Nation-building og ideologi i Ukraine siden 1991

      Foredrag holdt i Dansk-Ukrainsk Selskab i januar 2019.

      Nation-building og ideologi i Ukraines siden 1991.


 • Hvilken rolle spiller ideologier i ukrainsk politik i dag ?
 • Hvordan har nation-building processen fra 1991 til i dag påvirket ideologierne i Ukraine ?
 • Vigtigste ideologier i Ukraine i det 20. og 21. århundrede (kronologisk):

     1.Liberal nationalisme/ social-demokratisme/ populisme (Dragomanov i det 19. årh.,

     1910’ernes demokrater. Efter 1991: Lazarenko, Tymoshenko, Turchynov, Moroz,   

     Medvedchuk, Zelenskyi m.fl.).

 • ……
 1. Kommunisme/russisk bolsjevisme (Marx-Lenin-Stalin-Brezhnev-Shcherbitskyi), 1917-1991. Nationalkommunisme (1920’erne og 1960’erne). 1991-2015: KPU (Symonenko).

 • ……
 1. Integral (militant) nationalisme (Fra 2. halvdel af 1920’erne: Dontsov, Bandera, OUN-UPA.

Efter 1991: Yushchenko (Jusjtjenko), Tiahnybok, fra 2014 også Poroshenko og Yatseniuk m.fl.).

……

 1. ”Regionalisme” (Yanukovych indtil 2014, herefter Boyko).
 • Baggrund: Sovjetunionens kollaps, Ukraines løsrivelse og Sovjetunionens opløsning.
 • Fra 1986-87 accelereres Glasnost (Gorbatjovs reformer) i Ukraine. Nationalistisk litteratur cirkulerer fuldstændig frit.
 • 1990: første frie parlamentsvalg. Samtlige ukrainske partier, bortset fra kommunistpartiet, går ind for uafhængighed.
 • 1991: Det mislykkede augustkup i Moskva. Den 01.12.1991 stemmer 90% af Ukraines vælgerne for uafhængighed.
 • Ukrainsk nation-building og vestlig støtte til gengæld for reformer og demontering af A-våben.
 • Efter selvstændigheden i 1991 opstår der et interessefællesskab mellem de ukrainske nationalister og den postsovjetiske ukrainske elite. Jeg kalder det ”Helstatsalliancen”.
 • Den postsovjetiske elite ser uafhængigheden som nøgle til magt og personlig berigelse.
 • For den nationalt-sindede elite er uafhængigheden frugten af århundreders kamp.
 • …..
 • Helstatsalliancen. USA og Vesten (og indtil 2000 Rusland) støtter op om nation-building og privatisering i Ukraine, mod at Ukraine afleverer sine A-våben.
 • Uddannelsessystemet i Ukraine bliver også tilpasset nation-building. Dvs. at det nationale pro-ukrainske historiesyn dominerer allerede fra omkring 1992. Den unge generation.
 • Effekten: Nationalisternes fremgang
 • Parlamentsvalget i 1998
 • Parlamentsvalget i 2002
 • Nation-building og USA. USA arbejder på at begrænse den ukrainske venstrefløjs indflydelse.
 • For USA (især National Endowment for Democracy) er den ukrainske venstrefløj (Kommunistpartiet, Socialistpartiet og Hromada) den største trussel mod Ukraines uafhængighed (og reformer).
 • USA accepterer ”Helstatsalliancen” mellem nationalisterne og den postsovjetiske ukrainske elite.
 • …..
 • Januar 1999: USA sætter Pavlo Lazarenko (Hromada) ud af spillet, fordi han ses som en pro-russisk trussel mod Ukraines uafhængighed.
 • April 2004 presser USA Lazarenkos discipel og efterfølger, Yuliya Tymoshenko, til ikke at stille op til præsidentvalget i nov. 2004, hvilket er med til at bane vejen for (integral)nationalisten Viktor Yushchenkos sejr efter Orangerevolutionen i 2004.
 • Yushchenko og Tymoshenko ved magten i 2005-2010: Integral nationalisme vs. liberal nationalisme.
 • Tymoshenko vs. Yushchenko.
 • Yuliya Tymoshenkos ”Fædrelandspartiet” stiftes i 1999 som arvtager til partiet ”Hromada”, som bliver kompromitteret pga. Lazarenkos korruptionssag. ”Fædrelandspartiet” lægger også vægt på retsstaten og en demokratisk styreform. ”Socialpopulisme”.
 • For de integrale nationalister, som Viktor Yushchenko er en del af, er Ukraines uafhængighed som nation vigtigere end styreformen.
 • Derfor passer den integrale nationalisme fint ind i USA’s projekt i Ukraine: demontering af A-våben, nation-building og befæstelse af landets uafhængighed af Rusland.
 • Tymoshenko vs. Yushchenko.
 • Præsident Yushchenko (jan. 2005- feb. 2010) accelererer ukrainiseringen og afrussificeringen.
 • Mistilliden mellem premierminister Tymoshenko (2007-2010) og Yushchenko kulminerer, da Tymoshenko i jan. 2009 indgår gasaftale med Ruslands præsident Putin.
 • Samme år rejser SBU, på Yushchenkos foranledning, en sigtelse mod Tymoshenko.
 • ” Helstatsalliancen” sikrer, at Yanukovych besejrer Tymoshenko i 2. runde af præsidentvalget i feb. 2010.
 • 2004-2010: Helstatspartiet Regionernes Parti overtager KPU’s vælgere, mens Tymoshenko overtager Yushchenkos.
 • Præsidentvalget i 2004
 • Parlamentsvalget i 2006
 • 2004-2010: Helstatspartiet Regionernes Parti overtager KPU’s vælgere, mens Tymoshenko overtager Yushchenkos.
 • Parlamentsvalget i 2007
 • Præsidentvalget i 2010
 • Yuliya Tymoshenkos fængsling fra 2011 til feb. 2014
 • Yuliya Tymoshenko bliver fængslet i 2011, fordi Yanukovych som præsident overtager Yushchenkos retsforfølgelse af Tymoshenko.
 • Mens Tymoshenko sidder i fængsel overtager højrefløjen i hendes nationalliberale parti ”Fædrelandet” magten i partiet og indleder et tæt samarbejde med det integral-nationalistiske parti ”Svoboda”.
 • De nationalliberale accepterer nu højrenationalisternes revolutionære og anti-russiske dagsorden.
 • Nationalliberale og højre-nationalister i fælles front > Euromaidan, nov. 2013-feb. 2014.
 • Arseniy Yatseniuk, Fædrelandspartiet
 • Oleg Tiagnibok, Svoboda
 • Maidan-revolutionen, jan.- feb. 2014
 • Post-Maidan: præsidentvalget i maj 2014. Integral nationalisme (Poroshenko) triumferer.
 • Sammenligning med præsidentvalget 2010
 • Post-Maidan: Parlamentsvalget i okt. 2014. Sejr til Poroshenko og hans støttepartier. Regionalisterne klarer sig nogenlunde i øst.
 • Konklusion 2019: Nation-building i Ukraine er fuldendt. De marxistisk-inspirerede ideologier er fuldstændig kompromitteret som statsfjendtlige.
 • Nation-buildingen i Ukraine har delegitimeret – nærmest kriminaliseret – de traditionelle venstreorienterede ideologier - kommunisme, socialisme, ja selv social-demokratisme.
 • I holdningen til Rusland har de ukrainske liberalnationalister accepteret integralnationalisternes dagsorden.
 • I holdningen til EU og vestlige værdier pågår der stadig en værdikamp mellem liberalnationalisterne og integralnationalisterne.
 • ……
 • De dominerende og eneste reelt tilladte ideologier i dagens Ukraine er:
 • nationalisme i de to ukrainske udgaver (den liberale og den integrale), samt populisme og regionalisme.
 • Som ideologi passer (passede) den integrale nationalisme fint ind i USA’s projekt i Ukraine: demontering af A-våben, nation-building og befæstelse af landets uafhængighed af Rusland.
 • Derfor er det også den integralnationalistiske ideologi, som ender med at blive den triumferende under og efter Maidan-revolutionen i 2014.
 • ……
 • De postsovjetiske eliter i Ukraine og Rusland har en interesse i at reproducere den konfliktfyldte fortid og bruge nationalismen.
 • 2017: 92% af Ukraines befolkning betegner sig selv som etniske ukrainere.
 • Andelen af etniske russere er kun 6% mod 17% i 2001 og 20% i 1979.
 • Konklusion: ukrainiseringen af de ukrainske byer er fuldendt.
 • Væksten i andelen af etniske ukrainere i de ukrainske storbyer i løbet af det 20. århundrede:
 • Kyiv 1919: 23%, 2001: 82%
 • Kharkiv 1926: 38%, 2001: 62%
 • Odessa 1926: 17%, 2001: 61%
 • Dnipropetrovsk 1926: 36%, 2001: 72%
 • Lviv 1931: 16%, 2001: 88%
 • Zaporizhya 1926: 47%, 2001: 70%
 • Mykolayiv 1926 30%, 2001: 72%
 • Kherson 1926: 36%, 2001: 75%
 • Donetsk 1926: 26%, 2001: 46%
 • 2019: Ukraine har bevaret kontrollen med 92,7% af sit territorium
 • De vestlige sanktioner mod Rusland har primært haft en politisk effekt som legitimering af Ukraines forsvar af sit territorium.
 • 5 mill. ukr. borgere p.t. uden for ukrainsk kontrol på Krim og i ”DNR-LNR”.
 • Rusland kan ikke tåle alt for høje tab af landtropper i udlandet og har en begrænset kapacitet i landkrig. En russisk invasionsstyrke vil ikke kunne holde Ukraine besat.