Forholdet mellem Ukraine og Rusland - historisk og aktuelt

Tilbage

Ivan Nester Nielsen

Cand. mag. i øststatskundskab og historie fra Københavns Universitet (1994).

f. 1966.

Formand for Dansk-Ukrainsk Selskab siden 1996.

Begyndte at interessere mig for Ukraine på universitetet (i starten af 90’erne).

Modtog i 2009 den ukrainske stats Meritorden af 2. grad af Ukraines præsident.

Organiserede i 2009-10 opstillingen af Shevchenko-monumentet i København.

Har arbejdet 12 år med udsatte borgere i kommunalt regi. I dag selvstændig tolk og konsulent.


Forholdet mellem Ukraine og Rusland – historisk og aktuelt

1. del: Skytherne, Sarmaterne, Anterne, Kiev-riget, Kiev, mongolerne, Muscovys opståen og ekspansion. Varighed: ca. 40 minutter.

Pause inkl. spørgsmål til 1. del.

2. del: 1800 - til i dag. Varighed: ca. 45 minutter.

Spørgsmål til 2. del. Afslutning.

Ukraine - Rusland – historisk og aktuelt

Kold luft mellem præsidenterne

EU (Merkel og Hollande) som mægler. Normandiet-formatet.

Den historiske rivalisering

Kiev grundlagt i 500-tallet

Moskva grundlagt i 1100-tallet

To vidt forskellige udgangspunkter

Det territorium, som i dag udgøres af Ukraine, grænsede op til De antikke stormagter: Persien, Grækenland, Romerriget og Germania og blev derfor tidligt præget af disse kulturer, fra ca. 700 f. kr.

Det territorium, som i dag udgøres af Rusland, kom først i kontakt med vestlige kulturer fra ca. 700 e. Kr.


I 1000-700 (f. Kr.) BC er Ukraine beboet af Proto-slavere og Indo-iranere (kimmerer)

750 BC: Proto-slaverne og proto-skytherne (iranerne).

Allerede i 1000-tallet BC (f. Kr.) er Ukraine således befolket af indo-iranere og (proto)-slavere

Typisk indo-iraner (perser):

Typisk slaver:

Ukraine i 700-200 BC: Skytherne (et indo-iransk rytterfolk) tager kontrol med landet ET

Skythernes invasion og blanding med proto-slaverne.

Fra 700 BC: disse to etniciteter blandes (inden for Ukraine).

Typisk indo-iraner (perser):

Typisk slaver:

Ukraine i 200 BC-200 AD - Sarmaterne afløser skytherne. Sarmaterne er en blanding af skythere og proto-slavere.

Sarmatien på et kort over Europa i år 50 AD

Sarmatien på et kort over Europa i år 125 AD

Ukraine i 200-375 AD: Goterne bosætter sig i Ukraine. Det gotisk-sarmatiske rige opstår.

ca. 400 AD. Hunnernes invasion ødelægger det gotisk-sarmatiske rige.

Ukraine i ca. 500 AD. Udkrystalliseringen af stammen Antes.


1. Proto-slaverne og indo-iranerne => sarmaterne.

2. Sarmaterne og goterne => anterne


3. Anterne (Antes) –> de præukrainske stammeforbund -> Ruthenerne -> Ukrainerne.


Eksempler på ukrainere i dag – en blanding af slaviske og indo-iranske træk.

Eksempler på ukrainere i dag – en blanding af slaviske og indo-iranske træk.

Eksempler på ukrainere i dag – en blanding af slaviske og indo-iranske træk.

Eksempler på ukrainere i dag – en blanding af slaviske og indo-iranske træk.

Eksempler på ukrainere i dag

………………

Ukraine og Rusland: to vidt forskellige udgangspunkter

Muscovy var som udgangspunkt befolket af ugro-finner og var længe et udkantsområde

Muscovys oprindelige befolkning udgjordes af ugro-finske (uralske) folk – Mari, moksha, udmurt, kareller mv.


Ugro-finner i dagens Rusland

Finnerne, balterne og sarmaterne

Europæiseringen af Muscovy

Fra det 10. årh. e. Kr. (under Kiev-riget) begynder en migration fra Ukraine til Muscovy, som over tid gør Muscovys befolkning mere europæisk (jf. de to næste slides)

Ligger til grund for Muscovys ekspansion.

Den genetiske afstand til ukrainerne ud fra Y-kromosom analyse fra 2007.

Den genetiske afstand til ukrainerne ud fra X-kromosom-analyse fra 2007.

Kiev-riget: 882-1240.

Vikingetiden (700-1000 e. Kr.): sejlrute fra Norden til Byzans ad Borisfen (Dnipro).

Rurik-dynastiet grundlægger Kiev-riget

Nestor-krøniken:

   Efter 862 e. Kr. inviteres den skandinaviske fyrst Rurik til Novgorod.

Ifølge vestlige kilder bliver dansk-slesvigske Rorik af Hedeby i 867 e. Kr. drevet ud af Frisland. Rurik dør i 879.

I 882 sejler Ruriks søn Igor og hans værge Olegs flåde fra Novgorod sydpå og erobrer Kiev. Kiev-staten grundlægges.

1018: Tysk biskop T. von Merseburg skriver om danske hirdsmænd i Kiev.Rurik-dynastiets grundlæggere

Rurik af Hedeby

Igor søn af Rurik

Rurikerne: Sviatoslav the Viking (942-972)

Rurikerne: Volodymyr den Hellige

Rurikerne: Yaroslav den Vise (1015-1054)

Rurikerne: Volodymyr og Mstislav (1113-1132)

Volodymyr Monomakhos (sønner Mstislav, Yuriy m. fl.)

     Mstislav I (datter Ingeborg)

1147: ”Det sorte får” Yuriy Dolgourukiy grundlægger Moskva.

(1099-15. maj 1157) var en Rurik- fyrste og grundlægger af byen Moskva. Dolgoroukiy var Storfyrst af Kiev fra september 1149 til april 1151 og igen fra og med marts 1155 til maj 1157.

Han spillede en central rolle i overførslen af ​​den politiske magt fra Kiev til Suzdal efter hans ældre bror Mstislav den Stores død.

Myrdet i Kiev i 1157.


1169: Kiev-blodbadet ved Andrey Bogouliubskiy – den første Muscovy-regent.

Bogouliubskiy brændte Kiev ned til grunden som hævn for mordet på sin fader Youriy Dolgourukiy og fratog Kiev det hellige Gudmoder ikon - det største relikvie i Kiev-staten.

Det havde i Kiev-riget været  kutyme, at fyrsterne skånede civilbefolkningen i andre af Kiev-rigets fyrstendømmer. Men Bogouliubskiy brød med denne tradition.

Parallel til det Stockholmske blodbad, men i langt større målestok.

Mongolernes erobring af Kiev i 1240. Efterfølgerstaten Galicien-Volynien (1245-1349)

Moskvas (Muscovys) ekspansion.

Efter den mongolske erobring af Kiev-riget (i 1240) tilbyder Moskva sig som vasal og skatteopkræver på vegne af mongolerne.

Det europæiserede Muscovy (jf. tidl. slides) udnytter dernæst sin position til fra 1240-1480 at underlægge sig nabofyrstendømmerne.

Efter i 1480 at have smidt mongolerne ud, begynder Muscovy at ekspandere østover.

Fra ca. 1650 udnytter Muscovy den polsk-ukrainske konflikt og begynder en ekspansion vestover.


Ukraine under Litauen fra 1360 og Polen fra 1560

1648-51: Kosakkernes oprør mod Rszechpospolita. Blodig borgerkrig.

Hetman Bohdan Khmelnytskyi. Pereyaslav-aftalen (1654).

Hetman Ivan Vygovskyi. Slaget ved Konotop (1659)

Ukrainsk-krimtatarsk styrke under Vygovskyi tilføjer i 1659 den moskovittiske hær et alvorligt nederlag.

Kun intern splittelse i kosakkernes lejr forhindrer et totalt moskovittisk nederlag.

Slaget ved Konotop blev første gang markeret officielt i 2009.

Kosakstaten (1648-1667)

1686: Ukraine deles mellem Polen og Muscovy

Hetman Ivan Mazepas (1639-1709) oprør.

Ruslands kejserinde Katarina II (1729-1796)

1772-95: Katarina II’s ekspansion vestover

år 1800: de ”sydrussiske” provinser under det russiske imperium

Pause og spørgsmål

Nationalromantikken (1800-1861)

Opstår i Tyskland: (Schiller, Grimm brdr., Goethe, Herder og Hegel). Påvirker nabolandene, C-Ø Europa og Ukraine.

Før: renæssancen, barokken og oplysningstiden ophøjede fornuften. Styreform: absolutisme, enevælde ”af Guds nåde”.

Nu: romantikken ophøjer almuens sprog og kultur.  Følelser (modsat fornuft) ses som noget positivt. Styreform: Konstitutionelt monarki på et nationalt og folkeligt grundlag.

National-romantikkens 3 faser (jf. Hroch):

1) akademisk (Kharkiv romantikerne; fra 1790’erne),

2) sproglig (Kharkiv universitet; fra 1804)

3) politisk (Taras Shevchenko/Skt. Petersborg diasporaen).

Ukraines nationaldigter: Taras Shevchenko

Taras Shevchenko

Hans forældre var livegne bønder. Hans godsejer tager ham i 1828 med til Vilno, hvor Taras begynder at uddanne sig til maler.

De flytter i 1831 til Skt. Petersborg. Taras bliver i 1838 løst fra livegenskabet og optaget på det imperiale Kunstakademi. Historiske sidestudier.

Det ukrainske miljø i Skt. Petersborg er med til at forme Taras. Han begynder at skrive nationalromantiske digte.

Gennembrudsdigtet er det anti-russiske digt ”Kataryna” fra 1838.  Shevchenkos poesi spiller på nationalfølelsen og glorificerer Ukraines fortid, især den autonome kosakstat, der eksisterede i 1648-1775.

Hans digte er polemiske og dermed politiske (3. fase iflg. Hroch).


I 1840 udkommer Shevchenkos første digtsamling ”Kobzar” (barden).

Кохайтеся, чорнобриві,  (Dyrk elskov, I sortbrynede)

Та не з москалями, (Men bare ikke med moskali (”moskali” betyder omtrent ”de forbistrede russere”.

Бо москалі — чужі люде, (For moskali er fremmede folk)

Роблять лихо з вами. (De gør jer fortræd)

Москаль любить жартуючи, (En moskal elsker sarkastisk)

Жартуючи кине; (Sarkastisk vil han forlade jer)

Піде в свою Московщину, (Han vil rejse hjem til sit  Muscovy)

А дівчина гине... (Катерина, 1838) (Mens pigen går til grunde).

Kateryna som symbolet på Ukraine. (1840)

Khmelnytsktyi dekonstrueres, fordi han lukkede moskovitterne ind.

Kritik af den ukrainske overklasse

      Дніпро, брат мій, висихає, Мене покидає, І могили мої милі Москаль розриває... Нехай риє, розкопує, Не своє шукає, А тим часом перевертні Нехай підростають Та поможуть москалеві Господарювати, Та з матері полатану Сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, Матір катувати».

      1843

Min broder Dnipro bliver tørlagt

og forlader mig,

Og mine kære gravhøje

Bliver gravet op af moskovitten…

Lad ham bare rode og grave,

På jagt efter fremmed guld

Alt imens vendekåberne

Vokser op og hjælper

Moskovitten med at herske,

Og frarøve moderen hendes

Sammenlappede skjorte.

Kom så, I umennesker, og hjælp

Med at mishandle moderen”.


Paradigmeskift

Shevchenkos digtning baner vejen for en ukrainsk nationalfølelse, der fordrer national uafhængighed fra Rusland, men er også stærkt kritisk over for polakker og jøder

Hans digte rummer også  en klar social protest.

Paradigmeskift fra ”provins” til ”nation”. ”Ukraine” bliver lig med nation.

I 1847 fængsles og forvises Shevchenko. Han bliver løsladt i 1857, men dør allerede i 1861.


Liberal nationalisme (1861-1916)

Den nationale bevidsthed skal opbygges gennem uddannelse og folkeoplysning.

Evolution og ikke revolution er vejen frem. 

Liberale, konstitutionelle og demokratiske ideer i centrum.

Forsigtig kritik af absolutismen.

Ukrainsk liberalnationalismes hovedskikkelser

Mykhaylo Dragomanov (1841-1895)

Ivan Franko (1856-1916)

Dragomanovs hovedteser

Demokrati (parlamentarisk styre, borgerne tildeles demokratiske rettigheder og friheder);

Føderalisme (decentralisering, indførelse af selvstyre, staten opbygges nedefra, Ukraine som autonomi inden for en russiskledet føderation);

Europæisme (Ukraines bånd til Vesteuropa er kilden til en progressiv udvikling);

Kulturalisme (frihedskampen skal føres udelukkende med folkeoplysende metoder);

Evolution (pragmatiske og moderate krav og stimulering af reformprocessen nedefra).


Den ukrainske revolution i 1917-21

1917-21: Imperiets sammenbrud og den ukrainske revolution

I starten (1917-18) nærer den ukrainske UNR-regering håb om kompromis med Lenins russiske bolsjevikker - fælles oppositionelle fortid i de fem Dumaer (1905-1917).

Men de russiske bolsjevikker ønsker at  udrydde den gamle orden, oprette proletariatets diktatur og udslette alle klassefjender og modstandere.

Lenins bolsjevisme er fundamentalistisk og elitær, selvom den bygger på marxisme og historisk materialisme. 

Bolsjevikkernes løfter om nemme løsninger og hadretorik om at myrde burgøjserne og give folket fred, brød og jord, vinder genklang hos dele af befolkningen i Rusland.

Ukrainerne er i undertal i de ukrainske byer.

Den etniske sammensætning i de ukrainske byer i ca. 1920:

Væksten i andelen af etniske ukrainere i de ukrainske storbyer i løbet af det 20. århundrede:


Kyiv 1919: 23%, 2001: 82% 

Kharkiv 1926: 38%, 2001: 62% 

Odessa 1926: 17%, 2001: 61% 

Dnipropetrovsk 1926: 36%, 2001: 72% 

Lviv 1931: 16%, 2001: 88%

Zaporizhya 1926: 47%, 2001: 70%

Mykolayiv 1926 30%, 2001: 72%

Kherson 1926: 36%, 2001: 75%

Donetsk 1926: 26%, 2001: 46%


1921: Ukraine deles mellem Polen og Sovjetrusland

Brest-Litovsk fredens betydning

I Brest-Litovsk (marts 1918) blev bolsjevikkerne tvunget til at anerkende Den ukrainske Folkerepublik (UNR). 

Da Ukraine i 1922 så skal indlemmes i USSR som UkrSSR, må sovjetleder Lenin nødtvunget gå med til en grænsedragning mellem RSFSR og UkrSS, som nogenlunde svarer til UNR’s 1918-grænser.

1922: Ukr SSR skal være ”national i sin form, men socialistisk i sit indhold”.

1920’erne: de ukrainske kommunister er nødt til at gå ukrainiseringsvejen for at have et minimum af legitimitet. Nationalkommunisme.

Reaktionen på nederlaget til bolsjevismen: integral nationalisme

Fra 1920’erne udvikles i det polskkontrollerede Vestukraine den integrale (fundamentalistiske) variant af den ukrainske nationalisme.

Ophavsmanden til denne ideologi er Dmytro Dontsov (1883-1973).

Fra 1922 til 1939 er han redaktør for Polens førende ukrainske tidsskrift ”Visnyk”.

Den polske præsident (1925-35) Josef Pilsudski ser ukrainerne som en buffer mod den russiske bolsjevisme og tolererer ”Visnyk”.

Dmytro Dontsov – grundlæggeren af den ukrainske integralnationalisme.

Hovedteser i Dontsovs hovedværk ”Nationalisme” fra 1926.

Ukraine tabte til bolsjevikkerne, fordi den ukrainske elite var alt for blødsøden og humanistisk i holdningen til Rusland.

Ukraine har derfor brug for en ny elite, der arbejder for en national revolution og et totalt brud med Rusland (politisk, økonomisk og kulturelt).

Den fundamentalistiske russiske bolsjevisme skal modsvares af en fundamentalistisk ukrainsk nationalisme.

Parallel til noget vi kender i dag (?): IS og anti-IS.
Hovedteser i integralnationalismen

Ukraine er en del af den vestlige civilisation.

Rusland er Den gyldne hordes arvtager. 

Nationen er den vigtigste aktør i international politik, uanset hvilken klasse, der har magten.

Historisk idealisme.

Reaktion på et ukrainsk nationalt trauma.

Ukraine kan kun overleve som nation, hvis den bryder alle bånd til Rusland.


Hovedteser i integralnationalismen (fortsat)

Opgør med oplysningstiden, humanismen og den historiske materialisme.

Ophøjelse af middelalderens og korstidens dyder (følelser, vilje, affekt, handling, intuition, aggression, dogmatisme, tro og mystik).

En ny og fanatisk revolutionær elite skal erobre de ukrainske massers bevidsthed og lede en revolutionær omvæltning.

1929: Organisationen af ukrainske nationalister (OUN) dannes.

OUN er i høj grad inspireret af Dontsov. Men udarbejder dog et selvstændigt program.

OUN godkender brugen af vold og terror i kampen for en suveræn ukrainsk stat. Statens uafhængighed er vigtigere end styreformen.

OUN er både anti-russisk og anti-polsk og begår flere terrorhandlinger i 30’ernes Polen.

Sovjetukraine i 1930erne: Holodomor og udrensninger som svar på 1920ernes ukrainisering.

Fra begyndelsen af 1930erne frygter Sovjetleder Stalin invasion fra Vestmagterne og deres annektering af Ukraine. 

Han iværksætter derfor Hungersnøden (1932-33) for at styrke det prosovjetiske element i Ukraine. Dertil kommer omfattende udrensninger.

3-5 millioner ukrainere dør. 25 lande anser i dag Holodomor for at være et folkedrab på den ukrainske nation.

Kort over hungersnøden i 1932-33

Ukraine under 2. verdenskrig

Stepan Bandera (foto) bliver i 1940 leder af OUN’s revolutionære fløj - OUN (B).

Født i Vestukraine. Leder af OUNs revolutionære fløj fra 1940 til 1959.


Bandera sidder i fængsel i 1936-39, hvor han genlæser Dontsovs værker, og ender med den konklusion, at ukrainerne bør sætte lid til egne kræfter, fordi ingen andre er interesseret i Ukraines uafhængighed. 


UPA’s væbnede kamp i 1942-52

1942: OUN (B) opretter Ukraines oprørshær - UPA.

I 1943-44: etnisk udrensning af polakker i Vestukraine (Volynien).

Indtil 1952 kæmper UPA mod sovjetiske sikkerhedstropper i Vestukraine.

I 1952 får UPA amnesti og går ind i den ukrainske dissidentbevægelse.

Ukraines demografiske udvikling i  det 20.århundrede

Ukraine efter 1945 og 1954. Helstat – ja. Suverænitet – nej.

Nationalisterne og dissidentbevægelsen

1960’erne: Nationalisterne sætter sig på Sovjetukraines dissidentbevægelse.

Afvisning af samarbejde med andre sovjetdissidenter, fordi man frygter, at det nationale spørgsmål vil blive overskygget af andre dagsordener (f.eks. menneskerettigheder og borgerlige rettigheder).

I 60’erne: politisk liberalisering og ukrainisering af uddannelsessystemet.
Ukrainske kommunistiske partichefer (1938-1963)

Leonid Brezhnev, Sovjetunionens leder 1964-82

Leonid Brezhnev

Født i Kamenske (Dniprodzerzhynsk) i Ukraine


Battles/warsWorld War II Vietnam War Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia War of Attrition Sino-Soviet border conflict Soviet war in Afghanistan

Dissidentbevægelsens leder i 1963-1991 – Viacheslav Chornovil.

Dissidentbevægelsen (fortsat)

60’erne: Ukraines kommunistparti (KPU) påvirkes i en national-kommunistisk retning.

Starten af 1970’erne: Nationalistisk undergrundslitteratur cirkulerer som ”Samvydav” (”Samizdat”). ”Ukrayinskyi Visnyk” fra 1970, redaktør Viacheslav Chornovil.


National-kommunistisk partichef, Petro Shelest (1963-1972) - Ukrainisering.

Stalinistisk partichef Volodymyr Shcherbytskyi (1972-1989). Russificering.

Chornobyl-ulykken i 1986

Kommunismens sammenbrud

Chornobyl-ulykken i 1986 får Glasnost til at accelerere i Ukraine, hvorefter nationalistisk litteratur cirkulerer fuldstændig frit.

1990: første frie parlamentsvalg. Samtlige ukrainske partier bortset fra KPU går ind for uafhængighed.

I 1991: 90% af vælgerne stemmer for uafhængighed.

I juni 1991 kommer Boris Jeltsin til magten i Rusland. Augustkuppet 1991.

Ukraines første præsidenter Leonid Kravchuk og Leonid Kuchma (1991-2004)

1991-2001. Helstatsalliancen og nation-building

I 1991 opnår de ukrainske nationalister en suveræn ukrainsk helstat.

Interessefællesskab med den postsovjetiske elite.

Den postsovjetiske elite ser nemlig primært uafhængigheden som nøgle til magt og personlig berigelse.

Op gennem 90’erne samarbejder nationalisterne derfor med Kravchuk og Kuchma om nation-building og privatisering.

Ukraine afleverer sine A-våben.

2000-2004. Yushchenkos vej til magten.

Fra 2000: Putin forsøger at presse Ukraines præsident Kuchma.

I 2001 afsættes premierminister Viktor Yushchenko. Da han i april 2001 forlader regeringsbygningen, siger han profetisk: ”Jeg vender snart tilbage”.

Som modtræk danner Yushchenko det nationalistiske parti ”Vort Ukraine” og vinder parlamentsvalget i 2002 samt præsidentvalget i 2004.

Nation-building og nationalisternes fremgang 1998-2002

Parlamentsvalget i 1998

Parlamentsvalget i 2002

Den orange revolution (2004).

Tymoshenko vs Yushchenko

I 1999 danner Yuliya Tymoshenko ”Fædrelandspartiet”, som betoner demokratiet og retsstaten. Er reelt i opposition til ”Helstatsalliancen”

Hun presses i april 2004 af USA til ikke at opstille til præsidentvalget for at bane vejen for Yushchenko.

Den orange Revolution i november 2004. Yushchenko kommer til magten.

Yushchenko og Tymoshenko 2005-2010.  Integral nationalisme vs. liberal nationalisme.

Viktor Yushchenko (2005-2010)

Som præsident accelererer Yushchenko ukrainiseringen og afrussificeringen. 

Mistillid mellem Tymoshenko og Yushchenko kulminerer, da Tymoshenko i jan. 2009 indgår gasaftale med Putin.

SBU rejser på Yushchenkos foranledning sigtelse mod Tymoshenko.

Viktor Yanukovych (2010-2014)

Yanukovych bliver præsident i starten af 2010.

”Helstatsalliancen” sikrer, at Yanukovych slår Tymoshenko.

I løbet af 00’erne har Yanukovychs Donetsk-klan sat sig på Regionernes Parti.

Økonomisk nationalisme. Historiebøgerne justeres. Russisk bliver sidestillet i dele af Sydøstukraine.

Yanukovychs magtkoncentration

Forfatningsændring i 2010.

Yanukovychs ”Familie” får større og større politisk og økonomisk magt.

Ukraine forhandler med EU om associeringsaftale og frihandelszone.

2013: EU og Ukraine tæt på en aftale.

Russisk afpresning af Yanukovych

Fra foråret 2013 iværksætter Rusland en embargo mod Ukraine for at forhindre en associeringsaftale mellem EU og Ukraine.

EU insisterer på, at Yanukovychs styre opfylder 21 betingelser for en associeringsaftale. 

I november siger Yanukovych nej til Associeringsaftalen mellem EU og Ukraine.

Yuliya Tymoshenko i fængsel fra 2011 til feb. 2014

Yuliya Tymoshenkos fravær

Fængslingen af Yuliya Tymoshenko medfører, at højrefløjen i hendes national-liberale parti Fædrelandet overtager magten i partiet og indleder et tæt samarbejde med det højrenationalistiske (integral-nationalistiske) parti Svoboda under ledelse af Oleg Tiagnibok.

De nationalliberale accepterer nu højrenationalisternes revolutionære og anti-russiske dagsorden.

Nationalliberale og højre-nationalister i fælles front mod Yanukovych

Arseniy Yatseniuk, Fædrelandet

Oleg Tiagnibok, Svoboda

Jan.- feb. 2014: Legitimitetstab og revolution


I januar 2014 går oppositionen til angreb på politiet og indtager flere regeringsbygninger.

Oligarkerne ser deres snit til at komme af med Yanukovych og ”Familien”. 

Yanukovych afsættes i februar 2014 efter den voldelige og Bandera-inspirerede fase af Maidan-revolutionen.

Maidan-revolutionen, jan.- feb. 2014

Højre Sektor – Pravyi Sektor

Dmytro Yarosh – leder. Har Stepan Bandera som forbillede.

Right Sector’s opbygning

Krim og separatisme i Østukraine

Ruslands annektering af Krim (marts 2014) transformerer det ukrainske politiske landskab.

Yanukovych spiller en nøglerolle med sin offentlige anmodning til Putin om en invasion af Ukraine. I april 2014 starter hans loyalister i Donbas et oprør mod Kiev. 

Rusland hjælper formentlig oprøret på vej.

Maj 2014: valget af Petro Poroshenko

Poroshenkos valgsejr ved præsidentvalget den 25.05.14 betyder en national samling omkring en nedkæmpelse af oprøret i Donbas.

Poroshenko er ideologisk tæt på Yushchenko, som er gudfar til to af hans børn.

Poroshenko sætter hårdt mod hårdt i Østukraine.

Petro Poroshenko

Præsidentvalget 2014: Den historiske ”skillelinje” er udvisket.

Minsk-processen

Udeblivelsen af ”det russiske forår” i Syd-østukraine overbeviser Putin om, at en regulær invasion af Ukraine er politisk for risikabel (jf. Afghanistan-krigen 1979-89).

Efter de højintensive kampe i aug.-sep. 2014 og jan.-feb. 2015 har Minsk-processen skabt en lavintensiv konflikt, der ofte er tæt på en frossen konflikt.

01.09.15, 30.04.16, 14.09.16 og 20.02.17 blev der aftalt våbenhvile. OSCE-monitorering.

2017: FN’s domstol: Rusland part i konflikten

2017: Ukraine har bevaret 92% af sit territorium

De vestlige sanktioner mod Rusland har primært haft en politisk effekt som legitimering af Ukraines forsvar for sit territorium.

5 mill. ukr. borgere p.t. uden for ukrainsk kontrol på Krim og i ”DNR-LNR”.

En russisk invasion af Ukraine er i dag lidet sandsynlig. En russisk invasionsstyrke vil ikke kunne holde Ukraine besat.

Rusland kan ikke tåle alt for høje tab af landtropper i udlandet og har meget begrænset kapacitet i landkrig.

Arvefjender: Kiev er 600 år ældre end Moskva

Kiev grundlagt i 500-tallet

Moskva grundlagt i 1100-tallet

Konklusion: 2017: Nation-building i Ukraine er fuldendt.

Ukrainiseringen slog først for alvor igennem efter den orange revolution i 2004 og Maidan-revolutionen i 2014.

I holdningen til Rusland har de ukrainske liberalnationalister accepteret integralnationalisternes dagsorden.

I holdningen til EU og vestlige værdier pågår der stadig en magtkamp mellem liberalnationalisterne og integralnationalisterne.

Konklusion: 2017 - fortsat

De postsovjetiske eliter i Ukraine og Rusland har en interesse i at reproducere den konfliktfyldte fortid og bruge nationalismen.

2017: 92% af Ukraines befolkning betegner sig selv som etniske ukrainere. Andelen af etniske russere er kun 6% mod 17% i 2001 og 20% i 1979.Den etniske sammensætning i de ukrainske byer i ca. 1920:

Væksten i andelen af etniske ukrainere i de ukrainske storbyer i løbet af det 20. århundrede:


Kyiv 1919: 23%, 2001: 82% 

Kharkiv 1926: 38%, 2001: 62% 

Odessa 1926: 17%, 2001: 61% 

Dnipropetrovsk 1926: 36%, 2001: 72% 

Lviv 1931: 16%, 2001: 88%

Zaporizhya 1926: 47%, 2001: 70%

Mykolayiv 1926 30%, 2001: 72%

Kherson 1926: 36%, 2001: 75%

Donetsk 1926: 26%, 2001: 46%


2016: Ukraine stopper med at importere gas fra Rusland. Samhandlen med EU udgør 41% af Ukraines samlede udenrigshandel

Eksport til EU stiger

Ukraines gaskonsumption

Konklusion, status: Normativt-militære centre i Europa

Primære normative center: EU

Sekundære normative center: Rusland

Primære militær-politiske center: NATO

Sekundære militær-politiske center: CSTO

Lande på Østbalkan, i Kaukasus samt Moldova ligger klemt mellem disse centre.

Meget vanskeligt for Ukraine at navigere imellem disse centre. Militært pres i Østukraine.

Mere usikkerhed efter valget af Trump, men USA vil næppe fjerne støtten til Ukraine.

Opsummering: Den etniske udvikling i UA fra ca. 1000 BC til ca. 900 AD.

Ruslands strategiske interesser i Ukraine.


Forhindre Nato eller USA-kontrol med Sortehavsflåden (er de facto lykkedes)

Forhindre ukrainsk Nato-medlemskab (er de jure lykkedes)

Forhindre Nato-missilskjold i Ukraine (er formentlig gjort med S-400 på Krim)

Forhindre brugen af Ukraine som opmarchområde (er formentlig gjort efter affyringen af krydsermissilerne)

Forhindre, at ukrainsk luftrum bliver kontrolleret af Nato eller USA. Adgangsbegrænsende luftrumsystemer som S-400 og S-500.


Strategisk – en ny terrorbalance ?

Missilskjoldet i Polen og Rumænien og de russiske mellemdistancemissiler og krydsermissiler genskaber til en vis grad terrorbalancen.

USA vil fra de kommende missilbaser i Polen og Rumænien på få minutter kunne udslette den russiske ledelse i Moskva eller Sotji.

Omvendt er Ruslands mellemdistancemissiler i stand til på få minutter at udslette de kommende missilbaser i Polen og Rumænien og de to landes infrastruktur. Truer også NATO-flådefartøjer.

Nato-missilskjoldet vil måske blive opgraderet til at kunne imødegå de russiske krydsermissiler ”Kalibr” og ”Satan-2”.

Våbenkapløb på vej ?


Slut

Spørgsmål

Ukraines udenrigshandel i 2016

Ukraines udenrigshandel i 2016

Ukraine finder nye markeder


Mandag den 11. maj 2015 kl. 19.30 holder cand.mag. Harald Jepsen oplæg om "Edith og Stepan - en dansk-ukrainsk

kærlighedshistorie i 2. verdenskrigs skygge" om opsamlingen og hjemsendelse af sovjetiske flygtninge og

krigsfanger fra Danmark i 1945-49." Sted: Østerbro Medborgerhus, Århusgade 101 (lokale 1), 2100 København Ø.

Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde.

Gratis adgang.

I forbindelse med oplægget kan bogen "Edith. Erindringer fra et liv i krig og kærlighed" (2014) til en favørpris

på 100 kr. til medlemmer

af DUS. Normal pris 130 kr. Onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.30 på Århus Hovedbibliotek lokal

e B (1.sal) Møllegade 1, 8000 Århus C,

holder Konsul og rådgiver i ukrainske spørgsmål Morten Munk

et foredrag med overskriften "Ukraine - på vej mod Vesten?" og undertitlerne: Vil det lykkes at få vendt

varestrømmen mod vest? Kan EU erstatte Rusland som primær handelspartner? Arrangør:

Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.

Torsdag den 7. maj 2015 kl. 19.30 på Brobjergskolen, mødelokale 104 (Læreværelse), Frederiks Alle 20 bygn. A,

8000 Århus C, holder seniorforsker ved Dansk Institut f. Internationale Studier, generalmajor Karsten Jakob Møller,

et foredrag med titlen "Ukraine i Putins hybridkrig". 

Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.


Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.30 holder Andriy Biriuchenko, Charge d'Affaires a.i. ved Ukraines ambassade,

oplæg om "Minsk Agreement: Good Chance or Another Failure". Mødet afholdes (på engelsk) i Østerbro

Medborgerhus, Århusgade 101 (lokale 2), 2100 Kbh. Ø. Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde.

Gratis adgang.

Torsdag den 5. marts 2015 kl. 19.30 holder lektor ved Forsvarsakademiet og Danmarks tidligere forsvarsattache i Ukraine,

Claus Mathiesen, oplæg om "De strategiske aspekter af krigen i Østukraine". Mødet afholdes i Østerbro Medborgerhus,

Århusgade 101 (lokale 3), 2100 Kbh. Ø. Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.

Mandag den 9. marts 2015 kl. 15.00-16.00. Markeringen af 201-året for den ukrainske nationaldigters Taras Shevchenkos fødsel.

Sted: Østre Anlæg ved Shevchenko-monumentet ud mod Stockholmsgade/Hjalmar Brantings Plads, 2100 Kbh. Ø. Arrangør:

Dansk-Ukrainsk Selskab. Program: Velkomst, Tale, Oplæsning af digte, Religiøs ceremoni og Blomsternedlæggelse.

Offentligt møde. Gratis adgang.

Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 holder cand. mag. Ivan Nester Nielsen fra Dansk-Ukrainsk Selskab spændende foredrag om

baggrunden for urolighederne og den nuværende situation i Ukraine "Ukraine versus Rusland - historisk og aktuelt".

Sted: Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive. Tilmeldingsfrist: 27. februar 2015 på

http://www.landbo-limfjord.dk/arrangementer/events-details/article-params/News/detail/article/aarsmoede-

samt-foredragsaften-om-konflikten-i-ukraine.html

 Den 5. februar 2015 kl.17:00 Ferniseringen er aflyst, mens udstillingen varer frem

til den 5. marts.

Aflysningen af ferniseringen skyldes Det Kongelige Teaters kunstforenings

modstand mod billederne

fra "kvinder i krig".

Det er DKT's interne anliggende. Vi beklager.

.Det Kongelige Teaters Kunstforening og Dansk-Ukrainsk Selskabs Kvindeklub

inviterer venner og interesserede til fernisering med

Danske kunstner Pia P. Laursdal – www.piapl.dk

Ukrainsk-svenske akvarelkunstner Marina Mirson

Der vil være mulighed for at se uddrag fra ukrainsk fotoudstilling, dedikeret til kvinderne i

Ukraine-konflikten.

Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 19.30 i Viften, Gudenåhuset, Realskovvej 12, 8850 Bjerringbro. Historiker cand. mag.

Ivan Nester Nielsen holder foredrag om "Ukraine versus Rusland - historisk og aktuelt". Arrangør: Viborg-bibliotekerne.

Entré: 50 kr. inkl. kaff/the. Bjerringbro Bibliotek og Kulturhus, tlf. 87873550.

Tirsdag den 2. december 2014 kl. 19.30 i Østerbro Medborgerhus, Århusgade 101, lokale 1, 2100 Kbh. Historiker cand. mag. Ivan Nester Nielsen holder foredrag om "Ukraine versus Rusland - historisk og aktuelt". Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.

Torsdag den 13. november 2014 kl. 19.30 i Østerbro Medborgerhus, Århusgade 101, lokale 1, 2100 Kbh., holder Danmarks ambassadør i Ukraine (1992-96 og 2003-05) og valgobservatør ved OSCE, Christian Faber-Rod, et oplæg om "Parlamentsvalget i Ukraine d. 26/10 og forventningerne til den videre udviklingen i landet". Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.

Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 19.30 på Århus Hovedbibliotek lokale B (1.sal), Møllegade 1, 8000 Århus C. Historiker cand. mag. Ivan Nester Nielsen holder foredrag om "Ukraine versus Rusland - historisk og aktuelt". Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.

Festen er overtegnet. Tilmelding er ikke længere mulig.

·Pris: 275 kr. pr. person alt inklusive. Tilmelding og betaling til selskabets konto i Danske Bank (Reg. nr. 1551. Kontonr. 0000644145) (skriv venligst navn på deltager).

·5-retters ukrainskbuffet, ukrainsk horilka (vodka), øl, vin, vand, kaffe og dessert. Musikalsk lotteri med gevinster i form af CD eller DVD med ukrainske kunstnere.Musikalsk underholdning ved ensemblet Dyvohray.

Tirsdag den 30. september 2014 kl. 19.30 holder charge d'affairs ved Ukraines ambassade i København, Andrii Biriuchenko, oplæg med titlen: "Better Understanding of Ukraine: Key to Stop Putin Now". Oplægget vil være på engelsk. Sted: Østerbro Medborgerhus, Århusgade 101, lokale 1, 2100 Kbh. Ø. Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.

Mandag den 22. september 2014 kl. 19.30 på Århus Hovedbibliotek lokale B (1.sal), Møllegade 1, 8000 Århus C. Historiker cand. mag. Ivan Nester Nielsen holder foredrag om "Ukrainsk nationalisme - oprindelse, udvikling og betydning i dag". Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.

Torsdag den 18. september 2014 kl. 19.30 i Østerbro Medborgerhus, Århusgade 101, lokale 3, 2100 Kbh. Ø holder historiker cand. mag. Ivan Nester Nielsen foredrag om "Ukrainsk nationalisme - oprindelse, udvikling og betydning i dag". Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.

Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.30 i Østerbro Medborgerhus, Århusgade 101 (lokale 2), 2100 Kbh. Ø holder OSCE-valgobservatør Bo Gullack Flindt et oplæg (inkl. slides) om sine oplevelser i Ukraine i forbindelse med Maidan-revolutionen og præsidentvalget i maj. Oplægget tager ca. 45-60 min., hvorefter der er spørgetid mv.Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.

Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 19.30 holder lektor ved Forsvarsakademiet og Danmarks tidligere forsvarsattache i Ukraine, Claus Mathiesen, oplæg om "Ukraine-konfliktens militære aspekter". Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til den politiske situation i landet. Mødet afholdes i Østerbro Medborgerhus, Århusgade 101 (lokale 1), 2100 Kbh. Ø. Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.

Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.45 på Århus Hovedbibliotek, Salen (1.sal), Møllegade 1, 8000 Århus C. Ph.D., Ekstern Lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Elias Götz, holder oplæg om "What Moscow Really Wants: The Geopolitical Roots of Russia’s Ukraine Policy".

Oplægget holdes på engelsk, men tilhørerne kan stille spørgsmål på dansk. Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.

Mandag den 12. maj 2014 kl. 19.30 i Østerbro Medborgerhus, Århusgade 101 (lokale 2), 2100 Kbh. Ø. holder lektor, cand. mag. og Østeuropaekspert Søren Riishøj fra Syddansk Universitetscenter oplæg om "Den aktuelle konflikt mellem Ukraine og Rusland i lyset af det forestående præsidentvalg i Ukraine". Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.

Torsdag den 24. april 2014 kl. 19.30 på Århus Hovedbibliotek, Salen (1.sal), Møllegade1, 8000 Århus C. Krim-kenderen Jørgen Deleuran holder oplægget "Mit Krim", hvor han fortæller om Krim og viser billeder fra sine mange besøg på halvøen. Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.

Tirsdag den 15. april 2014 kl. 19.30 i Østerbro Medborgerhus, Århusgade 101 (lokale 1), 2100 Kbh. Ø. Krim-kenderen Jørgen Deleuran holder oplægget "Mit Krim", hvor han fortæller om Krim og viser billeder fra sine mange besøg på halvøen. Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.

Torsdag den 10. april 2014 kl. 19.30 i Østerbro Medborgerhus, Århusgade 101 (Salen), 2100 Kbh. Ø. Panelmøde om "Forholdet mellem Ukraine og Rusland, historisk og aktuelt". Panelet består af historiker cand. mag. Ivan Nester Nielsen og assistent Philip Sviatchenko fra Dansk Institut for Internationale Studier. Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.

Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00. Venstres Ungdom i København vil få besøg af cand. mag. Ivan Nester Nielsen, som er formand for Dansk-Ukrainsk Selskab. Han vil fortælle os om De ukrainsk-russiske relationers historie og hvordan den nuværende regering (den der var oppositionen indtil for kort tid siden) er sammensat og hvad de i virkeligheden står for. Sted: Nørre Voldgade 82, 4. sal, 1358 København K.

I samarbejde med Det Kongelige Teaters Kunstforening inviterer Dansk-Ukrainsk Selskabs Kvindeklub atter venner og interesserede til fernisering, denne gang med den danske kunstner Charlotte Buhl.

I denne kolde tid byder vi alle indenfor i varmen til at besøge en spændende akvarel udstilling, få et glas vin/vand med snacks & kage samt musikalske indslag.

Onsdag den 5. februar 2014, kl. 17:00

Kantinen, Det Kongelige Teater

Tordenskjoldsgade 8, København K

INVITATION TIL ”ÅBENT HUS ARRANGEMENT” OG DEBAT OM UKRAINES SITUATION EFTER SAMMENBRUDDET I EU ASSOCIERINGSAFTALERNE”. Mød Krim Rejser og hør om vores spændende kulturrejser i 2014.  Du kan samtidig møde nogle af Danmarks dygtigste Ukraine eksperter samt repræsentanter fra den ukrainske ambassade, der diskuterer situationen efter sammenbruddet i forhandlinger mellem EU og Ukraine.  Vi byder velkommen i København den torsdag den 9. januar, Århus lørdag d. 11. Januar og i Vejle søndag d. 12. Januar 2014.

 

INVITATION TIL UNIK BANDURA- OG ORGELKONCET. Krim Rejser inviterer i samarbejde med den ukrainske ambassade i Danmark til sjælden bandura og orgel koncert med stjernerne Alexandra Semylit (bandura) og Nataliya Moldovan (orgel) fra Ukraine. Der afholdes koncerter i Danmark i København d. 9. januar, i Århus d. 11. januar og i Vejle d. 12. Januar. Koncerterne afholdes i forlængelse af vores åbent hus arrangement.

 

Forhåndstilmelding til begge arrangementer hos Krim Rejser på mail info@krimrejser.dk eller på telefon 35 26 55 49. Begrænset antal pladser.

Onsdag den 18. december 2013 kl. 19.30 i Østerbro Medborgerhus, Århusgade 101 (lokale 1), 2100 Kbh. Ø. - Tidligere MF (V) og mangeårig leder af Europarådets Ukraine-monitorering, cand. mag. Hanne Severinsen, holder oplæg om "Ukraine efter Vilnius". Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.

Søndag den 1. december 2013 kl. 10:00 – 14:00, søndagsbrunch på Cafe Cadeau.

 

Kom og mød dine venner fra Dansk Ukrainsk Selskab. Socialt samvær og rådgivning.

På Cafe Cadeau – H.C. Ørstedsvej 28, Frederiksberg.

 

Filmforevisning

Søndag den 13. oktober 2013 kl. 10:00 – 13:00, søndagsbrunch på Cafe Viggo i Århus. Kom og mød dine venner fra Dansk Ukrainsk Selskab. Socialt samvær og rådgivning. Vi glæder os til at se jer på Cafe Viggo – Åboulevarden 52, 8000 Århus C. (Nærmeste parkering: Magasin eller Bispetorvet). De fem første tilmeldte får 50 kr. rabat på brunch (sponsor UA-Bureauet).

Søndag den 22. september 2013

Koncert med Taras Shtonda

kl. 16.00 - Fri entré

Husumvold                                                                                                                                                                                           

Gadelandet 25,                                                                                                             

2700 Brønshøj                                                                                                       

31. august 2013 kl. 12:00 til 1. september 2013 kl. 18:00. Pragsboulevard, 2300 København, strækningen fra Rundkørslen ved Vermlandsgade til Dalslandsgade.

Lørdag den 18. maj 2013 fra kl. 20.00 - En festlig forårsaften med Melodi Grand Prix.

Kom og se Melodi Grandprix Finalen fra Malmø i hyggelige rammer med snacks, øl og festligt samvær i Dansk-Ukrainsk Selskabs regi hos Poul Jahn på Frydendalsvej 3, 1809 Frederiksberg C. (en sidevej til Frederiksberg Alle). 

Vi lægger ud med servering af snacks og forfriskninger, hvorefter vi går til den velindrettede lounge, hvor vi ser Finalen og hepper på Danmark og Ukraine! Tilmelding på danukr@newmail.dk eller skriv til Ivan Nester på Facebook.

 

Tirsdag den 7. maj 2013 kl. 20.00 i Østerbro Medborgerhus, Århusgade 101 (lokale 1), 2100 Kbh. Ø. - Panelmøde: "Forholdet mellem Ukraine og Rusland, historisk og aktuelt". Panelet består af lektor, cand. mag. Søren Riishøj, Syddansk Universitetscenter, og historiker, cand. mag. Ivan Nester. Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde.

Onsdag den 24. april 2013 i Vejle fra kl. 16 – 19.30 (indlagte pauser): Sct. Norberts Kirkes menighedshus, Den Gamle Arrest i Vejle – Lige overfor Sct. Norbert Kirke, Fjellegade 2, 7100 Vejle. FOREDRAG OM DET MODERNE UKRAINE – FRA SOVJETREPUBLIK TIL EUROPAS NYESTE DEMOKRATI. Ved senior forsker ved DIIS og generalmajor (pens) Karsten Jakob Møller, cand.scient.pol. Thomas Køllner (Krim Rejser) og cand. mag. Ivan Nester, formand Dansk-Ukrainsk Selskab. Tilmelding hos Krim Rejser på mail info@krimrejser.dk eller på telefon 35 26 55 49.  

Tirsdag den 23. april 2013 i Århus fra kl. 16 – 19.30 (indlagte pauser):. Hovedbiblioteket, Møllestien 1, 8000 Århus. FOREDRAG OM DET MODERNE UKRAINE – FRA SOVJETREPUBLIK TIL EUROPAS NYESTE DEMOKRATI. Ved senior forsker ved DIIS og generalmajor (pens) Karsten Jakob Møller, cand.scient.pol. Thomas Køllner (Krim Rejser) og cand. mag. Ivan Nester, formand Dansk-Ukrainsk Selskab. Tilmelding hos Krim Rejser på mail info@krimrejser.dk eller på telefon 35 26 55 49.

Torsdag den 11. april 2013 kl. 16.30-18.00

Fyraftensmøde om EU-reformer i Ukraine. "EU-reforms in Ukraine"

Sted: Ciklum, Østerbrogade 125, 3 sal, 2100 København Ø. Der står "Ciklum" på brummeren.

1. sekretær ved Ukraines ambassade i Danmark, Andriy Biryuchenko, orienterer (på engelsk) om Ukraines arbejde med at tilpasse sig EU's standarder. Offentligt møde.

Torsdag den 14. marts 2013 kl. 20.00 i Østerbro Medborgerhus, Århusgade 101, lokale 1, 2100 Kbh Ø."Current EU-Ukraine relations".Oplæg ved Ukraines Ambassadør i Danmark, H.E. Mykhailo Skuratovskyi.

Ukraine har afvist deltagelse i den russisk-ledede Toldunion, og derfor er det ekstra interessant at høre, hvad topmødet mellem Ukraine og EU den 25. februar 2013 i Bruxelles er mundet ud i. Blev Associeringsaftalen mellem Ukraine og EU underskrevet? Mødet holdes på engelsk.Offentligt møde.

Lørdag den 9. marts 2013 kl. 15.00-16.00. Østre Anlæg - ved Shevchenko-monumentet (indgang fra Stockholmsgade) 2100 Kbh. Ø. Mindeceremoni for Ukraines nationaldigter Taras Shevchenko i anledning af 199-årsdagen for hans fødsel. Церемонія вшанування пам'яті Великого Кобзаря - Тараса Шевченка. Deltagere: Ukraines Ambassadør i Danmark, Dansk-Ukrainsk Selskab, Den ukrainske kirke i Danmark. Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde.

Søndag den 3. marts 2013 kl. 10:00 – 14:00, søndagsbrunch på Cafe Cadeau.

Kom og mød dine venner fra Dansk Ukrainsk Selskab.

På Cafe Cadeau – H.C. Ørstedsvej 28, Frederiksberg.

Torsdag den 6. december 2012 kl. 19.30 i Østerbro Medborgerhus, Århusgade 101 (lokale 1), 2100 Kbh. Ø. Forevisning af filmen "Between Hitler and Stalin. Ukraine in World War II". Filmen er på engelsk og produceret i 2004 af Slavko Nowytski og Ukrainian Canadian Research &

Documentation Centre. Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde. Gratis adgang.

Søndag den 2. december 2012 kl. 10:00 – 14:00, søndagsbrunch på Cafe Cadeau.

Kom og mød dine venner fra Dansk Ukrainsk Selskab.

På Cafe Cadeau – H.C. Ørstedsvej 28, Frederiksberg.

Onsdag den 21. november 2012 kl. 19.30 i Østerbro Medborgerhus, Århusgade 101 (lokale 1), 2100 Kbh. Ø. DUS-formand og cand.mag. Ivan Nester, holder et billedforedrag om Ukraines nationaldigter, Taras Shevchenko. Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde.

Søndags- brunch i Dansk Ukrainsk Kvindeklub

på vores nye stamsted - Cafe Cadeau

H.C. Ørstedsvej 28, 1879  Frederiksberg

 

Søndag den 12. august 2012 kl. 11:00

pris 69,- dkr inkl. kaffe/the.

 

På glad gensyn - Bente & Tatiana. Tilmelding til bente.majeske@sol.dk.

Søndag den 1. juli 2012 fra kl. 18.30 - En festlig sommeraften med EM-finale

Kom og se EM-finalen fra Kiev i hyggelige rammer med snacks, øl og festligt samvær i Dansk-Ukrainsk Selskabs regi søndag den 1. juli 2012 fra kl. 18.30 hos Poul Jahn på Frydendalsvej 3, 1809 Frederiksberg C. (en sidevej til Frederiksberg Alle). 

Vi lægger ud med servering af sandwichs, snacks og forfriskninger i haven, og efter lidt networking går vi til den velindrettede lounge, hvor vi ser EM-finalen, som bliver spillet i Kiev - og forhåbentlig med dansk eller ukrainsk deltagelse! Tilmelding på danukr@newmail.dk eller skriv til Ivan Nester på Facebook. 

 

Onsdag den 23. maj 2012 kl. 19.30 i Østerbro Medborgerhus, Århusgade 101 (lokale 1), 2100 Kbh. Ø. - Panelmøde: "Forholdet mellem Ukraine og Rusland, aktuelt og historisk". Panelet består af journalist og udlandsmedarbejder Vibeke Sperling, Politiken, og historiker, cand, mag. Ivan Nester. Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde.

Mandag den 23. april 2012 kl. 19.30 i Århus Hovedbibliotek, Møllegade 1, 8000 Århus C (lokale B) - DUS-formand, Ivan Nester, holder et billedforedrag om Ukraines nationaldigter, Taras Shevchenko. Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde.

Torsdag den 29. marts 2012 kl. 19.30 i Østerbrohuset, Århusgade 101, lokale 2 (1. sal), 2100 Kbh. Ø. Mikael Lyngbo fra Den danske Helsinkikomite holder oplæg om

Fredag den 9. marts 2012 kl. 16.30-17.30. Østre Anlæg - ved Shevchenko-monumentet (indgangen fra Hjalmar Brantings Plads) 2100 Kbh. Ø. Mindeceremoni for Ukraines nationaldigter Taras Shevchenko i anledning af 198-årsdagen for hans fødsel. Церемонія вшанування пам'яті Великого Кобзаря - Тараса Шевченка. Deltagere: Ukraines Ambassadør i Danmark, Dansk-Ukrainsk Selskab, Den ukrainske kirke i Danmark, udenlandske diplomater. Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt møde.

Tirsdag d. 10. maj 2011, kl. 19.30. "Ukraine og EU - Gensidige forventninger". Debatmøde på Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, DK-6000 Kolding. Indgang fra bibliotekets parkeringsplads på Behrensvej. Den mangeårige MF (V) og Europarådsparlamentariker, Hanne Severinsen, holder oplæg med efterfølgende debat. Hun har i mange år fulgt den politiske udvikling i Ukraine tæt, og er stadig en hyppig gæst hos førende politikere i landet. Mødet er åbent for alle.

Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.30.  Ukraines ambassade, Toldbodgade 37A,1. sal, 1253 Kbh. K. I anledning af 25-årsdagen for atomulykken i Tjernobyl holder Ukraines ambassadør i Danmark, Hr.Mykhailo Skuratovskyi, et oplæg på engelsk for medlemmer af DUS med titlen "Chornobyl - 25 years after". I forbindelse med mødet vil der være mulighed for at se en Tjernobyl-fotoudstilling i ambassadens lokaler og se filmen "The battle of Chornobyl" fra 2006. Mødet er forbeholdt medlemmer af DUS. Tilmelding til undertegnede. Deltagerne vil blive modtaget ved indgangen af ambassadens personale og bedes medbringe en udskrift af denne mail.

Torsdag den 31. marts 2011 kl. 20.00. Panelmøde. Østerbrohuset, Århusgade 101-103 lokale 2 (1.sal),2100 Kbh. Ø.Tidligere medlem af Europarådets parlamentariske forsamling, cand. mag. Hanne Severinsen og generalmajor og senioranalytiker i DIIS, Karsten J. Møller, diskuterer "Den politiske udvikling i Ukraine i et europæisk perspektiv". Arrangør: Dansk-Ukrainsk Selskab. Offentligt debatmøde. 

Torsdag den 25. november 2010 kl. 19.30. Billedforedrag. Østerbrohuset, Århusgade 101-103 lokale 4 (1.sal),2100 Kbh. Ø. Offentligt møde.Formanden for Dansk-Ukrainsk Selskab, Ivan Nester, holder foredrag om Ukraines nationaldigter, Taras Shevchenko. Man hører om Shevchenkos opvækst, studieår, digtning, politiske aktiviteter, forvisning, død og eftermæle, ser nogle af hans kendte malerier, tegninger og raderinger og trækker en linje til Ukraines historie.

Torsdag den 30. september 2010 kl. 19.30.Seniorforsker ved DIIS generalmajor Karsten J. Møller holder oplæg i Dansk-Ukrainsk Selskab om ”Ukraines udenrigspolitik efter regeringsskiftet i 2010”. NB! Grundet renovation af Østerbrohuset holdes mødet i Medborgerhuset ”Bethania” Nyborggade 41sal, 2100 Kbh. Ø.

Fredag den 24. september 2010 kl. 14-15 afsløres monumentet over den ukrainske nationaldigter Taras Shevchenko i Østre Anlæg (tæt på indgangen ud mod Hjalmar Brantings Plads på Østerbro i København) for offentligheden. Indvielsesceremonien vil bestå af taler, musik, en kort religiøs ceremoni, oplæsning af et digt samt blomster- og kransenedlæggelse. Deltagere: Dansk-Ukrainsk Selskab, Ukraines ambassadør i Danmark, Chefen for Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltnings Center for Park og Natur, samt Ukraines vice-udenrigsminister Pavlo Klimkin, der afslører monumentet sammen med formanden for Dansk-Ukrainsk Selskab, Ivan Nester. Nærmeste S-tog station: Østerport.

Onsdag den 1. september 2010 kl. 17.00-19.00, Fernisering i Det Kongelige Teater Scene Indgang, Kantinen. Tordenskjoldsgade 8, 1055 Kbh. K.

Københavns Internationale Dag, lørdag den 28.08.10 kl. 12-18, Nørrebrogade (Strækningen mellem Sortedams Dossering og Fælledvej)

Torsdag den 29.april 2010 kl. 19.30.Kolding Bibliotek. Cand. scient. pol. Thomas Køllner fra Krim Rejser holder et oplæg om den ukrainske halvø Krim, dens historie og muligheden for individuelle og grupperejser til Krim og Ukraine. Mødet afholdes på

Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding, Telefon: 79 79 11 00, Sal 2 http://www.koldingbib.dk/00040/00837/02382/02383/

Der er indgang fra Behrensvej og sal 2 ligger i kælderen. Der er p-plads ved indgangen. For dem, som kommer med tog: Der gås til højre hen langs den store nye hvide bygning modsat banegåden. Første vej til venstre - lige efter den hvide bygning - er Behrensvej. Offentligt møde.

Torsdag den 22.april 2010 kl. 19.30.Cand. mag. Harald Hartvig Jepsen holder et oplæg om Stepan Bandera,der i mange år var leder af den ukrainske nationalistiske undergrundsbevægelse, først i det daværende Polen og siden i Vesteuropa. Viktor Jusjtjenkos udnævnelse af Bandera til Ukraines helt i januar i år medførte blandede reaktioner såvel i som udenfor Ukraine. Hvem var nationalhelten Stepan Bandera og hvorfor er han så omstridt i nutidens Ukraine? Mødet afholdes i

Mød stjernepianistinden Anastastiya Titovych som vil spille virtuose værker. Hør et spændende foredrag om kulturrejser til Ukraine ved Thomas Køllner. Og se en fantastisk udstilling af ukrainsk samtidskunst.

Torsdag den 26. november 2009 kl. 20.00 holder Dansk-Ukrainsk Selskabs formand, Ivan Nester, et oplæg om "Det forestående præsidentvalg i Ukraine". Mødet afholdes i Østerbrohuset, Århusgade 101-103 lokale 4, 2100 Kbh. Ø. Gratis adgang.

Mandag den 23. november kl. 17-20 afholder Dansk-Ukrainsk Selskabs kvindeklub sit andet møde. Mødet finder sted hos Tatiana Nielsen på adressen Herluf Trollesgade 5, 2 tv, 1052 Kbh K og handler om ”Julen”, som den fejres i henholdsvis Ukraine og Danmark. Der vil blive serveret Gløgg og ukrainsk champagne. Det er lykkedes os at skaffe en ægte Krim champagne, som kan få gang i julestemningen! Vi vil også byde på være bagværk, frugt og boller.

Kom medbringende dit gode humør og 75 kroner.

Tilmelding senest den 20. november på denne emailadresse danukr@newmail.dk eller 22964469.

DUS’ kvindeklub er åben for alle medlemmer af Dansk-Ukrainsk Selskab, samt deres pårørende og nære venner. Med venlig hilsen, Tatiana & Bente.

Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 20.00i Østerbrohuset, lokale 2, Århusgade 101-103, 2100 København Ø.hvor vi viser en dokumentarfilm om den ukrainske hungersnød i 1932-33 "Holodomor - Genocide Technology", Filmen er med engelsk tale og undertekster og er produceret af Ukraines TV1 i 2005. Instruktion Andriy Danilchenko. Gratis adgang.

Torsdag den 8. oktober 2009 kl. 19.30i Østerbrohuset, lokale 4, Århusgade 103, 2100 København Ø. "Hetman Mazepa og slaget ved Poltava". Formand og cand. mag. Ivan Nester holder foredrag om Ivan Mazepa, Ukraines leder i det 17. århundrede, som gjorde oprør mod zar Peter den Store. Gratis adgang.

Torsdag den 16. april 2009 kl. 20.00i Østerbrohuset, lokale 4, Århusgade 103, 2100 København Ø. At gøre forretninger i Ukraine i dag. Direktør Poul Jahn, medejer af JYSK Ukraine, holder oplæg om, 

hvad den verdensomfattende kreditkrise betyder for mulighederne for at gøre forretning i Ukraine i dag, og hvordan ser mulighederne ud for den nærmeste fremtid.

Onsdag den 25. marts 2009 kl. 19.30i Østerbrohuset, lokale 4, Århusgade 103, 2100 København Ø. Gaskrig mellem Rusland og Ukraine. Journalist, forfatter og ukrainekender J. W. Andersen har fulgt gaskonflikten fra nærmeste hold i Ukraine og holder oplæg i DUS. Ikke-medlemmer af foreningen Dansk-Ukrainsk Selskab skal tilmelde sig pådanukr@email.dk .

Torsdag den 13. november 2008 kl. 17.15-19.00 Folkeuniversitetet,  Studiestræde 6, auditorium: Anneks A, 1455 København K, hvor foreningens formand Ivan Nester holder et foredrag om "Ukraines kamp for uafhængighed". Foredraget er et led i forelæsningsrækken "Ukraine i dag - landet på kanten". Tilmelding sker ved henvendelse til Folkeuniversitetet på tlf. nr. 33144827 eller mail fu@fu.ku.dk

Ukrainskkursus 2. halvår 2008Kursusafgift: 795 kr. Pensionister og studerende dog 575 kr. Kursusstart den 2. september 2008. Tidspunkt: uge 36 - uge 51 2008. Tirsdage kl. 19.00 – 21.00.

Torsdag den 29. maj 2008 kl. 20.00 (ikke 19.30) i Østerbrohuset, lokale 1, Århusgade 103, 2100 København Ø, hvor Niels Jørgen Ebbensgaard (bistået af Lars Forchammer) fortæller om "Krim i dag". Niels Jørgen har et dejligt hus på Krim ud til Sortehavet Chernomorske - og Lars er medarrangør af rejser til Krim (Globetrotterne), så det er et par foredragsholdere med en meget aktuel viden om den eksotiske halvø ved Sortehavet! (Kun for medlemmer og pårørende).

Onsdag den 14. maj 2008 kl. 19.30  i Østerbrohuset, lokale 1, Århusgade 103, 2100 København Ø, hvor vi viser filmen "The Company of Heroes", som handler om den ukrainske partisanarme UPAs kamp for Ukraines uafhængighed i årene efter 2. verdenskrig. Filmen er med engelske undertekster og varer 1½ time. Instruktør Oles Yanchuk. 2004. 

Inden vi starter filmen, vil Ukraines ambassadør H.E. Natalia Zarudna tildele Den ukrainske stats Fortjenstorden af 3. grad til det mangeårige medlem af vor forening, 85-årige Petro Balicki.

Søndag den 4. maj 2008 kl. 14-16. Møde med tidligere MF Hanne Severinsen, som holder oplægget "Den ukrainske reformregering og landets europæiske fremtid"

Hanne Severinsen var mangeårigt medlem af Folketinget for Venstre. Hun har været formand for den danske delegation i Europarådet, medlem af Political Affairs Committee og formand for dens Subcommittee on Relations with Non-Member Countries samt medlem af Monitoring Committee. Hun har lige været i Ukraine for Europarådet og udarbejdet en rapport om den politiske situation i landet.

Tirsdag den 29. april 2008 kl. 19.30. Historisk tema. Ivan Nester holder oplæg om "Den ukrainske revolution i 1648 og dens betydning". Offentligt møde. Sted: Østerbrohuset, lokale 5, Århusgade 103, 2100 København Ø.

Nærmeste S-tog station: Nordhavn

 

Filmen omhandler de tragiske og heroiske stunder af den ukrainske historie i det 17. århundrede, hvor Ukraine løsrev sig fra det polske herredømme - blev uafhængigt for en kort tid - og søgte beskyttelse hos den russiske tsar. Ukraine genfandt sin uafhængighed hele tre århundreder senere... Filmen er med engelske undertekster. Hovedrollerne spilles af Izabella Scorupco, Bohdan Stupka, Oleksandr Domoharov og andre kendte polske og ukrainske skuespillere. Genre: Drama.

Billetprisen er i år 185 kr. pr. deltager, uanset om man er medlem af foreningen, pårørende eller ven(ner)/bekendt(e). Dog ukrainske au-pair, praktikanter og studerende українські студенти, au-pair, практиканти - 125kr.

Betalingen dækker velkomstdrink, ukrainsk menubestående af Laksefilet indbagt med spinat & svampe, Salat ”Mimose” af krabekød, Mini ”Shashlik”, Kålsalat, Grøntsage symfoni, Hovedret Vareniki med hønsekød, stegte løg og svampe & Creme fraishe, Blåbirkes kæge ”makovik”, drikkevarer ad libitum samt levende musik ved herboende ukrainske kunstnere. Ud på aftenen vil der også være musik fra stereoanlæg.

Tilmelding sker ved overføre pengene via netbank til Dansk-Ukrainsk Selskabs konto i Danske Bank, registreringsnummer 3134, kontonummer 064-4145. Vær venlig at huske at angive navn(e) på de(n) tilmeldte person(er).

Tirsdag den 4. december 2007. Internationalt seminar om hungersnøden THE GREAT FAMINE (HOLODOMOR) IN UKRAINE IN 1932-1933. Sted: Kulturcentret Assistens, Kapelvej 4, 2200 København N. Tilmelding nødvendig.

3-14. december 2007. Udstilling om den ukrainske hungersnød 1932-33. Sted: Kulturcentret Assistens, Kapelvej 4, 2200 København N. Åbningstider: kl. 11-15. Udstillingen åbner mandag den 3. december kl. 16. Adgang for alle.

Tirsdag den 11. december 2007 kl. 16.00. Filmforevisning (engelsk tale) "Holodomor - genocide technology". Sted: Kulturcentret Assistens, Kapelvej 4, 2200 København N. Adgang for alle.

Fredag den 5. oktober 2007. Filmforevisning. Adgang for medlemmer og pårørende. Sted: Østerbrohuset, lokale 2, Århusgade 103, 2100 København Ø

Nærmeste S-tog station: Nordhavn

Filmen hedder Everything Is Illuminated. Det meste af plottet foregår i Ukraine og der er et par ukrainske skuespillere med i filmen. Den drejer sig om en ung amerikaner, som kommer til Ukraine for at undersøge sin families historie. Filmen er med danske undertekster. Hovedrollerne spilles af Elijah Wood (Ringenes Herre) og Evhen Hutz (bandet Gogol Bordello). Genre: Komedie/Drama.

Vi vil starte arrangementet kl. 19.00 og starte filmen kl. 20.00. Efter filmen – som

varer små 2 timer – vil der være tid til diskussioner og hygge til kl. 24.00.

Der bliver serveret en lille forfriskning før filmen. Det vil være muligt at indkøbe

snacks og drikkevarer i Østerbrohusets buffet.

Alle medlemmer og pårørende er velkomne, og entreen til denne filmaften er gratis.

Venligst send mail (danukr@email.dk) eller sms (22 96 44 69) inden den 2. oktober,

så vi cirka ved, hvor mange der vil deltage. 

Parliamentary elections will be held in Ukraine on 30 September 2007 – some four years ahead of schedule. The decision to hold an early parliamentary election was agreed upon by President Viktor Yushchenko and Prime Minister Viktor Yanukovych in early June 2007 after a two-month stand-off between the two. This stand-off is not only a struggle for power, but can be categorised as a profound political and constitutional crisis with far-reaching consequences for the future of the country.

The question is how this current political crisis in Ukraine – and its potential impact both nationally and internationally after the parliamentary election on 30 September 2007 – will pan out. 

In order to come closer to an understanding of not only what the outcome of the current crisis will be after 30 September 2007, but also what the reasons for it actually are, DIIS has the pleasure of inviting Dr. Andrew Wilson, MP Hanne Severinsen, journalist Johannes Wamberg Andersen, and Dr. Mykhaylo Kirsenko to present their views on the subject. 

Dr. Andrew Wilson is senior lecturer in Ukrainian Studies at the UCL School of Slavonic and East European Studies. His publications include the monographs The Ukrainians: Unexpected Nation (2000) and Ukrainian Nationalism in the 1990s: A Minority Faith (1998). He has also published in East European Constitutional Review, The World Today, Nations and Nationalism, and Slavonic and East European Review

Dr. Mykhaylo Kirsenko is professor at the Department of European and Euro-Atlantic Policy at the Diplomatic Academy of Ukraine, which is affiliated with the Ukrainian Ministry of Foreign Affairs. He has co-authored the books History of East-Central Europe (2002) and Balkan Studies in Soviet Ukraine (1983) and has had more than 160 articles and book chapters published in Ukraine, France, Germany, Italy, Luxemburg, Poland, Russia, and Switzerland.

Participation is free of charge, but registration is required. Please use our new online registration form no later than Friday, 31 August 2007 at 12.00 noon.

Please await confirmation by e-mail from DIIS for participation.

Sincerely,

Danish Institute for International Studies (DIIS)

The Conference Section

Strandgade 71

DK-1401 Copenhagen K

Denmark

Ph. (+45) 32 69 87 51

Fax (+45) 32 69 87 00

E-mail:event@diis.dk

Web:www.diis.dk

Johannes Østergaard, Landbrugsrådet om dansk-ukrainsk landbrugssamarbejde med udgangspunkt i det fremstød man gennemførte i september med Prins Joachim i spidsen. Sted: Landbrugsrådet Axeltorv 3,1 1609 København V. Overfor Tivoli.

torsdag den 19. februar 2004 kl. 20.00 (NB!) i Cool Sorption A/S An Aker Kvaerner Company’s lokaler i Smedeland 6 DK-2600 Glostrup. Find stedet her. Mødelokalet ligger i stueetagen. Der er fortrinsvis adgang for medlemmer af Dansk-Ukrainsk Selskab og deres evt. ledsagere, jvf. vedtægternes regler for kontingentindbetaling.

Erfaringer fra gennemførelse af projekter i Ukraine, som har til formål at ændre kulturen i landet. Undertitel: Support til udvikling af en moderne vedligeholdelseskultur på de Ukrainske kraftværker samt til indførelse af industriel symbiose i Ukraine.v. civilingeniør Valdemar Christensen:

11-20. oktober 2002 (i efterårsferien) får vi besøg af 30 Tjernobyl-børn, som skal bo på en søminestation ved Isefjorden i Holbæk. Vi mangler stort set alt: penge til forplejning, bustransport, udflugter o.s.v. Frivillige bidrag modtages gerne på foreningens giro nr. 064-4145. Skriv evt. "Tjernobyl-børn" på indbetalingskortet. Selv små bidrag er velkomne. Hvis man har andre forslag til eller tilbud om hjælp, bedes man kontakte Dansk-Ukrainsk Selskab på 35 26 39 90 eller evt. 44 95 94 93.

onsdag den 8. maj 2002, kl. 17.00 - 19.00 TARAS SHEVTJENKO-aften med oplæsning af digte samt ukrainsk kammermusik. Buffet. STED: Ukraines ambassade - Toldbodgade 37A, 1. 1253 København. K (indbydelse eller kopi heraf bedes medbragt) (G)

torsdag den 30. maj 2002 kl. 19.30 KONFERENCE I ANLEDNING AF DANSK-UKRAINSK SELSKABS 10-ÅRS JUBILÆUM “Ukraine og østudvidelsen”. STED: Østerbro Medborgerhus, Århusgade 101-103, 2100 København Ø, lokale 1 (1.sal). (G)