29.12.11. Tymoshenko and her defense team refuse further participation in appeal hearings

20.12.11. EU og Ukraine har afsluttet forhandlingerne om en associeringsaftale (læs længere nede på denne side)

08.12.11. Janukovytj har underskrevet ny valglov (læs længere nede på denne side)

06.12.11. Cimber-milliardær tjener fedt på EM i fodbold

04.12.11. The last round of negotiations on the EU/Ukraine Association Agreement

04.12.11. Ukraine: new electoral regulations are in effect

04.12.11. Ukraine’s President balances out groups of influence

25.11.11. Prosecutor vows to press more cases against Tymoshenko

25.11.11. Ukraine’s elite is going neither West nor East. It is entrenching itself

30.10.11. Ukraine fastholder krav om medlemskabsperspektiv i EU-aftale (eng.)

27.10.11. EU-parlamentets resolution om Ukraine (eng.)

25.10.11. EU-parlamentet ventes at stemme for aftale med Ukraine

22.10.11. Yanukovych ready to postpone signing of association agreement with EU?

22.10.11. Completion of Ukraine/EU negotiations on DCFTA

14.10.11. Yulia Tymoshenko sentenced

05.10.11. Ukraine's Association Agreement with the EU: technically possible this year

05.10.11. Poor Ukrainian-Russian Ties Reflect Yanukovych-Putin Relationship

25.10.11. EU-parlamentet ventes at stemme for aftale med Ukraine

EU-parlamentet har godkendt en resolutionssluttekst angående en Associeringsaftale mellem EU og Ukraine, oplyser "Deutsche Welle".

Slutteksten blev et kompromis mellem de forskellige fraktioner i EU-parlamentet. Den endelige afstemning om resolutionen finder sted på torsdag.

Ifølge den socialistiske EU-parlamentariker Marek Sivec var hans fraktion imod at stoppe forhandlingerne om en associeringsaftale.

"Efter min mening er der ikke nogen indbyrdes afhængighed mellem sagen mod Julia Tymoshenko og Associeringsaftalen", sagde Sivec.

Samtidigt gav repræsentanten for Det europæiske Folkeparti - det ukrainske "Batkivsjtjynas" søsterparti - Elmar Brock udtryk for det synspunkt, at der er gode chancer for at underskrive Associeringsaftalen mellem EU og Ukraine inden årets udgang.

"Denne aftale er gensidigt fordelagtig. Men vi må ikke glemme, at EU er et fællesskab, som baserer sig på fælles principper. Vi kan ikke "sælge vores sjæl" i en forfølgelse af vores interesser. Vi skal kunne se, at der er garanti for mindstestandarderne for en retsstat, og at oppositionen ikke bliver automatisk forfulgt", understregede Brock.

Samtidigt sagde deputeret for De Grønne, Rebecca Harms, at EU-parlamentarikerne med resolutionen gerne vil sende et klart signal til Ukraine om, at de ikke spøger. Hun understregede, at der i dokumentet klart står: såfremt der ikke kommer "stabile demokratiske forhold" i Ukraine, som et uafhængigt retssystem (herunder afskaffelsen af selektiv retsforfølgelse som i tilfældet med Tymoshenko) og pressefrihed, vil Associeringsaftalen med Ukraine ikke blive ratificeret og derfor ikke træde i kraft.

I betragtning af, at repræsentanterne for alle politiske kræfter har sagt god for resolutionsteksten, vil den efter alt at dømme blive godkendt ved afstemningen den 27. oktober. UP.

08.12.11. Janukovytj har underskrevet ny valglov

Ukraines præsident Viktor Janukovytj har underskrevet loven "Om valget af Ukraines folkedeputerede", som parlamentet vedtog den 17. november, oplyser præsidentens hjemmeside under henvisning til lederen af præsidentens administration, Sergiy Lyovochkin.

Janukovytj roste "konsolideringen af alle politiske partier i parlamentet omkring valgloven".

"Den nye lov er blevet til i et samarbejde med hjemlige og internationale eksperter, lever op til de internationale standarder for demokrati og er en opfyldelse af respektive internationale forpligtelser", hedder det i pressemeddelelsen.

Janukovytj mener, at det kommende parlamentsvalg, som vil blive afholdt efter den nye lov, "vil være demokratisk og et vidnesbyrd om det ukrainske folks frie viljesytring". 

Som bekendt har den nye valglov indført et blandet valgsystem med 50% valgt i enkeltmandskredse og 50% valgt efter forholdstalsvalg, hævet spærregrænsen fra 3 til 5% og forbudt blokkes deltagelse i valget. Ukrayinska Pravda.

20.12.11. EU og Ukraine har afsluttet forhandlingerne om en associeringsaftale
Underskrivelsen af en associeringaftale mellem Ukraine og EU afhænger af demokratiske reformer i Ukraine, meddelte lederne af EU Jose Manuel Barrozo og Herman van Rompey.

"Vi har afsluttet den politiske del af forhandlingerne om en associeringsaftale. Når alle de tekniske detaljer er på plads, vil vi kunne parafere den (underskrive foreløbigt). Det næste skridt vil så være en egentlig underskrivelse af aftalen og dens ratificering", sagde van Rompey.

Han påpegede, at der i en fælleserklæring fra de europæiske ledere og præsident Viktor Janukovytj konstateres, at underskrivelsen og ratificeringen af aftalen vil finde sted under forudsætning af demokratiske ændringer i Ukraine.

Barrozo bekræftede desuden, at realiseringen af aftalen afhænger af demokratiske ændringer i Ukraine.

"Forhandlingerne var svære, men denne aftale er ambitiøs. Hurtigheden af dens realisering afhænger af Ukraines respekt for retsstaten og alle andre fundamentale værdier", sagde han.

Desuden betegnede van Rompey straffesagen mod Julia Tymoshenko som "politisk motiveret". UP.

Ifølge Ukraines vice-udenrigsminister Pavlo Klimkin, som har stået i spidsen for forhandlingerne om en associeringsaftale mellem EU og Ukraine, kan paraferingen af aftalen ske om et par måneder. Hele associeringsaftalen og den dybe og altomfattende frihandelsaftale er et meget omfattende dokument, der fylder i alt ca. 1800 sider. Dele af aftalen mangler endnu at blive reguleret lingvistisk og gennemgået grammatisk. Kanal 5.