ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ

ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНЦЯ

 

Відповідно до Закону України від 04.03.2004р. № 1582-IV Про правовий статус закордонного українця, етнічні українці та особи, які народилися чи проживали в Україні, які в даний час є громадянами інших держав чи особами без громадянства, мають право отримати правовий статус закордонного українця та відповідне посвідчення.

Для отримання статусу закордонного українця треба надіслати поштою чи подати до закордонної дипломатичної установи України в країні постійного проживання або безпосередньо до Міністерства закордонних справ України (площа Михайлівська 1, 01018 Київ) такі документи:

1. Заяву про бажання отримати статус закордонного українця, у якій, окрім запитуваної інформації, бажано зазначити адресу та телефон.

2. Копію (закордонного) паспорта громадянина відповідної країни або посвідчення особи без громадянства.

УВАГА! Написання прізвища та імені у посвідченні відповідатиме їх написанню у зазначеному документі у відповідності з правилами міжнародної транслітерації.

3. Копію свідоцтва про народження або іншого документа, що доводив би Ваше етнічне українське походження чи територіальне походження з України (атестат про закінчення школи в Україні, трудова книжка, свідчення місцевого українського обєднання, церкви тощо).

4. Дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

5. Оригінал квитанції про сплату коштів у обсязі, еквівалентному 10 доларам США

За оформлення посвідчення справляється плата у валюті країни перебування заявника у розмірі, еквівалентному 10 доларам США.

Щодо оплати З-ЗА КОРДОНУ звертатися за реквізитами до українського посольства чи консульства.

Реквізити для сплати зазначених коштів В УКРАЇНІ:

а) Сума: еквівалент 10 дол. США

б) Призначення платежу: За оформлення посвідчення закордонного українця

в) Отримувач: Державне казначейство України

г) Банк отримувача: ОПЕРУ Державного казначейства України

д) Код отримувача: ЄДРПОУ 20055032

е) Код банку отримувача МФО: 820172

є) Рахунок: 31211219700001

ж) Код бюджетної класифікації: 24061700

з) Символ звітності банку: 219

и) Найближча адреса: філія Ощадбанку, вул. Володимирська 4, м. Київ

 

Контактна особа: другий секретар Управління з питань закордонного українства Ярослав Володимирович Сакаль, тел. 8 044 / 238 18 03.

 

 

 

Додаток
                                                        до Порядку
 
                                      Національна комісія з питань
                                      закордонних українців
 
                              З А Я В А
 
 
     Вважаючи себе українцем, прошу надати мені статус закордонного українця і видати відповідне посвідчення.
 
     Про себе повідомляю такі дані:
 
 
------------------------------------------------------------------
                            (прізвище)
 
------------------------------------------------------------------
                         (ім'я чи імена)
 
------------------------------------------------------------------
    (громадянство чи наявність статусу особи без громадянства)
 
------------------------------------------------------------------
                    (дата та місце народження)
 
------------------------------------------------------------------
                  (країна постійного проживання)
 
     Своє українське етнічне  походження  (походження  з України)підтверджую:
 
 
------------------------------------------------------------------
      (найменування документів, свідчення громадян України,
 
------------------------------------------------------------------
            свідчення закордонних українців, свідчення
 
------------------------------------------------------------------
          громадських організацій закордонних українців)
 
 
 
Місце і дата заповнення                                     Підпис

 

 

Hit Counter