Ukrainernes holdning til spørgsmålet om at tildele russisk status som det 2. officielle sprog i landet efter ukrainsk:

%/måned 10/2009 03/2010 04/2010 09/2010 01/2011 04/2011 02/2012 06/2012 07/2012
Ja 52 54 46 45 44 44 45 45 41
Nej 41 40 46 47 48 47 46 48 51
Ved ikke 8 7 7 8 8 8 8 7 8

 

Undersøgelsen er gennemført af meningsmålingsinstituttet "Rating".