people. Today, we are sure of each other. We have
                          specific feelings and relations, which are not for years. They are for
                          centuries."

                          [Correspondent] You are present in Moscow on the eve of a symbolic
                          anniversary--the 10th anniversary of the Belovezhskiy Agreements. What
                          thoughts does this event bring to mind for you?

                          [Leonid Kuchma] Today, it is useless to talk about whether it is bad or
                          good. Unfortunately, the time had come for the disintegration of the
                          USSR, and that was as it should be. Today, we must think about not
                          committing new foolish acts 10 years after the Belovezhskiy Agreements,
                          not concluding new agreements over which another re-division of our
                          space will be undertaken. Ten years later, everyone looks at what
                          happened in a different way. The euphoria has passed, and the hope for
                          "help from outside" has passed. Everyone understands that we must count
                          on ourselves, on our own efforts.

                          Today, when the world economy is feverish, relations with Russia take on
                          a vitally important role for Ukraine. I have never concealed, and do not
                          now conceal the fact that, for us, cooperation with Russia is a strategic
                          policy, which is to the benefit of our peoples. Today, we must seek new
                          forms of strengthening cooperation. All of us must finally rid ourselves of
                          totalitarian complexes: On one hand, of imperialist recurrences, and on
                          the other--of the pose of the eternally oppressed and insulted country. We
                          must move away from criminal digging in individual pages of our
                          common history, away from an indiscriminate negation of all that we
                          have lived through and experienced together. We are not forgetting, and
                          never will forget, our common history. Thank God the negative
                          occurrences which marred the past 10 years of our relations are fading
                          away. In a purely human way, we miss each other very much.

                          [Lyudmila Kuchma] I think my reaction to those events is the same as
                          that of many people. We went to bed in one state, which was called the
                          Soviet Union, and woke up in some Commonwealth of Independent
                          States. And we were stunned. We were in shock, one might say. Then we
                          began getting used to the fact that 15 independent states emerged. But in
                          fact, it turned out that we are all very much dependent on one another.
                          Today, all of us should exhibit patience and wisdom, so that there would
                          be normal civilized relations between Russia and Ukraine.

                          [Correspondent] Your words cannot help but prompt the question about
                          the Russian language in Ukraine. Will it be given official status?

                          [Lyudmila Kuchma] In my opinion, we should not emphasize attention
                          on this question. I myself am from the Urals city of Votkinsk by birth,
                          and my parents lived and worked in Moscow, and are buried here in
                          Dolgoprudnenskiy Cemetery. However, I believe that citizens of Ukraine,
                          regardless of nationality, must know the Ukrainian language and read
                          Taras Shevchenko and Lesya Ukrainka in the original. Nevertheless, I
                          said 10 years ago, and I still say now, that a person cannot study the
                          Ukrainian language by government decree. Today, study of the Ukrainian
                          language is mandatory in the schools. This is normal. 10-15 years will go
                          by, and a new generation will grow up, which will speak Ukrainian
                          fluently.

                          It is another matter that the Russian language, which half the country
                          speaks, should in no case be edged out specially, in a purposeful manner.
                          How can we, Slavs, live and raise our children and grandchildren without
                          Pushkin, Tolstoy, Dostoyevskiy, or Chekhov? Without reading them in
                          the original? I can say that there is harmony in our family. We love not
                          Ukraine or Russia separately, but specific people--relatives and friends in
                          one and the other country who are close to our hearts.

                          [Leonid Kuchma] I have always said, and say now, that the Russian
                          language should not feel foreign in Ukraine. Our state language must be
                         Ukrainian, and Russian should be given the status of the official language.
                          But this question depends entirely on the lawmakers.

                          Moscow Trud in Russian - One of Russia's largest-circulation dailies, this centrist
                          newspaper is now owned largely by Gazprom.

10.12.01. Kutjma dementerer sprogcitat

Præsident Kutjma afviste fredag at have udtalt, at han gik ind for at tildele det russiske sprog en status som officielt i Ukraine (efter statssproget: ukrainsk, red.). Det blev Kutjma ellers citeret for i den russiske avis Trud i sidste uge, skriver UP.
    "Jeg har ikke givet noget interview til avisen Trud, sagde Kutjma i fredags.
    Ifølge Kutjma kom en journalist fra Trud hen til ham under SNG-topmødet i Moskva i sidste uge og spurgte ham om, hvordan præsidenten forholdt sig til det russiske sprogs situation i Ukraine. "Statssproget er ifølge forfatningen det ukrainske sprog", - sagde Kutjma til ham.
    Fredag gav Kutjma endvidere udtryk for et ønske om, at det russiske sprog ikke skal føle sig som fremmedsprog i Ukraine. "Vi vil blive forfordelt og vil miste meget lige fra Pushkin, Tolstoj og Dostojevskij", - sagde han.
    Han udtrykte forundring over, at man kritiserer præsidenten for hans russiske, og ikke p.g.a engelsk eller et andet sprog. "Jo flere sprog vi behersker fremover, des bedre vil det være", påpegede Kutjma.
    I en kommentar til kritikken fra repræsentanterne for en række politiske kræfter sagde præsidenten: "Hvad har de deputerede gjort for at gøre ukrainsk til statssproget?" De
deputerede kunne ikke ikke engang få vedtaget loven om skattebegunstigelse af ukrainsk-sproget litteratur og tidsskrifter. Ifølge præsidenten er kritikken fra en række politiske kræfters side af hans holdning til det russiske sprog fremkaldt af "den politiske nødvendighed op til parlamentsvalget".

10.12.01. Ukraine one year after "Kuchmagate"

 RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY, PRAGUE, CZECH REPUBLIC RFE/RL NEWSLINE Vol. 5, No. 224, Part II, 28 November 2001

                          By Taras Kuzio

                          Exactly one year ago, on 28 November, Socialist leader and former
                          parliamentary Chairman Oleksandr Moroz released to a stunned
                          parliament tape recordings made illicitly by a former presidential guard,
                          Mykola Melnychenko, within President Leonid Kuchma's office.
                          Melnychenko, an expert in counter-surveillance, had regular access to
                          Kuchma's office over many years.

                          The tapes contain what appear to be discussions of many illegal acts,
                          including undeclared sales of weapons abroad, rigging the October-
                          November 1999 presidential election and April 2000 referendum on
                          reducing powers to parliament, persecution of independent journalists,
                          manipulation of U.S. money-laundering investigations, high-level
                          corruption, and misuse of public funds.

                          What subsequently became the "Kuchmagate" crisis has affected
                          Ukrainian politics in many ways and revealed the stark contradictions
                          between the declared and virtual worlds of Ukrainian politics. Initially the
                          Ukrainian leadership denied that the tapes were authentic. Then after
                          doubts concerning their authenticity were demolished, they changed track
                          and now claim different parts of the tapes were spliced together to provide
                          incriminating quotations out of context. Moroz and Melnychenko both
                          offered to submit to a lie detector test to establish whether they were
                          telling the truth, and the FBI recently administered a lie detector test to
                          Melnychenko, which he passed. The anti-Kuchma opposition has
                          suggested to President Kuchma that the best way to repair his reputation
                          would be for him too to take a lie detector test, but to date he has refused
                          to do so. A poll conducted last month revealed that 86 percent of
                          Ukrainian citizens believe the tapes are authentic.

                          Thrown off balance by the taped revelations, the Ukrainian leadership
                          was at a loss how to react. Criticism from Western governments and
                          media was dismissed as "arm twisting." National Security and Defense
                          Council Secretary Yevhen Marchuk recently told "Nezavisimaya gazeta"
                          that criticism by Western media threatens Ukrainian security. For the first
                          time since the collapse of the Soviet Union, RFE/RL's Ukrainian Service
                          was jammed because it broadcasted extracts from the tapes. In addition,
                          Kuchma condemned as an "anti-Ukrainian action" the threat by the
                          Council of Europe in April 2001 to suspend Ukraine's membership over
                          the matter.

                          Street protests began in December 2000 to demand clarification of the
                          taped revelations. The authorities used every means at their disposal to
                          counter the surge of popular protests triggered by the release of the tapes.
                          Public funds were used to print free, mass- circulation newspapers in
                          support of the president. Journalists were sacked from the media if they
                          published "Kuchmagate" materials. State employees, such as teachers,
                          were forced to demonstrate in support of the "constitutional order" or face
                          dismissal; these demonstrations were then presented as a demonstration of
                          mass support for the president. Soviet-style congresses of mainly oligarch,
                          centrist political parties were held that pledged their allegiance to the
                          president.

                          In a 15 February statement, President Kuchma, Parliamentary Chairman
                          Ivan Plyushch, and Prime Minister Viktor Yushchenko accused those
                          demonstrating against the president of posing a threat to "national
                          security" and claimed that their actions could lead to "anarchy." State
                          television poured scorn on the protesters in a manner not seen since the
                          anti-"bourgeois nationalist" campaigns of the Soviet era. President
                          Kuchma resorted to Soviet-era language, describing "Kuchmagate" as a
                          "conscious provocation and clearly planned" campaign led by "pseudo
                          oppositionists" and "professional revolutionaries," whom he compared
                          with a "herd of cattle" and a "circus" that represented unemployed
                          "bomzhyky" [homeless persons] paid by organizations abroad. Their
                          actions, Kuchma continued, were based upon unpatriotic motives and
                          threatened Ukraine's independence and territorial integrity because they
                          are "extremists," "national socialists," and "a brown [fascist] plague."

                          The mass arrests of opposition activists and students after the 9 March
                          anti-Kuchma demonstration, Ukraine's largest ever, were accompanied by
                          beatings and illegal detentions. Students, many of whom were from
                          Western Ukraine and Kyiv, were threatened with expulsion if they
                          continued their antipresidential activities. Opposition to the president was
                          portrayed as opposition to the Ukrainian state. This conflation of state and
                          president reflects a corporatist view where the private and public domains
                          are ill defined and there is a lack of transparency in the political and
                          economic process. On 6 March, a presidential decree demanded that state
                          officials sympathetic to the opposition should resign, a demand that was
                          condemned by the EU as "inconsistent with the principles of human
                          rights and the rule of law." Also in the wake of the 9 March
                          demonstration, state television aired for the first time anti-Western
                          programs alleging that the West was plotting with Melnychenko to install
                          Yushchenko as president in place of Kuchma.

                          The long-term effects of "Kuchmagate" upon Ukrainian politics have
                          been six-fold. First, public trust in Ukrainian institutions and elites has
                          dropped even lower. The Soviet-era elite continues to rule Ukraine, and
                          minimal turnover since 1992 has left in place a deep Soviet mentality that
                          came to the surface during "Kuchmagate." Members of that old Soviet
                          elite, such as Borys Paton, head of the Academy of Sciences since the
                          Brezhnev era, Soviet-era Ukrainian prime ministers, and others were
                          wheeled out to drum up support for the president. Second, over 1,000
                          members of the "Young Ukrainian" intelligentsia signed a damning
                          indictment, itself a reflection of the disillusionment of young people with
                          the regime in Ukraine. Third, the alliance between former national
                          communists turned oligarchs and the national democrats, who led
                          Ukraine to independence, has been irrevocably undermined. Antioligarch
                          national democrats are now grouped within the "Our Ukraine"
                          (Yushchenko) and "Front for National Salvation (Tymoshenko)" blocs
                          formed to contest the March 2002 elections.

                          Fourth, a gulf has emerged between the pro-statehood, anti-Kuchma
                          Socialists and the antistate Communists who came to Kuchma's rescue on
                          many occasions during "Kuchmagate." Yushchenko, the liberal
                          pro-Western reformer, was seen as more of a threat to the Communists
                          than Kuchma.

                          Fifth, plans to implement the April 2000 referendum results to reduce
                          parliamentary powers and increase those of the executive have collapsed
                          because this would require a non-Left parliamentary majority made up of
                          oligarchs and national democrats. Finally, although Kuchma has managed
                          to stay in power, he remains fearful that the parliament elected next year
                          will not grant him a peaceful retirement and immunity from prosecution
                          after his term ends in October 2004.

                         Taras Kuzio is a Research Associate at the Centre for Russian and East European
                         Studies at the University of Toronto.
 

10.12.01. PACE-komite inviterer major Melnitjenko

Major Mykola Melnitjenko (se båndoptagelser fra præsidentens kontor, red.) er blevet inviteret til at deltage i et møde i monitoring-komiteen under Europarådets parlamentariske forsamling (PACE), forlyder ifølge UP fra formanden for det ukrainske parlaments ad hoc udvalg til efterforskning af Gongadze-sagen, Oleksandr Zhyr.
    Ifølge Oleksandr Zhyrs pressesekretær vil monitoring-komiteen under PACE på sit møde den 11. december efter planen behandle spørgsmålet om Ukraines opfyldelse af PACEs beslutninger.
    BBC oplyser, at Zhyr under sit nylige besøg til USA ifølge visse kilder mødtes med Melnitjenko. I et interview til den britiske radiostation ville den deputerede hverken be- eller afkræfte disse oplysninger. Men ved at sammenligne Zhyrs afrejsetidspunkt med denne oplysnings opdukken, vælger BBC at drage den slutning, at der var tale om et møde.
 

09.12.01. 57% ville sige "ja" til uafhængighed i dag

Tallene baserer sig på resultatet af en meningsmåling gennemført i august 2001 af meningsmålingsinstituttet TNS SOCIS. Siden 1994 har TNS SOCIS hver eneste måned gennemført repræsentative opinionsundersøgelser blandt 1200 ukrainske borgere i alderen mellem 16 og 75 år. Kilde: Ukraine.ru.
Region For uafhængighed Imod uafhængighed Ved ikke
Syd-vestlig (Tjernivtsi og Transkarpatien) 94% 0% 6%
Vestlig (Lviv, Ivano-Frankivsk og Ternopil) 92% 2% 6%
Nord-vestlig (Volyn, Rivne og Khmelnytskyj) 88% 6% 6%
Kyiv 71% 14% 15%
Nordlig (Kyiv- regionen, Zhytomyr og Tjernihiv) 58% 32% 10%
Central (Tjerkasy, Poltava, Vinnytsa og Kirovohrad) 55%

 

27% 18%
Nord-østlig (Kharkiv og Sumska) 53% 33% 14%
Syd-østlig (Dnipropetrovsk og Zaporizja) 50% 40% 10%
Sydlig (Odesa, Kherson og Mykolajiv) 43% 31% 26%
Østlig (Donetsk og Luhansk) 27% 48% 25%
Den autonome republik Krim 25% 50% 25%
Hele Ukraine 57% 28% 15%

12.12.01. PACE: For tidligt at stoppe monitoring

Tirsdag behandlede Europarådet det ukrainske spørgsmål på to niveauer. I Paris holdt monitoring komiteen et møde, hvor man fastlagde dagsordenen for PACEs januar-session. Samtidig drøftede organisationens Ministerkomite i Strasbourg perspektiverne for nedsættelsen af en international kommission til efterforskning af mordet på journalisten Georgij Gongadze.
      Europarådets monitoring komite skulle tage stilling til, om det ukrainske spørgsmål skal tages op på januar-sessionen.
      I september medgav denne internationale organisations Ukraine-resolution, at Kyiv havde gjort betydelige fremskridt på vej mod ægte demokrati. Hvilket åbner muligheden for, at landet ikke længere skal underlægges monitoring - altså frigøre det for utallige kontrolmissioner fra referenternes side og anerkende landet som endegyldigt demokratisk.
       Ifølge PACEs monitoring komites Ukraine-ansvarlige referent Hanne Severinsen ville en sådan beslutning være forhastet i lyset af det forestående parlamentsvalg. Ifølge franske deputerede til PACEs delegation, vil det ukrainske spørgsmål muligvis ikke blive behandlet i januar, men til gengæld udskudt til april - efter at valgresultatet foreligger.
       Samtidigt med monitoring komiteens møde i Paris foregik der et lukket møde i Strasbourg i en arbejdsgruppe for demokrati og stabilitet under organisationens Ministerkomite.
       Efter belgisk initiativ skal man drøfte perspektivet for nedsættelsen af en international kommission til efterforskning af mordet på Georgij Gongadze - den anbefaling kom Europarådet med i september.
      Ifølge franske iagttagere vil en sådan international kommission have de største chancer lige netop i dag, hvor det internationale samfund leder efter effektive metoder til bekæmpelse af kriminalitet - kollektiv eller individuel - i de lande, som enten ikke kan eller ikke vil bekæmpe den selvstædndigt, oplyser UP med henvisning til BBC.
 

 A new website dedicated to HOLODOMOR.

                       I have started it! It is not ready yet. But it is a beginning. I am looking for
                       answers to the following questions:

                       A. How was it possible for a SMALL group of Communists to bring
                       MANY MILLIONS of people to starvation in less than 15 months?

                       B. Why was the Ukrainian nation unable to resist an act of evil on such a
                       colossal scale?

                       If anybody wants to help, I will be more than happy to accept it

             http://www.HOLODOMOR.org
                                                                                  Mykola Ponomarenko
 

13.12.01. Spiller Kreml "det lillerussiske" kort i Ukraine?

Sidste weekend var den russiske hovedstad Moskva rammen om en begivenhed, som blev en værdig indledning på det af præsident Putin proklamerede "ukrainske år". Den højtidelige kongres havde samlet "personer af ukrainsk oprindelse". Lad mig understrege - skriver UPs kommentator Maksim Strikha fra det Soros-baserede "Institut for åben politik"  - at der ikke var tale om "Ruslands ukrainere"; - deres kongres for nogle år siden blev ganske enkelt ignoreret af det russiske politiske establishment (med undtagelse af G. Javlinskij). Det var forståeligt nok: det var en samling romantikere, der i dagens russiske virkelighed ville bevare deres ukrainske identitet, sprog og kultur. Derfor var der ikke det mindste behov for at skænke de udsendte fra de - indrømmet - fåtallige organiserede ukrainske samfund fra Murmansk, Surgut og Jakutsk opmærksomhed.
    Den seneste kongres domineredes af "pragmatikerne". Selvom lederen af Ukrainernes Sammenslutning i Rusland - forfatteren O. Rudenko-Desnjak - sad på en yderste plads i præsidiet, så virkede han som det sorte får i den "stjernebesatte" sal. "Personerne af ukrainsk oprindelse" var repræsenteret ved [tidligere forsvarsminister] marskal Sergejev, komikeren Zhvanetskij, spindoktoren Pavlovskij og andre markante personligheder. Præsident Putins hilsen blev læst op af formanden for Kremls præsidentadministration Voloshyn personligt. Ruslands kulturminister Shvydkoj udstrålede under sin tale ren lykke: for nu skal vi ikke længere skjule vores ukrainske oprindelse!
    En af Ruslands førende nulevende historikere O. Miller har fremsat følgende tese: I 1860-erne blev "ukrainskheden" stillet overfor et dilemma, - enten at blive en moderne europæisk nation, eller forblive et særegent regionalt komponent i "den fællesrussiske stamme". Det forhold, at det andet alternativ var særdeles reelt, bekræftes af Kuban-kosakkernes erfaring: de bevarede de ukrainske sange og skikke, og ældre mennesker taler sågar endda ukrainsk ude i landsbyerne, - men hvad bevidsthed angår så er disse efterkommere af "Sortehavets sønner" i dag for det meste lidenskabelige russiske patrioter og stemmer åbent på KPRF (som den nationalistiske russiske "venstrefløj").
    Man bør tage hatten af for det nye energiske lederskab i Kreml. Det har udmærket forstået: det uafhængige Ukraine er en realitet, som man ikke kan modsætte sig. Men dette lederskab har med held spillet på, at valget mellem det politiske "ukrainskhed" og "lillerussiskhed" heller ikke er endegyldigt afklaret i selve Ukraine. Her tænker jeg på L. Kutjmas vaklen: den ene dag kommer han med patriotiske eskapader, den anden dag taler han om nødvendigheden af at tildele russisk "status som officielt sprog" for herefter at desavouere denne erklring og selve interviewet, som den blev fremsat under (selvom det er de færreste som vil tro på, at den respekterede russiske avis Trud er i stand til fra ende til anden at opdigte et interview med lederen af en nabostat og hans kone!)
    Kreml ser således i dag en fordel i at satse på den politiske "lillerussiskhed", hvor erklæringerne om respekten for Ukraine går hånd i hånd med handlinger, som er egnet til at tilnærme Dnipro-ukrainernes status og verdenssyn til det, som kendetegner deres brødre ved Kuban-floden. I dagens ukrainske ledelse er der ikke så få mennesker, som er rede til at "spille Kremls spil" i disse bestræbelser. Her tænker jeg f. eks. på de ord, som udgik fra Kyivs officielle repræsentant på Moskva-kongressen - "den humanitære" vice-premierminister Viktor Seminozhenkos - mund: Mazepas æra er afsluttet, nu begynder Khmelnitskijs æra!
    Jeg er bange for, at vores akademimedlem-kunstner-sanger med disse ord ikke havde så meget "Den store Hetman" (i V. Lypynskyjs fortolkning) som det klassiske billede af "Ruslands samler" fra de førrevolutionære endnu officiøse lærebøger til de velkendte "SUKPs Centralkomites jubilæumsteser" fra 1954, den selvsamme Khmelnytskyj, som udråbte "vi ønsker en østlig, en ortodoks tsar"...
    Lad os lige opsummere det ikke videre opmuntrende facit.
    Konklusion nr. 1. Grundet det officielle Kyivs ubehjælpsomhed optræder den ukrainske diaspora i Rusland i dag i en rolle, som hidtil er uset i historien. Den er aldrig blevet et instrument til lobbyering af Ukraines strategiske interesser i nabostaten (det er ellers sådan alle - både Armenien, Israel og Rusland selv - bruger deres diasporaer). I stedet gøres den ukrainske diaspora (som efter Kremls ønske omfatter alle de personer, som hidtil ikke har udvist den ringeste interesse for deres oprindelige fødested) til en slagkraftig løftestang for en styrkelse af ... Ruslands indflydelse i Ukraine. For hvor skamfuldt vil det ikke være for ukrainerne ikke at leve op til forhåbningerne hos de Michail Zhvanetskij og Gleb Pavlovskij, der elsker dem så højt!
    Konklusion nr. 2. Det russiske spørgsmål bliver en tungtvejende faktor ved det ukrainske valg i 2002. Det er ikke tilfældigt, at "Khmelnytskyj-æraens" bebuder V. Seminozhenko repræsenterer Regionernes Parti, som indgår i "den ubrydelige præsidentblok" "ZaJedU" (den ukrainske forkortelse af "For et samlet Ukraine"- "ZaJedU", red.). Det ser ud til, at de moskovittiske spindoktorer opererer med et "klassisk skema" i forhold til de "bevidste ukrainere" med en "ond afhører" og (de nomenklatura- oligarkiske projekter, som åbenlyst forfægter den "russisk-ukrainske integration" og i dag rejser spørgsmålet om en ændring af sprogenes status) og en "god afhører" (en loyal og "konstruktiv" "panukrainer" V. Jusjenko med alle "Rukherne", "Rip'erne" og V. Stjerbans og M. Zhulynskyjs Liberale).
    Et hvilket som helst resultat af valget mellem de to ovennævnte kræfter er, åbenlyst, acceptabelt for den nye "euroasiatiske" integrations arkitekter, for det sikrer det vigtigste - russisk kapitals ubetingede dominans på ukrainsk territorium. Og det blå-gule (eller eksempelvis karmoisinrøde som hos det prorussiske "Zaporizhjas kosak-hær") flag, de større eller mindre reservatområder, hvortil det ukrainsk sprog efterhånden er blevet fortrængt - det er en for pragmatikere underordnet sag.
 

14.12.01. Medvedtjuk fældet af uhellig alliance

I går gik de ideologiske "dødsfjender" - nationaldemokraterne og kommunisterne - sammen i Ukraines parlament Verkhovna Rada om at stemme for en resolution, som tilbagekalder Viktor Medvedtjuk fra SDPU (o) fra posten som parlamentets 1. viceformand. Beslutningen kom nok som lyn fra en klar himmel for en del iagttagere; men politik er nu engang det muliges kunst.
    234 deputerede stemte for resolutionen og 50 stemte imod ud af de 396 tilstedeværende folkevalgte. Begrundelsen for tilbagekaldelsen er "utilfredsstillende opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler ham som 1. viceformand", oplyser UP.
    I sit indlæg op til afstemningen erklærede Medvedtjuk, at han giver afkald på sin taleret og drøftelsen af dette spørgsmål. Ifølge Medvedtjuk havde han "ikke brug for at retfærdiggøre sig overfor nogen i forhold til, hvordan" han har handlet.
    I sin henvendelse understregede han: "I kan komme med en vurdering af mit virke som 1. viceformand for parlamentet".
    Torsdag, på dagen for vedtagelsen af yderst vigtige beslutninger, "vil jeg nødigt vanskeliggøre parlamentets liv med min skæbne", sagde Medvedtjuk.
    Han henvendte sig til parlamentsformand Ivan Pljustj med ønsket om at lægge resolutionsforslaget ud til afstemning, idet han sagde, at der "ville være nok mennesker i salen, som vil kunne arbejde effektivt" som parlamentets 1. viceformand. "Jeg har aldrig klæbet mig til et embede", - sagde Medvedtjuk ifølge Interfaks-Ukrajina.
    Ifølge UP tabte landets førende jurist kampen bag kulisserne. Han kan ikke sige ligesom Viktor Jusjenko, at jeg er blevet afsat af kommunisterne og oligarkerne... Initiativet til at få Medvedtjuk afsat udgik bl.a. fra hans tidligere allierede, som har forladt SDPU (o) og skiftet til andre fraktioner - det gælder f.eks. Oleksandr Zadorozhnyj, som har søgt ly hos den nye "Jednist"-fraktion. Denne fraktion fik sammen med de to Rukh-partier, "Reformer-Kongres", Solidaritet og Fædrelandet i kampen for at begrænse SDPU (o)s indflydelse. De afgørende stemmer blev dog leveret af KPUs 113 deputerede.
    I resolutionen om Medvedtjuks tilbagekaldelse hedder det bl.a., at han" systematisk har overtrådt Ukraines Verkhovna Radas forretningsorden, tilladt graverende mangler i forberedelsen og gennemførelsen af Verkhovna Radas plenarsessioner, gang på gang ignoreret de folkedeputeredes mening, har ikke sikret et behørigt organisatorisk arbejde indenfor spørgsmålet om parlamentets samarbejde med den udøvende magts organer og selvstyreorganerne, samt koordineringen af udvalgenes arbejde".
    237 deputerede stemte for at sætte resolutionen på dagsordenen, mens 44 stemte imod. Følgende fraktioner stemte enten imod eller afstod fra at stemme: "Arbejdets Ukraine", SDPU (o), NDP, "Ukraines Regioner", "Demokratisk Union" og De Grønne.
    Da afstemningsresultatet dukkede op på skærmen og dokumenterede 1. viceformandens nederlag, rejste Medvedtjuk sig og forlod salen uden at sige et ord. Næstformand i parlamentet Stepan Havrysh omfavnede og kyssede ham, mens Ivan Pljustj gav ham hånden, men blev siddende i formandsstolen.
    Der har flere gange været forsøgt indsamlet underskrifter for 1. viceformandens tilbagekaldelse i parlamentet, men det havde hver gang slået fejl. Ifølge Interfaks-Ukrajinas korrespondent nåede man i går imidlertid op på de nødvendige 150 underskrifter fra Medvedtjuks modstandere.
    Ifølger nyhedsbureauets kilde blev underskriftsindsamlingen påbegyndt af fraktionerne "Fædrelandet", "Reformer-Kongres", de to Rukh-fraktioner og medlemmerne af partiet "Sobor". Kommunisterne havde afleveret deres egen liste.
 

14.12.01. Medvedtjuk bliver leder af SDPU (o)s valgkampsstab

Medvedtjuks afskedigelse kom ikke bag på SDPU (o)s fraktion. I fraktionens pressemeddelelse hedder det, at "det blev ikke nogen overraskelse for os". Nationalisterne og kommunisterne gik sammen mod Medvedtjuk, hedder det i dokumentet. "Sandsynligheden for et sådant forbund blev allerede drøftet dengang, da man på trods af kommunisternes og socialisternes rasende modstand gjorde alt for at få vedtaget Jordloven".
    Ifølge pressemeddelelsens forfattere, kunne initiativtagerne til hans tilbagekaldelse "ikke tilgive Viktor Medvedtjuk de af ham fremsatte lovforslag, som pålægger embedsmændene en obligatorisk deklaration af indtægter og udgifter og modvirker "hvidvaskning" af penge, der er tilvejebragt ad kriminel vej".
    "Viktor Medvedtjuks konsekvente politiske holdning, høje professionalisme og effektiviteten i arbejdet er faldet mange i Verkhovna Rada for brystet. Den ottende session, som for det meste foregik under hans ledelse, blev "lovkompleksernes session".
    Nu hvor Viktor Medvedtjuk "ikke af egen fri vilje er blevet frigjort fra en del af de statslige opgaver, vil han udvise en ligeså stor effektivitet som leder af partiets valgkampsstab", citerer UP.
    En anden af partiets ledere, tidligere præsident Leonid Kravtjuk, betegnede afskedigelse som en hævn fra venstrefløjens side for Medvedtjuks rolle under vedtagelsen af Jordloven og som et slag mod en farlig konkurrent inden valget fra centrum og højres side. Lederen af det nationale sikkerheds-og forsvarsråd, Jevhen Martjuk, beklagede ligeledes Medvedtjuks afskedigelse og påpegede, at Rukh-partierne og "Reformer-Kongres" i sin tid var med til at vælge Medvedtjuk mod at få formandsposter i en række udvalg. Det var som viceformand for Verkhovna Rada at Viktor Medvedtjuk menes at have været arkitekten bag afsættelsen i januar 2000 af Verkhovna Radas daværende kommunistiske ledelse og udskiftningen af samtlige venstrefløjsledere af udvalg med folk fra centrum eller højrefløjen.
 

14.12.01. Statsbudgettet for 2002 godkendt

Ukraines Verkhovna Rada vedtog i går finanslovsforslaget for 2002 i anden behandling. 241 deputerede stemte for, 121 stemte imod, 17 afstod fra at stemme og 51 deltog ikke i afstemningen ud af de i alt 430 deputerede, som var registreret i salen. KPU, SPU og "Reformer-Kongres"  stemte imod.
    Statens indtægter blev fastsat til 44,3 mia. hryvna, mens statens udgifter blev ansat til 48,6 mia. hryvna. Det maksimale budgetunderskud blev fastsat til 4,3 mia. hryvna. 40 af dokumentets punkter gik videre til 3. behandling.
    Finansudvalget blev pålagt i samarbejde med regeringen at færdigbehandle budgetforslaget og præsentere det på næste ordinære behandling i parlamentet den 20. december.
 

14.12.01. Behandling af lov om CD'er igen udsat

Efter anmodning fra regeringen udskød Verkhovna Rada i går behandlingen af lovforslaget "Om statslig regulering af produktion, eksport, import af laserdisketter (i anden behandling) til næste torsdag, den 20. december. (Den 29. november vedtog Verkhovna Rada lovforslaget efter første behandling og sendte det til fornyet behandling i udvalg og regeringen).
    På gårsdagens morgensamling i Radaen forsøgte man at indlede behandlingen af lovforslaget om CD'er, men blev afbrudt af fjernelsen af Viktor Medvedtjuk fra posten som 1. viceformand for parlamentet. Derfor blev lovforslagsbehandlingen udsat til kl. 16.00.
    Parlamentsformand Ivan Pljustj læste regeringens anmodning op, da han åbnede parlamentets aftensamling.
    De forenede Stater gik den 12. december med til at vente en uge med at erklære indførelsen af økonomiske sanktioner mod Ukraine og give Verkhovna Rada mulighed til endnu en gang at gøre et forsøg på at få vedtaget loven "Om statslig regulering af produktion, eksport, import af laserdisketter".
    I onsdags påpegede Ukraines premierminister Anatolij Kinakh, at manglende vedtagelse den 13. november af loven "Om statslig regulering af produktion, eksport, import af laserdisketter" kan få negative følger for ukrainske eksportører, oplyser podrobnosti.
 

17.12.01. Medvedtjuks afskedigelse: baggrund og perspektiver

I et interview med Ukraine.ru kommenterer direktøren for Centrum for politiske og økonomiske studier i Kyiv, politolog Mykhajlo Pohrebynskyj, Viktor Medvedtjuks afskedigelse i sidste uge som 1. viceformand for Verkhovna Rada:
- Hvad skyldes en så uventet afskedigelse af 1. viceformanden for parlamentet?
- Initiativer til underskriftsindsamlinger har allerede bølget frem og tilbage indtil flere gange. Flertallet glippede imidlertid hver gang.
    Nu hvor parlamentet er trådt ind i valgkampsfasen, har partikonkurrenterne været overordentlig fristet af det tilsyneladende fordelagtige i at neutralisere en person, som indtager en høj post indenfor staten. Det er primært en fordel for de repræsentanter, som har forenet sig i Jusjenkos blok, eftersom der forestår en meget alvorlig konkurrence med hans blok i Vestukraine og i Centralukraine.
    Den afgørende faktor, som leverede de få afgørende stemmer, var et hidtil uset eksempel på en disciplineret afstemning blandt nationalisterne! De møder normalt sjældent i parlamentet, men denne gang samledes de meget disciplineret og fik stemt. Det er  enestående for nationalisterne.
- Hvad blev den dråbe, der fik bægeret til at flyde over?
- Jeg tror, at det var Medvedtjuks holdning i sagen om sprogloven. For en uge siden, da Medvedtjuk erklærede, at hans partis lokalafdelinger havde indsamlet 140.000 underskrifter med krav om at vedtage en ny sproglov, blev nationalisterne urolige. Det stod klart for enhver, at den gældende lov, som blev vedtaget i 1989, er forældet og ikke lever på til de europæiske normer; men det farligste for nationalisterne blev det forhold, at en effektiv parlamentarisk manager for første gang gik ind i sagen.
    Havde det ikke været for det sammenfald af omstændigheder, der gjorde, at Medvedtjuk ikke var med til mødet  i [parlamentets] koordinationsråd, så var sprogloven blevet sat til afstemning i torsdags. Men Medvedtjuk var ikke tilstede, og de fjernede sprogloven fra torsdagens dagsorden.
    Det var åbenlyst, at hvis et sådant sammenfald af omstændigheder ikke indtrådte næste gang og det blev Medvedtjuk der ledede koordinationsrådets møde (som sædvanligt), så var dette spørgsmål kommet på dagsordenen med meget stor sandsynlighed for at komme igennem. Nationalisterne er meget bange for, at det russiske sprogs status bliver ophøjet, selvom det bliver støttet af 75-80% af befolkningen.
    Men at tale om kærlighed til Rusland og det russiske sprog er ikke nok, som kommunisterne og centristernes repræsentanter gjorde fornylig i Rusland. En af lederne af fraktionen var med til Forumet og kunne ikke få sig selv til at sige til [det russiske nyhedsprogram] "Vremja", at han støtter, at russisk får officiel status... Og hans holdning på koordinationsrådets møde var negativ.
    Det er også velkendt, at ideen om at stemme for en ny sproglov, som ophøjer det russiske sprogs status, mildest talt ikke nyder varm opbakning i Ukraines vigtigste bygning... Så det var dråben...
- Hvem udover nationalisterne havde sin andel i Medvedtjuks afskedigelse?
- Kommunisterne havde opsparet vrede p.g.a. den såkaldte "fløjlsrevolution", da Medvedtjuk reelt var hovedmanageren bag det parlamentariske kup. Dengang blev venstrefløjen fjernet fra magten, mens centristerne fik et centrum-højre flertal, som sidenhen ganske vist blev ødelagt af Jusjenko, som efter at være blevet udnævnt til premierminister ved hjælp af centrum-højreflertallet, skønnede, at han ikke længere behøvede at tage hensyn til flertallet, men alene basere sig på højre... altså nationalisterne, hvilket jo endte med at han selv senere blev afskediget.
    Herefter var det netop Medvedtjuk, der var en af de aktive deltagere i forhandlingsprocessen mellem regeringen og parlamentsflertallet, samt den efterfølgende afvisning af at støtte regeringen, efter at denne afviste at samarbejde med flertallet som helhed. Derfor betragter nationalisterne ham som Jusjenkos politiske modstander. Og ikke uden grund.
    Det illustrerer endnu en analyselinje af den politiske situation i Ukraine, som består i, at effektive administratorer med stor sandsynlighed bliver skubbet ud af systemet, hvilket bremser enhver form for udvikling i landet.
- Hvad er Deres politiske prognose i forlængelse af Medvedtjuks afskedigelse?
- Når henses til, at dette parlament kun har tre måneder tilbage at leve i, og hvis man lægger til grund, at tilliden til dette organ i befolkningen er yderst lav - sågar lavere end tilliden til den eksekutive magt og præsidenten - så kan tilbagekaldelsen komme til at spille en positiv rolle for SDPU (o)s chancer ved det forestående valg PR i valgkampen som en slags PR.
    Medvedtjuk har et image som en stærk og selvsikker person, og det er netop de associationer, han fremkalder i befolkningen og i den politiske elite. Han nåede at gennemføre meget i parlamentet: i løbet af denne session vedtog man 7 lovsamlinger, herunder Civilretsloven og Jordloven.
    Han er ikke så meget for tom snak, som mange "beskyttere af folkets interesser", og han er hverken en ræsonnør eller en populist... Men hvis han sætter sig for at opnå noget, så vil han med sikkerhed gøre det. Det lykkedes ham egentlig ikke at løse sprogproblemet - det var på nippet til at blive løst. Man forhindrede ham i det. Hvis Medvedtjuk var blevet på posten, så havde man sandsynligvis vedtaget sprogloven den 20. december. Nu er jeg derimod ikke sikker på, at sprogloven overhovedet bliver sat på dagsordenen.
- Hvordan vil situationen i Verkhovna Rada være nu?
- Meget tyder på, at parlamentet nu vil komme i en tilstand af delvis lammelse. Med Medvedtjuks afgang mistede man en ryggrad, og man mister motiveringen for en meget stor fraktions - SDPU (o)s - handlemåde. For de kan jo også afstå fra at udvise initiativ og interesse i løsningen af et hvilket som helst spørgsmål, og de kan blokere enhver lov. Hvis SDPU (o) ikke havde stemt for statsbudgettet, var det ikke gået igennem.
    Alt i alt har de mennesker, som ondsindet-beregnende havde stemt imod en effektiv manager, en effektiv politiker, ment, at de ville svække ham ved at afskedige ham. Men de har opnået lige det modsatte, fordi de har gjort det muligt for ham at gøre brug af ressourcen: for det første vil han nu være leder af en valgkampagne, for det andet vil han givetvis møde sympati hos dem, som åbenlyst ikke kunne lide dette parlament.
    Således kan afgangen fra en ineffektiv institution, som ikke nyder befolkningens tillid, samt promoveringen i massemedierne af billedet af dens afvisning af Viktor Medvedtjuk som en stærk og effektiv politiker, vise sig at være gavnligt for valgkampagnen.
 

             17.12.01. Ukraine's independence referendum 10 years on

                 By Taras Kuzio, Research Associate at the Centre for Russian and East European
                 Studies at the University of Toronto.

                       RFE/RL NEWSLINE Vol. 5, No. 224, Part II, 28 November 2001

                       On 1 December 1991, the fate of the USSR was sealed when 90.3
                       percent of Ukrainians voted in favor of confirming the declaration of
                       independence from the USSR adopted by the Ukrainian parliament on
                       24 August. The failure of the badly organized hard-line putsch on 19
                       August irrevocably weakened unelected Soviet President Mikhail
                       Gorbachev. At the same time, it bolstered the importance within the
                       collapsing Soviet state of the Russian Federation and its president, Boris
                       Yeltsin.

                       The Russian Federation was the only republic of the USSR that failed to
                       declare independence between August and December 1991. Right up
                       until the fateful meeting at the Belavezha Forest hunting lodge in Belarus
                       on 7-8 December between the presidents of Russia, Ukraine, and
                       Belarus, Russia continued to support the transformation of the USSR
                       into a confederate Union of Sovereign States (USS). The meeting at
                       Belavezha Forest led to the creation of the Commonwealth of
                       Independent States (CIS), the jubilee summit of which was celebrated in
                       Moscow last week.

                       As the second-largest Soviet republic, Ukraine's 1 December
                       referendum on independence pushed Russia to reluctantly accept that the
                       "renewed federal" USSR and confederate USS options were dead in the
                       water. Leonid Kravchuk, the wily high-ranking Ukrainian communist
                       who shifted to the national cause in 1990, was elected president on the
                       same day as the referendum. The national democrats and Rukh initially
                       opposed the idea of a referendum because they feared that it would not
                       obtain the constitutionally required two-thirds support, especially in
                       Russified Eastern Ukraine. But the referendum went ahead and obtained
                       majority support in every oblast of Ukraine, even in the Crimea, although
                       there it received its lowest support.

                       The referendum was important psychologically because it annulled the
                       outcome of the March 1991 all-Union referendum on preserving a
                       "renewed federation" and gave legitimacy to the Ukrainian state. The
                       preamble of the June 1996 Ukrainian Constitution refers to the August
                       and December 1991 declaration and referendum as "guiding" the
                       Ukrainian state.

                       On the 10th anniversary of the signing of the declaration of independence
                       on 24 August, 6,000 military and security forces and 300 pieces of
                       military equipment paraded through downtown Kyiv. A giant obelisk
                       bearing the inscription "Glory to Ukraine" was unveiled in the same spot
                       where Kyiv's largest statue of Lenin had stood until 1991. A gala concert
                       and the third World Congress of Ukrainians also took place on the same
                       date.

                       These festivities failed to hide the somber mood on the 10th anniversary,
                       as domestic and foreign commentators discussed the last decade in terms
                       of "lost opportunities." Opinion polls on the anniversary found that
                       two-thirds of Ukrainians would again vote for independence, but that
                       one-third would oppose it. This third of Ukrainians, according to a June
                       poll, would support Ukraine's unification with Russia and are probably
                       the same who in a January poll identified themselves as belonging to the
                       "Soviet people." This two- thirds/one-third division has remained
                       consistent throughout the 1990s.

                       Ukrainian-language use overall has increased over the past decade, not
                       at the expense of Russian, but by Ukrainians becoming more bilingual
                       outside the Donbas and Crimea, where Russian dominates, and Western
                       Ukraine, where Ukrainian does. Russian has been squeezed out only in
                       Galicia. Ukrainian-language education has made tremendous strides
                       outside the Donbas and the Crimea, especially in kindergartens and
                       schools, and less so in higher education. In the print and broadcast media
                       and book publishing though, use of the Ukrainian-language has declined
                       proportionately to Russian. President Leonid Kuchma made clear in his
                       anniversary speech that Ukrainian will remain the only state language.

                       The two-thirds of the Ukrainian population who support independence
                       do not necessarily hold a positive view of what transpired over the last
                       decade, but rather consider that the alternative (a return to the USSR)
                       would be far worse. An August poll found that 69.3 percent of
                       Ukrainians believe the economic situation has worsened in the last
                       decade. The collapse of GDP by one-half until last year's growth, the
                       high rates of hidden unemployment, large wage arrears, and worsening
                       health services have together served to discourage families from having
                       children. Male life expectancy has fallen and the population has
                       plummeted by 3 million. Some 80.5 percent believe crime has increased,
                       and 79.8 that corruption has risen. Annual capital flight is estimated at $3
                       billion.

                       At an gala concert held in commemoration of the anniversary of the 24
                       August confirmation of the declaration of independence, President
                       Kuchma claimed that he has "demonstrated to Ukrainian society and the
                       entire world my dedication to the lawful, generally accepted democratic
                       principles of resolving problems." But the nongovernmental organization
                       Freedom House's authoritative annual "Nations in Transit" survey for
                       2001 shows an alarming trend in Ukraine's democratic regression (and
                       that of other CIS states) since 1997, when the survey began. According
                       to the August poll, 44.1 percent of Ukrainians believe that democracy in
                       Ukraine is even worse than in the former USSR. Only 6.6 percent hold a
                       positive view of the last decade, while a striking 61.4 percent feel a
                       sense of shame for Ukraine.

                       Although Ukraine has many democratic trappings, it still remains very
                       Soviet. Its leaders feel they have no need to take responsibility for their
                       actions or have any duty toward their citizens and electors. A personality
                       cult has steadily grown, in which portraits of President Kuchma adorn
                       every official office, medals and honorary doctorates are handed out to
                       the faithful, books by Kuchma authored by ghost writers are published,
                       and delegates to congresses are hand-picked.

                       These policies have both contributed to, and fail to conceal, Kuchma's
                       growing unpopularity. As he admitted in his anniversary address on 24
                       August: "There is still much to be done to strengthen the public's
                       confidence in the authorities." If this was a difficult task prior to the
                       "Kuchmagate" crisis that erupted in November 2000, it now seems
                       Herculean. When Kuchma told the World Congress of Ukrainians that
                       he had nothing to do with the death of Heorhiy Gongadze, the opposition
                       journalist found dead in November 2000, he was heckled with cries of
                       "Shame!" and "Kuchma Out!" Kuchma left the podium before Levko
                       Lukyanenko, a former dissident who spent three decades in the Gulag
                       and is now a member of the Yuliya Tymoshenko opposition election
                       bloc, gave an impromptu speech that called for the president's
                       resignation.

                       Ten years on, there is no question that Ukraine will remain an
                       independent state. Its borders are recognized by all of its neighbors, a
                       post-Soviet constitution is in place, and the illegality of Soviet passports
                       since 1998 all testify that there is no going back to the USSR. But, if
                       Ukraine is not going backward, it continues to remain unclear where the
                       country is in fact going, both domestically and internationally, or whether
                       it is standing still while others are moving forward.
 

18.12.01. Lytvyns valgdeltagelse blåstemplet

Valget af Volodymyr Lytvyn til leder af valgblokken "For et samlet Ukraine" og hans deraffølgende deltagelse i valget i 2002 kommer ikke til at påvirke det arbejde, som udføres i Ukraines præsidents administration. Administrationen er et tilstrækkeligt velorganiseret og mobilt organ, der er i stand til at arbejde under ekstreme vilkår. Det understregede sous-chef i præsidentens administration, Oleh Djomin, på et seminar for journalister i de regionale massemedier i Kyiv i mandags.
    Ifølge Oleh Djomin er den funktion, som Volodymyr Lytvyn varetager som leder af "For et samlet Ukraine", en logisk udløber af de opgaver, som Ukraines præsidents administration står overfor, og derfor vil administrationen gøre alt for at sikre, at Volodymyr Lytvyns deltagelse i valgkampen ingenlunde vil smitte af på dens arbejde. Oleh Djomin fremhævede, at Ukraine allerede har erfaringer fra valget i 1998, da statens ledere på premierministerniveau stod i spidsen for partilister, uden at det dengang blev karakteriseret som overtrædelse af gældende lovgivning.
    Adspurgt om, hvorvidt Volodymyr Lytvyn vil være i stand til effektivt at koordinere blokken "For et samlet Ukraine"s arbejde, idet alliancen består af partier med forskellige politiske og økonomiske interesser, understregede Oleh Djomin, at "det selvfølgeligt bliver svært". Efter hans opfattelse har det altid været svært at deltage i en valgkamp, det gælder især op til det forestående parlamentsvalg, hvor konfigurationen af statens politiske kræfter samlet set undergår en forandring. Ikke desto mindre, påpegede han, kan man med et vist kendskab til Volodymyr Lytvyns muligheder og hans syn på blokken "For et samlet Ukraine"s deltagelse i valgprocessen se ret optimistisk på Ukraines præsidents administrations arbejde i den relation, oplyser Ukrinform ifølge Ukraine.ru.
 

RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY, PRAGUE, CZECH REPUBLIC
                       RFE/RL NEWSLINE Vol. 5, No. 236, Part II, 14 December 2001

                       UKRAINE'S OLIGARCHIC SOCIAL DEMOCRATS SUFFER
                       SETBACK

                       By Taras Kuzio

                       On 13 December, 234 members of the Ukrainian parliament (Rada) voted
                       to dismiss Deputy Chairman Viktor Medvedchuk from his position.
                       Medvedchuk is also the chairman of one of Ukraine's most important, but
                       least liked, oligarchic political parties -- the Social Democratic Party
                       (United) (SDPU-O). Medvedchuk achieved notoriety during the Soviet era
                       when he helped send well-known Ukrainian dissident poet Vasyl Stus to
                       the Gulag, where he died in 1986. In the 1990s, Medvedchuk's rise to fame
                       was meteoric, and he recently set his sights on the post-Kuchma
                       presidency.

                       The factions that gathered the 150 signatures to place the motion of
                       dismissal to a vote came from the two Rukh parties (36 members),
                       Reforms-Congress (14), Yulia Tymoshenko's Fatherland (25), Solidarity
                       (21), and the newly created Unity (15) led by popular Kyiv Mayor
                       Oleksandr Omelchenko. The remaining votes came from the Socialists and
                       Communists, who together command 130 members. Those two factions
                       blame Medvedchuk for the adoption by the Rada last month of the land
                       reform bill.

                       It has been increasingly evident that both the SDPU-O and Oleksandr
                       Volkov's Democratic Union have been out of favor with President Leonid
                       Kuchma. Volkov, a businessman who is reputed to have ties to organized
                       crime and is wanted by Belgian police on money- laundering charges, was
                       presented with a medal by President Kuchma in February in honor of his
                       "selfless work and personal merits in promoting Ukraine's socioeconomic
                       development." But since then his star has also waned.

                       A new party of power, Regions of Ukraine, was created by the head of
                       the State Tax Administration, Mykola Azarov, earlier this year in the
                       Donbas, and many deputies from Volkov's parliament faction joined it. The
                       final indication that Volkov had fallen out of favor with Kuchma and was
                       no longer needed as an "adviser" was his replacement as head of the
                       Democratic Union by Kuchma's long-time personal friend, Volodymyr
                       Horbulin, who was Yevhen Marchuk's predecessor as secretary of the
                       National Security and Defense Council.

                       Four factors have led to Medvedchuk's decline. First, Omelchenko's Unity
                       faction dislikes the SDPU-O because of its control of many of Kyiv's prize
                       assets, including the Dynamo Kyiv soccer team. Azarov's rival Regions of
                       Ukraine has supported recent draft legislation to tax payments made on
                       the transfers of soccer players from which the USDPU inordinately
                       gained. Omelchenko also dislikes Hryhorii Surkis, Medvedchuk's ally and
                       president of Kyiv Dynamo and the Football Federation of Ukraine, who
                       was his rival in the bitterly contested 2000 Kyiv mayoral elections.
                       Omelchenko is the president of the Hockey Federation of Ukraine.

                       Second, the SDPU-O feared that as in the 1998 elections, they would
                       again fail to garner the minimum 4 percent of the vote to secure seats for
                       the candidates on its party list. The SDPU-O needed therefore to gain
                       votes in Russian-speaking regions of Ukraine because its main base of
                       support in Western and Central Ukraine was less reliable. The party
                       sought to capitalize on the language question by collecting 140,000
                       signatures demanding that a new "Law on Languages" be adopted to
                       replace the 1989 law. The new law would elevate Russian to the status of
                       an "official language" while keeping Ukrainian as the "state" language. It is
                       unclear to all concerned what the difference between "official" and "state"
                       languages is, a distinction first introduced by Kuchma during his 1994
                       election campaign but then shelved after his election. On 30 November,
                       the Rada began to debate the replacement of the 1989 law, which ensured
                       that the national democrats would target Medvedchuk as the person
                       behind this move to place it on the Rada agenda only three months before
                       the elections. Rada Chairman Ivan Plyushch has spoken out against
                       discussing the language question on the eve of the elections.

                       Third, the SDPU-O is suspected of being one of the most likely culprits
                       behind security service officer Mykola Melnychenko, whose bugging of
                       Kuchma's office led to the "Kuchmagate" scandal. There are rumors that
                       in mid-2000 the SDPU-O made a proposal to Kuchma that he hand over
                       power to Medvedchuk in a manner similar to the transfer by former
                       Russian President Boris Yeltsin to Vladimir Putin. But Kuchma refused to
                       do so. The SDPU-O was also angry that Kuchma tolerated Tymoshenko's
                       presence in Yushchenko's government. The SDPU-O argued that
                       Tymoshenko and former Premier Pavlo Lazarenko made a lot of money
                       from insider energy deals and therefore knew how to undercut this source
                       of corrupt funds to the oligarchs. Melnychenko has always spoken highly
                       of Marchuk, his former boss as chairman of the Security Service, and the
                       Melnychenko tapes include no conversations between Kuchma and either
                       Medvedchuk, Surkis, or Marchuk.

                       Finally, the other oligarchic parties could not have abstained in the vote of
                       no confidence to dismiss Medvedchuk without a nod of approval from the
                       presidential administration. Kuchma's blessing for Medvedchuk's fall from
                       grace allows For a United Ukraine to become the main pro-Kuchma
                       election bloc. Led by presidential administration head Volodymyr Lytvyn, a
                       trusted friend and the only surviving member of Kuchma's 1994 election
                       team, it includes five parties of power -- Regions of Ukraine (Donbas),
                       Labor Ukraine (Dnipropetrovsk), People's Democrats (Kharkiv and
                       southern Ukraine), Agrarians (Galicia and Volhynia), and Prime Minister
                       Anatoliy Kinakh's Union of Industrialists and Entrepreneurs. Each of these
                       can draw upon "administrative resources" in the election campaign in the
                       regions and institutions they control.

                       The rise and fall of the SDPU-O is characteristic of Ukrainian politics
                       insofar as oligarchic parties lack any ideology and exist only at the whim of
                       the executive. Although the oligarchs and the executive need each other,
                       neither side trusts the other.

                       Taras Kuzio is a research associate at the Centre for Russian and East European
                       Studies, University of Toronto.
 

21.12.01. Kutjma afviser beskyldning mod Jusjenko og SDPU (o)


Præsident Leonid Kutjma betragter teorien om, at ex-premierminister Viktor Jusjenko er involveret i "båndskandalen", som absurd. Det sagde præsidenten i torsdags i Kyiv, da han blev bedt om at kommentere de fortolkninger af hans udtalelse forleden, som dukkede op i pressen.
    Præsidenten havde opfordret journalisterne til at "forkaste alle mulige gætterier" om, at Ukraines forenede socialdemokratiske parti var involveret i "båndskandalen".
    "Hvis nogle af journalisterne og politikerne drager konklusionerne, har det ikke noget på sig", - sagde han med hentydning til Jusjenko.
    Ifølge Kutjma er den slags opspind kommet af, at han i sin kommentar fornylig talte om "teknologi". Det han mente med, at "båndskandalen" ikke var i SDPU (o)s interesse var forfatningsbestemmelsen, som bestemmer, at såfremt præsidenten ekstraordinært må træde tilbage, så bliver den til enhver tid værende premierminister (dengang Jusjenko) udøvende præsident. (Jusjenko og SDPU (o) er kendt som indædte modstandere og konkurrenter om vælgere i Ukraines vestlige del, red.)
    Kutjma understregede endnu engang, at det er ordensmyndighederne, der er nødt til at komme med et svar på de spørgsmål. Han påpegede, at de arbejder på sagen, "selvom de i realiteten ikke informerer offentligheden med henvisning til den nye straffelov", citerer Interfaks-Ukrajina præsidenten ifølge UP.
 

21.12.10. Statsbudgettet for 2002 vedtaget

Ukraines parlament vedtog i går finansloven for 2002. Statsbudgettets indtægter blev fastsat til 45,4 mia. hryvnas, men udgiftssiden udgør 49,6 mia. hryvnas; altså et budgetunderskud på 4,2 mia. hryvnas.
    258 deputerede stemte for finansloven, 114 stemte imod, 18 afholdt sig fra at stemme, mens 41 deputerede ud af de i alt 431 tilstede slet ikke deltog i afstemningen.
    Den indenlandske gæld blev fastsat til 12,8 millioner hryvnas og 3 mia. $, mens statens udenlandske gæld er fastsat til 7,9 mia. hryvnas.
    Kommunisternes fraktion stemte imod statsbudgettet, mens socialisterne afholdt sig fra at stemme, oplyser Interfaks-Ukrajina.
 

21.12.01. USA giver penge til oplæring af 25.000 valgtilforordnede

USA har bevilget 2 mill. $ i teknisk bistand til afholdelse af parlamentsvalget i marts 2002. Det meddelte direktøren for den amerikanske regerings internationale bistandsagenturs - USAID - repræsentation Kristoffer Crowley efter underskrivelsen af en aftale om samarbejde med Ukraines centrale Valgkommission, oplyser Ukrajinski Novyny.
    Disse penge skal Den centrale Valgkommission bruge til oplæring af repræsentanter for partier, afholdelse af seminarer for appelretsdommere samt udarbejdelse af  metodiske lærebøger og brochurer indenfor valglovgivningen, oplyste lederen af valgkommissionen, Mykhajlo Rjabets. Han understregede, at USA ikke vil give pengene direkte til valgkommissionen, men direkte til de selskaber, som vil stå for organiseringen af disse tiltag.
    Den 12. december oplyste korrespondent.net, at USAs ambassade i Kyiv har stillet nogle tekniske medarbejdere til rådighed for Ukraines centrale Valgkommission, som skal oplære og uddanne medlemmer af valgkommissioner, så disse "bedre forstår deres rolle og funktioner", sagde USAs ambassadør i Ukraine, Carlos Pasqual. "Vi vil holde træningssessioner for 25.000 medlemmer af valgkommissioner, - sagde Pasqual. - Repræsentanter for alle de vigtigste partier i Ukraines parlament deltager allerede i sådanne sessioner".
    Ambassadøren udtrykte i den forbindelse håb om, at valget i Ukraine forløber "frit og ærligt". "Vi forsøger at gøre alt for at hjælpe Ukraines regering med at gennemføre valget netop på denne måde. Vi afholder bl.a. regulære møder med repræsentanter for regeringen og politiske partier for at få informationer om, hvordan vi bedst kan hjælpe dem i deres arbejde", - citeres Pasqual af nyhedsbureauet UKROP.
    Ifølge den amerikanske ambassadør er der indenfor denne bistandspakke også planer om at samarbejde med OSCE for at koordinere de internationale observatørers arbejde samt med NGO'erne, f.eks. Ukraines vælgerkomite, for at hjælpe dem "med at gennemføre monitoring på allerhøjeste niveau".
    USA og de vestlige lande har gang på gang erklæret, at de håber på et ærligt valg til Ukraines parlament i marts 2002. Ukraines præsident har indbudt observatører fra SNG-landene til marts-valget. Desuden har det officielle Kyiv tidligere givet udtryk for, at man ved dette valg er parat til at modtage observatører fra vestlige lande.
    En række politiske partier og organisationer har ligeledes meldt ud, at de agter at kontrollere, at valget foløber på ærlig vis. Således har man oprettet Den alukrainske samfundsmæssige monitoring komite. Desuden har SDPU (o), "Julia Tymoshenkos blok", "Vores Ukraine" og "For et samlet Ukraine" givet udtryk for, at man har planer om at kontrollere stemmeafgivningen ved valget, oplyser korrespondent.
 

24.12.01. USA indfører handelssanktioner fra januar

De forenede Staters regering meddelte i torsdags, at man nu vil indføre prohibitive toldafgifter på import af metal, fodtøj og andre varer fra Ukraine til en samlet værdi af 75 mill. $ som følge af Ukraines manglende vedtagelse af lovgivning til bekæmpelse af piratproduktioner af især CD'er og videobånd. Det oplyste den amerikanske Ukraine-ambassades pressetjeneste, oplyser UP.
    Sanktionerne tager sigte på at kompensere de tab, som denne piratvirksomhed - ulovlig kopiering og mangfoldiggørelse af optiske medie-produkter (audio CD'er, computer CD'er, multidigitale disketter m.m.) - ifølge USAs regering årligt påfører amerikanske erhvervsinteresser.
    I en pressemeddelelse, som blev offentliggjort i Washington den 20. december, erklærer USAs handelsrepræsentant Robert Zellick: "De forenede Stater er fast besluttet på at forfægte sine rettigheder. Vi håber, at Ukraine nu vil fordoble sine anstrengelser i kampen mod piraternes overtrædelse af ophavsret og vedtager den lovgivning, som vil gøre det muligt for os at hæve sanktionerne. Men for nærværende har Ukraine ikke opfyldt sine forpligtelser til at vedtage de nødvendige love, som skulle standse den ikke licentierede produktion."
    "Vi ser alvorligt på den piratmæssige tilegnelse af amerikansk intellektuel ejendomsret. WTO, som Ukraine stræber efter at blive medlem af, ser ligeså alvorligt på det. Men uden den fornødne lovgivning om beskyttelse af intellektuel ejendomsret er det svært at se, hvordan Ukraine vil kunne berolige Amerikas bekymring eller tilpasse sig WTOs regler", - tilføjede ambassadør Zellick.
    På trods af Ukraines forpligtelser til at gribe ind overfor problemet med den åbenlyse piratmæssige overtrædelse af intellektuel ejendomsret, og selvom repræsentanter for Ukraines regering i løbet af de seneste to år har talt om at gøre det, fortsætter den ulovlige kopiering af audio-og videomateriale.
    De varer, som bliver ramt af den forhøjede toldafgift, vil blive opremset i Det føderale Registers meddelelse; listen vil blive offentliggjort på USAs handelsrepræsentants hjemmeside (www.ustr.gov) den 21. december 2001. De forhøjede toldafgifter træder i kraft den 23. januar 2002.
    Baggrunden for USAs beslutning er, at Ukraines parlament Verkhovna Rada torsdag ikke formåede at samle flertal for lovforslaget om statslig kontrol med produktionen og salget af CD'er og laseraflæsningssystemer i 2. behandling. Man stemte to gange. Ved første afstemning blev lovforslaget støttet af 200 deputerede, mens den anden afstemning kunne mønstre 204 "ja"-stemmer ud af de i alt 398 registrerede i salen, oplyste Ukraine.ru. Ugen forinden blev afstemningen udskudt, fordi daværende 1. viceformand for Verkhovna Rada, Viktor Medvedtjuk, anmodede parlamentets formand om, at der blev stemt om parlamentets tillid til hans person.
    USAs regering suspenderede i august 2001 Ukraines særlige "duty-free" handelsstatus på baggrund af Ukraines manglende evne til at få bugt med piratproduktionen af video- og audiomaterialer. Dengang blev det meddelt, at den amerikanske industris årlige tab p.g.a. piratkopiering anslås til at ligge på over 200 mill. $.
    USAs handelskammer havde til hensigt at indlede fra midten af december processen hen imod indførelse af økonomiske sanktioner mod Ukraine, hvis Verkhovna Rada til den tid ikke fik vedtaget den førnævnte lov. Fristen for USAs efterforskning vedrørende overtrædelsen af ophavsretten og produktionen af illegale laserdisketter i Ukraine udløb den 12. december. Handelssanktioner mod ukrainske eksportører p.g.a. Kyivs manglende overholdelse af den intellektuelle ejendomsrets rettigheder ville efter Ukraines regerings skøn føre til, at landets virksomheder ville miste minimum 400 mill. $ om året. Ukraines samlede eksport til USA vurderes til at udgøre 800 mill. $ årligt, oplyser UP.
 

25.12.01. Kampen om Kiev: Borgmester Omeltjenko mod SDPU (o)

Eksistensen af en mægtig fjende er utrolig velegnet til at mobilisere et hvilket som helst politisk parti. Kyiv-borgmester Omeltjenkos parti "Jednist" (Enhed) modtog sin nytårsgave i form af anti-Omeltjenko taler ved medlemmer af partiet "Jabluko" og "sort PR" fra Gleb Pavlovskij og SDPU (o). Ledetråden i "Jednist"-partiets kongres i Kyiv i lørdags blev da også drøftelsen af, hvem der er partiets fjender og hvordan man skal bekæmpe dem, oplyser UP.
    Nogle dage før langede "Jabluko"-lederen Mykhajlo Brodsky ud efter Oleksandr Omeltjenko ved at sige, at denne ikke på samme tid kunne bestride posten som Kyivs borgmester og leder af byens statsadministration. Fredag dukkede der endvidere rygter op om, at præsidenten havde underskrevet et dekret herom, men de blev dog hurtigt manet i jorden.
    Omeltjenko mener, at de massemedier (herunder Internettet) som kontrolleres af SDPU (o), konstant forsøger at tilsværte Kyiv-borgmesterens omdømme.
    I sin "flammende" programtale fortalte Omeltjenko om "nedrige" angreb fra fjendernes side. Således forsøger de oligarkiske massemedier så splid mellem de forskellige dele af "Jednist", mens Brodsky i et forsøg på at stikke en kæp i hjulet på partiets tiltagende styrke "køber børn for 10 hryvnas" for at få dem til at demonstrere foran borgmesterkontoret.
    Omeltjenko konstaterede, at folket ikke kendte til "Jednist"-partiets ideologi, men påpegede, at partiet grundliggende handler ud fra det moralske "valg mellem Det gode og Det onde".
    "Jednist" vælger "den skabende Godhed" og har ikke brug for spindoktorer. Men "degraderingens Ondskab" har derimod brug for [spindoktorer] for at "kamouflere sig" og for at "forføre" landets indbyggere og "gøre dem til zombier". "Jednist" er ikke "fristelsens æble eller en ananas fra hinsides havet", som lover social retfærdighed fra i morgen og "det allerbilligste brød allerede fra i dag".
    Internettet med Gleb Pavlovskij fik også på puklen af Omeltjenko. "I løbet af de sidste to uger er efternavnet Omeltjenko, partiet "Jednist" og fraktionen "Jednist" blevet de tre bestanddele, som Internet-informationerne udelukkende består af", - påpegede borgmesteren.
    Kyivs overhoved ved, at hvor "rænkerne" mod ham bliver smedet. Han henviste direkte til Gleb Pavlovskijs center (adressen provulok Muzejnyj 6/8). Omeltjenko har også kendskab til dem, som arbejder i den officielle organisation "Kina-Ukraine", som også har til huse på denne adresse: "den bliver ledet af Hryhorij Mykolajovytj (Surkis' patronym er ellers Mykhajlovytj og oprindelig Rakhmilovytj, red.) Surkis, mens hans næstformand er Mykhajlo Jurjevytj Brodsky".
    Det han imidlertid ikke ved det, hvorfor han er blevet hovedskydeskiven for SDPU (o)s angreb. "Der er måske ikke andre oppositioner...?" Det vidner om, at hans unge parti har en lysende fremtid foran sig.
    Lige nu bliver "den sorte PR" indsamlet og afkodet af Omeltjenkos medarbejdere, hvorefter man vil træffe de nødvendige forholdsregler. Borgmesteren vil, som det mandfolk han er, ikke tage imod medfølende ord fra partikammeraternes side - det skal han nok selv klare.
    Men partiet "Jednist" har også deres eget svar i baghånden til de infernale oligarker og deres massemedier. I sidste uge var fraktionen "Jednist" med til at sikre Medvedtjuks afsættelse fra posten som 1.viceformand for Verkhovna Rada. Herefter åndede Zakarpatska-regionens (en SDPU (o) - højborg, red.) befolkning ifølge en kongresdelegereet fra regionen lettet op og begyndte at lytte til appelerne fra "Jednist"-partiets regionale organisation.
    Hun leverede også opskriften på, hvordan man skal kæmpe mod "informationsblokaden" i de centrale aviser og fjernsynskanaler: man bør udvide sine egne aviser og betale penge til de lokale stationer, som "bliver udhungret" her lige op til nytår.
    En anden af partiets talere foreslog en meget revolutionær og eksklusiv løsning på, hvordan man fører propaganda for partiets værdier: at oprette sin egen hjemmeside, som skal indeholde den sandfærdige information, for så vil ingen kunne give et forvrænget billede af "Jednist"-partiets handlinger og hensigter.
    Ved at sammenligne sin kamp mod SDPU (o) med den århundredelange kamp mellem Det gode og Det onde, har Omeltjenko reelt udstyret sig selv med englevinger og stråleglans (ligesom i Kyivs byvåben, red.). Det bliver interessant, om partiets nye ideologem bliver omsat i den symbolik, som "Jednist"s centralråd snart skal stadfæste, skriver UP.
     "Jednist"s 3. partikongres vedtog i øvrigt at danne en valgblok af samme navn, som udover Kyiv-borgmesterens parti vil få deltagelse af "Socialdemokratisk union" (leder Serhij Peresunko) og partiet "Spravedlyvist" ("Retfærdighed" - leder Serhij Tjervonopyskyj). Den nærmere "udformning" af relationerne til "kvindepartierne" og partiet "Moloda Ukrajina" vil finde sted inden længe.
    "Jednist" foreslog at afholde konferencen for de forskellige partier den 12. januar. Inden den 5. januar skal partiernes lister over de kandidater til parlamentet, som stiller op i forholdstalsvalgkredse og enkeltmandskredse, være det centrale råd i hænde.
    Kongressen anbefalede endvidere at vælge Oleksandr Omeltjenko til blokkens leder.
    596 delegerede var registreret til kongressen. Ifølge Kyiv-borgmesteren tæller partiet "Jednist" i dag over 80.000 medlemmer. Kongresdeltagerne fik oplæst hilsner fra repræsentanter for NDP, partiet "Ukraines kvinder", UNA-UNSO, URP og partiet for beskyttelse af forbrugernes rettigheder, oplyser UP.
 

26.12.01. Den administrative ressource i Kherson-regionen

Lederen af partiet "Jabluko"s valgstab, Serhij Odarytj, hævdede på en pressekonference i tirsdags, at hans parti var kommet i besiddelse af materiale, som dokumenterer, hvordan den såkaldte administrative ressource påtænkes taget i brug. Materialet består angiveligt af en analytisk rapport om den samfunds-politiske situation i Kherson-regionen op til valget underskrevet af vice-guvernør Viktor Lebed og en oversigt over, hvilke emner der skal diskuteres med næstformændene i distrikternes statsadministrationer, fortæller UP.
    Dokumentet, som ifølge "Jabluko"s repræsentanter er stemplet "hemmeligt", synes at være "en brugsanvisning" mere end en oplysende vejledning. De lokale ledere af statsadministrationerne på distriktsniveau og eksekutivkomiteerne, som åbenbart har en vag forestilling om det generelle styrkeforhold på de politiske fronter i Fædrelandet, bliver grundigt belært om, hvem der er "slet" og hvem der er "god", og hvordan "den administrative ressources beskyttere" kan hjælpe den fædrene jord med "effektivt at realisere præsidentens reformatoriske kurs".
    De lokale magthavere skal yde den størst mulige støtte til den politiske blok "For et samlet Ukraine", som i Kherson-regionen, såvel som overalt, er repræsenteret ved de regionale organisationer af NDP, APU, Regionernes parti og Arbejdets Ukraine. Som det hedder i rapporten "står Blokken for et aktivt forberedende arbejde. Man er i fuld gang med at oprette distriktsafdelinger af Regionernes parti og arbejder på at skaffe tilhængere til partiet Arbejdets Ukraine. Distriktsadministrationernes og de lokale eksekutivkomiteers opgave er at yde den størst mulige støtte til denne indsats og bistå de omtalte partiers virksomhed og blokken som helhed i deres arbejde".
    I et tillæg opridser man ret detaljeret en slagplan for de lokale ledere i forhold til at assistere ved oprettelsen af blokken "For et samlet Ukraine", hvor man sågar opererer med registrering af deres indlæg til fordel for blokken.
    De vigtigste modforanstaltninger skal rettes mod Ukraines socialistiske Parti og Julia Tymoshenkos blok. Disse politiske kræfters aktiviteter er det nødvendigt konstant at overvåge og "træffe forholdsregler som skal mindske deres autoritet i befolkningen".
    En anden fjende af Kutjmas reformatoriske regime er det kommunistiske parti. I Kherson-regionen udgør KPUs tilhængerskare omkring 20%, men recepten i kampen mod partiet er enkel: rettidig udbetaling af pensioner og oplysende arbejde i massemedierne om, at kommunisterne ikke har nogen reelle mekanisamer til at løse befolkningens mest påtrængende problemer.
    De progressive socialisters aktiviteter er også underlægges de lokale myndigheders kontrol, men det er ikke værd at træffe modforholdsregler.
    Viktor Jusjenkos blok figurerer i rapporten, men der er ingen anvisninger for, hvordan man skal forholde sig til "Vores Ukraine". Ganske vist er der en interessant bemærkning om, at valgalliancen NRU (Bojkos Rukh) har en ubetydeligt autoritet i regionen, hvorfor "den ikke vil udgøre nogen konkurrence for V. Jusjenkos blok "Vores Ukraine". Er det magthavernes stiltiende billigelse af "Vores Ukraine"?
    SDPU (o) bliver reelt ikke omtalt i dokumentet, idet det blot nævnes, at socialdemokraterne har en chance for at opnå over 4%. "Jabluko" er også næsten fraværende. Som Odarytj sagde, så findes der ikke noget i forhold til partiets Kherson-administration. Det skulle vel lede tanken hen på, at deres eneste motiv for at afsløre notatet er hensynet om "fair play".
    Flertallet af Kherson-regionens lokale formænd og deres stedfortrædere tilhører partiet Demokratisk Union. Rapporten anbefaler, at "man ikke skal se de lokale myndighedspersoners partimæssige tilhørsforhold som en kilde til forviklinger eller modsætninger, men som et konsoliderende instrument. Lederne ... bør bistå deres partier med at forene anstrengelserne. Til det formål bør de koncentrere alle ressourcer og muligheder".
    Derudover bør de lokale myndigheder sørge for, at erfarne og politisk bevidste folk skal arbejde på valgstederne samt, at der dannes nogle "pålidelige teams".
    Den regionale statsadministrations notat omfatter også et aspekt af valgprocessen som arbejdet med vælgeren. Lederne skal først og fremmest tænke på de politisk mest aktive pensionister og veteraner. De mennesker skal have udbetalt pensioner rettidigt og have en hånd i løsninger af deres daglige problemer. Ansatte i sundhedssektoren og pædagoger - de lokale "meningsdannere" - skal også have udbetalt lønnen rettidigt, idet det også betyder ekstra stemmer. Desuden skal ungdommen og de tjenestegørende i militæret også underlægges kontrol.
    De lokale myndigheder skal gennemføre en monitoring af de regionale massemedier (med henblik på at kontrollere deres overholdelse af valglovgivningen) og gøre alt for at fremme de massemedier, som er stiftet af offentlige organer (for at beskytte statens interesser).
    "Jabluko" nøjedes ikke med at præsentere dette dokument, men gav også en juridisk vurdering af det. Ifølge partiets eksperter kan forfatteren til dette notat sigtes for overtrædelse af visse af straffelovens paragraffer; nemlig § 109 ("Handlinger, som er rettet mod ændring eller omvæltning af den konstitutionelle orden eller erobring af statsmagten", § 157 ("Sætten hindringer i vejen for gennemførelse af valgretten"), § 170 ("Sætten hindringer i vejen for politiske partier lovlige virke") og
§ 364 ("Magt- eller embedsmisbrug"".
    Ifølge Odarytj blev notatet sendt rundt 3-4. december i år. "Jabluko" vil ikke specielt sætte det i forbindelse med Jurij Kravtjenkos udnævnelse til posten som guvernør i regionen, selvom det er åbenlyst, at notatet ikke blev rundsendt uden hans medvidende. "Hvis Kravtjenko virkelig havde været en person med en officers ære, som Jusjenko har omtalt ham. så ville sådan et dokument ikke være blevet sendt rundt med hans samtykke", - sagde Odarytj.
    Der er ingen for offentligheden tilgængelige beviser for, at rapporten, som journalisterne fik udleveret i tirsdags, ikke er et falsum. Odarytj oplyste, at materialet kun vil blive fremlagt på rigsadvokaturens begæring.
    Samme dag - tirsdag - dementerede Kherson-regionens statsadministration "Jablukos" beskyldninger. "Der har ikke været et sådant dokument, og noget sådant kan ikke være forekommet", sagde lederen af afdeling for indre anliggender, Leonid Prykhodko, i et interview med nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina. Men andet kunne han vel ikke sige? spørger UP.
 

28.12.01. Donetsk-klanen overtager finansministeriet

Ukraines præsident Leonid Kutjma har udnævnt Ihor Jushko til Ukraines finansminister. Inden udnævnelsen til denne post var Jushko finansministeriets statssekretær, oplyser den ukrainske præsident-administrations afdeling for kontakt med offentligheden ifølge UP.
    I et andet dekret løste Kutjma Ihor Mitjukov fra forpligtelserne som finansminister i forbindelse med overgang til et andet arbejde. Præsidenten udpegede Jushko til statssekretær i finansministeriet den 7. december. Folkedeputeret Jushko (fraktionen Ukraines regioner) er valgt i Donetsk og bestred posten so 1. stedfortræder for parlamentets finans-og bankvirksomhedsudvalg. Tidligere var han leder af "Ukraines første internationale bank" (Donetsk).
    Mitjukov har været finansminister siden februar 1997. I 1994-95 var han vice-premierminister med ansvar for finanser og bankvirksomhed for derefter - frem til februar 1997 - at være Ukraines regerings særlige udsending til Den europæiske Union med en vice-premierministers beføjelser.
 

28.12.01. Jusjenko utilfreds med den administrative ressource

Lederen af valgforbundet "Vores Ukraine" Viktor Jusjenko går ind for, at alle deltagere i valgprocessen får lige vilkår hvad angår adgangen til massemedierne.
    Den lige adgang til massemedierne er ifølge ham grundlaget for et retfærdigt og ærligt valg. I et interview til journalisterne under partiet "Solidaritet"s 2. kongres i torsdags påpegede han, at dette spørgsmål bør være underlagt offentlighedens kontrol.
    Ifølge Jusjenko bør de ens spilleregler "først og fremmest gælde adgangen til de statslige massemedier". Han slog til lyd for at støtte oprettelsen af borgersammenslutninger, som skal kontrollere den lige adgang til pressen: "Aktionen "Charter-4" er glimrende, og jeg kan godt lide "Din stemme".
    Desuden er Jusjenko imod brugen af den administrative ressource (ukrainsk forkortelse: adminresurs) ved valget. "Adminresurs, - sagde han, - arbejder såvel mod det enkelte menneske, som mod staten som helhed". Ifølge Jusjenko er "den administrative ressourse det sidste rudiment fra sovjetregimet".
    Som eksempel på brugen af adminresurs'en fremdrog Jusjenko den omstændighed, at han ikke fik adgang til den direkte Tv-udsendelse under sit besøg den 25. december i Tjerkasy. "Der var en eller anden, som gerne ville vide, hvad jeg sagde, så man kunne vise den Jusjenko, som de gerne ville se", skriver UP. Efter de foreliggende oplysninger styres Tjerkasy-regionen af medlemmer af SDPU (o).
    "Solidaritet"s kongres i går valgte i øvrigt at opstille følgende spidskandidater som led i partiets deltagelse i Viktor Jusjenkos blok "Vores Ukraine2:
- partiets leder Petro Poroshenko, valgt i 12. kreds i Vinnytsa-regionen, hvor han genopstiller.
- Volodymyr Pljutynskyj, oprindelig valgt for "Hromada" og ex-leder af agrofirmaet "Zorja".
- Viktor Korol, valgt i 202. kreds i Tjernivtsy-regionen og tidligere sous-chef i skattevæsenet.
- Jurij Karmazin, valgt i 134. kreds i Odesa-regionen, tidligere medlem af "Hromada"- fraktionen. Støttede noget overraskende Symonenko i 2. valgrunde i 1999. Er formand for anti-korruptionsudvalget i Radaen og leder af "Partiet til forsvarere af Fædrelandet".
- Roman Bezsmertnyj, valgt i 1998 på Det folkedemokratiske Partis (NDP) liste, som han imidlertid forlod i efteråret. Er præsident Kutjmas repræsentant i parlamentet.
    De delegerede på kongressen bekræftede, at de ønsker Viktor Jusjenko som formand for valgforbundet "Vores Ukraine".
    Foruden Solidaritet indgår også partierne Rukh, UNR, Reformer og orden, Kristelig folkeunion, Ukraines ungdomsparti, "Fremad Ukraine!", Det republikansk-kristelige Parti, Det liberale Parti og Kongressen af ukrainske Nationalister i Jusjenkos valgforbund. Desuden har over 70 borgersammenslutninger underskrevet en støttedeklaration til fordel for "Vores Ukraine".
 

29.12.01. Medvedtjuk om Melnitjenkos valgdeltagelse

Den tidligere major i Ukraines præsident livvagt Mykola Melnitjenko "kan selvfølgelig deltage i valget til Verkhovna Rada". Det meddelte den tidligere 1. viceformand for Ukraines parlament, dr. jur. Viktor Medvedtjuk ifølge UP.
    "Han kan deltage i valget som en hvilken som helst anden statsborger i Ukraine", sagde Medvedtjuk og tilføjede, at Melnitjenko i givet fald skal "udfylde de formularer", som lovgivningen kræver.
    "Vi har sågar haft folkevalgte, som var frihedsberøvede", - sagde Medvedtjuk.
    "Han skal personligt udfylde alle de nødvendige dokumenter og indlevere dem med henblik på registrering. Hvis man kan dokumentere, at han har gjort det personligt, så kan han ikke undgå at blive registreret", svarede Medvedtjuk, da han blev adspurgt, om det lovlige i at registrere Mykola Melnitjenko som valgkandidat.
    Ifølge Medvedtjuk kan den tidligere major i sikkerhedstjenesten også indlevere dokumenterne til valgkommissionen gennem "en betroet person".
    Medvedtjuk sagde endvidere, at såfremt Melnitjenko bliver deputeret, så vil han hilse på ham ved håndtryk.
En journalist: Hvis han bliver deputeret, så vil De hilse på ham ved et håndtryk?
Medvedtjuk: Hvorfor ikke?
Journalisten: Han er jo trods alt landsforædder...
Medvedtjuk: Hvem har fastslået det?
Journalist: Præsidenten...
Medvedtjuk: Det er domstolene der fastslår den slags i vores land.
 

31.12.01. Lytvyn indlagt efter trafikulykke lørdag

Lederen af den ukrainske præsidents administration og spidskandidaten i valgalliancen "For et samlet Ukraine", Volodymyr Lytvyn, kom lørdag morgen ud for et trafikulykke. En personbil af mærket Lada tørnede ind i den tjenestebil, som landets anden mest indflydelsesrige person befandt sig i. Ulykken kostede føreren af den bil, som påkørte Lyvtvyns bil, livet, oplyser UP.
    Volodymyr Lytvyn blev lørdag indlagt på privathospitalet "Feofanija" med hjernerystelse og meldes udenfor livsfare, meddelte cheflæge ved hospitalet Volodymyr Sviridov til nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina efter undersøgelsen af den tilskadekomne administrationsleder.
    Ifølge lægen fortsatte undersøgelsen af Lytvyns helbredstilstand lørdag, selvom Kutjmas administrationschef kan bevæge sig ved egen hjælp.
   Indenrigsministeriets Kyiv-center for kontakt til offentligheden kunne lørdag oplyse følgende detaljer om hændelsesforløbet i trafikulykken, som fandt sted på hovedvejen Kyiv-Obukhiv i sydgående retning, til UP.
    "Bilen af mærket "BA3 21063" med registreringsnummer "Y 5020 KI" ført af pensionist A. Pljuta, født i 1939, overtrådte groft færdselsreglerne ved på en lige og plan vejstrækning og i umiddelbar nærhed af den modkørende bil at køre over i modsatte vejbane, hvorved der skete et sammenstød med bilen "Toyota Landcruiser", som blev ført af en chauffør fra vognparken ved den statslige afdeling for sager". "I denne bil befandt Volodymyr Lytvyn sig".
    "Som følge af sammenstødet blev Ladaen svært beskadiget, mens dens chauffør omkom". Lytvyn blev kvæstet.
   Nyhedsbureuaet Interfaks-Ukrajina kunne ikke få et svar fra trafikpolitiet (DAI) på spørgsmålet om, hvor svære kvæstelser administrationschefen havde fået, eftersom cheflægen på det hospital, som Volodymyr Lytvyn blev bargt ind til, afviste at kommentere noget.
    Holosijivskyj afdelingen under indenrigsministeriets Hoveddirektorat i Kyiv har fået overdraget sagen med henblik på en evt. sigtelse for overtrædelse af straffeloven.
    Fra kilder i Kyivs trafikpoliti fik Interfaks-Ukrajina oplyst, at det vejafsnit, hvor trafikulykken skete, ikke var tungt trafikeret. Lytvyn var på vej til arbejde og hans bils hastighed var 80 km i timen. Lørdag faldt der sne i Kyiv og omegn, hvilket naturligvis vanskeliggjorde biltrafikken.
    Det mærkeligste ved denne ekstraordinære hændelse er i følge UP den omstændighed, at Lytvyns chauffør nogle få sekunder inden ulykken "fik et hjerteanfald". Med henvisning til "kompetente kilder" skriver UP, at det var den egentlige årsag til, at bilen mistede herredømmet og tørnede ind i den modkørende Lada.
    I den ukrainske sikkerhedstjenestes pressecentrum fik UP at vide, at man der endnu ikke havde nogle informationer om Lytvyns uheld. "Det hører ikke under vores kompetence", meddelte man i SBU i lørdags og tilføjede: "hvis det er en almindelig trafikulykke, så har vi ikke noget med den slags at gøre".
    I løbet af de senere år har en række fremtrædende ukrainske embedsmænd og parlamentsmedlemmer været udsat for trafikuheld. Således fik sekretær for det nationale sikkerheds-og forsvarsråd Jevhen Martjuk svære kvæstelser efter et trafikuheld i februar 2000.
Folkedeputerede Vjatjeslav Tjornovil og Oleksandr Jemets omkom i trafikulykker i hhv. 1999 og 2001. En række oppositionelle deputerede har beskyldt indenrigsministeriets såkaldte "dødspatruljer", angiveligt oprettet af den tidligere indenrigsminister Kravtjenko, for at stå bag Tjornovils og en række oppositionelle deputeredes død.
 

31.12.01. Forlag nægter at trykke Tymoshenkos aviser

Partiet "Batkivstjyna" (Fædrelandet) protesterer mod, at der er nedlagt en slags fogedforbud mod aviserne "Vetjernije Vesti" og "Slovo Batkivstjyny" - begge kontrolleret af den tidligere vice-premierminister Julia Tymoshenko - og appelerer til internationale organisationer med anmodning om at de sætter sig ind i situationen omkring ytringsfriheden i Ukraine og fordømmer "magthavernes anti-demokratiske handlinger".
    På en pressekonference i Kyiv fredag oplyste partiets repræsentanter, at forlaget "Presa Ukrajiny" ensidigt havde opsagt aftalen om udgivelsen af de to oppositinelle aviser, oplyser UP.
    Ifølge medlemmer af "Batkivstjyna" "vidner handlinger som disse om, at det nuværende regime, som klamrer sig til magten, politisk er totalt bankerot.
    Det understreges i "Batkivstjyna"s erklæring, at partiet vurderer det, som er hændt, som "et led i de kriminelle planer om at gøre brug af den administrative ressource til at få de oligarkiske partier valgt ind i parlamentet og skabe et pro-præsidentielt flertal".
    Ytringsfriheden i Ukraine "har en knebel i munden", sagde medlem af "Batkivstjyna"s politiske råd og parlamentets udvalg for ytringsfrihed og massemedier, Viktor Taran-Teren. "Det allermest uhyggelige er, at det kan ske for enhver", - tilføjede han.
    Forlaget "Presa Ukrajiny" sorterer ifølge Viktor Taran-Teren direkte under præsidentens administrations økonomiske afdeling.
    Chefredaktøren for avisen "Vetjerniji Vesti", Oleksandr Ljapin, påpegede, at den opståede situation "er en advarsel til alle trykkerier, som har tænkt sig at udgive oppositionelle blade".
    I en erklæring fra avisredaktionen, som er blevet lagt ud på Institut for masseinformations hjemmeside, hedder det, at "VV" samarbejder med forlaget "Presa Ukrajiny" fra grundlæggelsestidspunktet for tre år siden. Bladets journalister tvivler på, at en af landets største polygrafiske virksomheder ikke kan trykke en avis med et oplag på 80.000 af tekniske grunde, som er den årsag forlaget begrunder ophøret af samarbejdet med.
    "I forbindelse med indledningen af valgkampen har styret iværksat en blokade mod vores blad", - mener medarbejderne på "Vertjernije Vesti" og fremhæver, at forlagets holdning "altid har fremkaldt styrets utilfredshed". Journalisterne understreger, at "det styrende regime nu næsten totalt har isoleret den demokratiske opposition fra massemedierne" og konstaterer, at styret op til parlamentsvalget øger trykket mod de uafhængige medier på tværs af lovgivningen og dekretet om et ærligt valg.
    Forlaget "Presa Ukrajiny" afviste overfor nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina at kommentere den opståede situaiton med den begrundelse, at der var tale om "en sag mellem os og "Batkivstjyna" (Fædrelandet, red.)".
 
 

Copyright (c) Dansk-Ukrainsk Selskab og Ivan Nester