Medlemskab

Et medlemskab af Dansk-Ukrainsk Selskab koster 250 kr. årligt for folk i den erhvervsaktive alder. For pensionister, efterlønnere, seniorpensionister, personer under uddannelse (studerende) eller au-pair koster det 150 kr. årligt. Virksomheder eller institutioner kan opnå et kollektivt medlemskab for 500 kr. om året.

Der er desuden mulighed for at tegne et husstandsmedlemskab for ægtefæller eller samlevende. Det koster 300 kr. årligt for to erhvervsaktive ægtefæller/samlevere og 200 kr. årligt for et pensionistægtepar eller ægtefæller/samlevende under uddannelse. 

Du er velkommen til at udfylde skemaet her på siden og sende det til Dansk-Ukrainsk Selskab, hvorefter Du vil få tilsendt medlemsblad, velkomstbrev og girokort. Husk også at anføre dit postnummer. Vores Danske Bank konto har registreringsnummer 1551 og kontonummer 0000644145. Du kan også benytte Mobile Pay: (nr. 2679 1849).

Navn

Adresse

Telefonummer

Email-adresse

Profession

Copyright (c) Dansk-Ukrainsk Selskab