"Disse 11 mia. kubikmeter gas tilhører RosUkrEnergo - et joint-venture, hvoraf 50 % tilhører selskabet "Centragas" og 50% tilhører "Gazprom". På tidspunktet for eksproprieringen opbevarede RosUkrEnergo denne gas i de ukrainske gaslagre med henblik på at videresende den til sine klienter i Europa.

Ifølge meddelelsen har "Centragas" haft konsultationer i sagen med de vigtigste internationale eksperter, som har bekræftet, både, at "Centragas" som indehaver af 50% af aktierne i RosUkrEnergo har ret til søgsmålet i henhold til betingelserne i Energicahrteret, og at søgsmålet kan stiles direkte til Ukraines regering, som 100% ejer af "Naftogaz Ukrajiny".

Man understreger i "Centragas", at Energicharteret (Ukraine er et af de lande, som har underskrevet charteret og er dermed bundet af dets bestemmelser) opererer med en tre måneder lang periode for konsultation mellem parterne. "Centragas" venter svar fra Ukraines regering og kontaktoplysninger, så man kan gå i gang med konsultationerne.

Formanden for "Naftogaz Ukrajiny", Oleg Dubyna, siger i en kommentar til meddelelsen, at RosUkrEnergo burde rette sine indvendinger mod "Gazprom". "Naftogaz" har nemlig købt denne gas af "Gazprom", og derfor må RosUkrEnergo udelukkende henvende sig til sin partner, og under ingen omstændigheder til Ukraine", sagde Oleg Dubyna. UP.

09.12.09. Jusjtjenko siger, at han ikke vil være premierminister hos Janukovytj

Præsident Viktor Jusjtjenko vil ikke være premierminister, hvis han taber præsidentposten, siger han i et interview med Tv-stationen ICTV.

"Jeg ved godt, hvilke fotos, som hænger der... Lad mig sige det lige ud - jeg vil ikke være premierminister!", sagde han i en kommentar til rygterne om, at han har aftalt med Viktor Janukovytj, at Jusjtjenko bliver premierminister efter valget.

"Jeg er en oprigtig ukrainer. Jeg er ikke en khokhol (nedsættende udtryk om ukrainere). Jeg vil ikke deltage i intriger med de kræfter, som ikke arbejder for Ukraine", understregede Jusjtjenko.

"Jeg vil ikke være premierminister, fordi jeg vil være præsident", tilføjede han. Jusjtjenko siger, at han er "selvsufficient i kampen".

"Hvis jeg fremlægger det, som jeg brænder og lider for, for denne nation, og den afviser mig, så vil jeg komme, bukke dybt og sige, at jeg vil tjene jer med hver eneste celle i min krop", siger Jusjtjenko.

Han ville ikke udelukke, at nationen vil træffe et andet valg, men det ville dog ikke være nogen tragedie for ham.

"Jeg tror, at min familie vil være meget glad. Jeg - Viktor Jusjtjenko - gør i min mors og min fars navn alt for at forhindre landet i at glide af sporet", sagde præsidenten og foreslog kryptisk, at hvis der er nogle, der gerne vil tilbage til 2004, så kunne de ligeså godt med det samme vende tilbage til 1999 (1999 var det år Jusjtjenko blev premierminister under præsident Kutjma, red.). UP.

13.12.09. IMF venter med den sidste tranche til efter valget

Præsident Viktor Jusjtjenko siger, at regeringen vil bruge den sidste tranche fra Den internationale valutafond til at afdrage på landets gæld for den importerede gas. Udtalelsen faldt under en tale i anledning af årsdagen for tildelingen af titlen "national" til Ternopils statslige tekniske universitet,

oplyser UNIAN.

Ifølge Jusjtjenko er en regeringsdelegation lige vendt tilbage fra Washington, hvor den bad om 2,3 mia. dollars for at kunne betale af på gasgælden. Præsidenten kritiserede endnu engang regeringen for at have optaget en masse lån. Han mindede om, at regeringen alene i budgetforslaget for næste år har forslået at sætte 22 mia. Hryvna af til betale renterne på de lån, landet har optaget. Ifølge Jusjtjenko skal disse lån tilbagebetales af børnene og børnebørnene.

Som tidligere oplyst bragte den amerikanske avis The New York Times den 10. december en artikel om, at IMF har udskudt udbetalingen af den sidste tranche på i alt 3,5 mia. dollars til efter præsidentvalget.

I en kommentar til denne artikel sagde 1. vice-premierminister Grygoriy Nemyrya den 11. december, at spørgsmålet om udbetalingen af IMF-lånets den 4. tranche til Ukraine lige nu er ved at blive klar til behandling i IMF's bestyrelse. UP.

18.12.09. Tymoshenko haler ind på Janukovytj

Viktor Janukovytj har mistet 1% af sin vælgeropbakning fra november til december. Det viser en meningsmåling gennemført af selskabet TNS. Sergij Tigipko, Julia Tymoshenko, Viktor Jusjtjenko, Volodymyr Lytvyn og Oleg Tiahnybok har allesammen øget ders tilslutning i forhold til november.

Ifølge meningsmålingen ville Janukovytj få 26,3% af stemmerne i 1. valgrunde, mens Tymoshenko ville komme på 2. pladsen med 18,6% af stemmerne. Tredjepladsen indtages af Sergij Tigipko med 5,6%, mens Viktor Jusjtjenko er rykket op på en 4. plads med 4,2%. Aresenij Jatsenjuk er faldet ned på en femte plads med 4,1% af stemmerne, mens Volodymyr Lytvyn indtager 6. pladsen med 3,1%.

Hvis Janukovytj og Tymoshenko mødes i 2. valgrunde, ville 34,5% stemme på Janukovytj, mens 29,9% ville stemme på Tymoshenko. 16,1% siger, at de ville stemme mod dem begge, 13,4% har endnu ikke taget stilling, mens 6,1% ville blive hjememe.

20.12.09. Valgkommissionen klager over manglende finansiering af valget

Forberedelsen af præsidentvalget er finansieret med mindre end 0,6%, siger Ukraines centrale valgkommission. Ifølge en talsmand for valgkommissionen i Kiev burde dette års midler til forberedelsen og gennemførelsen af præsidentvalget være blevet overført senest tre dage efter valgkampens officielle start, dvs. inden den 22. oktober 2009.

Situationen pr. den 18. december er den, at den ukrainske statskasse kun har afsat penge til den del af forberedelsen og afholdelsen af præsidentvalget, der vedrører udgifter til den centrale valgkommission, hvilket svarer til 0,6% af de samlede udgifter. Den centrale valgkommission har ifølge talsmanden budgetteret med, at kredsvalgkommissionerne skal bruge over 144 millioner hryvna.

Valgkommissionens talsmand understreger, at finansåret udløber den 31. december, hvorefter udgifter, der er planlagt i det gamle års budget, ikke længere vil være gældende. Derfor beder valgkommissionen regeringen om hurtigst muligt at gøre  finansministeriet og statskassen opmærksom, at en videre forhaling af udbetalingen af midlerne til forberedelsen og afholdelsen af præsidentvalget er uholdbar.

"Dette vil føre til forsinkelser i betalingerne for de udførte arbejder i 2009 og gøre det umuligt såvel for den centrale valgkommission som for kredsvalgkommissionerne at gennemføre de nødvendige forberedelser til valget, hvilket vil få en negativ effekt på forberedelsen til præsidentvalget", siger talsmanden Okhendovskyj.

Formanden for Den centrale valgkommission, Volodymyr Shapoval, siger, at han lige har sendt et brev til premierminister Julia Tymoshenko. Brevet er et aftryk af resolutionen fra valgkommissionen. Okhendovskyj kunne desuden oplyse, at statskassen i alt i 2009 burde have udbetalt over 712 millioner hryvna til præsidentvalget fordelt på Den centrale valgkommission, kredsvalgkommissionerne og de lokale valgkommissioner på de enkelte afstemningssteder. Der er således kun blevet udbetalt 0,6% af dette beløb.  UNIAN.

22.12.09. Jusjtjenko hudfletter Tymoshenkos energipolitik

Præsident Viktor Jusjtjenko har i et interview med den britiske avis The Sunday Telegraph og den spanske avis El Mundo gentaget sit synspunkt om, at regeringens politik fører til, at det ukrainske gastrasportsystem bliver afhændet til udlandet, oplyser præsidentens pressetjeneste. Præsidenten understreger, at regeringen har en fuldstændig uansvarlig holdning til det statslige olie- og gasselskab Naftohaz' økonomiske problemer.

Ifølge præsidenten befinder det ukrainske gasmonopol sig af flere årsager i en vanskelig situation, men, at hovedårsagerne er følgende: regeringens modvilje mod at hæve de interne gaspriser til et objektivt niveau kort tid inden valget og premierministerens manglende evne til at forhandle sig frem til en retfærdig gasleverance- og transitaftale med det russiske gazmonopol Gazprom.

"Tymoshenkos gaspolitik er den mest ubegavede politik i hele uafhængighedsperioden. Det er ikke bare populisme - det er firkantet kommunisme. Nej, ikke engang kommunisterne var gået med til en sådan politik. Man kan da ikke købe dyrere, end man sælger. Ukraine kan ikke købe gas til de højeste priser i Europa og transportere gassen mod den laveste betaling uden at hæve de interne priser", sagde præsidenten.

"Det er den direkte vej til en udtømning af Naftohaz' ressourcer og selskabets totale ødelæggelse. Målet med denne politik er ene og alene at overdrage det ukrainske gastransportsystem og forråde de statslige interesser til fordel for nogle politiske præferencer. Det vil jeg ikke tillade", understregede Jusjtjenko. UP.

23.12.09. Verdensbanken: Ukraines BNP faldet med 15% i 2009

Den tidligere finansminister i flere ukrainske regeringer, og en af landets førende økonomer, Viktor Pynzenyk, siger ifølge nyhedsbureauet "Ukrajinski Novyny", at det ukrainske bruttonationalprodukt i løbet af 2009 faldt med 15%. "Vi slutter året med et fald i BNP på 15%". Ifølge Pynzenyk var der ingen, der i starten af året forudså sådanne tal.

Den tidligere finansminister mener, at underskuddet på statsbudgettet i løbet af de første 11 måneder af 2009 udgjorde 88 mia. hryvna og kan i løbet af december stige med 15 mia. hryvna.

Som tidligere oplyst, har Verdensbanken bevaret sin prognose med hensyn til et fald i Ukraines BNP i 2009 med 15% og har forudset en årlig inflation på 14%.

Den ukrainske Nationalbank opererer med forventet en vækst i ukrainsk økonomi i 2010 på 3-4% og en inflation på 10%.

Første vice-formand for præsidentens sekretariat Oleksandr Shlapak mener, at det er realistisk med en BNP-vækst i 2010 på 3%. UP.

24.12.09. Valgkommissionen mangler penge til at gennemføre valget

Den centrale valgkommission i Kiev har pålagt Ukraines finansministerium og Skatkammeret at sikre finansieringen af udgifterne i forbindelse med gennemførelsen af præsidentvalget i Ukraine.

Det oplyses i valgkommissionens pressetjeneste, at man via en resolution har pålagt finansministeriet og Skatkammeret at overføre over 195 mill. hryvna til valgkommissionens konto senest den 24. december.

Desuden har medlemmerne af valgkommissionen henledt finansministeriets og Skatkammerets ansattes opmærksomhed på, at de er personligt ansvarlige for den manglende opfyldelse af de af valgkommissionens beslutninger, som er truffet indenfor rammerne af dens beføjelser, samt for at forhindre udøvelsen af borgernes rettigheder.

I Den centrale valgkommission påpeger man, at den kritiske situation omkring finansieringen af valget ikke har ændret sig pr. 23. december. Valgkommissionens udgifter er kun blevet dækket med et beløb på lidt over 1 million hryvna, svarende til 0,6% af de samlede udgifter i 2009.

"En videre forhaling af finansieringen af præsidentvalget fra Skatkammerets ansattes side kan føre til, at borgernes forfatningssikrede valgrettigheder bliver overtrådt og eksekveringen af dem bliver forhindret", påpeger Den centrale valgkommission. UP.

24.12.09. Janukovytj giver Tymoshenko skylden for den manglende finansiering

Lederen af Regionernes parti, Viktor Janukovytj, mener, at premierminister Julia Tymoshenko bærer et personligt ansvar for den manglende finansiering af præsidentvalget. Udtalelsen kom i dag under hans besøg i Perejaslav-Khmelnytskyj i Kiev-regionen, oplyser UNIAN.

Ifølge Janukovytj "har Tymoshenko et stort behov for personligt at styre statsfinanserne".

"Hun interesserer sig ikke for de 46 mill. ukrainske skatteyderes synspunkter. Hun bruger i dag disse statslige midler til at fremme egne politiske mål med udgangspunkt i hendes egen opfattelse og på baggrund af den dårlige økonomi og sociale situation, hvor folk er fattige og har brug for hjælp", sagde Janukovytj.

Han understreger, at man i dag kan tale om Tymoshenkos personlige ansvar for finansieringen af præsidentvalgkampen.

"Og når hun taler om, at nogen er bange for hende, så bør hun svare på, hvorfor hun ikke finansierer dette valg. Hun er bange for at finansiere det", sagde præsidentkandidaten, idet han understregede, at disse offentlige midler ikke er premierministerens personlige ejendom, men tilhører hele det ukrainske folk.

Desuden siger Janukovytj, at den føromtalte resolution fra Den centrale valgkommission i Kiev, som kritiserer den manglende finansiering af valgforberedelserne, er helt rimelig.

Ifølge præsidentkandidaten vil lovgivningens krav tvinge Tymoshenko til at udbetale CVK de penge, som er nødvendige for at afholde valget rettidigt, transparent og fair.  UP.

24.12.09. Tymoshenko har fået lov til at bruge guldvalutareserverne

Ukraine har aftalt med Den internationale Valutafond (IMF), at regeringen gerne må bruge nationalbankens guldvalutareserver til at dække underskuddet på statsfinanserne.

Det oplyser en ukrainsk kilde, som også kunne fortælle om resultatet af forhandlingerne, som en ukrainsk regeringsdelegation i disse dage har ført med IMF i Washington.

"Beslutningen om tildelingen af den næste tranche er endnu ikke taget, men der er opnået enighed om, at Ukraine kan bruge guldvalutareserverne til at dække det løbende underskud på statsfinanserne", siger kilden.

Som bekendt har en ukrainsk regeringsdelegation med deltagelse af vice-premierminister Grygorij Nemyria, fungerende finansminister Igor Umanskyi m. fl. i sidste uge ført forhandlinger i IMF's hovedkvarter i Washington om en fortsættelse af samarbejdet. UP.

27.12.09. Jusjtjenko går efter at tilbageerobre Vestukraine (eng.)

http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews[tt_news]=
35840&tx_ttnews[backPid]=27&cHash=84ab928b11

December 15, 2009

Taras Kuzio

Viktor Yushchenko has trailed badly in opinion polls in the last year with ratings of less than 5 percent, but has benefitted from the collapse of Arseniy Yatseniuk's election campaign (rankings of candidates in 2008-2009:
www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=91).

Yushchenko is now the main "Orange" competitor to Yulia Tymoshenko in Western Ukraine (EDM, October 16, November 3, 16, 20).

In foreign policy terms, Yushchenko is a different candidate to five years ago, when he presented himself as a centrist (patriotic) politician to broaden the appeal of national democrats like himself beyond their Western Ukrainian heartland (Ukrayinska Pravda, November 24). This strategy won Yushchenko the crucial swing region of central Ukraine and the presidency. Yushchenko's move away from centrist patriotism to nationalism in the 2010 elections echoes the retreat of Our Ukraine from central Ukraine, which won four Galician and Trans-Carpathian oblasts in 2006 and only Trans-Carpathia in 2007.

Yushchenko's nationalist platform is only a threat to Tymoshenko in the three Galician, and to a lesser degree in the four other Western Ukrainian oblasts. Yushchenko will compete with the rising contender Serhiy Tihipko, Viktor Yanukovych's election manager in 2004, for third and fourth place in round one.

When giving their vote to Yushchenko, Galician Ukrainians do so out of a misplaced fear that Tymoshenko's mix of pragmatism and ideology means she has sold out to Russia.  


 

In the 2004 elections, Yushchenko's "Ten Steps to the People" election program never mentioned NATO, Trans-Atlantic integration or even the EU (Our Ukraine has also not referred to NATO in any of its election programs). The only mention of foreign policy was a vague reference to Russia and Belarus (but nothing on the CIS). This unwillingness to highlight Yushchenko's pro-Western orientation was an outcome of his 2004 centrist-patriotic platform that sought to appeal beyond western Ukraine (www.president.gov.ua/docs/10krokiv.pdf).

Yushchenko's 2010 election program also makes no reference to NATO but does, unlike in 2004, state: "Together with European neighbors, we will strengthen the Euro-Atlantic system of collective security" (www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP0011). On the European Union, Yushchenko's 2010 election program calls for a visa-free regime and membership with the EU. The program overlooks the Free Trade Zone between Ukraine and the EU that will be signed next year.

Yushchenko has at least supported Ukraine's integration into NATO and the EU. Under the 1996 and 2006 constitutions, Yushchenko can appoint the Foreign and Defense Ministers, National Security and Defense Council (NRBO) secretary and Security Service chairman providing him with institutional control over Ukraine's security policy.

Four problems bedevil Yushchenko's foreign policy:

  1. The translation of Kuchma-era rhetoric on trans-Atlantic integration into action requires a president to work together with a parliamentary coalition and government of like mind. Addressing Yushchenko at the recent EU-Ukraine summit, European Commission President Jose Manuel Barrosso said, "I will speak honestly with you, Mr. President. It often seems to us that commitments on reform are only partly implemented and words are not always accompanied by action. Reforms are the only way to establish stability, and build closer ties with the EU" (Ukrayinska Pravda, December 4). During Yushchenko's five years in office there have been four governments, three of which have been "Orange." Yushchenko has only had good relations with one of the four governments and with only one of the three "Orange" governments led by Yuriy Yekhanurov in 2005-2006.
  2. The successful implementation of trans-Atlantic integration requires an understanding of the inter-connection between domestic and foreign policies, which Yushchenko has never understood. The consequences have been a domination of rhetoric over substance, as in the Kuchma era.
  3. Yushchenko has taken one step backwards compared to Kuchma with regard to his mis-use of the NRBO, whose four secretaries were chosen not for their experience in trans-Atlantic integration, but for their value in battling unfriendly governments. All four pale in comparison with Kuchma's NRBO secretaries, Volodymyr Horbulin and Yevhen Marchuk. The NRBO under Yushchenko has been used not to coordinate Ukrainian institutions on national security, but as an alternative government to Tymoshenko and Viktor Yanukovych.
  4. In 2005-2006 the EU failed to rise to Ukraine's democratic breakthrough because of a lack of strategic vision, enlargement fatigue and constitutional chaos. The US and NATO did rise to the occasion and a Membership Action Plan (MAP) could have been offered to Ukraine in Riga in November 2006. The US and other NATO members sympathetic to Ukrainian membership pushed for an "Orange" coalition to be established quickly after the March 2006 elections, which would have been followed by President George W. Bush's visit to Ukraine in June and a MAP in November. Yushchenko's hostility to the return of Tymoshenko as Prime Minister undermined this plan, which was ultimately undone when an "anti-Orange" and anti-crisis coalition was established in July. Prime Minister Yanukovych told NATO in Brussels two months later that Ukraine was not interested in receiving a MAP. From 2007 onward Ukraine's trans-Atlantic integration was hamstrung by a combination of Ukraine and then Yushchenko-fatigue and Germany's increasingly independent line in the EU and NATO and Russia-first foreign policy.
From 2007 onward Ukraine’s trans-Atlantic integration was hamstrung by a combination of Ukraine and then Yushchenko-fatigue and Germany’s increasingly independent line in the EU and NATO and Russia-first foreign policy.
 
 


 

Three Ukrainian factors led to skepticism in Western Europe towardsYushchenko's rhetoric on Trans-Atlantic integration. Frequent governmentturnovers negatively impacted upon the ability of three "Orange"governments to launch information campaigns in support of NATOmembership which has remained at 20 percent throughout Yushchenko'spresidency (polls conducted between 2002-2009: www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=46). Moreover, political instability and elite in-fighting was repeatedly raised by Germany as a concern.

During the election campaign Yushchenko continues to hurl insults at Tymoshenko on a daily basis, calling her "homeless" and a "bum." Finally, the Party of Regions alliance with Russian nationalist-separatists in the For Yanukovych! Bloc in the Crimean parliament led to the first ever violent anti-American/NATO protests in the Crimea. These de-railed joint military exercises with NATO that had peacefully occurred for a decade under Kuchma.

Yushchenko's 2010 election program is more pro-Western than in 2004, but following five years of a widening gulf between rhetoric and substance few Ukrainians believe in his ability to deliver on foreign (or domestic) policies. When giving their vote to Yushchenko, Galician Ukrainians do so out of a misplaced fear that Tymoshenko's mix of pragmatism and ideology means she has sold out to Russia (www.day.kiev.ua, November 12). In reaching this conclusion, they forget that Tymoshenko's 2010 centrist-patriotic election program is not fundamentally different to the platform upon which Yushchenko won the presidency five years ago.